Kdy OPPT – kdy byly naše vlády privatizovány?

Vše začalo zavedením Federálního rezervního systému. Když na zasedání dne 22. prosince 1913 došlo k uzákonění „zákona o federálních rezervách“ (vol. 51), mluvčí Charles A. Lindbergh varoval Kongres USA před nevyhnutelnými důsledky instituce Federálního rezervního systému, které by mohly převzít kontrolu nad společností manipulací s mírou inflace a deflace v ekonomice.

Stručně řečeno, Velká hospodářská krize byla uměle vytvořena, aby velké korporace, které ovládaly akciový trh, mohly profitovat z toho, že půjčovaly vládám peníze, které potřebovaly, aby se zotavily z následků organizovaného krachu. Suverénní státy byly nakonec nuceny podepsat dluhové smlouvy, které by ze své podstaty nebylo možné splatit. A jak začaly narůstat státní dluhy, bylo formalizováno paradigma „dluhového otroctví“ a korporace převzaly moc.

Dnes se korporátní vlády nadále tváří jako skutečné vlády. Systém Federální rezervní banky (která dominuje západním ekonomikám) nadále strategicky střídá období ekonomické expanze s obdobími recese, zvyšuje nebo snižuje nabídku peněz a přístup k úvěrům. Současná světová finanční krize je dokonalým příkladem. A mezitím se masová média podílejí na ovlivňování emocionálních trendů na akciovém trhu a omývání lží politické třídy.

Ale složitá kampaň vedená OPPT násilně uvalila embargo na podnikový systém. Všechny společnosti, včetně vlád a bankovních systémů, byly sesazeny pomocí jejich vlastních mechanismů komerční regulace. Z právního hlediska je to případ, kdy se řekne: „Pryč se starou důvěrou a pokračujeme s novou!“

A tak jsme konečně dospěli ke svržení vlád? Ne.

Je to svržení korporací, které se dosud vydávaly za vlády. Pokud pochopíte, že „vlády“ jsou ve skutečnosti soukromé korporace, které tajně přepisovaly ústavy suverénních národů, lze jejich odstranění považovat pouze za náležitý akt.

Vládní podvody jsou skutečné. A konečně, za to, že nedokázal zpochybnit nároky podle UCC, je celý komplex správy a řízení společnosti vinen z podvodu, zrady a otroctví. Podle mezinárodního práva má OPPT právo na odškodnění za tyto zločiny ve jménu Jednoho lidu (ve smyslu „jednotný a obdařený vnitřní soudržností“, orig. „Jeden lid“). The One People se rozhodli zabavit a odstranit odpovědné korporace, banky a vlády a zmocnit se infrastruktury a majetku – včetně veškerého zlata a stříbra vlastněného bankovním systémem – a vrátit je “One People”.

Nepovažujte to za podvratnou akci, ale spíše to chápejte jako vymáhání kradeného zboží.

Akce One People’s Public Trust v podstatě znovu získávají to, co už je naše, jako suverénní bytosti na této planetě. Univerzální právo, obecné právo a UCC jsou nyní převládajícími zákony, které řídí planetu.

Později podrobně popíšu mechanismy, které OPPT zavedl k nahrazení nezbytných funkcí správy.

Tak to bylo. V roce 1929 „Powers That Were“ (=Mocnosti které byly) záměrně zkrachovaly akciový trh. Jak? Výkyvy na akciovém trhu jsou poháněny emocemi. Před krachem v roce 1929 nastalo období inflace, která uměle rozdmýchala vzrušení na trhu. Ti, kteří měli kontrolu nad trhem, když se vzdali svých podílů za vysoké ceny, vyvolali na trzích paniku a chaos. A jak ceny prudce klesaly, vykupovali své podíly zpět za aukční ceny, čímž eliminovali pokulhávající konkurenci.

Heather Ann Tucci Jarraf

Co je OPPT?

VEŘEJNÝ TRUST JEDNOHO ČLOVĚKA

Veřejný fideikomis jednoho lidu

http://www.sverenskyfond.cz/fideikomis

OPPT je právní skutečnost 

založená na mezinárodním obchodním právu Uniform Comercial Code, která vytvořila právní aplikační dokumenty v kterékoli ze zemí registrovaných jako hospodářské korporace.

OPPT: Jsme legálně svobodní, zde je návod

Tento článek slibuje, že bude mít historický význam. Poprvé jsou ve španělštině (češtině) veřejnosti plně vysvětleny principy fungování  

One People’s Public Trust.

Těm, kteří neznají pojem fideikomis (http://www.sverenskyfond.cz/fideikomis) nebo neznají historické, politické a ekonomické pozadí této právní operace, která poznamenala celou éru, doporučujeme přečíst si články, na které se odkazuje v dolní části stránky.

Teprve si uvědomíte obrovské právní a sociální důsledky vyplývající z embarga světových společností, důsledky, které v dlouhodobém horizontu povedou k novému paradigmatu lidských podmínek.

Andy Whiteley

Někteří o tom slyšeli…, někteří ne. Jak bylo veřejně oznámeno, 25. prosince 2012 byl systém korporátního a vládního řízení zabaven, právně zabaven… prostřednictvím jednoho z jeho vlastních mechanismů. „Síly, které jsou“ se nyní staly „Síly, které byly“. Všechny dluhy byly zrušeny a obchodní korporace – včetně, ale nejen, korporátních vlád a bank – byly zabaveny.

Jistě, mohou i nadále hrát špinavě v naději, že budeme hrát spolu. Díky řadě dokumentů uložených v UCC (Jednotný obchodní zákoník) vypracovaných OPPT – One People’s Public Trust – je však výběr nyní ve vašich rukou. Byl zaveden nový rámec pro sociální správu, což byla skutečnost, která byla ratifikována „právním“ rámcem jeho předchůdce kontrolovaného společnostmi.

Systémově řečeno… JSME SVOBODNÍ!

Pohodlně se usaďte – i když se jedná o dlouhý článek, doporučuji si jej nenechat ujít!

Veřejný trust jednoho lidu

Uzavření právních kroků, které OPPT podnikl, vyvolalo velké nadšení. To je správně! Potenciál, který vytváří pro pozitivní změnu, je významný!

Ale než se pustím do důsledků, rád bych vás seznámil s tím, „co se stalo“ a „jaká“ je situace.

Vlády a korporátně kontrolovaná média odmítají ze zřejmých důvodů oznámit svou vlastní smrt.

Takže si myslím, že jako svědomití občané světa je naší úlohou pochopit, co se stalo a jak, abychom mohli informovat ostatní a konečně zahájit proces globální změny, na který jsme všichni čekali.

Pohodlně se usaďte – i když se jedná o dlouhý článek, doporučuji si jej nenechat ujít!

Nejprve si však zrekapitulujme, v jakém stádiu se věci nacházejí.

Než začneme, dovolte mi stanovit několik předpokladů:

 1. Vlády jsou (byly) korporace. Fenomén Corporate Governance je demonstrován nejen tím, jak se vlády chovají ve vztahu k Governing Trust (v roli Beneficiary a ne Trustee), ale to vše demonstruje také dokumentace! Oficialní!. Spojené státy, Kanada, Austrálie, Spojené království, Francie, Itálie, Brazílie, Japonsko, Jižní Afrika… (a seznam pokračuje)… všechny jsou právnické osoby se sídlem ve Spojených státech, registrované jako takové u SEC – Securities and Exchange Commission American a fungující jako taková na naše náklady. „Systém“ má oligarchickou povahu, takže je zaměřen pouze na prospěch „několika“ a je podporován prací zbytku populace.
 2. Lidé jsou (byli) korporace. Při narození vaši rodiče podepíší žádost o rodný list, kterou používá Corporate Governance k založení trustu vaším jménem. Tento trust se používá jako záruka vytvořením záručního účtu na vaše jméno, na kterém jsou finanční prostředky. Jste příjemcem této důvěry… ale nikdo vám neřekne, že existuje. Pokud nedokončíte závěť do 7 let, korporační vláda vás prohlásí za mrtvého – podle námořního práva – a systém vás oficiálně považuje za „ztraceného na moři“. Opravdu. Korporátní vláda poté převezme finanční kontrolu nad vaším majetkem a – vědoma si toho, že většina z nás ve skutečnosti žije déle než 7 let – s námi nadále zachází jako s otroky. Prostředky vytvořené zpeněžením vašeho života – za použití sebe jako zástavy – jsou vám půjčeny, když žádáte o bankovní financování, hypotéky atd. Jste proto povinni pracovat na obnovení prostředků a úroků do systému. Právně nemáte žádná práva, protože jste ve věku 7 let považováni za „mrtvého“. Prohrál jsi.
 3. Masmédia jsou nástrojem, který používají vlády společností k zasílání propagandy přímo k vám domů. Používají se k manipulaci veřejnosti s vnímáním jednání a nečinnosti Corporate Governance, k prosazování společenských norem, hranic a chování a k prodeji svinstva tím, že vytvoří potřebu a pak vám nabídne produkt, který ji naplní. A není to omezeno pouze na média; Psychologie starého paradigmatu je také posilována prostřednictvím vzdělávacích a náboženských institucí. Korporace, vlády a média říkají stejné lži. Všichni jsou součástí stejného zvířete – soběpodobné Bestie.
 4. V důsledku toho je (byla) světová ekonomická struktura mechanismem masového zotročení. Otroctví je systém, kde se s lidmi zachází jako s majetkem a jsou nuceni pracovat. Otroci jsou drženi proti své vůli v době jejich zajetí, získání nebo narození a jsou zbaveni práva odejít nebo odmítnout pracovat.

Jak OPPT zabavilo veškerý majetek světa?

OPPT řídí správci – administrátoři (nebo-li „trustees“) Caleb Skinner, Hollis Randall Hillnera Heather Ann Tucci-Jarraf. OPPT byl vytvořen, když se správci spojili a následně odhalili trust, který byl schválen v původní ústavě Spojených států z roku 1776, ústavě, která byla opuštěna v roce 1933, kdy byla vláda Spojených států přeměněna na společnost.

OPPT pak spojil všechny jednotlivce na planetě s důvěrou jako rovnocenné příjemce – beneficienty, shromážděné pod „Jediným lidem, stvořeným Stvořitelem“. Tímto způsobem Správci vytvořili fideikomis (=trust), která má právo nadřazené všem ostatním, což je fideikomis mezi Stvořitelem a jednotlivými suverenitami Země (= in-div-duální jedinci = inteligentní, charakterní, morální, etičtí a sebouurčení, sebouvzdělaní a nezmanipulovatelní. S ukotveným Světlem uvnitř svých já). Tyto jednotlivé suverénní „státy“ (=jedinci) jsou příjemci Stvořitele a správci jeho projevů na Zemi. Právně vzato, nemůže existovat žádný větší nárok než ten, který má Veřejný trust Jednoho lidu… kromě toho, který si nárokuje samotný Stvořitel.

Zdroje naší planety, označené v uložených dokumentech UCC jako „součet světového zlata a stříbra“, proto již nemohou být předmětem vlastnictví, ani se prodávat za žádnou cenu, ani přidělovat jako minimální mzdu, aby nás zotročili, ani skryté, aby vytvořily chudobu nebo bídu.

Podle OPPT máme všichni stejná vlastnická práva. Zdroje naší planety nyní patří každému z nás stejnou měrou, podle původního práva.

Nyní je to však již ZÁKON.

V letech 2011 až 2012 správci uložili složitou řadu dokumentů u UCC jménem svých příjemců. Veškeré podrobnosti o dokumentech kolem OPPT na základě obchodního práva UCC lze nalézt na internetu na webových stránkách https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS.

Upozornění: čtení dokumentů je velmi komplikované, protože byly navrženy tak, aby zaručovaly právní jistotu a právní odhalení, nikoli sdělovat veřejnosti jednání OPPT nebo jeho důsledky. Správci však spolupracují přímo s globální komunitou „alternativních médií“, aby zajistili, že každý obdrží přesné, jasné a relevantní informace.

Pokusme se shrnout tyto dokumenty.

S pochopením toho, že korporace, vlády a banky jsou totéž, byl „Order of Find and Action“(původně „Order of Find and Action“) uložen proti „Dlužníkovi“, označení právní entity – vytvořené postupy UCC – obsahující a zahrnující všechny globální korporátní entity. V uložených dokumentech se uvádí, že se Dlužník „vědomě, úmyslně a úmyslně dopustil zrady ‚prostřednictvím‘ držení, manipulace, zastírání a spoluúčasti na soukromých peněžních systémech“ a zahájil „systematické zotročování občanů bez jejich vědomého a úmyslného souhlasu“.

Dokumenty uložené v UCC jsou veřejné a řídí se administrativními postupy. Tváří v tvář odpovědi má dlužník právo na odpověď.

Pokud toto neobdrží ve stanovené lhůtě, jsou kontumačně podniknuty právní kroky s následným zánikem právnické osoby, v tomto případě z důvodu, že se jim nepodařilo vyvrátit všechna obvinění z velezrady ze strany Jednoho lidu. .

Zde je důležité pochopit, že každý dokument uložený v UCC se stává zákonem, pokud není vyvrácen. A v tomto případě správci OPPT tvrdí, že vytvořili právní stav, kdy fyzické osoby a subjekty tvořící Dlužníka neměly schopnost odpovědět.

Jak to mohli udělat? Tvrzení o otroctví a podvodu jsou skutečná.

• Samozřejmě nebylo obdrženo žádné vyvrácení.

• Dlužník je tedy vinen zradou.

• Na oplátku jsou společnosti zabaveny a jejich aktiva jsou nárokována.

• Bohatství naší planety je vráceno Jediným lidem.

• Všechny podnikové dluhy jsou eliminovány.

• „Systém“ je dokončen.

• Dokládá to veřejná dokumentace.

• Vklady UCC nyní fungují jako zákony mezinárodního práva.

• Řečeno z hlediska systému samotného, ​​„systém“ již neexistuje.

• Jsme volní!!

Co to všechno znamená?

Legálně se nikdo nemůže prezentovat jako vyšší autorita ve vztahu mezi vámi a Stvořitelem.

Po odstranění kontrolních mechanismů ekonomiky a vlád, One People’s Public Trust ponechává jednotlivce na jejich vlastní plnou odpovědnost, za to, že jsou plně odpovědní sami za sebe a zaručují svobodnou vůli a práva ostatních. Již neexistuje strukturní řetězec velení. Neexistují žádná pravidla. Nejsou žádné korporace, které by se daly skrývat.

Jste – jak Stvořitel původně chtěl – Strážce naší planety a jejích obyvatel.

Je to masivní změna paradigmatu, která nepochybně nějakou dobu potrvá, než se plně projeví.

Systémové bariéry, které brzdily naši svobodnou vůli a volby, byly odstraněny, což představuje nové výzvy pro to, jak vidíme sami sebe a jak se rozhodujeme ve svých vlastních životech. Ode dneška žijeme – alespoň na papíře – v systému vlastní odpovědnosti. Dokumenty registrované OPPT to potvrzovaly navěky, a to takovým způsobem, že vaše svobodná vůle vám nemůže být nikdy odebrána bez vašeho vědomého souhlasu.

Až dosud byla naše existence ve starém systému otroctví neustálým bojem, bojem o rovnováhu mezi pracovními a rodinnými závazky, spravedlivým bojem o „vyžití“, „dovolit si“ místo k životu, místo, kde existovat. .

Ale ve světě hojnosti, speciálně navrženém Stvořitelem, aby zajistil naše potřeby, tento boj nebyl přirozeným stavem bytí. Spíše to byl výsledek psychologické války vedené proti nám. A povedlo se! Nás lidi to drželo pod kontrolou, nutilo nás pracovat jako poslušní malí otroci a zajišťovalo sdílení zisků pro pár privilegovaných u moci.

Ale dnes, sám o sobě, „systém“ již neexistuje.

Mnozí z nás viděli „systém“ takový, jaký byl. Mnoho dalších ne. Mnozí věřili, že „systém“ ani není systémem. Mnozí to brzy zjistí.

Jakmile však zánik starého paradigmatu zapustí kořeny a stane se zjevným v našich společnostech, musí v nás všech dojít k psychologickému posunu. Může se to zdát ohromující, ale my lidé jsme již dříve čelili změnám paradigmatu; domnívá se, že vnitřní a psychologická změna, kterou si vyžádala afroamerická rasa otroků, když byl zrušen systém nucených prací, … německý lid, když padla Berlínská zeď v roce 1989, … občané bývalého Sovětského svazu po jeho rozpuštění v roce 1991, … pro egyptský lid, který svrhl diktaturu v roce 2011, … a pro islandský lid, který uvěznil své zkorumpované bankéře a politiky a přepsal svou vlastní ústavu v roce 2012…

Tento typ psychologické revoluce není nový. Na osobní úrovni to ale představuje mnoho výzev.

Toto je čas být odvážný a být statečný SÁM. V nepřítomnosti kontrolní struktury se musíme každý z nás ujmout svého osudu a osudu naší planety. Musíme se znovu naučit rozhodovat sami za sebe a začít vytvářet svět, ve kterém chceme žít.

Jako noví rodiče se musíme smířit s tím, že život už nebude jako dřív, a při absenci „knihy pravidel“ se naladíme na své instinkty a naučíme se spolupracovat novým způsobem… společně.

Proč ještě necítím změnu?

Buďte trpěliví…uvidíte. Nejprve však musíme zjistit, jak kroky OPPT změnily právní prostředí a jak se tato změna odráží na nás.

Vstoupí do boje starý podnikový systém? Samozřejmě ano! Vlády kontrolované společnostmi nadále předstírají, že se nic nezměnilo. A pokud budete i nadále akceptovat jejich systém dluhového otroctví, jsem si jistý, že „Síly, které byly“ vám rády vyhoví!

Ale nenechte se zmást: vědí, co se stalo. Vědí, že byli zabaveni. Vědí, že hra skončila. Nyní je to psáno v mezinárodním právu.

Máme svobodu nespolupracovat pokojně se starým systémem. Nyní je čas uplatnit tuto svobodu.

Pokud vám připadá divné, že se viditelné „vlády“ se jako takové stále maskují, mějte na paměti, že jsou to jen korporátní loutky a nikdy to ve skutečnosti nebyly ti, kdo tvořili zákony. V tuto chvíli by nás bývalí majitelé nechali uvěřit, že fungují jako obvykle. Doposud spoléhali na mlčenlivost a budou to předstírat až do konce. To je jejich jediný způsob bytí.

V rozhovoru pro Freedom Radio učinila správkyně OPPT Heather Ann Tucci-Jarraf následující prohlášení, ve kterém shrnula svůj plán na řešení tohoto problému:

„Pro ty, kteří se ptají, jaká je reakce OPPT na činy nebo nečinnost „viditelných“ lidí, říkám vám, že po těch loutkářích a bigbícich, kteří se schovávají v anonymitě, já osobně jdu .. a oni to vědí. V absolutním míru a lásce, s absolutní grácií a vděčností… Heather.“ 

Jak zvládat akce systému proti vám.

S rozpuštěním dluhového/otrockého systému byl rozpuštěn i jakýkoli fiktivní dluh, který jste údajně měli vůči systému. Přemýšlejte o tom chvíli!

Abyste si usnadnili svůj přechod ze starého systému, budete muset pochopit, jakou okamžitou nápravu můžete uplatnit na akce, které proti vám „starý systém“ používá.

Ve dvou nedávných článcích na wakeup-world.com jsme diskutovali o metodě před OPPT, jak znovu potvrdit svou autoritu nad mechanismem správy a řízení společnosti (viz část 1 a část 2). Tato metoda je založena na poznatku, že:

1. předchozí vlády byly korporacemi.

náleží těm, kdo si nárokují pravomoc řídit legitimity

Studii o aplikaci této metody na základě skutečného případu můžete vidět v dokumentu Scotta Bartla: What the FUQ? Často nezodpovězené otázky australské vlády. Zjednodušeně řečeno, jádrem této výzvy bylo:

„Udělali jste si na mě nárok a já jsem rád, že váš nárok respektuji… nicméně bych si rád ověřil, že jednám se správnými lidmi. Ukažte mi, že zastupujete skutečnou vládu této země, tak jak byla ustavena při stvoření tohoto národa.”

V této situaci, jakmile subjekt jednající jménem Corporate Governance neprokáže svou legitimitu, můžete kontrolu nad touto interakcí převzít z vaší strany zavedením podmínek, za kterých může jakákoli interakce mezi vámi a dotyčnou právnickou osobou pokračovat.

Ve světě po OPPT je proces zpochybňování údajné autority korporátních agentů (včetně těch, kteří tvrdí, že zastupují vládu) v podstatě tento:

„Rád bych vyhověl vašemu požadavku… nicméně v judikatuře UCC existuje vklad, který je stále nesporný a který je zabaven subjektem, který podle vás zastupujete. Nyní jednáte na svou vlastní plnou odpovědnost. Tak si na mě prosím přestaň stěžovat. Pokud se rozhodnete znovu pokračovat v tomto nároku, jakákoli budoucí interakce mezi námi bude probíhat za následujících podmínek…“

Vzhledem k tomu, že již nezastupuje právnickou osobu, měl by být zástupce – jako fyzická osoba – informován o zdvořilostním oznámení (původně „Oznámení o zdvořilosti“), které zahrnuje „podmínky a podmínky“, za kterých jsou přijímány všechny budoucí interakce. Toto oznámení vás nejen informuje, ale dává vám možnost upustit od vašeho nezákonného nároku vůči nám. Pokud s vámi agent zahájí další kontakt, uzavře mezi stranami osobní smlouvu, která potvrdí, že souhlasí s podmínkami, které jste jim poskytli. Pokud vás kvůli stejnému nároku kontaktuje druhý agent ze stejné bývalé společnosti, zopakujte proces také s touto osobou. Pamatujte: korporace už neexistují, jen jednáte s jinými lidmi.

Síla je tu, abyste ji mohli ovládat.

Povědomí veřejnosti o novém paradigmatu bude nějakou dobu trvat, než se v naší společnosti projeví. Dokud nebudou důsledky One People’s Public Trust široce známé a přijaté v komunitě, buďte prosím ohleduplní k těm, kteří to ještě nevědí. Postupem času, až se jednotlivci probudí do nového paradigmatu, jednoduše přestanou jednat jménem bývalých korporací.

Pokud si ale mezitím uvědomíte, že někdo potřebuje zdvořilostní oznámení, respektujte svou pozici znalostí a využijte příležitosti a uctivě jej informujte. Agenti bývalých korporací, bývalých bank a bývalých vlád jsou také jako vy a já: byli otroky stejného systému. Jen ještě neznají pravdu, to je vše.

V případě právních záležitostí není vhodné dávat zdvořilostní oznámení s obchodními podmínkami (bývalému) policistovi, který vás zastaví na ulici. Také v tomto případě musíte vzít v úvahu, že jsou jako my ostatní… a ve skutečnosti vás pravděpodobně udají nebo vás zatknou, pokud jim předložíte dokument, který nebudou vědět, jak interpretovat. Dokud obecné povědomí nedosáhne kritického bodu nasycení, doporučuji uspokojit požadavky nižších úředníků a zdvořilostní oznámení doručit až později, faxem, e-mailem, certifikovanou poštou… nebo i osobně.

Má-li se věc dostat k soudu, uvědomte to stejným způsobem smírčího/soudce (nebo kohokoli v jeho zastoupení) před plánovaným datem hlavního líčení. Nedoporučuji přivádět soudce do potíží tím, že u soudu dáváte podmínky. Pokud budete respektovat a dovolíte mu, aby si před slyšením v soukromí přečetl zdvořilostní oznámení, dosáhnete lepšího výsledku pro všechny bytosti zapojené do této interakce.

Pamatujte: proces vydávání zdvořilostních oznámení je pro ty, kteří je dostávají, dobrou výukou a zároveň nápravou vaší situace. Spolupráce mezi jednotlivci je klíčem k manifestaci nového paradigmatu v naší společnosti. Vzhledem k absenci jakýchkoli oficiálních mediálních informací o tomto problému bude veřejný kontakt s One People’s Public Trust probíhat pouze prostřednictvím uctivého sdílení informací v rámci našich komunit a sítí.

Koneckonců jsme „Jeden Lid, stvořený Stvořitelem“.

https://homovivo.org/

POSTUPNÉ ZOTROČOVÁNÍ A ČASOVÁ OSA VZNIKU OPP TRUSTU

(PAPEŽSKÉ BULLY A EDIKTY A DALŠÍ VÝZNAMNÉ DOKUMENTY ZE ZAČÁTKU ČASOVÉ OSY ZOTROČENÍ LIDSTVA JSOU NA KONCI)

 

2012

Carlos II

PODVOD

Citibank uváděla právě na trh nové produkty, a aby to vyřešila, najala 3 profesionály:

Právničku Heather Ann Tucci Jarraf

Počítačového vědce Caleba Paula Skinnera

Naturopatku Hollis Randal Hillner

Heather byla jako právník pověřena Treasury Finance některými finančními vyšetřováními.

Mají plný přístup k celému kodexu UCC, aby mohli provádět průzkum mezinárodního bankovního okruhu a vztahů s korporacemi, aby mohli vytvořit akční plán a být schopni uvést tyto produkty na trh.

Vychytávají všechny velké podvody, blokují a zabavují vše uvnitř SEC.

Společně napsali „FINAL PARADIGM REPORT“, ve které nezvratně prokázali, že bankovní systém Spojených států je mezinárodně kontrolován několika mocenskými centry, podporovanými a zašťiťovanými americkou vládou, kteří společně vytvořili PODVOD, který je poskvrněn těmi nejvyššími ZLOČINY PROTI ČLOVĚKU na PLANETÁRNÍ úrovni.

Odhalili a ověřili podvodné finanční a obchodní spekulace, které rovněž ignorují legislativu, na kterou se musí přesně odvolávat, tedy UCC, a to, jak jsou takové praktiky přímou a nezpochybnitelnou příčinou systému finančního dluhového otroctví. 

Všechny společnosti, včetně vlád a bankovních systémů, byly sesazeny pomocí jejich vlastních mechanismů regulace obchodu.

A takto vytvářejí Trust OPP:

DISPONENT (= ten, který disponuje – Prvotní Stvořitel)

světového fondu tvůrců a všech jeho obyvatel, který zahrnuje SEC a všechny korporace Administrátorů.

Existují 3 Adminsitrátoři

A potom už jen Příjemci (=lidé)

Věčná podstata je ponechána

Ponecháním všeho majetku zmrazeném embargem.

Obnovují a uvádějí v platnost ústavu z roku 1776 zavedením 13. dodatku, který (opět!) zakazuje otroctví.

Správci předkládají jménem svých příjemců dokumenty OPPT, které nelze napadnout a mají právní moc proti současnému systému.

Jakákoli živá bytost může oznámit, že jde o věcnou podstatu a ne o vytvořenou právní fikci, a má všechna práva příjemce tohoto díla.

Proto neuznává smlouvy, závazky nebo uložené povinnosti.

Přihlaste se fialovým inkoustem a červeným otiskem prstu. To se řídí přírodním zákonem.

2013

Končí

TRUST

V roce 2012, po téměř dvouletém vyšetřování, končí zabavovací proces všech „Korporací státních soukromých společností“ a bank třemi správci. 

Jen velmi málo lidí mělo v té době přístup k UCC, Jednotnému obchodnímu zákoníku Washingtonu DC.. Byl implementován standardní systém Corporate-Government.

Trust 2012: 

Tři správci před FINAL BULLET znovu uložili původní svěřenský fond z roku 1776 takto: Svěřenec:

Svěřenci hlavního tvůrce: Caleb Paul Skinner, Hollis Randal Hillner a právník Heather Ann Tucci-Jarraf.

Příjemci: Eterna Esencia

V letech 2011 až 2102 uložili správci jménem svých příjemců komplexní řadu dokumentů u UCC.

Všechny podrobnosti o dokumentech kolem OPPT založených na obchodním právu UCC lze nalézt na stránce 

https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS

Čtení těchto dokumentů je složité, protože byly navrženy tak, aby zaručovaly jistotu mozku a právní šíření,

Vše se komunikuje skrze alternativní média.

2017

Prezentace dokumentů v UCC

OPPT

Vzhledem k těmto důkazům byla předložena a zaregistrována v UCC řada dokumentů (asi 50 dokumentů, které Heather nazývá FINAL BULLET), které opravují systém; nebyly napadeny ani zamítnuty, staly se rozsudky, a tedy zákonem, od 23. ledna 2013 (Když jsou dokumenty uloženy UCC, „obviněný“ má právo odpovědět. Pokud neobdrží odpověď ve lhůtě (28 dnů), použije se výchozí akce následovaná závěrem dané entity).

Uzavření světového bankovního systému a “vlád” je oznámeno kvůli akci vyplývající z vyšetřování masivního podvodného, ​​represivního a OTROCKÉHO režimu, zavedeného a používaného v celém světovém systému.

OPPT1776 je výsledek akce, která LEGITIMNĚ a LEGÁLNĚ plyne z přísahy tří správců, kteří přísahají, že budou jednat jménem Věčné esence, obnovy vesmírných zákonů a návratu všeho bohatství a majetku do fondu „One People Public Trust“, který je předmětem Trustu a ve kterém jsou příjemci všichni živí a svobodní muži, ženy a děti země.

Nad tento Trust již nelze jít výše a dnes je to nesporný zákon.

Obnovuje ústavu Spojených států z roku 1776 a v roce 2013 obnovuje 13. dodatek, který zrušil otroctví a který byl odstraněn v roce 1783.

Tyto dokumenty potvrzují, že se dlužník „dopustil vědomé, úmyslné a úmyslné zrady“ prostřednictvím „držby, manipulace, pomoci a podpory soukromých měnových systémů“.

Prostřednictvím podvodu s registrovaným jménem se korporace zapojily do „systematického zotročování lidí, aniž by o tom lidé věděli, vědomě a úmyslně souhlasili“.

Příjemci trustu OPPT nejsou jen Američané, ale muži, ženy a děti (The One People) naší planety v jejich kolektivní, jednotné a nedělitelné podobě.

2020

Doručení dokumentů Donaldu Trumpovi

Vojenský rozkaz

Military Order

Donaldu Trumpovi je doručen vojenský rozkaz, který po něm vyžaduje, aby podnikl kroky k vyhlazení současného systému otroctví nebo opustil svou pozici prezidenta US.

2021

Rok Probuzení

Awakening

Evoluční projekt OPPT byl na několik let pozastaven, ale už je známo, že v univerzálních zákonech se děje vše, co je napsáno! Rok 2020 byl rokem probuzení.

Po pauze 7 let a s touhou proniknout dovnitř je 2. června 2020 z Itálie „vystřelen“ výkonný prováděcí příkaz, který NOS ES zašle všem donucovacím silám:

Poté, po 3 měsících období 22. října 2020 vede druhý Výkonný příkaz k „Nápravě“, Nápravě, která má kompenzovat utrpěné otroctví.

2021

Masívní zveřejňování informací

Informovanost

Ode dneška žijeme – alespoň na papíře – v systému neomezené odpovědnosti.  

Dokumenty registrované OPPT navěky potvrzují, že svobodná vůle vám nemůže být nikdy odebrána bez vašeho vědomého souhlasu.

Dnes již „systém“ neexistuje.

Zatímco staré paradigma mizí, musí se projevit psychologická změna, aby v nás nastala změna. Je to osobní výzva.

Je čas být odvážný a být statečný SÁM.

Musíme zjistit, jak kroky OPPT změnily právní prostředí a jak se to odráží na nás samotných.

Máme svobodu pokojně nespolupracovat se starým systémem. Je čas uplatnit tuto svobodu.

Jako příjemce OPPT zůstávají jedinými pravidly hry pouze UCC, univerzální právo nebo přirozené právo a obecné právo.

Univerzální zákon: Je to základní princip, který řídí chování mezi bytostmi. Vyjadřuje se jako přípustná jakákoli svobodná vůle, kromě případů, kdy zasahuje do svobodné vůle jiné bytosti. to je zásadní pro strukturu OPPT.

Common Law jsou jurisprudenční precedentní zákony vyvinuté na základě rozhodnutí soudců a soudů během tisíciletí.

Tyto dva zákony nám umožní vybudovat nový svět a rozebrat ten starý.

2021

Sebeurčení

Některé důležité body, které je třeba vzít v úvahu, pokud chcete jednat podle sebeurčení a podle principů přirozeného zákona.

1- Samostatný jedná čestně a soudržně, to znamená, že ze své pozice informuje o každé akci, kterou hodlá provést.

2- Být sebeurčený znamená být živým, svobodným mužem/ženou, univerzálním zdrojem hodnoty s neomezenou odpovědností.

3- Sebeurčení může být energetické (s procesem asimilace a uvědomění) nebo zveřejněné, doporučuje se informovat systém, pokud chcete provádět konkrétnější akce, což je součást čestného jednání, protože systém má smlouvu, kde přijímáme jednání ve spojení s právní fikcí, dokud není vyhlášeno sebeurčení.

4- Svéprávní zastupují sami sebe a jsou neomezeně zodpovědní za své činy, slova a dispozice, nemohou být zastupováni třetími osobami, což by znamenalo opětovné upadnutí do stavu interdiktu.

5- Sebeurčení mají hluboké porozumění právní hierarchii a v dokumentech, kde se používají jurisdikce nižší úrovně než přirozené právo, slouží k tomu, aby uvedli účastníka do kontextu a zdůraznili, že jsou porušovány minimální standardy, a rozšiřují aplikaci. na všechny aspekty lidské interakce.

6- Každý dokument vytvořený ze sebeurčení má moc pouze tehdy, je-li v souladu se statusem sebeurčení, v současném stavu nelze budoucí sebeurčení uplatňovat, to je dehonestace. 

7- Dokumenty, které svéprávný člověk používá, doprovázejí živého člověka, ze kterého přímo vycházejí, proto je neomezeně odpovědný za to, co je v uvedených dokumentech vystaveno prostřednictvím jeho autogramu a otisku prstu, není čestné zasílat dokumenty, které nebyly a nejsou asimilovány a které nemají úplné porozumění vyjádřeným zásadám a jejich dodržování . 

8- Sebeurčený může podporovat ostatní sebeurčené zasláním dokumentů vytvořených sebeurčeným různými způsoby a nikdy nereprezentovat jiného sebeurčeného:

  A- Studovat, asimilovat a chápat jednání jiného sebeurčeného, ​​posílat jeho dokument s jeho autogramem a otiskem prstu a kde je přidat personalizovaný nápis s vlastním podpisem, který sděluje, jak je udržována akce jiného sebeurčeného.

  B- Studium, osvojení si a pochopení jednání druhého sebeurčeného a přizpůsobení jeho dokumentu jeho vlastním podpisem a otiskem, je nakonec přidáno personalizované psaní s jeho vlastním podpisem, které sděluje, jak je udržováno jednání jiného sebeurčeného.

9- Svéprávní mohou činit kolektivní akce, vždy s ohledem na to, že každý je neomezeně odpovědný a čestně za svá prohlášení, dispozice a činy.

https://hmovivo.org/blog/

Časová osa zotročování prostřednictvím církve, oligarchů a plutokracie.

PAPEŽSKÝCH BULL

1302

Bonifác VIII

Unam Sanctam Ecclesiam

První svatý kostel je Noemova archa a jediný, který tam je, je papež, proto, bůh, první stvořitel, svěřil všechny tituly a majetky země Vatikánu, a proto je papež správcem a příjemcem všeho, dokud se každý z nás nevrátí domáhat se svého práva.

Papež potvrzuje, že duchovní moc má absolutní přednost nad mocí pozemskou a aby byl spasen, musí být podřízen římskému papeži.

Vytváří koncept trustu, což je smlouva nebo dohoda, ve které zřizovatel nebo správce převádí majetek, peníze, současná a budoucí práva na jinou osobu.

Smlouva je dána jako zaklínadlo a je napsána na kůži dítěte jeho krví.

Je to nejradikálnější výraz papežské byrokracie.

Soubor PDF

1455

Nicolas V

Romanus pontifex

Vzniká právnická osoba nebo právní subjektivita.

Cestui Que Vie Act = “Ten, jehož život je měřítkem trvání státu. Osoba, za jejíž život je držena jakákoli půda, majetek nebo dědictví.”

Cestui Que Vie vzniká, když se narodí dítě a při narození je zbaveno přirozených práv a pozemkových práv.

První koruna je koruna země.

To byl základ pro přivlastnění půdy v novém světě v Americe s argumentem, že jejich činnost slouží k šíření křesťanství.

Přenáší navěky právo užívat půdu jako nemovitý majetek z trustu unam sanctam pod kontrolu papeže a jeho nástupců.

Ve formě registračního čísla registrací jména vzniká právnická osoba nebo právní subjektivita a upírá dítěti jakákoli práva k nemovitostem.

Převádějí charitativní tituly dítěte jako příjemce v rámci First Cestui Que Vie Trust.

Právo obchodních společností, kde je soudce „vlastníkem půdy“

Soubor PDF

1481

Sixtus IV

Aeternis regis clementiam

Cestui Que Vie Act

Rodný list nebo rodný list (fyzické tělo) se prodává jako cenný dluhopis soukromé centrální bance země.

Je reprezentován druhým fondem Cestui Que Vie, který vznikl, když při narození dítěte je rodný list prodán jako zajišťovací dluhopis národní soukromé centrální bance a vlastnictví jeho masa nebo fyzického těla je odebráno a odsouzeno k věčnému otroctví. jako římská osoba nebo otrok.

Pokud se lidská bytost ztratí na moři, nic jim nepatří, proto jsme v úpadku, protože jsme nezískali zpět svá práva ani majetek.

Druhou korunou je společné bohatství.

Bula Aeterni regis, což znamená věčná vláda.

Vytvoří „Aragónskou korunu“ nebo „Korunu Španělska“ a potvrdí předchozí bully.

Toto papežství udělilo povolení španělské koruně k objevení Ameriky a určilo Kryštofa Kolumba jako svého zástupce pro španělskou korunu v Americe.

Požadují dítě jako majetek (movitý majetek) pro stát v rámci druhého Cestui Que Vie Trust.

Kánon námořního práva, kde je soudcem bankéř.

Smlouva o otrockých dětech je vytvořena ctěním starodávné tradice vložení stopy do záznamu živě narozených nebo kapky vaší krve. Tímto způsobem jsou rodiče oklamáni, aby jej přeměnili na SLAVE BONUS = AKCII OTROKA a ta je prodána do státní rezervy soukromé banky a poté převeden do druhého a samostatného fondu Cestui Que Vie na každé dítě vlastněné bankou.

Když směnky dosáhnou splatnosti a banka není schopna získat zpět dětského otroka, je ze zákona vydáno námořní zástavní právo k vykoupení ztraceného majetku a je zpeněženo jako peníze vydané proti trustu Cestui Que Vie.

Soubor PDF

1537

Pavel III

Svolání nebo zahájení Tridentského koncilu

Cestui Que Vie Act

Jedná se o udělení osvědčení o křestním titulu pro duši církvi nebo matrikou ze strany rodičů.

Cestui Que Vie Act: Vzniká, když je dítě pokřtěno.

Jedná se o udělení křestního listu – titulu pro duši rodiči církvi nebo matri

Bez právního nároku na vlastní duši nám tedy bude odepřeno právní postavení a bude s námi zacházeno jako s věcmi, bezduchým nákladem, na které je nyní BAR právně schopna vymáhat námořní právo.

Třetí koruna je církevním sídlem a je zastoupena Třetím trustem.

Tento třetí testamentární akt byl vytvořen, když je dítě pokřtěno, protože je mocí nad titulem duše pokřtěného a církví udělením osvědčení o autismu.

Tedy za ospravedlnění všech ztracených duší.

Uplatňují nárok na duši dítěte prostřednictvím osvědčení o křtu v rámci třetího Cestui Que Vie Trust

Talmudic nebo židovského práva, kde je soudcem kněz.

Od roku 1540 a vytvoření prvního zákona Cestui Que Vie Trust, který svou moc odvozuje od papežské buly vůdce římského kultu papeže Pavla III., kdy je dítě pokřtěno a je vydáno osvědčení o křtu, rodiče obdarovali, udělili a přenesl duši dítěte do „TŘETÍHO“ fondu Cestui Que Vie Trust vlastněného římským kultem, který od té doby uchovává svůj cenný majetek ve svých trezorech.

Soubor PDF

1540

Jindřich VIII

První akt Cestui Que Vie

Cestui Que Vie Zákon

o vytvoření dočasné svěřenecké (dluhopisy – akcie) vůle.

Od té doby jsou advokátní komory zodpovědné za správu sklizně duší ztracených a zatracených, včetně registrace a shromažďování křestních listů představujících duše zajaté Vatikánem a uložené v jeho trezoru.

Tato koruna byla tajně udělena Anglii za shromažďování a sběr ztracených duší.

Soubor PDF

1666

Carlos II

Cestui Que Vie Zákon

Cestui Que Vie

Stát převzal opatrovnictví všech a jejich majetku v trustu a stal se správcem.

Zákon Cestui Que Vie: Zákon, který vytváří aktualizovaný trust, ve kterém lze převést dědictví, které bylo ve prospěch osoby, která je považována za ztracenou nebo opuštěnou na „moře“, a proto se předpokládá, že je po sedmi (7) letech „mrtvá“.

Stát přebírá do úschovy každého a i jeho majetek a stává se od této chvíle se správcem pro výkon všech titulů lidí a jejich majetku, alespoň do doby, než se někdo dožije maximálně sedmi (7) let, aby se tyto tituly vrátily. 

Pravidlo používání VELKÝMI písmeny začíná udělovat obchodní jméno fyzické osobě, tedy právnické osobě.

Schváleno při požáru města Londýna poté, co utrpěl černý mor.

Bylo vytvořeno, aby postoupilo práva mužů a žen, což znamenalo, že každý byl prohlášen za mrtvého, ztraceného na moři nebo za mořem.

Zde fungovalo námořní právo.

PDF file

“Cestui Que Vie” JE TAKÉ TRUST. !!!!!!!!

DO TOHOTO TRUSTU “Cestui Que Vie” SE TAKÉ POMOCÍ JEDNOHO DOKUMENTU ZAPISUJETE, ABYSTE Z NĚJ MOHLI ČERPAT PROSTŘEDKY A BYLI JEHO SOUČÁSTÍ.

FAKTA

1776

Nezávislost USA

Podepisuje nezávislost USA zakazující otroctví s 13. Pozměňovací návrh.

Ilumináti jsou založení a staví se proti náboženskému vlivu.

Podpisem Deklarace nezávislosti oznámili představitelé 13 kolonií v Severní Americe své formální oddělení od Velké Británie a vytvoření autonomních Spojených států amerických.

Text navrhl Thomas Jefferson a upravili Franklin, Adams a Jefferson předtím, než byl předložen druhému kontinentálnímu kongresu ve Philadelphii, kde byl znovu změněn.

Konečné znění bylo přijato 4. července 1776.

Svěřenci: Otcové zakladatelé

Poručník: Vláda USA

Beneficienti: The American People

Deklarace americké nezávislosti USA-1766 – PDF

USA -1787 Ústava USA English – PDF

1781

John Rockefeller

Beneficienti

Illuminati podporovaní bankou uspěli při změně ústavy.

Vytváří Trust, kde již nebude příjemcem Vatikán, ale rodina Rockefellerů.

Svěřenci: Otcové zakladatelé (Rockefellerova rodina)

Správce: US Corporation

Příjemci: Dědicové Rockefellerovy rodiny

1787

Eliminuje se 13. dodatek

Vrací otroctví

Nová ústava vstupuje v platnost a odstraňuje zákaz otroctví, tedy 13. dodatek. Pozměňovací návrh.

1870

Narození

Registrace narození ve Španělsku

Základní statistika začíná registrací narození v občanské matrice a úmrtních listech.

Počínaje rokem 1871 byly historické změny ve správě “životně důležitých statistik”, jako jsou rodné listy a úmrtní listy, podporovány zavedením zdravotních obvodů nebo “sanitárních obvodů”. 

ZÁKLADNÍ STATISTIKY

Zákon o místní správě z roku 1871, zákon o veřejném zdraví z roku 1872 a zákon o veřejném zdraví z roku 1875 vytvořily systém „okresů“ – nazývaných „sanitární obvody“ – řízených hygienickým úřadem odpovědným za různé záležitosti veřejného zdraví, včetně duševního zdraví, právně známého jako „zdraví“.

Byly vytvořeny dva typy sanitárních čtvrtí, městské a venkovské. Zatímco zdravotní obvody byly „zrušeny“ v roce 1894 zákonem o místní správě z roku 1894, správa „chudých“ je stále částečně udržována pod koncepcí správních orgánů zdravotních obvodů, včetně smírčích soudců a dalších „soudců zdraví“. Mír”.

USA-1787-US Constitution_English.PDF

1912

Povinný dekret

Povinnost registrovat narození

Je stanovena povinnost registrovat novorozence.

RODNÝ LIST

Zásadní chybou, která zůstává v systému osvědčení o osídlení (narození) pro římský kult a jeho zástupce, je skutečnost, že osvědčení o osídlení je důkazem toho, že muž nebo žena se museli narodit na zemi, aby se narodili. certifikát vstoupí v platnost, navzdory následným spletitým předpokladům o tom, co certifikát skutečně představuje.

Pokud se muž nebo žena nenarodili někde na zemi, nemohlo být vydáno osvědčení. Proto každé odmítnutí nebo vrácení rodného listu slouží jako dokonalý důkaz, že muž nebo žena se narodili na Zemi, a sponzoruje jakékoli čestné prohlášení pravdy, týkající se jejich nezměnitelných práv od Božského Stvořitele.

Tato vestavěná „chyba“ je anulována tím, že se s muži a ženami zachází jako se samotnou zemí, a to prostřednictvím záměrného zkomolení definice Země tak, aby zahrnovala vše, co se přirozeně narodilo nebo co se na Zemi samo zdokonalilo.

Jinými slovy, hlavním důvodem, proč systém nakonec odepře každému občanovi jeho podíl na společném bohatství, je to, že jsou považováni za „movitý majetek“ a za pouhé tvory méně než za otroky.

Rodné listy nemají pro držitele, na jehož jméno je vydáno, „mimořádnou hodnotu“.

I když je pravda, že rodné listy jsou považovány za cenné tituly, se kterými se obchoduje mezi mezinárodními soukromými subjekty a elitou, držitel, na jehož jméno je certifikát vydán, k takové hodnotě nemá přístup.

Místo toho, vlastnictvím rodného listu, muž nebo žena v podstatě souhlasí s tím, že s nimi bude zacházeno jako s chudákem, peonem nebo nemajetným, a jedinou povinností elity je poskytnout pouhé zbytky, aby muž nebo žena nezemřeli smrtí. … hladomor nebo velká nemoc.

Zatímco Osídlovací listy a následné rodné listy jsou jedinečně a záměrně navrženy tak, aby zbavily muže a ženy jejich právoplatného dědictví prostřednictvím dobrovolného zotročení a přiznání, že jsou „chudí“, systém rodných listů je zcela bez legitimity, globální systém podvodů a organizovaného zločinu bez právní účinek.

1913

Federálního rezervního

systému FED

Vytvoření Private Bank of the Federal Reserve

Vzniká Private Bank of the Federal Reserve (FED), která převzala USA.

Americký prezident Thomas Woodrow Wilson souhlasí s převedením správy Federálního rezervního systému z amerického ministerstva financí na skupinu soukromých bankéřů.

Kongresman Charles Lindbergh varoval americký Kongres v Kongresovém záznamu o zřízení Federálního rezervního systému, že korporace s využitím své moci k nafouknutí a deflaci ekonomiky převezmou kontrolu.

Ti, kterým opravdu všechno patří “SKUTEČNÉ RODINY” (POZOR, že nám některé uniknou):

 1. Rodina Rothschildů (Londýn, Berlín a Izrael)
 2. Rodina Rockefellerů (USA a Izrael)
 3. Rodina Warburgů (Německo)
 4. Rodina Morganů (Anglie)
 5. Rodina Lazard (Paříž, Francie)
 6. Mosés Israel Seif Family (Itálie)
 7. Kuhn Loeb Family (Německo a USA)
 8. Lehman Brothers Family (USA)
 9. Goldman Sachs Family (USA) Pro Sira Evelyn de Rothschild (britský bankovní gigant) a David Rockefeller (Ropný gigant )

Oni a jejich kupole bankéři-ropné-zbraně-eugenici (KDO OVLÁDAJÍ TAKÉ LÉKÁRNU A VŠECHNY JEJÍ PRESTIŽNÍ ”VĚDECKÉ” ČASOPISY «NEMOCNÝ=KLIENT») jsou samozvaní šéfové všech prezidentů USA

1929

Hospodářská krize

Velká deprese

VELKÁ DEPRESE 1929

Na trhu vzniká krize a banka těží, „Velká hospodářská krize“.

Ti, kdo to měli pod kontrolou, vyhazovali svůj majetek za vysoké ceny a pak vyvolali na trhu paniku. Jak ceny prudce klesaly, odkupovali své podíly zpět za aukční ceny – a přitom eliminovali svou pokulhávající konkurenci.

Ekonomická krize vzniká na představenstvu prostřednictvím spekulativní realitní bubliny, která způsobuje bankrot jednotlivců a bank.

1930

Banka pro mezinárodní vyrovnání BIS 

Bank for International Settlements (BIS)

Nadace Banky pro mezinárodní platby, která je regulátorem světové ekonomiky téměř všech centrálních bank světa, kromě suverénních států.

Nadace Bank For International Settlements (BIS) , která je regulátorem světové ekonomiky téměř všech centrálních bank světa, kromě suverénních států.

Jeho funkcí je spuštění tzv. – sekundárního trhu; jakýsi skrytý trh paralelní k oficiální ekonomice zvaný – primární trh.

Reference: Rothschildové, Bushové, Rockefellerové, anglické, španělské, holandské královské rodiny a italské aristokratické rodiny.

ZDE JE TŘEBA ŘÍCI, ŽER PRÁVĚ A JENOM TATO BANKA BYLŮA VYŇATA Z BANKROTU A ZABAVENÍ A ZŮSTÁVÁ OPERATIVNÍ PRÁVĚ PROI OPPT A VÁŽE SE K NÍ JEDNO Z VAŠICH BANKOVNÍCH KONT TRUSTU (ZŘEJMĚ TO HLAVNÍ) A ZNÁMÁ KARTA “ZERO PLUS” 0+, K JEJÍCHŽ ZÍSKÁNÍ JE TAKÉ JISTÝ PROTOKOL A PODROBNÁ DOKUMENTACE)

1934

SEC

papíry a burzy

194 zemí se stává společnostmi soukromého práva registrovanými u SEC (Security Exchange Commission) se sídlem ve Washingtonu, DC

SEC je agentura americké administrativy, která kromě dohledu reguluje trhy a chrání investory ve Spojených státech. Spravuje firemní fúze a absorpce.

V tomto roce jsou všechny společnosti, které chtějí obchodovat na mezinárodní úrovni, registrovány, což se stává požadavkem pro obchod ve stejném roce, všechny země jsou donuceny, ale pouze 194 souhlasilo s registrací, a ze států se staly korporacemi.

Tyto země se stávají soukromoprávními společnostmi registrovanými u SEC (Security Exchange Commission) se sídlem ve Washingtonu, DC

Španělsko se také stává „korporací“ registrovanou u SEC, a proto je v souladu s předpisy USA vyhrazena pro všechny soukromé společnosti.

5 zemí nepodepsalo a to jsou Libye, Írán, Severní Korea, Čína a Rusko.

1946

Studium lidské mysli

Registrace narození ve Španělsku

Začínají studovat lidskou mysl, aby ji zničili.

1952

Jednotný obchodní zákoník UCC – UCC

to jeden z jednotných zákonů, které byly ustanoveny jako zákon.

Jejím cílem je harmonizovat zákony o prodeji a jiných obchodních transakcích ve Spojených státech.

Jednotný obchodní zákoník (UCC) je publikován

Jednotný obchodní zákoník (UCC), poprvé vydaný v roce 1952, je jedním z jednotných zákonů, které byly zavedeny jako zákon, s cílem harmonizovat právní předpisy o prodeji a jiných obchodních transakcích v Spojené státy prostřednictvím přijetí UCC všemi 50 státy, District of Columbia a územími Spojených států.

UCC je bible obchodu a přesně určuje, jak by se měl řídit mezinárodní obchod.

Celý světový obchodní systém se točí kolem zákonů UCC. Dokonce i banka používá právní postupy diktované UCC k zástavě vašeho domu nebo vyvlastnění vozidla.

1955

International Finance

Corporation Založena International Finance Corporation.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ SPOLEČNOSTI

Konstitutivní dohoda Mezinárodní finanční korporace, schválená Legislativním usnesením č. 12489 ze dne 12.9.1955. 

Mezinárodní finanční korporace (IFC) je subjekt připojený ke Světové bance, který je přímo odpovědný za podporu růstu soukromých společností mezi členskými zeměmi v procesu rozvoje prostřednictvím finanční pomoci a poradenství.

Vznikla v roce 1956 a má 184 členských zemí po celém světě. Její sídlo se nachází na Av. Pennsylvania 2121, Washington D. v USA.

Účelem korporace je podporovat ekonomický rozvoj stimulací růstu produktivních soukromých podniků v členských zemích, zejména v méně rozvinutých oblastech, a doplňovat tak aktivity Světové banky.

https://homovivo.org/linea-de-tiempo-oppt/

Proto také tak jejich záškodnické a provokatérské akce vypadají — jako by je dělali absolutní idioti, amatéři a kreténi na entou .. Jak co se týče RODu, o kterém jsem psali, tak E-Koruny a stejně tak Nové Bohemie, která je jenom ILEGÁLNÍ zprzněninou a tumorem na těle opravdového OPPT, které je také nasáklé jak houba psychopaty, fízly-provokatéry a jinými duševně narušenými “prosvěcovači” negativit či akašisty. Ale o tom až v příštím článku .. Všechny tyto odporné stvůry budeme bez milosti plně exponovat a vystavíme všechny jejich aktivity dennímu Světlu .. až se z toho Světla poserou do gatí
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/10/22/nereovy-prednasky-v-zabrehu-a-hradci-video-prezentace-a-studijni-materialy-k-trustu/