Všichni se kvůli těmhle a dalším záběrům v Rusku i ve světě ptají, co se to do***ele děje?!  Tohle video je ze včera, z ruského Belgorodu.  IMG_6578

Mám pro všechny jasnou a správnou odpověď! 

Ponorka, které rozjede “3. světovou válku” se jmenuje Belgorod. A ta jaderná taktická střela, co se nikdy nepoužije, se jmenuje Poseidon!


Sledujeme armádní WH divadýlko, “nic víc, nic míň”. Je to obrovsky úžasná a dokonalá SHOW. Vlastně tahle poslední věta je na to celé odpověď…

/Red OCTOBER a útok ponorkou zveřejněn v rámci operace Q už v roce 2018. Všechno je dnes film, všechno dávno rozhodnuto. Tenkrát, poprvé v historii, normálními lidmi!??/

Je to úžasný a díky ❗️??????

https://t.me/QMartinCornel/7639

Kdo to je ?!

Cca 4 roky staré video z vězení před jeho popravou: IMG_6561


Tito lidé jsou zkažení a nemají úctu k lidským bytostem – video: FullSizeRender

Klikni na video:

IMG_6593

Mám tuhle otázku v hlavě už přes měsíc, a musím s tím ven. Jak je možný, že po tomhle ještě tolika lidem nedocvaklo, že je tady cosi divně….?.?

https://t.me/QMartinCornel/7651

Rudolf Steiner: Nepriateľské spirituálne bytosti sa živia vašou úzkosťou a strachom

Úzkosť, depresia a strach dnes ničia veľmi veľa ľudí.

Avšak len málo z nich si nájde čas zamyslieť sa nad tým, že okrem materiálnych vplyvov v našich životoch môžeme byť aj pod vplyvom bytostí, ktoré existujú v dimenziách mimo nášho bežného vnímania.

Realita je širšia, než si myslíme

Realitu však tvorí oveľa viac, než to, čo dokážeme vidieť, cítiť, počuť, chutnať a nahmatať.

Vlastne, spočítanie hmoty, ktorá tvorí vesmír, prezrádza, že asi 73% z neho tvorí tmavá energia a ďalších 23% tmavá hmota, z ktorých ani jednu nedokážeme vidieť, ani jej porozumieť.

Navyše, ľudské oko je schopné vidieť len okolo 0,0035% celého spektra elektromagnetického (EM) žiarenia.

Keď hľadíme do neba, 96% z neho je pre nás neviditeľných. Započítajte do toho duchovné sféry a je tu celý vesmír možností, existujúcich mimo našich piatich zmyslov.

Len veľmi málo vedcov je dnes ochotných skúmať metafyziku na prebádanie života mimo bežného vnímania, aby vytvorili spojenie medzi videným a nevideným.

Rudolf Steiner, jeden z najplodnejších a najnadanejších vedcov, filozofov a ezoterikov svojej doby, však zasvätil veľkú časť svojej práce úlohe nazrieť za závoj, podeliac sa o svoj pohľad do hlbšej povahy života a sveta mimo nás.

Rudolf Steiner o úzkosti a depresii

Čo sa týka úzkosti a depresie, Steiner hovoril o nepriateľských bytostiach v duchovnom svete, ktoré ovplyvňujú ľudské emócie a živia sa nimi, čo je predstava, ktorú dnes väčšina ľudí kategoricky odmieta.

Túto analýzu však pokladajú za pravdivú aj šamani a ďalší, ktorí vstupujú do duchovných dimenzií, aby zmiernili duševné utrpenie svojich pacientov.

Mnohým je známy pojem energetických vampírov, teda ľudí, ktorí vám vysávajú energiu a živia sa vašimi negatívnymi emóciami. O existencii podobných entít, ktoré existujú v iných dimenziách, Steiner napísal:

 „V spirituálnych ríšach sú bytosti, ktorým úzkosť a strach, vyžarujúce z ľudských bytostí, poskytujú vítanú potravu. Keď ľudia nepociťujú žiadnu úzkosť ani strach, vtedy tieto tvory hladujú.

Ľudia, ktorí o tomto vyhlásení ešte nie sú dostatočne presvedčení, by ho mohli chápať ako myslené iba obrazne. No pre tých, ktorí tento jav poznajú, je to realita.

Keď z ľudí vyžaruje strach a úzkosť a prepadajú panike, tieto bytosti nachádzajú vítanú výživu a stávajú sa čoraz silnejšími. Tieto bytosti sú voči ľudstvu nepriateľské.

Všetko, čo sa živí negatívnymi pocitmi, úzkosťou, strachom a poverami, zúfalstvom či pochybnosťami, sú v skutočnosti nepriateľské sily v nadzmyslových svetoch, ktoré, keď sú kŕmené, kruto útočia na ľudské bytosti.

Preto je v prvom rade nadovšetko nevyhnutné, aby bytosť vstupujúca do spirituálneho sveta premohla strach, pocity bezmocnosti, zúfalstva a úzkosti.

Práve to sú však pocity, patriace k súčasnej kultúre a materializmu; pretože ľudí odvádzajú od spirituálneho sveta, sú obzvlášť vhodné na to, aby v nich vyvolávali pocity bezmocnosti a strachu z neznámeho a tým na seba privolávali vyššie zmienené nepriateľské sily.“ – Rudolf Steiner

Negatívne emócie sú potravou pre nepriateľských duchov

Koncept ako tento je neľahko prijímaný v každodennej konverzácii, ovplyvňovanej nekompromisným skepticizmom a vedeckým materializmom.

Tradície dneška sa vynasnažili vypudiť z našich životov metafyzickú múdrosť a jej praktické využitia a hoci je vedecké bádanie nesmierne cenné, duchovné vnímanie bolo vždy súčasťou našej skúsenosti.

 „A predsa, napriek cynickej skepse, všetky školy mystérií staroveku, skutočné šamanské vhľady a ezoterické učenia (z ktorých väčšina bola za tisícročia zo zrejmých dôvodov potláčaná alebo deformovaná) odovzdávali túto pravdu tým, ktorí ´ktorí majú oči, čo vidia a uši, ktoré počujú.

Teda ľudí, ktorí využívajú svoj vlastný jazyk a symboliku, či už ide o „všeobecný zákon“ (ezoterické kresťanstvo), archónov (gnostici), „pánov osudu“ (hermetizmus), predátorov/letcov – „tému tém“ (šamanizmus, Castaneda), „zlého mága“ (Gurdjieff), „šajtanov“ (súfizmus), džina (arabská mytológia), wetiko (spiritualita pôvodných Američanov), okultné nepriateľské sily (Šrí Aurobindo & Matka, integrálna joga), atď.“ – Bernhard Guenther

Styky s mimozmyslovými či hyperdimenzionálnymi bytosťami boli dlho súčasťou našej histórie a sú priamo dostupné každému z nás, keď sa tejto veci venuje patričná prax a pozornosť.

Že je to pravda viem zo svojich skúseností so šamanizmom rastlinnej medicíny, kde je úplne možné vstupovať do stavov vedomia, v ktorých existujú celé kozmológie života a dá sa s nimi komunikovať.

Ocitnutie sa vo vyjazdenej koľaji čoraz negatívnejšieho dialógu so sebou samým, depresie, ochromujúcej úzkosti čo nekontrolovateľného, iracionálneho strachu je, ako poukazuje Steiner, znakom odpojenia sa od našej skutočnej duchovnej povahy, aktivovaného bytosťami, fungujúcimi v duchovných sférach.

Práve preto považujú niektorí podobné poruchy za duševné ochorenia a dokým sa ten rozpor nezahojí patričnou pozornosťou, venovanou rozvoju ducha, zvyknú sa pocity zhoršovať a tlačiť človeka do ďalších ťažkostí.

 „Keď ľudia nepociťujú žiadnu úzkosť ani strach, vtedy tieto tvory hladujú.“ – Rudolf Steiner

Zdroj