Ing. Koller odpovídá na otázky inspirované knihou Přemýšlení o nemyslitelném, jejíž obsah se částečně prolíná s dnešní realitou…

https://cz24.news/aby-mir-mirem-byl-interview-s-vojenskym-expertem-plukovnikem-martinem-kollerem-video-cz-15-min/