Ze záznamů Stasi GDR dcera Adolfa Hitlera zastává stejnou funkci jako v minulosti její otec – německá kancléřka.

Říká se, že je jednou z nejmocnějších lidských bytostí na Zemi, protože je také předsedou Evropské unie (EU) a šéfkou mocného západního ekonomického bloku známého jako G-8. Zajímavé je, že Hitlerův sen o sjednocení Evropy pod německou / vatikánskou kontrolou je nyní na dosah jeho dcery.

V roce 1954 se narodilo dítě, holčička, kterou Stasi File identifikuje jako Angela Merkelová, dnešní německá kancléřka. Její oficiální narozeniny jsou 17. července 1954. Nicméně spis Stasi, který je v současné době v sovětských archivech KGB, zaznamenává narození 20. dubna 1954. Pokud je tento spis občana tajné policie v Ministerium für Staatssicherheit (NDR) správný, pak Hitlerova dcera Angela Merkelová se narodila v den narození Adolfa Hitlera – 20. dubna.

HITLEROVO ZMRAZENÉ SPERMA

Narození Angely Merkelové, jak je podrobně popsáno ve spisu Stasi, bylo založeno na výzkumu německého doktora Karla Klauberga. Klauberg byl klasifikován jako jeden z nejhorších nacistických „andělů smrti“. Byl sovětskými soudy odsouzen jako “válečný zločinec“. Podle zpráv byl doktor Klauberg propuštěn Sověty poté, co si odseděl pouze sedm let odnětí svobody. Výměnou za to, že předal KGB své skryté záznamy o jeho experimentech s nacistickou umělou inseminací, konkrétně se zmrazeným spermatem bývalého nacistického diktátora Adolfa Hitlera…

Hitlerův otec byl nelegitimním synem Solomona Rothschilda a Anny Marie Schicklgruberové. Byl předán do pěstounské rodiny, kde získal příjmení Hitler. Po obdržení nacistických dokumentů o umělé inseminaci A. Hitlerovým zmrazeným spermatem sovětské Polit Buro povolilo experimentu „žít, pokud je to možné“. Narodily se tři děti nesoucí „genetické markery“ Adolfa Hitlera (Angela Merkelová, Theresa May, Dalia Grybaskaité – litevská prezidentka).


Experiment byl “odůvodněn“, že kombinace genů mezi Hitlerovým spermatem a nejbližší rodinou Evy Braunové je pro Sověty „menší zlo“, než kdyby se přímo narodily děti Hitlera a Evy Braunové…

zdroj:

https://conspiracydailyupdate.com/2017/05/06/angela-merkel-is-the-daughter-of-hitler-and-hitler-was-a-rothschild/