Mnozí si vybrali inkarnaci do nefunkčních rodin nebo do velmi obtížných okolností. Před vtělením jsme si museli vypěstovat silný soucit s těmi, kterým jsme přišli sloužit. Volba náročných životních okolností se nezdála být příliš velkým závazkem, ale po příchodu do hustších energií jsme zapomněli na své poslání a účel, a kým skutečně jsme. V podstatě jsme se ztratili v chaosu.
.

Vnitřní zmatek způsobil, že jsme zažívali vysoké vzestupy a nízké pády, úžasné a příšerné dny. Odpusťte lidskou chybu jak na straně druhých, tak na straně své. Jsme tu proto, abychom se stali nástrojem změny. Nemáme kupit chaos a stát se obětí společnosti. 144 000 jsou duchovními staršími, a proto mají vysoký závazek a odpovědnost. Sestoupili z vyšších sfér, aby přemostili vyšší frekvence s těmi na Zemi, aby zasévali vyšší úroveň vědomí.

Legie archanděla Michaela jsou skupinou duší se společným cílem – napravit směřování lidstva na planetě Zemi. Je třeba překonat výzvy ztělesněním Lásky, což vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Tato neklidná doba je zralá pro probuzení naší skupiny duší. Je načase pochopit historii své duše a obnovit spojení s božským vědomím.

Organizované náboženství je často plné temných a utlačujících, samolibých a úzkoprsých pohledů – je to prakticky slepá ulice. Nejde jen o organizované náboženství, ale i duchovní nová doba ztratila svou cestu tím, že se stala příliš odsuzující a příliš materiálně orientovanou.

Proč musíme věřit, že existuje nějaký plán? Za prvé nás to ukotvuje ve vědění, které nám uprostřed zmatků poskytuje velký vnitřní klid. Zjednodušeně řečeno, kdybyste chtěli založit firmu, měli byste plán a poslání. Počítač musí mít operační systém. Byla by planeta Země stvořena s něčím menším? Zpytujte svou duši a poznáte, že jste nikdy nepochybovali o tom, že věci zde mají božský řád. Hluboko uvnitř vás se skrývá poznání, že toto místo má božský plán, který je pro naši lidskou mysl nepochopitelný – přesto ho ctíte a důvěřujete mu. Vždy jste to věděli. Je to součást toho, kým jste.

Přesto se vkrádají pochybnosti, mysl se zaplétá do chaotické sítě prostoru. Zlaté srdce s pokřiveným egem vytváří duchovní ego. Ego je falešná osobnost a může se projevovat jako arogance, uzavřenost nebo nemoc. Členové této skupiny duší jsou vůči této nemoci obzvláště zranitelní. Přesto svět čeká na naše probuzení, Lásku a život.

Musíme opustit silné názory a soudy duchovního ega, a zeptat se své duše, jak pomoci uvést tuto planetu zpět do souladu s jejím původním plánem. Všichni jsme přišli s jedinečnými talenty, vášněmi a účelem. Naše duše je plná elektromagnetických dat a stačí jim dát život. Všichni jsme si vědomi, že to, co děláme, je naše vůle. A teď si představte, jak těžké je pro naše tělo a mysl tuto sílu ignorovat a neustále ji tlačit dolů – odmítat ji nechat volně působit. Zadržování je velmi bolestivé.

Lidé mohou odmítat osvobodit své duše na individuální úrovni, ale kolektivně, bez ohledu na to, co lidé dělají, aby osud Země narušili, bude vždy napraven, i kdyby z něj měli být lidé vykopnuti. Zlo se v této energii nemůže udržet, maximálně jen krátkodobě.

Temnota nás oklamala, bez pevného odhodlání k laskavosti nedokážeme splnit své poslání. Vytrvejte, a když budete mít pocit, že už nemůžete dál, vytrvejte déle. Temnota se časem vzdá. Není tak silná jako světlo.

Tentokrát posláním překonává všechny mise. Protože se svět nachází v takovém karmickém chaosu, mnoho členů této skupiny duší se rozhodlo opustit své poslání. Často se řadí mezi bezdomovce, duševně nemocné a osoby zneužívající návykové látky. Naším největším nepřítelem je sklon přebírat za všechno zodpovědnost a vrhat se na sebe v pochybnostech a nenávisti k sobě samým. To je další věc, kterou je třeba udržovat v rovnováze.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/07/18/the-144000-points-of-light/

Převzato:

http://channeling.safo.cz/detail.php?id=1168