Pramen – Je jako rozvoz potravin, je to energie pro všechny Rasy. 

Voda – Je tekutina, jako fyzický subjekt. Ale z hlediska energií, voda – to je vše, co existuje na Zemi, všechny rostliny, a všechny živé bytosti. Ve vzduchu se vždy nachází vlhkost, bez vody všechno hyne. Nebe je modré zejména od vlhkosti obsažené ve vzduchu – je modré od vody. Voda bývá, co se její struktury týče, velmi různorodou. Zejména od struktury vody je dána určitá příslušnost Rase.

Pramenitá voda

Je myšlenka Země, je to její vědění, tzn., rozum tvořícího Boha. Když člověk objeví pramen, který patří jeho Rase, začne se na sebe nepozorovaně rozvzpomínat a budou k němu chodit čisté myšlenky. Když je pak bude moci oddělovat a zapamatovávat si je, potom dost rychle pochopí správnost svých činů, nebo jejich zlomyslnost. Jeho duše se začne více rozechvívat a okolní svět uvidí jinýma očima. Jestli-že kdy dělal ohavné činy, tak pocítí a pochopí, že to opravdu ohavné činy byly. V jeho srdci bude ubývat agrese, bude chtít přátelit s lidmi i okolním světem a nebojovat s ním.

Takový člověk potom začne přemýšlet o tom, kdo tohle to všechno Stvořil – o Bohu, ne však jako o něčem abstraktním, ale jako o bytosti. Začne přemýšlet nad spojením s Bohem, že je to Tvůrce – ne něco nepochopitelného, ale jeho Otec.

A když tohle to člověk doopravdy pochopí, jeho život se úplně změní. Začne se probouzet a zděsí se nad obrazem dnešní reality. Co všechno může udělat voda s člověkem. To ukazuje na to, že voda má mysl.

Voda 

Je skutečně myslící energie, se znalostí o primárním zdroji. S vodou je možné hovořit, vysvětlovat jí, co od ní potřebuješ. Když jí kontaktuješ s čistým srdcem, může ti vyléčit jakoukoli nemoc. Voda může udělat tvrdé měkkým a měkké tvrdým. Když pijete vodu, tak jí prostě řekněte: „Mám tě rád“. Odpoví vám svojí láskou, dá vám mír, zklidnění, naplní vás silou. Všechno, oč jí poprosíte, se bude snažit vyplnit.

Voda je jako živý organizmus a dobře chápe své předurčení. Rozumí, že ona – je všechno, co je na Zemi, v té či oné podobě. Neboť voda – to je část Boha. Je to energie nezbytná k tomu, aby se vytvořené rozumem mohlo inkarnovat v Javi. Je vlastně jako životní energie (prána). Vše, co vidíme, můžeme nahmatat, co oblékáme, i sám člověk – všechno je vytvořeno na základě této energie. Někdy voda mění svoji barvu – je to zvětšení nebo zmenšení energie života. Čím je voda modřejší, tím je v ní více energie života.

Vodu je potřeba mít vždy rád (déšť, sníh, krupobití, led). Vždy se chovej k vodě pozitivně, neboť jsi to ty sám. Déšť – to jsou myšlenky lidí. Čím jsou myšlenky lepší, tím je lepší úroda. Sarančata, housenky, a všechen hmyz, který pojídá úrodu, stromy, listy, trávu – to jsou materializované zlé myšlenky lidí. Tyto se materializují skrz vodu, neboť voda – to je stavební materiál všeho. Takže, když budeme mít vodu upřímně rádi, s čistým srdcem, nedáme možnost zlým myšlenkám – k ničemu podobnému nedojde. S vodou lze dělat všechno, co chcete, dokonce vařit. Hynou v ní živé organizmy, ale vědomosti, paměť zůstává. Zůstává dál boží energií, mající tě ráda, jako kdyby nikdy k ničemu nedošlo.   

Řeky, jezera

Máme-li je srovnávat s člověkem, jsou to tepny Země, nacházející se na povrchu. Takové tepny jsou i uvnitř Země. Voda v nich ochlazuje Zemi, naplňuje zemi vlhkostí a svojí, neodmyslitelnou k ní samotné, energií. Tato energie je nezbytná pro život Země. Říční a jezerní voda se naplňuje sluneční energií a díky tomu je ještě silnější. V přírodních zdrojích je voda svobodná, je u sebe doma. Je jí dobře, je šťastná a taková voda vždycky daruje život, zdraví a radost – je to živá voda.

Voda, která se nachází v umělých vodojemech, rezervoárech, městských vodovodech, lahvích, prodávajících se v obchodech, v sobě drží energii žalu a smutku. Je možné to porovnat s trestným činem. Hromadí se v ní energie odporu, je přece – zdrojem života, mající čisté myšlenky a oni jí sebrali svobodu a ještě se nad ní pohoršují. Na úrovni energie se mění v jed (mrtvou vodu). Člověk, který pije takovou vodu, je jako biorobot – zlý, agresivní, stopující na válečné stezce raněné zvíře. Svojí energií se takový člověk stává ničitelem, a je jedno jestli je to doktor, lékárník, zahradník apod.

Moře a oceány 
Voda v nich je slaná. Sůl – znamená moudrost. Slaná voda v sobě má druhou část energie Země (první má souše). Vyvažuje Zemi a dává rovnováhu jak viditelné přírodě, tak i energiím v ní. Sůl – moudrost, když se voda vypařuje, sůl létá ve vzduchu. Tato klidná a sebejistá energie se rozšiřuje na všechno. Proto je na Zemi tak mnoho slané vody – je to životní rovnováha Země. Čím více je člověk vzdálen od primárního zdroje, tím více jsou kapaliny, které jsou v něm (krev, pot), nekvašenými. To má vliv na skupinu krve na energetické úrovni. Z krve je možné zjistit primární zdroj lidí.

Podzemní voda 
Získanou vodu ze země je dobré nechat na slunci. Sluneční energie v podzemní vodě rozpouští a spaluje lidskou energii bolesti, zla, všeho černého a všeho, co podněcuje k ničení, a naplňuje ji světlem života a láskou. Slunce – není nic jiného než naše láska. Je však možné svými vlastními myšlenkami, svojí vlastní energií, vodu přeměňovat. V momentě začnete mít rádi všechny lidi, i ty nejhorší, se vší upřímností a čistotou. A vaše láska, když se spojí s láskou a moudrostí vody, přemění všechno zlo na čisté energie. Je tu však jedna podmínka – láska musí být skutečná, ne jako přetvářka.

Z knihy Vědění chráněné dolmeny
Autor: Alexandr Savrasov