Ó, vy lidé, víříte jedním životem za druhým a zažíváte zklamání za zklamáním, dokud se nenaučíte následovat ‘Zákon Lásky’.

Tak jsme přinuceni se naučit a poslouchat ten ‘ZÁKON TOHO JEDINÉHO’ – LÁSKU.obrázek

Těmto nuceným dějům nikdo nemůže ujít. Pokračují, dokud to vnější Já nezačne hledat konečně příčinu své bídy a nepochopí, že svého osvobození ze zkušenosti utrpení dosáhne jen tak, když bude poslouchat ‘Zákon Lásky’.

Toto naslouchání začíná jako pokoj, mír a přívětivost v pocitech, jejichž centrem je srdce. Skrze tento ‘vnitřní pocit’ se navazuje spojení s vnějším světem.

Láska není činností lidského ducha (rozumu, mysli), nýbrž je ‘čistou a svítící esencí’, kterou vytváří lidský duch. Tato esence toho velkého Božího plamene vchází do hmoty a trvale proudí jako dokonalost ve formě a činu.

Láska je projevená dokonalost. Není vázána na žádné podmínky a nemůže vyjadřovat nic, než mír a radost a darovat je všemu tvoření. Nepožaduje nic pro sebe, protože je ve vší věčnosti samo-tvůrčí, je srdečním tepem toho ‘Nejvyššího’.

Láska má všechno a zná jen jednu vůli: ve všem uskutečňovat plán dokonalosti. Proto daruje trvale sama sebe. Nemá znalost o tom, co bylo dáno v minulosti, přijímá spíše svou radost a udržuje svou rovnováhu trvalým prouděním sebe sama. Protože tato dokonalost je v lásce a neustále jí proudí, nemůže láska nikdy poznat nic jiného, než sebe sama.

Láska a jenom ona je základem harmonie a správného užívání veškeré životní síly. V lidském
životě se stává láska potřebou předávat, věnovat neomezeně a neustále celý vlastní mír a harmonii ostatnímu tvoření.

ℒℴνℯ❤

z knihy: Godfrey Ray King – ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

zdroj: http://zeruhmyz.blog.cz/1304/slova-saint-germaina