Spisovatel a bývalý reportér pro noviny The New York Times Alex Berenson říká, že má k dispozici důkazy ze studie, které ukazují, že „posilovací“ vakcíny proti covidu potlačují imunitní systém až na hranici, za níž následuje téměř úplný kolaps imunity.

V sérii tweetů Berenson napsal, že na základě zjištění studie by už žádné posilovací dávky neměly jít do žádného ramene. (Související: Zde je další důkaz, že covidové „vakcíny“ způsobují AIDS.)

„Posilovací dávky je třeba okamžitě zastavit. ZASTAVIT. OKAMŽITĚ. Stack přichází,“ napsal Berenson, přičemž slovem „Stack“ odkázal na svůj blog na Substacku.

„Je tady nová studie. Je to špatné. Jak špatné? Zatím jsem to ukázal dvěma lékařům. Jeden řekl, že „dostal záchvat“, když to četl. Ten druhý řekl něco horšího.“

Studie pochází z Číny, o které mnozí věří, že tam vznikl nový koronavirus (Covid-19). Studie ukazuje, že po čtvrté dávce – což znamená po dvou primárních injekcích a dvou následných posilujících dávkách – je imunitní systém člověka víceméně odrovnán.

Shrnutí studie vysvětluje, že navzdory celosvětové masové očkovací kampani nemají covidové „vakcíny“ žádnou potvrzenou účinnost a jejich „potenciálně nepříznivé vedlejší účinky zůstávají do značné míry neznámé“.

To samo o sobě naznačuje, že tyto „vakcíny“ by neměly být nikomu podávány.

Jelikož mnozí se již očkovat dali, výzkumníci se rozhodli porovnat humorální a buněčné imunitní reakce rozšířeného průběhu rekombinantní receptorové vazebné domény nebo RBD, po posilovacích dávkách na myším modelu.

No a tady je výsledek, který zjistili:

„Vícenásobné posilovací dávky vakcíny po základním dvojdávkem očkovacím cyklu významně snížily titry RBD-specifických protilátek a sérovou neutralizační účinnost proti variantám delta a omikron, výrazně narušily aktivaci CD4+ a CD8+ T-buněk a zvýšily expresi PD-1 a LAG-3 v těchto T-buněk. buňkách.”

Mechanisticky jsme potvrdili, že rozšířené očkování posilovacími dávkami RBD přepsalo ochrannou imunitní paměť podporou adaptivní imunitní tolerance.

Naše zjištění poukazují na potenciální rizika při pokračování podávání posilujících dávek vakcíny proti SARS-CoV-2, z čehož vyplývají okamžité důsledky pro globální strategie na zvýšení proočkovanosti proti Covid-19.“

Dát se naočkovat proti covidu znamená natrvalo si zničit svůj imunitní systém
Imunitní systém neočkovaného člověka, je naprogramován tak, aby odvracel nemoci prostřednictvím vrozené imunity. Při přirozeném vystavení patogenu se přirozená imunita naučí adaptovat, čímž se vytvoří přiměřená úroveň adaptivní imunity.

Na základě těchto zjištění očkování covidovými vakcínami poškozuje přirozenou imunitní funkci. Zasahuje do přirozené adaptivní imunitní rovnováhy, takže očkovanec je náchylnější k jakýmkoli infekcím, nejen k covidu – což je v rozporu se vším, co nám o těchto injekcích tvrdily „autority“.

Poškození způsobené covidovými „vakcínami“ sahá daleko za tvorbu protilátek, které fungují jako první obrana imunitního systému proti virům a bakteriím. Poškodí se i T-buňky, které slouží jako záloha protilátek a zjevně bez jakékoli schopnosti opravy.

Zmíněná studie byla publikována bez velkých fanfár 22. prosince 2022 v recenzovaném časopise iScience. Jednoznačně to ukazuje, jak uvádí Berenson, že přeočkování posilovacími dávkami – a vlastně všemi „vakcínami“ proti covidu – jsou rozsudkem smrti pro imunitní systém člověka.

„Zjistili jsme, že ochranné účinky humorální imunity a buněčné imunity vytvořené konvenční imunizací a následným přeočkováním jsou výrazně narušeny,“ přiznali autoři studie.

I když byly jako pokusné subjekty použity myši namísto lidí, vědci dodali, že zvířata byla geneticky pozměněna, „aby přesně modelovala lidskou reakci na koronavirus“, přičemž měli „hlubokou podobnost s lidmi v reakci na infekce SARS-CoV-2“.

Reakce lidí na nová zjištění
„My „konspirační teoretici“ jsme to věděli už před lety,“ napsal jeden komentátor o odhaleních obsažených v této nové studii.

„Představte si, jaké zisky bude mít medicínský a velký farmaceutický průmysl, když bude mít každý nějakou nemoc nebo rakovinu,“ napsal další.

Chcete se dozvědět více o nebezpečích a neúčinnosti vakcín? Potom navštivte stránku VaccineDamage.news.

Situace na Slovensku
Ministerstvo zdravotnictví SR před pár dny oznámilo, že od 31.1.2023 se na Slovensku začne znovu očkovat aktualizovanými posilovacími dávkami “vakcín” proti Covid-19.

Jak tedy máme chápat poslední iniciativu ministerstva ve světle zjištění této nové studie? Asi tak, že jde o snahu ministerstva dorazit ty očkované lidi, které nedorazilo základní očkovací schéma. Jinými slovy, je to státem řízená genocida vlastního národa.

Genocida je nepromlčitelný zločin a jeho pachatelé jednoho dne povstanou před novodobým Norimberským tribunálem. A my doufáme, že do té doby bude zároveň obnoven trest smrti.

 

AUTOR: Ethan Huff

https://www.naturalnews.com/2023-01-20-covid-vaccination-four-injections-collapse-immune-system.html