Archonti přerušili spojení s naší duchovní podstatou a stále ho ruší
Gnoze byla přeneseným tajným souborem učení přeneseného z Atlantidy (do Somálska a Etiopie) a novodobý globální mocenský systém, ovládaný Archonty s ní nemilosrdně bojoval od Sumerské doby a snažil se ji zcela vymýtit, zničit a to tak, aby po ní nezbyla ani stopa a on tak měl zcela volnou cestu k vytvoření svého „Velkého díla věků“ (zotročení lidstva a plné ovládnutí naší reality).
.
Jedním z posledních gnostiků byl Gordano Bruno, který v Anglii orodoval za gnózi a navrhoval, aby se vyučovala a přitom netušil, že právě církev a Vatikán jsou hlavním centrem Archontů. Tím byl zpečetěn jeho ortel smrti, z důvodu jeho gnostického přesvědčení, které předával, protože se stal velkým nebezpečím pro církev, jedné z hlavních nositelek archontího viru.
.
Lidská DNA má plno parametrů, které nám signalizují, že DNA obsahuje cizorodou strukturu manipulativního charakteru. 97% DNA má v sobě chytře skrytý kód, který zatím nebyl plně rozluštěn. Část našeho vědomí je ovládána archontskými programy, ale zbývající část je volná a my jen potřebujeme tuto lapenou část osvobodit. Synchronicity ( poruchy systému) fungují jako chyby archontských programů a ukazují nám cestu k osvobození. Svítí do prostoru jako maják a mohou být návodem jak se vymanit z této iluzorní reality. Musíme tyto signály zachytit, zaregistrovat a správně je použít. Lidská bytost byla manipulována velmi dlouhou dobu a současná disharmonie lidstva je výsledkem těchto dějů, ve kterých se těžce orientujeme.
.
Jednotlivá vědomí lidí jsou již tak dlouho a intenzivně manipulována, že již často ztratila schopnost tyto manipulace zachytit a reagovat na ně. Archonti přerušili spojení člověka, jako multidimenzionální bytosti, v rovině duše a ducha a tím jsme byli uvězněni do hlubokého nevědomí. Před desítkami tisíci lety jsme toto spojení měli a byli jsme sebevědomí. To znamená, že jsme byli vědomí sebe sama a byli jsme si vědomi své vrcholně spirituální identity. Proto jsme byli velmi silní jako lidé i jako lidský druh a humanoidní bytosti. Archonti přerušili naši vazbu a spojení s kosmickým duchovním ohniskem. V momentě kdy znovu obnovíme svoji spirituální integritu, tak se vymaníme z klece či z vězení do kterého jsme byli uvrženi.
.
Naše vědomí se smrsklo z vertikálního prostorového vnímání jen na horizontální, který je na úrovni zvířete a naše zmanipulovaná mysl toto přijímá tak, že to je v pořádku a že to tak má být. Jak toho bylo dosaženo? Pomocí archontského programu vloženého do naší nekódující DNA, která mimo jiné slouží jako rušička přijímání frekvenčního signálu shora, z vysokofrekvenční reality. Tato část DNA navíc průběžně mutuje a mění se s metamorfózou lidské bytosti. Tento „program“ tak neustále ruší frekvenční spojení mezi inkarnátem a naší duchovní podstatou. Toto je velmi závažná věc, zejména když si uvědomíme, že vše, včetně nás, je jen frekvence a energie.
.
Člověk pod vlivem archontského programu kopíruje svého ovládajícího parazita a z člověka se tak postupně stává dravec zasažený archontím virem, který se chová stejně jako on. Chová se velmi nepřátelsky ke všemu, k sobě, svým blízkým, k ostatním lidem, přírodě, planetě, drancuje bohatství, přivlastňuje si hodnoty okolních mírumilovných národů a vnucuje jim svoji vůli. Všechny války byly vedeny v důsledku tohoto dravčího, archontského a agresivního programu.
Na obrázku může být: noc
Lidská bytost pod vlivem archontů způsobuje na Zemi největší chaos…
Archonty dlouhodobě manipulovaná lidská bytost způsobuje nyní největší chaos na planetě. Původně byla ale nastavena harmonicky. Lidská psychika a mentalita byla Archonty neustále přeprogramována. Gnostické poznání to odhalilo, popsalo podstatu tohoto jevu, pojmenovalo ho a snažilo se to změnit. Archonti ale usilují věky o to, aby jejich existence a činnost zde na Zemi byla utajena a oni tak mohli nerušeně udržovat lidskou populaci v hluboké nevědomosti a zotročení. Proto byly knihy a informace o gnózi vždy tak tvrdě a nekompromisně páleny a ničeny. Stoupenci a šiřitelé gnostického učení byli pronásledováni a vybíjeni.
.
Kapitalizmus je dalším archontským trikem, který byl podsunut lidstvu na naší planetě. Daleko efektivnější, ekologický a mírový způsob fungování společnosti – transparentní spolupráce komunity, byla nahrazena archontskou konkurencí. Kapitalizmus využívá potenciál ega, pilíř ambice, systém závodu, soutěže a pudů což jsou projevy cizorodého nepřátelského programu vloženého do naší DNA.
.
Strach z nedostatku a reptiliánský pud přežití způsobuje, že se člověk pořád nepřirozeně bojí o život a své přežití nebo bojuje ve své chorobné soutěživosti o to, aby se měl lépe než ti ostatní. Snaží se získat co nejvíce na úkor ostatních a zapomíná přitom zcela na to, že je součástí společného lidského údělu a je plně závislý na kolektivním vědomí a na úspěšné evoluci lidstva jako živočišného druhu, a že je nedílnou součástí přírody, planety i celého Vesmíru, které musí bedlivě chránit, střežit a ne devastovat. Tržní kapitalismus je jen jedním z mnoha podvodů na lidstvu, vymyšlený Archonty, abychom byli zase nepřímo postaveni proti své lidské přirozenosti, společné součinnosti i proti sobě navzájem. „Tržním úsilím“ se jen podílíme na vzniku nerovnováhy, strachu, agrese a na vytváření nízkofrekvenční energie, tak důležité pro Archonty.
.
Všechny náboženské směry, které kladou prostředníka v podobě “duchovního zprostředkovatele” mezi slepě věřícího člověka a Světlo poznání, Boha, Stvořitele či Vesmírného architekta, byly postupně svedeny z cesty za tímto „Nejvyšším Božským principem“. Původní vysoce humánní a vysokovibrační poselství většiny duchovních nauk se staly „záškodnickou činností“ Archontů pouhými náboženstvími. Jejich čistota a duchovní poselství bylo Archonty v naší realitě postupně rozřeďováno, zamořováno a převraceno jejich destruktivními programy a tak se postupně všechny náboženství plíživě staly manipulativními nástroji globální síly, produkující disharmonickou energii.
.
Tato nízkofrekvenční energie pak odváděla lidské vědomí od podstaty věci a skutečnosti k umělým schématům. Náboženská filosofie nakažená archontím virem byla pak seskupena do masivních memů, které praktikující „věřící“ neustále dokolečka a opakují jako mantru, a tak sebe i celou komunitu zamotávají do stále tužší neprůhledné vrstvy, která brání stále více, aby k ní, ale i k nám pronikal spásný paprsek Světla poznání a prozření. Tím, že církve po generace stále opakují dokola archontí manipulativní programy způsobují, že se toto zavirované vědomí stalo součástí naší reality na této planetě. Jestliže se ale lidská společnost očistí od virulentní infekce těchto náboženství, tak se lidské vědomí bude moci opět napojit na vysokofrekvenční morfologické pole mnohem prosvětlenější a harmoničtější reality a bude se moci osvobodit z otroctví, do kterého bylo uvrženo.
.
Slovo “víra” nám sděluje, co je podstata skutečné duchovnosti – ví o “RA”, ví o nejčistším “Světle poznání” – “RA”. Nepřímo nám sděluje, že “víra” není dogmatické opakování zavádějících „memů“ a nemá nic společného s ustrašenou posvátnou hrůzou z despotického „boha“ a také není slepou a nevědomou poslušností.
Není k dispozici žádný popis fotky.

Jakým způsobem Archonti ovládají lidstvo

Podíváte-li se kolem sebe pozorněji, není možné, abyste neviděli, že tady něco nehraje. Je nám vnucováno stále více lží a polopravd s údajnou absolutní platností a přitom jsou tato tvrzení na hony vzdálena od pravdy. Jsou nám záměrně poskytovány protichůdné informace, které jsou ještě průběžně měněny, aby chaos, dezorientace a zmatek byl co největší.
.
Tímto jsme sváděni z cesty, na které bychom se správně zorientovali a přijali správná opatření proti virusové zámince, za kterou se skrývá velmi temná depopulační agenda. Podobné praktiky byly používány i v minulých zatuchlých společenských systémech, které byly založeny na dogmatických náboženských ideologiích, aby udržely své ovečky v poslušnosti, ve slepé víře a v hluboké nevědomosti. Podobně se ke svým občanům chovaly totalitní, fašistické společnosti, které si zase nevědomost vynucovaly silou, nekompromisním přístupem, vyhláškami, nařízeními a zákony. Také komunistický režim pokračoval v tomto zadání od Archontů, ale nynější údajně demokratický, tržní západní systém svou celosvětovou působností všechny dosavadní manipulace s lidskou rasou a svým masívním globálním objemem ještě překonává.
.
1. Udržování nevědomosti a ztráta orientace. Mainstreamoví pracovníci všech sdělovacích prostředků chrlí každodenně na posluchače s nebývalou intenzitou vybrané, cenzurou prověřené a globálním systémem vytvořené „zprávy“, pomocí nichž vymývají mozky a přeprogramovávají mysl těm, kteří se ještě bláhově domnívají, že se v těchto médiích dozví pravdu nebo aktuální informace. Všechny zprávy jen sledují a podporují dlouhodobý archontský cíl – totální ovládnutí lidstva a celé planety a snížení množství lidí na planetě.
.
2. Bezbřehá byrokracie. Jednou z metod jak zastavit lidstvo na evoluční cestě do vysokofrekvenčního světa je zmrazit jeho kreativitu a aktivitu zavedením sítě nesmyslných vyhlášek, omezení, standardů, norem, jejichž důsledkem je dav dokola běžících, uštvaných jedinců, kterým je takto odčerpávána jejich energie, ničena jejich kreativita, úsilí a touha po spolupráci, lidskosti a přirozené evoluci. Každodenními důkazy jsou praktiky EU, která byrokraticky sešněrovává, zatěžuje a prodražuje všechny i ty absolutně nepodstatné lidské aktivity.
.
3. Naprostá nekompetentnost. Řídící procesy Archonti kontrolují již dlouho a po celé planetě. Postupně infiltrují všechny důležité politické strany pomocí štědrých finančních darů (peníze pro ně nebyly důležité, když si je jejich poskoci na Zemi sami tiskli). Na kandidátky jsou do klíčových pozic potom pečlivě vybíráni nekompetentní, zmanipulovaní, vydíratelní, závislí nebo lehce ovladatelní politici, kteří jsou pomocí korupce a vysokých platů připraveni naplňovat archontí protilidskou agendu. Stačí se jen trochu porozhlédnout a hned uvidíte, zda politici slouží lidem nebo agendě, která lidi stále více omezuje, sešněrovává a ožebračuje a je příčinou, že veškerá moc a majetek, včetně přírodních zdrojů, které by nikdy neměly být součástí kšeftování, postupně přechází do rukou Archonty ovládané elity.
.
4. Vytváření chaosu. Přes nekompetentní a zkorumpované politiky je jen krůček k dalšímu archontímu cíli – vytváření všeprostupujícího chaosu, bezkoncepčnosti a přivádění lidstva do prostředí dezorientace a vnitřního i morálního rozkladu. Záměrnému vytváření chaosu např. pomáhá účelově budované dopravní infrastruktury, nepochopitelné průtahy při stavbě, koncentrace oprav a staveb několika silnic na jednom místě, způsobující často kolaps v dopravě, „vyrábění fiktivních nehod“ v době dopravních špiček. Pozdržení čerpání peněz z fondů a jejich náhlé uvolnění v jednom krátkém časovém úseku opět způsobuje kumulaci staveb, následné kolony a destabilizuje a chaotizuje celou společnost.
.
To, co se dnes děje, je ale znakem toho, že archontímu systému už dochází čas i dech a v panické hrůze si už nehraje na demokracii, ale vsadil vše na poslední kartu, na fašistickou zvůli, když se mu nepodařilo vyvolat přes všechny provokace vůči Rusku 3. světovou otevřenou válku. Už neskrývá svou přirozenou agresivitu, bezcitnost a totalitní praktiky, Je třeba se zřejmě připravit na vzrůstající chaotické prostředí, které nebude ctít ani demokratické principy, ani základní lidská práva. Je nejvyšší čas uvažovat v jednotlivých městech a obcích o zřizování domobrany z probuzených lidí (informovaní hasiči, myslivci a místní policie), která by mohla garantovat lidem základní pocit bezpečí a demokratické jistoty a uchránit lidi před nastupující farmaceuticko-fašistickou represí.
Na obrázku může být: 1 person, playing a sport a outdoor
5. Totální neekonomičnost. Firmy, společnosti, státy by mohly fungovat velmi hospodárně, efektivně a navíc ekologicky, kdyby jim to bylo Archonty dovoleno. Člověk nemusí mít doktorát, aby viděl, jak se světové hospodářství a vše okolo něj chová nelogicky a neefektivně.
.
Mrhá se lidským tvořivým potenciálem a surovinami, používají se zastaralé technologie, životní prostředí je zatěžováno jedy, zplodinami, zbytečnými odpadky a obalovým materiálem. Nevyužívají se pokrokové technologie, které spí hluboko v šuplících Systému, nastaveného Archonty. Všichni, kteří touží po normálnosti, efektivních reformách, rozumných opatřeních, zdravém selském rozumu a chtějí systém jednoduchých transparentních daní, omezit byrokracii, zdravotní a důchodovou reformu, upřednostňují spolupráci, ale nemají komu sdělit své logické a oprávněné požadavky, protože archontský systém je nastaven tak, aby běžní lidé tuto zabetonovanou situaci nemohli prakticky i politicky změnit a dobré nápady se nemohly realizovat.
.
Archontské vědomí zablokovalo vše pokrokové a naopak vše komplikované a neefektivní je skrytě podporováno, aby obyčejný člověk musel co nejdéle pracovat na zabezpečení svých základních životních potřeb a neměl čas přemýšlet o tom, kdo tuto situaci způsobil, kdo a proč ho uvrhl do tohoto skrytého otroctví a zda je nutné žít v takovém hospodářském a morálním marasmu, neuvěřitelně vykořisťovaném skupinou nastrčených archontích loutek.
.
6. Obrovské daňové zatížení. V době temného středověku obyčejní lidé platili podle nich velké daně – tzv. desátky (10%). V dnešní „spravedlivé, prosperující, vyspělé a demokratické“ společnosti platí živořící lidé součtem všech odvodů a daní už více jak 70%. Je toto skutečně ten vysněný cíl svobodných bytostí a skutečně jsme si ho všichni vybrali? Například, zavedením jednoduché paušální daně bychom ušetřili obrovské peníze za platy davu daňových úředníků, daňových poradců, kontrolních pracovníků, za kanceláře, teplo, energie i pohonné hmoty.
.
Šetřili bychom mnoho času za vedení evidence i za platy účetních. Žádné skutečně efektivní a pozitivní změny ale nejsou dovoleny. Archontí systém vybírá mnoho peněz a jen malou část vrací v netransparentním přerozdělování zpátky lidem. Větší část peněz používá na posílení svého globálního impéria, financování Deep state a tajných kosmických programů, na utužení své moci, vydržování medií, rozvoj archontského školství a „výchovných programů“, vytváření páté kolony – neziskovek, podporu islamizace, vytváření chaosu a kriminality přes podporu uprchlíků a ve své nejhlubší podstatě je vše zaměřeno protilidsky a na neustálé zvyšování podílu na celkovém majetku na planetě.
.
7. Skrývání informací před lidstvem. Archontská společnost důsledně kontroluje veškerou nadčasovou vědu a výzkum. Progresivní výzkum je utajován na několika úrovních. Zaměstnanci podepisují smlouvy o mlčenlivosti, utajení a v případě nedodržení jsou hrubě zastrašovaní, propuštěni a je vyhrožováno jim i jejich rodinným příslušníkům. Špičkoví vědci jsou od sebe informačně izolováni a nesmí o své práci hovořit ani v soukromí.
.
Každá skupina pracuje jen na části projektu, bez informací o celkovém projektu. Pracovníci v takových projektech se mohou pohybovat jen po vyznačených čarách (modrá, červená, žlutá, zelená). Dále je odváděna pozornost pracovníků od finálního výsledku nejrůznějšími mystifikacemi a dezinformacemi. V případě převratných technologií je pracovníkům dokonce i „mazána paměť“. O tom hovoří svědectví mnoha bývalých vědeckých pracovníků tajných programů. Výsledky výzkumu se shromažďují pouze v rukách malé elitní skupiny.
.
8. Šlendrián jako norma. Archonti nemají zájem na tom, aby se lidstvo chovalo zodpovědně, morálně, dospěle a podporovalo serióznost, kvalitu, opravdové poznání, aby pečlivé archivovalo a uchovávalo informace pro potřeby celého lidstva a zprostředkovávali je široké veřejnosti. Skrytě je podporovánam nekvalita, šlendrián a to prostřednictvím Archonty zavedené tržní ekonomiky“, což je další destrukční ideologie, která byla lidstvu vnucena. Výsledkem je cílené ničení životního prostředí, destrukce mezilidských vztahů, všeobecná demoralizace a neustále se zvyšující výroba produktů s naprogramovanou poruchovostí, většinou ihned po 2-leté záruční lhůtě. Výroba nekopíruje potřeby lidstva, ale slouží nesmyslnému „uctívání“ archontího božstva – růstu HDP.
.
Tato další archontí strategie davu spotřebitelů odčerpává finanční zdroje, je ničena příroda, přírodní zdroje a je ekologicky kontaminováno životní prostředí, jenž je přirozeným zdrojem vysokofrekvenčních vibrací, které jsou pro Archonty přímo jedovaté. Tak je odváděna pozornost morálně zdecimovaného lidstva zcela jiným směrem, než kam by mělo být zaměřeno.
Není k dispozici žádný popis fotky.
9. Podpora neschopných a zkorumpovaných. Archonti svoje cíle mohou uskutečňovat jednak pomocí lidí, kteří mají (díky cílenému historickému křížení lidí s vysokým obsahem archontího viru) vyšší procento destrukční a agresivní DNA a cítí se být pokračovateli „božské“, vyvolené genetické linie a potom, díky „armádě“ archontských sluhů, kteří svoji příslušnost k lidskému druhu vyměnili za různé výhody a výnosná zaměstnání.
.
Takové jedince Archonti získávají z řad neschopných nebo naopak všehoschopných, druhořadých, chorobně ctižádostivých a morálně poškozených jedinců. Archonti je skrytě podporují a dosazují do klíčových politických funkcí. U těchto kandidátů na vysoké společenské funkce jsou vítány úchylky a závislosti všeho druhu (pedofilie, sexuální úchylky a další nenormality). Takoví jedinci se dají lehce ovládat, navíc jsou postupně korumpováni vysokými platy a jsou vtahování do menších či větších nekalostí, aby se morálně zašpinili a případně i trestně právně provinili. Tím jsou více vydíratelní a ještě lépe ovladatelní.
.
Takto Archonti zdegenerovali celý řídicí systém. K tomu všemu ještě atakují a pak ovládají vědomí vlivných politických osobností, generality a kapitánů průmyslu (pouze 5% populace má přirozenou ochranu proti tomuto psychickému napadení, pokud si preventivně nevytvoří dopředu účinnou ochranu). U takto napadeného politika dochází doslova ke změně jeho původní osobnosti a je velmi častým jevem, že po skončení politické dráhy se jako mávnutím kouzelného proutku zase promění zpátky v „původní lidské povahy“. To se stává hned, jakmile vymizí archontí posednutí (většinou do jednoho roku). Někdy takto psychicky napadení jedinci trpí i hlubokým výpadkem vzpomínek a vymizením paměti na svou předchozí politickou činnost.
.
10. Nefunkční a nevymahatelné právo. Další kategorií, kterou Archonti ničí lidstvo, jejich kreativitu, pracovitost a aktivitu je zamoření právního systému naprosto neuvěřitelnou změtí nepřehledných, složitých a často si i odporujících zákonů, vyhlášek, nařízení, novel, ustanovení, mnohdy nelogických a v konečném důsledku namířených proti harmonickému, přirozenému způsobu života a skutečně právní společnosti.
.
Nesmyslně dlouhé, předražené a nekonečné právní spory, umožňují beztrestné kličkování těm, které Archonti podporují a jsou chráněnci Systému., Přisluhovači a otroci Archontů vlivní podvodníci a všichni ti, kteří slouží archontí agendě jsou skrytě podporováni. Ostatní mají velkou smůlu, protože stojí proti obrovské byrokratické, ekonomické, právní a mocenské přesile, archontí mašinérii a stvůře, která žere jejich peníze, okrádá je o jejich drahocenný čas a nakonec je ještě často připraví o zdraví a svobodu.
.
11. Netransparentnost. Základním požadavkem správného fungování každé civilizace je správné rozhodování a řízení společnosti. To může probíhat jedině na základě transparentního prostředí a neustálého přísunu co nejpřesnějších a co nejpravdivějších informací, pečlivě schraňovaných historických zkušeností a vědomostí našich předků. Se všemi těmito atributy archontský Systém bojuje a podporuje pravý opak: netransparentnost, zpochybňování a zatajování pravdy a nejrůznějších informací na všech úrovních.
.
To je základním znakem říše Archontů a jejich zatemnělé říše. Archontí moc stojí na neinformovanosti, chaosu, zmatení, lži a dezinformacích. Překroucuje historická fakta, upaluje nepohodlné knihy i lidi, vypaluje celé knihovny a urputně pronásleduje nositele gnostického poznání, které propaguje přesně pravý opak – Světlo Poznání. Utajování a zamlčování jsou v archontí společnosti prostoupeny celou její strukturou. Naše vědomí je jednotně řízenými médii neustále programováno v duchu archontských manipulací. Tyto programy ovlivňují naše vědomí, ať už vládne ve společnosti fašismus, některé z náboženství, monarcha čí demokracie.
.
Musíme si uvědomit, že jen naprostá transparentnost, pravdivé informace a prosvícení temnoty vede k pokroku, rovnováze, stabilitě a k harmonickému soužití v míru. Archontům ale nejde o blahobyt, pokrok a mír lidstva. Naopak, chtějí destabilizaci, násilí, války, které jim přináší tolik pro ně potřebnou nízkofrekvenční energii, která je sytí a živí.
.
Na obrázku může být: 1 osoba
Ota Veselý
zdroj: