Někteří z vedoucích postav businessu zaplatili za vstupenku až 5000 dolarů, avšak získali rozhodně více, než s čím počítali, když navštívili první den Fóra o globální konkurenceschopnosti (GCF), které se konalo v Rijádu v Saudské Arábii koncem ledna 2011. Bylo jim tam totiž řečeno, že létající talíře existují a že je lepší začít přemýšlet o dopadu mimozemského života a jeho technologií na business. Saudskoarabský Generální investiční úřad každoročně svolává schůzi GCF, která dává dohromady obchodní a politické vůdce, aby společně diskutovali o způsobech podpory konkurenceschopnosti businessu. Poprvé na této výroční konferenci GCF pořádali panelovou diskuzi o UFO a mimozemském životě. Diskuze měla název „Učení z vesmíru“ (Learning from Outer Space) a zahrnovala pět řečníků, kteří všichni podporovali ten názor, že mimozemský život je reálný a má velký dopad na svět tak, jak jej známe.

Panelová debata se konala 23. ledna 2011 a byla „hlavním plenárním“ zasedáním a kladla si za cíl, aby všichni účastníci GCF vyslechli to, co jim museli říci experti o UFO a mimozemském životě. V publiku sedělo až na 100 účastníků elit světové politiky a businessu jako např. bývalý britský premiér Tony Blair, kanadský premiér Jean Chretien, Jim Albangh, prezident a výkonný řiditel koncernu Boeing, Andy Bird, předseda Walt Disney International, Jared Cohen, ředitel Google, bývalý americký prezident Bill Clinton, Hans Dieter Pötsch, člen rady managementu Volkswagen AG a mnoho dalších. Sdělení, kterého se jim dostalo, bylo, že otázky týkající se mimozemského života jsou skutečné a je lepší začít věnovat pozornost tomu, jaké to má důsledky na business. Základním tématem bylo: je třeba využít znalostí, získaných výzkumem v oblasti ufologie a hledání mimozemského života.

Panelová diskuze: „Učení z vesmíru“ 

Debata se zabývala nekonvenčním a vysoce závažným tématem mimozemských životních forem, která měla přesný název: „Kontakt: učení z vesmíru.“ Experti, jako Zoaghloul El-Naggar, Stanton Friedman, Michio Kaku, Nick Pope a Jacques Vallee představili přesvědčivé případy existence bytostí žijících v galaxii, sestavili empirické důkazy, dotkli se náboženství a teologie a dosáhli logických zdůvodnění.

biloJeden z účastníků: Ali I. Al-Naimi ministr pro ropu a nerostné zdroje 

Diskuzi otevřel fyzik Stanton Friedman svými poznámkami a smělým výrokem: „Létající talíře jsou skutečné!“ a shrnul názory členů panelové debaty. „I kdyby UFO a mimozemšťané nebyli skuteční, jen přemýšlejte, jak velkou věcí by bylo rozšířit rozměr našeho myšlení a zahrnout do něj i galaktické sousedství než jen naší planetu.“ Řekl v podvečer svého odjezdu AOL News a pokračoval: „Myslím, že vůdci businessu, kteří chtějí hledat nové inovace, musejí hledat někoho, kdo je daleko před námi.“

Friedman však šokoval dalším prohlášením: Po 52 letech studia a výzkumu jsem dospěl k závěru, že důkazy jsou zdrcující, že Země je navštěvována inteligentně řízenými mimozemskými kosmickými loděmi. Jinými slovy, některá z UFO jsou cizí plavidla.“

Nick Pope zkoumal potencionální důsledky mimozemšťanů z vesmíru na současný business z pohledu rentability mimozemské obchodní značky a sponzorství. Zatímco El-Naggar byl také přesvědčen o mimozemské existenci, ujal se zajímavého bodu, že nemusí být etické utrácet zdroje ve snaze kontaktovat mimozemské společnosti, když stále čelíme válkám a chudobě v naší vlastní společnosti.

J. Vallee vybízel k tomu, aby více akademiků analyzovalo důkazy. Avšak jménem svého úspěšného fondu Venture Capital řekl: „Nejsme připraveni investovat do tohoto typu bádání, ale myslím si, že někdo by mohl být.“ Pro AOL News pokračoval: „Jsem přesvědčen, že tento mimozemský jev tu je, nedělám si legraci, když vám řeknu, že zítra objevíme novou formu pohonu tím, že se budeme držet předlohy UFO. Tato plavidla jsou reálná a dělají věci, kterým nerozumíme, ale pokud budeme chytří při pozorování a chápání tohoto vzorce, možná že se naučíme něco z fyziky, kterou jsme předtím neznali.“

 Panelová konference GCF 2011 o vesmíru otevřela dveře pro vůdce světového businessu, aby seriózně zvážili důsledky důkazů, týkajících se UFO a mimozemského života. Vůdci businessu jsou připraveni udělat to, v čem až dosud političtí vůdci selhali – aktivně se zabývat přesvědčivými důkazy o tom, že jsme byli navštíveni galaktickými civilizacemi, které mají mnohem vyspělejší technologie, které sdílejí s lidstvem.

 „Neukáži vám ani jeden obrázek UFO. Rozhodl jsem se, že tu nebudu předvádět nějaké „show s pejsky a poníky“. Chci říci, že máme co dělat s kosmickým Watergate a že tam venku existují bytosti, které jsou daleko vyspělejší než my.“

Stanton Friedman

 25.1. 2011  Michael Salla a Imad Abdulsamad

 překlad: Karel Rašín Exopolitika