V pondělí odpoledne se o svém osudu dozvěděl bývalý newyorský guvernér Andrew Cuomo, který je zodpovědný za zbytečnou smrt tisíců starších občanů, kteří zahynuli během první vlny falešné globální plandemie. Byl odsouzen k smrti poté, co 3 důstojníci v porotě v zálivu Guantánamo vyslechli svědectví bývalých členů Cuomova personálu, pečovatelských domů, zaměstnance hospice a pracovníka nákladní společnosti, který tvrdí, že Cuomo vyhrožoval bankrotem společnosti, pokud nepředělá 18ti kolový vůz na mrazák pro přepravu osob a pojízdné krematorium.

Od chvíle, kdy vstoupil do soudní síně, byl Cuomo vzpurný, bojovný a házel oplzlosti jak na kontradmirála Darse E. Crandalla, tak na porotu , která měla posoudit jeho zločiny. Napadl Úřad vojenských trubunálů a označil ho za urážku systému trestního soudnictví a „amerického způsob života“.

“Nikdy jsem ve své gubernatoriální kariéře nebo v letech jako právník neviděl tak zatracený justiční omyl. Vy všichni tady jste opravdu šmejdi, “řekl Cuomo během krátkého úvodního prohlášení.

Stručnost jeho argumentům byla velmi vzdálená. Kdyby měl tu možnost, Cuomo by tribunál soudil tak dlouho, dokud by jeho hlas neochraptěl. Ale kontradmirál Crandall rychle ukončil Cuomovu komedii a urážky tím, že nařídil ochrance GITMO, aby dostal roubík do úst a připoutali mu kotníky k židli.

“V této soudní síni máme nulovou toleranci k odvádění pozornosti a komediím,” řekl kontradmirál Crandall. “Budou vyslechnuti svědci.”

První svědek, který se objevil na ZOOM, byla žena jménem Michelle Steigerová, bývalá administrátorka zdravotního střediska Cobble Hill v Brooklynu. Vypověděla, že 26. března 2020 došlo v zařízení k náhlému přílivu údajných pacientů s Covid-19, celkem 65, z oblastních nemocnic. A i přesto, že zařízení pro seniory mělo nedostatek lůžek, vešla by se sem méně než polovina z tohoto počtu.

Paní Steigerová: “Bylo nám řečeno, že pacienti mají Covid-19, a nařídili nám, abychom je vzali do našeho zařízení

Admirál Crandall: Jak vzali?

Paní Steigerová: Obdrželi jsme dokumenty podepsané Andrewem Cuomem a zdravotním komisařem Howardem Zuckerem s tím, že ukončí státní financování, pokud nepřijmeme všechny pacienty s Covid-19, které nám zaslali. Několik našich stávajících pacientů mělo pozitivní test a z prvních 65, které nám poslali, bylo pouze 7 pozitivních na Covid-19. Bylo nám však nařízeno, abychom potvrdili, že všichni mají Covid-19, protože budeme lépe finančně kompenzováni, i když nemají pozitivní test PCR. Bylo nám nařízeno, abychom zfalšovali lékařské záznamy, tak že řekněme, že lidé, kteří nemají Covid-19, jej mají. A každý týden posílali novou skupinu pacientů.

Crandall: Ale vždyť Cobble Hill Health nemá prostor pro tolik dalších pacientů….

Paní Steigerová: To je pravda. V jiné korespondenci nám bylo nařízeno, že si s tím nemáme dělat starosti, protože každý týden má být provedeno vyzvednutí za účelem odstranění stávajících pacientů s Covid a jejich nahrazení novými.

Crandall: Vyměnit je? Zemřeli-na Covid-19?

Paní Steigerová: Nevím o žádném pacientovi, který by zemřel na Covid-19. V našem ústavu lidé umírají, ano, na infarkty a respirační onemocnění. Ale bylo nám nařízeno, abychom všechna úmrtí zakódovali jako smrtelné následky Covidu.

Crandall: Chápu. Určitě ne všichni pacienti ve vašem oddělení náhle padli mrtví. Co se stalo těm, kteří byli naživu, aby uvolnili místo novým pacientům, které vám nemocnice poslaly?

Paní Steigerová: Živé je nahnali do kamionu, jako jsou ty, které přepravují mražené zboží po celé zemi, přijel zhruba každý druhý týden a pacienti byli odvezeni a umístěni do nákladního vozidla. Nevím, kam jeli, ani co se stalo potom.  Všichni byli staří a křehcí lidé a neexistuje způsob, jak by dlouho přežili v chladírenských nákladních autech.

Crandall: A co pacienti, kteří zemřeli z jakéhokoli důvodu?

Paní Steigerová: Jezdily různě druhy nákladních vozidel… chladírenské a pak vybavené jako krematorium. Těla do nich byla naházena.

Crandall: Uvėdomili jste si kriminalitu svých činů a účast na tomto zločinu, paní Steigerová?

Paní Steigerová: Samozřejmě. Ale já – my – jsme se báli… báli jsme se ztráty zaměstnání a dalších důsledků. Jednomu zaměstnanci, který hrozil, že půjde do tisku, bylo řečeno, že CPS odebere jeho děti, pokud nebude mlčet a nebude dodržovat pokyny.

Crandall: Poslední otázka. Proč vůbec transportovali lidi z nemocnic do pečovatelských domů? Proč prostě nenechali tyto údajné pacienty s Covidem vyzvednout v nemocnicích?

Paní Steigerová: Mohla bych jen spekulovat…

Crandall: Tribunál rád vyslechne i vaše spekulace, protože jste strávila 25 let prací v zařízeních, máte zkušenosti. Policie dostane pokyn, aby toto vaše prohlášení nepovažovali za důkaz.

Paní Steigerová: Nemocnice jsou obrovské instituce s tisíci lidmi, z nichž většina je docela zdravá. Pokud by někdo měl Covid, existovalo by riziko šíření infekce mezi veškerým personálem a pacienty. Infekce v nemocnici je hlavní příčinou úmrtí v nemocničním zařízení. Klienti v pečovatelských domech jsou velmi staří a velmi nemocní lidé a nezbývá jim už mnoho života. Myslím, že kdyby zemřeli, nebylo by to nic neobvyklého.“

Crandall: Obdrželi jste tedy nějakou kompenzaci za to, že jste postupovali podle nařízené agendy?

Paní Steigerová: Ne.

Crandall omluvil svědka a položil dokumenty na stůl, za nímž seděla porota 3 důstojníků. Dokumenty měly podpisy Andrewa Cuoma a Howarda Zuckera. Jeden, který Cuomo poslal do 8 domovů pro seniory ve státě New York, instruoval zaměstnance, aby „uváděli, že pacienti jsou pozitivní na Covid-19 bez ohledu na výsledky testů, pokud vykazují byť jen jediný symptom nemoci, jako je kašel, kýchání, sípání nebo dušnost.

“Nemůžeme ohrozit zdraví celé populace. Všichni pacienti vykazující příznaky Covid-19 budou považováni za pacienty s onemocněním Covid-19, pokud New York State Health and Human Services, nestanoví jinak “nařídil Cuomo nebo Zucker.

Po krátké přestávce představil admirál Crandall dalšího svědka Marca Mirandu, bývalého řidiče brooklynského nákladního dopravce BZC. Řekl, že byl zaměstnán u BZC 15 let a většinu času strávil přepravou produktů mezi Spojenými státy v Kanadě. V březnu 2020 mu však společnost dala nové pokyny.

Crandall: Pane Mirando, ve své výpovědi jste řekl, že jste byl jedním z několika řidičů, kteří vyzvedávali pacienty ve zdravotním středisku Cobble Hill, je to tak?

Miranda: Cobble Hill a další místa.

Crandall: A podle pokynů BZC jste tedy přesouvali pacienty z těchto zařízení do chladicího boxu? “

Miranda: Nikoho jsem nepřesouval. Zaměstnanci v těchto zařízeních je přesunuli a naložili do nákladního auta. Já a můj kolega jsme jen řídili, to je vše. “

Crandall: Ale můžete potvrdit, že byli ve vozidle a stále naživu? “

Miranda: Ano, dýchali v pořádku. Někteří z nich dokonce mlátili rukama a lidé z domova pro seniory je uklidňovali pro transport.

Crandall: Jak byli převáženi?

Miranda: Na obou stranách přívěsu byly instalovány palandy, dětské postele, ve 3 patrech. Byli tam položeni a připoutáni.

Crandall: Jaká je teplota uvnitř chladírenského přívěsu?

Miranda: Je to jako vaše lednička doma, můžeme zvýšit nebo snížit teplotu, v rozsah od 65 do -20 stupňů Fahrenheita. Bylo nám nařízeno, aby se termostat přepnul na minimum.

Crandall: Věděli jste, že osoby uvnitř, které jsou naživu, při těchto teplotách dlouho nepřežijí?

Miranda: Nebyla to moje věc. Udělal jsem, co mi bylo řečeno. “Podívej, člověče, nepřeváříš sourozence…” říkal  Cuomo. “Pokud to neuděláš, tobě a tvé rodině se stane něco špatného!” Mám ženu a 3 děti na které jsem musel myslet…

Crandall: Takže s jistotou potvrzujete, že za rozkazy stál Cuomo?

Miranda: Věděli jsme, kdo vše nařizuje.

Crandall: Kam byli odvezeni pacienti?

Miranda: Na Hartově ostrově bylo vykopáno místo hromadného hrobu. Jeli jsme na City Island a lidé čekali na vyložení těl a nalodění na trajekt do Hart. Nikdy jsem se nedotkl ani jednoho z nich. Jediné, co jsem dělal, bylo řídit.

Crandall: Ve svém výpovědi jste řekl, že jste viděl Cuoma na místě vykládky, je to tak?

Miranda. Viděl jsem toho parchanta. Dokonce jsem jej vyfotil telefonem.

Kontraadmirál Crandall předložil důkaz –  fotografie Andrewa Cuoma stojícího vedle šesti mužů v oblecích HAZMAT, jak vykládali zmrzlé mrtvoly z přívěsu a přesouvali je na trajekt.

Crandall: Ještě pár otázek. Přibližný údaj, kolik osob jste přepravili od března do září 2020?

Miranda: Tisíce. A nebyli jsme jediní. Po celou dobu tam jezdilo pět kamionů.

Crandall: Bylo vám za vaše dnešní svědectví něco přislíbeno?

Miranda: Ne. Vím, že jsme udělali chybu. Ale měli jsme strach. Jak jsem řekl, z bratrů Cuomových není radno si dělat legraci. Modlím se, aby mi Bůh odpustil.

Posledním svědkem, který se objevil, nebyl nikdo jiný než Melissa DeRosa, která byla Cuomovým hlavním spojencem, pobočníkem a mluvčí. Rezignovala na svou pozici poté, co mnoho žen obvinilo bývalého guvernéra ze sexuálního obtěžování. Poskytla Úřadu vojenských tribunálů nespočet dokumentů a elektronických souborů, které potvrzovaly svědectví přdchozích svědků.

Crandall: Paní DeRosová, víme, že se dnes zdráháte mluvit. Ale můžete jako fakt potvrdit, že váš bývalý zaměstnavatel Andrew Cuomo, který zde dnes sedí před námi, skutečně profitoval z akcí, které údajně nařídil a že tak učinil? Vytvořil smyšlenou agendu, kde bylo umělé zesílení hrozby Covid-19?

DeRosa: Ano, to mohu dosvědčit. Dokumenty, které jsem poskytla, to všechno vystihují.

Crandall: A víte, že Andrew Cuomo je zodpovědný za vraždy tisíců starších občanů, kteří by dnes jinak mohli být naživu, kdyby nebylo jeho činů?

DeRosa: Desítky tisíc.

Crandall: Bála jste se Cuomo?

DeRosa: “Po celou dobu.” Vyděšený výraz svědkyně hovořil za vše…

Poté, co kontradmirál Crandall omluvil svědka, navrhnul soudu, aby si pečlivě přečetl dokumenty a důkladně zvážil svědectví, která vyslechl. Porota se odebrala do zákulisí a tři hodiny se radila. Ve všech bodech potvrdila rozsudek o vině. Rozhodla, že Andrew Cuomo za své zločiny bude oběšen.

Datum popravy se čeká.

Zdroj:

https://realrawnews.com/2021/10/military-convicts-andrew-cuomo/