Představa těchto záznamů se vyskytuje v mnoha kulturách. Činy jedince jsou podle legend a svatých písem uchovávány, aby byly jedinci rekapitulovány v říši smrti. Tahle představa se vyskytuje stejně tak v křesťanském jako v hinduistickém náboženství, a nejen v nich.

5_elementV hinduismu slovo „ákáša“ (akáša) znamená esenci, pátý element – éter, v sánskrtu znamená „prostor“, v hindu a dalších indických jazycích „nebe“. Staroindické tajné nauky uvádějí, že ákáša je počátkem a koncem všeho, z ní vše vychází a tam se vše vrací.

Přístup do éterické knihovny, která je neustále automaticky aktualizována, měly vždy jen vyvolené osoby, většinou jasnovidci. Jedním z nich byl Američan Edgar Cayce (1877-1945). Ten však tvrdil, že se k nim může dostat každý a že takový je dokonce úkol lidstva, aby se každý jedinec seznámil s tím, co je v Boží knihovně o něm napsáno a poučil se z toho do budoucnosti. Cayce říkal, že čerpá mnoho informací právě z ákášických záznamů. Sám knihy nepsal, ale našli se spolupracovníci a následovníci, kteří na základě jeho výpovědí shrnuli některá zajímavá témata. Ákášické záznamy jsou jedním z takových témat.

Definice

Cayce popsal „ákášické záznamy“ takto: „V čase a prostoru jsou zaznamenávány myšlenky, skutky, činnosti bytosti. Tyto záznamy jsou často nazývány Boží knihou vzpomínek.“ Výklady nepopisují jenom minulost, je v nich obsažena také přítomnost a dokonce jisté vyhlídky do budoucnosti. Každý člověk píše svými myšlenkami, skutky a kontakty s okolním světem svůj vlastní životní příběh, přičemž si sám volí cestu a spoluvytváří svou budoucnost každým svým rozhodnutím, říkal Cayce.

Smysl ákášických záznamů

Jejich posláním je, abychom nezapomněli svoji minulost a mohli se z ní poučit. Napomáhají tak našemu duchovnímu a duševnímu růstu.

Akáša má formu psanou, obrazovou i symbolickou a záznamy jsou výrazem božských sil pocházejících od samotného Boha-Otce v materiální sféře. S velkou částí informací obsažených v záznamech týkajících se lidského chování se setkáváme v umění, literatuře, písmu, pověstech, mýtech a legendách. Tyto příběhy někdy popisují příběh samotného lidstva.

Cayce tvrdí, že na počátku Stvoření tvořily lidské duše se Stvořitelem jeden celek. Potom duše dostaly svobodnou vůli, která lidem umožnila, aby si vybudovali vlastní identitu. V průběhu toho procesu se lidé od Boha vzdálili a nyní ho hledají. Tento vztah je osudem člověka.

Reinkarnace a karma

Slovo karma znamená čin, lze jej rovněž intepretovat jako příčinu a následek, zákon akce a reakce. Podle Cayceho znamená karma také paměť – informace uložené v ákášických záznamech, z nichž čerpá naše podvědomí, které jsou pozitivní i negativní. Neustále se setkáváme s následky našich dřívějších rozhodnutí, protože jsme svobodné bytosti. I když člověk dělá chyby, neznamená to, že stagnuje a nevyvíjí se. Nic není náhoda a vše prospívá rozvoji.

Reinkarnace, znovuvtělování duše, je podle Cayceho proces osobního rozvoje, jehož cílem je, aby se každý člověk stal laskavým, nesobeckým a milujícím.

Země je doslova školní třídou, v níž řídícím vlivem je zákon karmy (příčiny a následku), kde každý sklízí, co zasel. Je na lidech, aby začali zasévat dobrá semena, tj. dobré myšlenky a dobré skutky, aby na duchovní cestě pokročili vpřed. Možnost svobodně se rozhodnout spočívá v tom, zda se dotyčný člověk rozhodne překonat svoje nedostatky a pomáhat druhým, či nikoliv.

Vztahy

Lidské vztahy nejsou náhodné, ale jsou pokračováním vztahů z minulých životů. Existuje-li mezi dvěma lidmi hluboký vztah, tak je skoro jisté, že podobný vztah spolu tito lidské měli i v minulých životech. Vztahy k ostatním jsou neustále pokračujícím procesem, z něhož se můžeme hodně dozvědět o sobě. Duše jsou k sobě přitahovány, aby se naučily druhé milovat a vzájemně si odpouštět. Osvojení těchto dvou věcí je předpokladem duchovního růstu a pokroku. Na konci tohoto procesu se člověk stává společníkem Stvořitele.

Astrologie

Edgar Cayce často hovořil o astrologických vlivech. Podle astrologů je život každého jedince determinován vlivy planet, za kterých se narodí. Podle Cayceho je to naopak: duše vstupuje na svět v určitou dobu záměrně, protože právě ta doba je nejvhodnější pro její další vývoj. Cayce tvrdil, že člověk vůbec není otrokem nebo loutkou řízenou fatálně planetami, ale že nejsilnější je svobodná lidská vůle.

Využití

Akášické záznamy ovlivňují náš život, naše vztahy, myšlenky a aktivity nezávisle na tom, zda věříme v reinkarnaci, nebo ne. Každý jedinec neustále čerpá ze vzpomínek týkajících se jeho předchozích aktivit a myšlenek, které jsou tam uloženy. Ákášické záznamy však nejsou něco jako koule na noze. Není ani tak důležité, kým jsme dříve byli, ale podstatné je, jak jsme schopni dané informace využít v nynějším životě.

Energie místa

V roce 1932 měl Cayce sen, v němž spatřil energetická pole obklopující různá místa. Tato aura ovlivňovala jeho schopnost poskytnout během výkladu informace.

Podle Cayceho symbol židovského sedmiramenného svícnu, sedm pečetí, sedm sborů či sedm hvězd představují to, co je na Východě známo jako sedm čaker, sedm duchovních center. V těchto centrech je uložena historie duše a jsou-li příslušné čakry aktivovány či otevřeny, pak duše může spatřit svoji minulost a uvědomit si, že je ve své podstatě duchovní bytostí, dítětem jednoho Boha. Toto duchovní probuzení je osudem každého z nás: „Smyslem pobytu na zemi je, aby se duši otevřela Kniha vzpomínek a aby si mohla uvědomit svůj skutečný vztah ke Stvořiteli.“

Jiné definice

Ákáše se často říká „kosmická paměť“ a s použitím současných počítačové terminologie stvořili někteří autoři název „energoinformační pole“.

Lze předpokládat, že ákáša úzce souvisí s naším éterickým tělem, které rovněž obsahuje informace ukládané během našeho života.

Pojem ákášické záznamy se používá také v teosofii a v antroposofii, přičemž znamená souhrn mystických znalostí zakódovaných do nefyzikální sféry existence. Ákášické záznamy mají obsahovat veškeré vědomosti lidských zkušeností a historii vesmíru. Někdy se jím říká knihovna, jiné analogie používají pojmenovaní jako „vesmírný supercomputer“ a „Božská Mysl“. Tyto záznamy se neustále aktualizují a je možné se k nim dostat v astrální projekci nebo v hluboké hypnóze.

Zdroje: Edgar Cayce: Tajemství kroniky Ákáše. Osudové vztahy, Eko-konzult 2006; Wikipedia. org

Převzato: http://pravdu.cz/proroci/akasa-podle-edgara-cayceho

Foto: Flicker.com