Naše dějiny se neodehrávaly tak, jak si myslíme. Během několika tisíc uplynulých let jsme svou vlastní historii zdeformovali.

Naše verze dějin byly nesprávně přeloženy, změněny a zkresleny tak, aby zapadaly do našeho chápání reality. Kromě toho bylo zcela vypuštěno mnoho věcí, které nedokážeme vysvětlit. Podívejme se nyní na odlišnou verzi dějin, jež byla zaznamenána na mnoha prastarých deskách a artefaktech, které byly teprve nedávno objeveny. Možná je tento příběh poněkud kosmický, možná se vůbec nezakládá na pravdě. Posuďte sami.

Michael Cremo poskytl interview o svých archeologických objevech a dezinterpretacích vědecké komunity. Cremo uvádí několik příkladů toho, jak byly archeologické důkazy vládnoucím systémem utajeny ve jménu „vědecké konformity“. Mezi jeho knihy patří „Skrytá historie lidské rasy“ a „Zakázaná archeologie“.

Michael Cremo je členem Světového archeologického kongresu a Evropské asociace archeologů, kromě toho je mimořádným členem Institutu Bhaktivedanta, který se zabývá historií a filozofií vědy.

„Když připustíme, že Zemi dříve obývaly jiné vyspělé civilizace, je zřejmé, že moderní budovypostavené z oceli a skla tady nebudou na věky. Oproti tomu starodávné kamenné struktury, jako jsou pyramidy, stojí nedotčeny dodnes. Domnívám se tedy, že bychom se měli ptát, kdo je vyspělejší.“ – Michael Cremo

Existují důkazy, že lidé zde byli před, během i po éře dinosaurů. Lidské stopy vedle stop dinosaura nalezené v Texasu či kostra moderního člověka objevená ve 300 milionů let staré vrstvě břidlicové skály v Illinois.“ – Michael Cremo

„Po celém světě se objevují důkazy potvrzující, že ‚moderní‘ lidé zde byli už v pradávných dobách. Nedávné zprávy o stopách nalezených v Keni ve vrstvě skály staré zhruba jeden a půl milionu let hovoří o tom, že tyto stopy jsou identické s nohou současného člověka. Jenže místo toho, aby vědci vzali toto úžasné zjištění na vědomí, snaží se ho vměstnat do předpojatého vnímání lidské evoluce. To je dokonalý příklad toho, jak funguje tento proces filtrování vědomostí.“ – Michael Cremo

video: www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1989-skryta-historie-lidske-rasy

Zpracoval: Tomáš Piňos