image11Alkohol, vážná nemoc nebo drsné kupčení s volebními hlasy. Co z toho přivodilo smrt slavnému americkému autorovi detektivekEdgaru Allanu Poeovi? Skon známého literáta zahaluje oparspekulací, pomluv a podivností. Pojďte se jim společně s ENIGMOU podívat na zoubek.

Tiskař Joseph Walker prochází dne 3. října roku 1849 ulicemi východoamerického Baltimoru, když si na zemi před „Ryanovou hospodou“ všimne blouznícího muže. Otrhaný pobuda vydává slova, kterým prakticky není rozumět. Walkerovi chvíli trvá, než pochopí, že se chlapík ve zbědovaném stavu dovolává lékaře Josepha Snodgrasse. Když doktor dorazí na místo, nevěří vlastním očím. Ve špinavém a ošuntělém muži poznává svého přítele a věhlasného spisovatele Edgara Allana Poa(1809–1849)! Co dělá slavný literát na chodníku před zaplivanou putykou? A proč není schopný mluvit ani chodit? Edgar se nikdy nedostane do stavu, aby mohl říci, co se mu přihodilo. Dne 7. října roku 1849 totiž umírá…

Opilec, nebo abstinent?
Lékaři o spisovatelově stavu nepochybují. Po převozu do nemocnice ho ihned umístí do pokoje se zamřížovaným oknem pro opilce. Edgar Allan Poe se sice proslaví jako pijan, ovšem v době, kdy je nalezen, údajně již dlouho abstinuje. Je snad možné, že prostě porušil svoje předsevzetí a zase vzal do ruky skleničku? I kdyby to tak bylo, ve vzduchu nepřestanou viset další otazníky.

Jako kdyby měl cizí oblečení!
Pozornost vzbuzuje především stav, ve kterém je Edgar nalezen. Ošuntělý slamák s roztrhanou košilí mají k elegantnímu stylu spisovatele daleko. Stejně tak je tomu i s velikostí oblečení. Šaty svým rozměrem totiž ani zdaleka neodpovídají jeho drobnějším rozměrům. Prý to vypadá, jako kdyby na sobě měl cizí věci. A ta pravá záhada teprve přijde. Kufry se spisovatelovým oblečením jsou nalezeny ve 200 kilometrů vzdáleném Richmondu! Poe odtud 27. září vyrazil na cestu do New Yorku. Proč nedojel do cíle a zastavil se v Baltimoru? A co vůbec dělal těch 7 dní mezi tím?

Útok překupníků volebních hlasů
Podle amerického neurologa Carla Bazila se za tím vším divným chováním skrývá epileptický záchvat. A na podobnou kartu sází i americký spisovatel Herbert Arntson (1911–1982). Ten však tvrdí, že Edgar trpěl cukrovkou. Jenže pravda může mít i mnohem krutější podobu. Podle jedné z teorií se spisovatel stal obětí drsných obchodníků s volebními hlasy. Ve Spojených státech amerických je totiž během 19. století běžnou praxí, že neomalení chlápci z volebních štábů odchytávají osamělé muže a silou ran je nutí hlasovat pro vybraného kandidáta. Často přitom nemají strach jedince zbít ještě jednou, převléknout a vzít k jiné volební urně. Mohlo se snad něco podobného přihodit i Edgaru Allanovi Poeovi?

Reynolds, tajemný muž
Než slavný spisovatel naposledy vydechne, několikrát tiše vysloví „Reynolds“. Může se snad jednat o někoho, kdo ví víc o příčinách jeho skonu? Možná není náhodou, že muž jménem Henry R. Reynoldsje předsedou jedné z baltimorských volebních komisí. Má něco společného s Edgarovou záhubou? Tajuplné šeptání umírajícího Poa však takový význam mít nemusí. Může odkazovat i k Edgarově oblíbenému novináři a blízkému příteli Jeremiahu N. Reynoldsovi (1799–1858). Která z možností je pravděpodobnější? Odpověď prozatím neznáme. O příčinách skonu Edgara Allana Poa proto můžeme jen spekulovat.

Eva Lacinová Enigma RF Hobby