Archonti a skupina Chiméra udržují přes primární plazmatické anomálie otrockou karanténu lidí na Zemi. Dělají to pomocí pokročilých kvantových skalárních plazmatických technologií. Dokáží zakřivit časoprostor a překroutit realitu. Zdá se vám to nemožné a sci-fi? Pro mnohé z nás ano, ale ne pro vyspělé negativní mimozemské bytosti o desítky úrovní před námi.

Kdo udržuje zlo a neustálou konfrontaci na Zemi? Proč jsou stále války a genocidy? Proč tisíce let toto zlo nikdo nedokáže zastavit? Proč, když víme v každé epoše lidstva, kdo v každém státě činí zlo a týrá národ, nedokážeme na tyto “lidi” vyslat armádu, komanda, aby je lidstvo zničilo? Proč žijeme jako tupé stádo a děláme, co od nás systém chce? Proč stále více sami “pomáháme” degradovat a ničíme lidského ducha? Proč se stáváme závislí na umrtvujícím pohodlí a každé hlouposti, kterou nám systém předhodí jako psům? Jak je možné, že se lidé nejsou schopni poučit z minulosti a z vlastních chyb?

Jak je možné, že stále vstupujeme do téže řeky, a to ne dvakrát ale stokrát? Jak je možné, že stále věříme lidem, které ani neznáme a víme, že lžou a kradou? Jak je možné, že jsme doposud nepochopili, že politika je zmanipulované zastřené zlo. Jak je možné, že lidé ještě nepochopili, že se naprosto nepodílí na moci, že nevolí skutečně nezávislé a hodnotné kandidáty, ale že se s nimi hraje jen nechutné divadlo? Proč stále věříme novým a novým vládám, politikům, prezidentům, parlamentům, stranám a hnutím? Jak je možné, že jsme dosud nepochopili, že politiku nepotřebujeme stejně jako lékaře a jejich zprofanované metody?

Proč se nezamyslíme nad tím, že ani jedno ani druhé v historii lidstva nikdy neexistovalo a lidé žili harmonicky a šťastně i bez nich? Víte, proč děláte totéž co zbytek světa abyste nevybočili z řady a nevypadali ve společnosti, jako kdybyste do ní nepatřili? Víte, proč jste chodili nebo chodíte do školy, kde jste neustále programovaní, a kde vám říkají informace, o kterých tvrdí, že je to pravda? Víte, kdo za tím vším stojí? Proč většinu svého života nejste doma se svou rodinou a neučíte své děti důležité pravdy a dovednosti a místo toho otročíte někde za pár drobných?

Proč vám ani celý plat často nevystačí na to, abyste mohli důstojně žít? Proč nejste spokojeni a šťastní? Proč zažíváte permanentně stres a proč přichází jeden problém za druhým? Proč se totéž děje celému světu stejně? Proč existuje tak mnoho států? Proč existuje tak mnoho jazyků, nářečí a dialektů? Proč existuje tak mnoho náboženství, sekt, hnutí a kultů? K čemu je tohle všechno potřebné a kdo to chce?  Chtějí skutečně takový život obyčejní a pracovití lidé?

Kromě probuzených lidí, kteří se k těmto otázkám a informacím již dostali, zbytek světa setrvává v hluboké nevědomosti. Nevědí vůbec nic o tom, co se děje na Zemi, ani to, kdo nám to dělá. Vůbec netuší ani to, že jsou otroci a to doslova a do písmene. Neřeší to, že se naše otroctví stále utužuje a je mnohem nebezpečnější a sofistikovanější než kdykoli předtím.

Díky nezvratnému procesu odhalování a probouzení lidstva však již brzy bude každý na světě znát pravdu a osvobození lidé na Zemi převezmou v den D kontrolu nad vším: nad médii, řízením států i novým finančním systémem. Všechny zrůdnosti i náboženství jednou provždy skončí a lidé na celém světě se seznámí s tím, co zde na Zemi s námi dělali a kdo nám to dělal.

Těm, co nyní nemají o ničem ani potuchy, spadne z nové reality doslova čelist. Tato nová situace probudí “na tvrdo” z nevědomosti každého na Zemi. Vy sami a každý z vás může něco udělat pro změnu tohoto stavu světa a něco pro jemnější a plynulejší přechod do nové reality tím, že začnete myslet jinak, že se budete více zajímat, hledat pravdu a že pak budete o těchto novinkách mluvit s co nejvíce lidmi, kteří o to stojí a budete šířit získané informace na FB a jiných platformách…

Lidé, co mají přístup ke zdroji informací, tak ví, co se děje ve Vesmíru i na Zemi. Většina lidí ale nemá ponětí o tom, co je naše skutečná realita a co se v ní děje. Naši Zemi ovládají už dlouho Archonti a skupina Chiméra. Před 26 000 lety zavedli na Zemi karanténu. Ve vzdálenosti 13,6 km nad zemí i pod ní a vytvořili skalární plazmatický závoj a do něj vložili Umělou inteligenci. Negativní roli také sehrála entita zvaná Yaldabaoth – padlý archanděl, který se před 8 miliony lety odpojil od Zdroje Světla – božské podstaty a upadl do hmoty, neboť si toto vybral svou svobodnou vůlí.

Kromě božské podstaty, která je věčná, existuje ještě něco, co je také věčné, ale mimo Boha. Jmenuje se to nahodilost. Je to forma možností a energie, která existuje v různých kombinacích. Sama o sobě je tato nahodilost neutrální, ale pokud se do ní ponoří duch, tedy věčné vědomí, tak nastane možnost dělat zlo na více způsobů, podle zákonů kombinatoriky. Nahodilost v sobě obsahuje plazmu, která je pozitivní i negativní. V tomto případě je čistě negativní. Když se Yaldabaoth ponořil do této plazmy a do té nahodilosti, stal se něčím jako vůdcem Archontů a vůdčí bytostí, kterou Archonti začali uctívat.

Archonti jsou padlí archandělé z galaxie Andromeda z oblasti Rigel. Skupina Chiméra jsou padlí archandělé také z galaxie Andromeda, ale z oblasti Orion, kteří už nemají původní těla jako my humanoidi. Jsou to pavoučí insektoidní bytosti. Archonti a skupina Chiméra “reprezentují Temnotu”, devastují a vytváří zlo. Naše Země zůstala po galaktických válkách jejich poslední instancí, kde se soustředili, a pokud bude Země osvobozena, bude zlo rozpuštěno. Padlí archandělé z galaxie Andromedy jsou inkarnovaní v lidských tělech.

Tyto informace se zdají jako sci-fi, ale pravda bývá často mnohem neuvěřitelnější a pro člověka bohužel nepřijatelnější než nasládlé lži a dezinformace. Dnes žijeme ve světě, kde lidé mnohem snáze uvěří lžím než skutečné pravdě. Tyto sociopatické bytosti indoktrinovaly celé lidské pokolení po dobu 26 000 let a dokázaly z celého lidstva udělat hybridní tvory takřka bez vlastního myšlení a úsudku. Lidé byli programováni přes vícestupňové programy, jedna vrstva po druhé. Tyto vtisknuté programy jsou tak silné, že je máme uloženy přímo ve své DNA. Každý z nás, co se narodil na Zemi, umí ale přesto přemýšlet a vnímat i bez škol, aniž by ho řídil systém. Každý vnímá svět sám za sebe a umí vyjádřit to, co chce a co potřebuje.

Všichni jsme neustále klamáni a dezinformováni. Celý školní systém je falešný, stejně jak vědní obory, historie, medicína a ostatní… Všechno co si myslíte, že víte a co jste se naučili tak je kontaminováno pečlivě vytvořenými dezinformacemi. Takřka každá kniha ve škole, v knihovnách i na univerzitách je plná dezinformací. Takto byly staletí z lidí vytvářeny “slepé a hluché” bytosti, které chtějí vést přes cestu zase jen slepé. Takto to funguje již 26 000 let.

Tito sociopati jsou strůjci velkého lidského utrpení a neštěstí, protože lidstvo žije v nevědomosti. A nevědomost je základní příčina všech neštěstí, které se na Zemi staly. Protože všechny nevědomé činy a špatné kroky člověka způsobují v jeho životě pouze zklamání, bolest a utrpení. Pokud by člověk netápal ve tmě a nebyl odpojen od Zdroje a měl přístup ke skutečnému poznání, nic z tohoto zla na Zemi a utrpení by se nedělo a nemohlo by se nikdy stát. To, že lidstvo udržují v nevědomosti a programují ho dezinformacemi, je příčina všech válek a má na svědomí všechny genocidy a zbytečné utrpení. Přesný název toho zločinu páchaného na lidstvu se jmenuje duševní genocida.

ONI však navíc organizují genocidy všech dalších typů. Lidé jsou vystaveni nejen duševní genocidě, ale i genocidě ekonomické prostřednictvím zlovolného bankovního systému, ale také genocidě ze strany farmaceutického průmyslu a údajné lékařské péče a genocidě fyzické. Za genocidu organizovanou zejména Rockefellerovými pod názvem “lékařská péče” lidstvo ještě dokonce musí platit horentní sumy. Nikdo z obyčejných lidí by o své vůli nevraždil příslušníky jiného národa, neničil ekonomicky druhé a nezačínal války.

My však víme, že války a genocidy jsou na Zemi od nepaměti. Nechtějí, abychom se měli dobře, žili spokojeně, v harmonii, v klidu tvořili a navzájem si pomáhali. Jejich hodnoty jsou přesně opačné než ty naše. My chceme mír, lásku, transparentnost, spolupráci a tvořivost a je živí strach, násilí, vydírání, zastrašování, skrývání a manipulace informací, zlo a temné rituály. Navíc nám bezostyšně tvrdí, že jsou to demokratické hodnoty, které prý máme bránit! Uhranuté a zhypnotizované lidstvo to doteď akceptovalo, ale nyní se definitivně probouzí jako šípková Růženka políbená princem…

Archonti z nás čerpají energii, když se trápíme, trpíme a umíráme. Snaží se tuto Zemi zamořit a otrávit jedy a k tomu používají hloupé, egoistické, naivní a poslušné lidi. To je vyživuje. “Duševně zabetonovaní” a nevědomí lidé ale řeknou: “Jak to, vždyť oni ty jedy dýchají také? Jak to, že ničí přírodu a sypou chemtrails i nad své hlavy?”. Věc se má tak, že jedy nesypou nad své hlavy. Nad své nikdy. Jen je sypou nad naše. A to, že je sypou nad hlavy svých poskoků a posluhovačů jako jsou politici a bankéři to jim je jedno. Je mají totiž za stejný odpad, jako nás. Technologie jakými disponují tyto rodiny archontů a skupiny Chiméra, která stojí ještě nad archonty, jsou totiž tak pokrokové, že si je nikdo z lidí ani nedokáže představit, natož je chápat.

Zotročili nás, zneužívají nás, demoralizují nás, ale my jsme jim to DOVOLILI. Ve své naivitě, touze po experimentování a majetku, namyšleném egoismu a nezkušeností se setkáním s Temnotou. Lidé podcenili její záludnost, urputnost a účinnost všech jejich podmaňovacích metod. Lidstvo touto zkušeností ale musí projít, aby jednou provždy získalo “imunitu” proti této “temné a zhoubné nákaze” a v budoucnosti zastavilo její projevy a nástup hned v počátku a již nikdy nedovolilo její děsivou nadvládu, kterou lidstvo tak dlouho a v takové rozmanitosti a hrůznosti zažívalo.

Nyní si musíme uvědomit, že nám “Vesmír” garantuje v prvé řadě a za všech okolností možnost svobodné volby a tedy záleží jen na nás, jak se budeme chovat, koho budeme poslouchat a čemu chceme věřit. Musíme sundat se svého krku okovy, které jsou na něm jen volně položeny a nikdo nebrání jejich odstranění. Musíme se odvrátit se od všeho temného, nemorálního, podlého a špinavého, abychom mohli sebevědomě vykročit po cestě probuzeného vědomí, skutečného poznání, harmonie a upřímné srdečnosti.

My se sice rodíme s více rozvinutým předním mozkem a máme méně rozvinutý mozek zadní, který nás spojuje s duchovním světem a vyšším poznáním (což je pozůstatek našeho dědičného hříchu), ale to z nás nesnímá vinu z nevyužití naší možnosti svobodné volby, kterou můžeme kdykoliv uplatnit. Všechny tyto temné entity nás mohly zotročit jen proto, že jsme jim to svým neduchovním vyzařováním, pasivitou a egoistickým přístupem dovolili. Kdybychom se nenechali zmanipulovat temnými přísliby a ubírali se přes “všechna protivenství” cestou Světla, tak by se taková hustá Temnota nebyla schopna na Zemi ukotvit, protože tam, kde je Světlo, není už žádné místo pro Temnotu.

I Jan Amos Komenský  byl toho názoru, že když mezi lidmi zmizí nevědomost, všechny války ustanou a vzkazuje nám: “Svět nebyl stvořen k jinému účelu, než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti. Je nižší školou, do níž jsme posíláni dříve, než postoupíme do nebeské akademie. Žel se tato škola světa odchýlila od úmyslu Stvořitele! Jen málokteří dbají na to, kvůli čemu sem byli posláni! Většina jako by sem přišla jen přebývat a co nejdéle pobýt. Tráví život ve velké nevědomosti, ať už jde o Boha, sebe či všechny ostatní věci a marní zde jen svůj čas. Ti pak, kteří se zušlechťují pouze vzděláváním, nesledují hlavní cíl, kterým je usilovné hledání pravdy a své blaženosti v Bohu.

Slouží hříchu, schraňování bohatství, pachtí se po marných poctách a svým nadáním mrhají ve službách zvědavosti. Ti, kteří takto usilují o opravdové dobro, pak dosahují výsledku, o němž mluví apoštol: ‘Stále se učíme a nikdy nedocházíme k poznání Pravdy.’ Tak se ze ‘školy moudrosti’ stal svět, který je cvičištěm hlouposti, zuřivosti a z velké části satanovým shromaždištěm.” Komenský byl apoštolem lidství, nositel myšlenky věčného míru, lepšího společenského uspořádání a svědomité péče o lidstvo. Jeho poselství jen čeká na to, až bude moci dozrát v činy. “Nebojujme s Temnotou, protože tam, kde je přineseno Světlo, tma sama mizí bez boje. Světlo má atributy božství. Je všudypřítomné, všeobjímající, všeprosvětlující, ale není vidět, stejně jako Bůh. Hledejme Světlo i v nejhlubší Temnotě a snášejme pro něj vše. Sviťme, protože jen tak se může Světlo odrážet a šířit.”

Naštěstí pro lidi, kteří si vědomě zvolili cestu Světla poznání, tato předlouhá temná noc hrůzy, jíž jsme nyní svědky, bude už brzy minulostí, protože božský meč Světla a spravedlnosti již pomalu dokončuje za přispění probouzejícího se lidstva a dalších světelných světů, své dílo očisty…

 

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/nasi-zemi-ovladaji-uz-dlouho-archonti-a-skupina-chimera-2-cast