KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Tragédie ve Frenštátu – důsledek rozkladu společnosti?

Kolik lidí a rodin už zlikvidoval současný systém? Stále více spoluobčanů upadá do chudoby, zatím co politikové rozkrádají co jde, ulívají si peníze na zahraniční konta a národu se veřejně vysmívají! Co na tom, že maminky samoživitelky nedostaly mateřskou, že exekutoři, banky a pojišťovny spolu s kmotry neřízeně okrádají bezmocné. Vždyť novodobé šlechty se to netýká! Oni totiž díky odklánění státních peněz, spekulacím s dotacemi a státními zakázkami mají dost! Pak se všichni divíme, že člověk v zoufalství udělá čin, který je tragický pro celé okolí. Můžeme zabránit dalším tragédiím, když situaci s lichvářským zadlužováním rodin nikdo neřeší?

Kdo byl Antonín Blažek z Frenštátu? Zcela jiný pohled na medializovanou kauzu.

Celá republika lituje “oběti”, obyvatele zříceného paneláku ve Frenštátě, ale ve skutečnosti právě tyto “oběti” pana Antonína Blažka uvrhly do dluhů a nakonec ho s exekutorem připravily o byt v osobním vlastnictví, od bezdomovectví jej dělilo už jen pár dní. Zaslouží si tito lidé soucit a pomoc, když sami zničili člověka? Pan Blažek dlužil celkem 140 tisíc korun.Základem dluhu bylo, když Společenství vlastníků (“oběti”) v 90. letech povolilo zřídit Večerku v suterénu paneláku, pod bytem pana Blažka.

Pan Blažek si mnohokrát stěžoval na hluk a prodej alkoholu nezletilým ve Večerce na frenštátské radnici, zodpovědní úředníci ale nejednali. Pan Blažek na Společenství vlastníků (“oběti”) podal soukromoprávní žalobu, jenže prohrál a soud mu uložil úhradu nákladů soudního řízení. Pan Blažek odmítl a toto byl základ dluhu. V bytě se mu vytvořila plíseň kvůli zvýšené vlhkosti v důsledku nepovoleného chovu ryb pro prodej v suterénu paneláku, kde vlhkost dosahovala až 80 %. Dále se Společenství vlastníků (“oběti”) většinověrozhodlo rekonstruovat panelák, vyměnit okna atd., pan Blažek na toto neměl peníze, ale byl přehlasován, takže mu vznikl dluh vůči Fondu oprav. Kromě toho pan Blažek dlužil na poplatcích za vodu a elektřinu, proto byl odpojen.

Sousedé (“oběti”) mu ze msty zlomyslně rozbili okna bytu, která měl pak zalepená izolepou, rozřezali mu i pneumatiky u auta. Pan Blažek se živil dříve jako drobný řemeslník a poslední rok roznosem letáků, roznášel i 11 hodin denně, ale výdělek sotva stačil na skromnou obživu, natož úhradu celkového dluhu 140 tisíc korun.

Společenství vlastníků (“oběti”) předalo pohledávku vůči panu Blažkovi exekutorovi, který byt pana Blažka v roce 2012 dražebně prodal. Poslední lhůta, do kdy měl pan Blažek svůj byt opustit, případně být násilně z bytu vystěhován, a skončit jako bezdomovec, měla vlastně nastat pár dní po výbuchu. Pan Blažek byl věřící křesťan, v tomto zlodějském neprávním státě se bránil, jak to šlo, psal o sobě i na internetu, ale žádné pomoci se od státních orgánů ani spoluobčanů nedovolal.

Pan Blažek nebyl “psychopat” ani “krvežíznivý násilník”, jak ho lživě prezentuje řada českých médií, dokonce se mohl prokázat i znaleckým psychologickým posudkem v jedné ze svých kauz: “Obžalovaný je podle znalce z oboru psychologie v rámci širší normality povahy hodnocen jako osobnost akcentovaná se zvýšeným vztahem k právu a spravedlnosti a s puzením k napravování nepravostí v okolí a ve světě.”

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM Města Frenštátu pod Radhoštěm:

Zastupitelstvo města, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, podatelna@mufrenstat.cz

V minulém volebním období se Město Frenštátu pod Radhoštěm, zastoupené Beátou Houšťavovou a RK Beskyd s.r.o., dopustilo finančního podvodu opakovaným požadavkem vyplacení již uhrazených pohledávek. Město Frenštát p. R. v současnosti vymáhá pomoci exekuce neexistující pohledávku také proto aby zakrylo svůj díl viny na podávání alkoholu, cigaret a distribuci drog ze společných prostor domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. S Městem Frenštát p.R. vedu soudní spor na ochranu osobnosti o Kč 900.000,- Město Frenštát p.R. se podílelo na znepřístupněním společných prostor suterénu domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. Ve společných prostorách choval a prodával Luděk Bohm ryby.

Byl zde podáván alkohol, tabákové výrobky a drogy dětem. Ty pod vlivem omamných látek močily a vykonávaly velkou tělesnou potřebu v okolí přilehlých domů. Mládež urážela a slovně napadala každého kdo měl k jejich konání výhrady. Luděk Bohm ve společných prostorách provozoval nepovoleně i restaurační činnost. Dospělí jedinci pak pod vlivem alkoholu ochcavali a osravali prostor za domem č.p. 39. Zastupitelstvo města ani po mých opakovaných apelech a na mou snahu po nápravě reagovalo tím způsobem, že vyzývalo přítomné, ústy místostarosty Hanuše Víta, k mému napadení a vyhození z veřejného zasedání.

Nápravu nesjednali ani policisté OO Policie ČR Frenštát p.R. kde měl provozovatel večerky Luděk Bohm a jeden spolumajitel domu, Jan Janák, příbuzné. Závadovou a trestnou činnost spojenou nezákonně obsazenými prostorami kryli pracovníci právního oddělení města, pracovníci stavebního odboru i strážnici MP Frenštát p.R. Přímou trestní odpovědnost za daný stav nesla paní Pavlová a po převzetí její funkce Beáta Houšťavová, která rovněž neplnila své povinnosti při zprávě cizího majetku. Společné prostory byly pronajímány v rozporu se zákonem o nájmu a pronájmu nebytových prostor, byly v nich v rozporu s vydaným povolení provedený stavení úpravy. Ve třetí obsazené místnosti byla provozována činnost na kterou neměl pronajimatel povolení.

V kanceláři byly chovány ryby určené k prodej. V důsledku provozování nepovolené činnosti pronajimatele a na ní navazující nečinnost odpovědných pracovníku Města Frenštátu p.Pavlové a p. Houšťavové , byla naše rodina nucena žít prostředí ohrožující její zdraví a život. V Bytě se, v důsledku nepovoleného chovu ve společných prostorách pohybovala vzdušná vlhkost okolo 80%, Hnily nám koberce, podlaha. Docházelo k poruchám elektroniky a byla zničeno multifunkční zařízeni v ceně cka Kč 18.600.- Na stěnách se tvořila plíseň. Byla zničena elektroinstalace.a zrezivěla i vnitřní plocha zadlabavaciho zámku u vstupních dveří do bytu.

OMLOUVÁM SE TOUTO CESTOU VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU PŘI POKRAČUJÍCÍ PŘI S VEDENÍM MĚSTA NECHTĚNĚ OBTĚŽOVÁNI.

Zároveň se obracím na rodiče jejichž dětem, podáváním návykových látek ve společných prostorách domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. prznili duši a ničili budoucnost aby se obrátili na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti.

Noví ministři Ministr vnitra Radek John Kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 přeci slíbili, že pořádek ve svých resortech udělají. Pokud slib dodrží přenese se pořádek a řád i na úroveň obcí. Frenštát p. R. 16.11.2010

Antonín Blažek. 6.května 39, 744 01 Frenštát p.R.

Antonín Blažek

Tímto nikdo nechce omlouvat čin tohoto člověka. Věc kterou udělal je neomluvitelná. Je to však pohled na věc z opačné strany, který se z médií nedozvíme. Čin zoufalého člověka, oběti současné doby a společnosti v rozkladu…

Teď máte možnost rozeslat tuto zprávu známým. Aby si všichni uvědomili, že pokud má soused problém, tak mě se to netýká, už neplatí!!! Pokud budeme nevšímaví, je otázkou času, kdy do problémů spadneme sami! Měla by být dohnána k zodpovědnosti za současný stav vláda včetně prezidenta a vedoucí politické strany? Kde začíná vlastizrada? Jsme uprostřed psychického teroru a na pokraji genocidy vlastního národa?

Zdroj: internetimage5

6 Comments

 1. No konečně trochu pravdy…..takových případů bude v budoucnu přibývat

 2. Je skoda ze se timto nezabyvame vsichni ,je škoda že vetšina lidi vèri vsemu co media zahlasi ale ta nevetši škoda je že se zajimame o tyto veci tehdy až se to dotkne nas osobne

 3. sir Hamrlok

  6.11.2013 at 11:41

  Ubožáček malej!

  Z Blažka šlehaly plameny, přes které byla vidět pouze jeho hlava. „Doslova hořel,” uvedl Radomír Pasečný. Nájemník začal Blažkovi nadávat a křičel na něj, že mu zabil děti. Blažek se jen ušklíbl a se slovy. „Tys to přežil?” se mu vysmál do obličeje.

  Takovýmto případům se říká “šedej mor”.

 4. O tom jsem nevěděl, děkuji za článek. +j+

 5. Myslím, že v této naši malé zemičce máme tolik informací, které jsou jen balastem na ohlupování národa, abychom pokud možno byli jen ovce, které se nechají hnát ve stádu tak , kam nás mocní chtějí mít a informace, které jsou důležité se také na světlo dostanou, ale bez publicity, takže v šumu preferovaných zpráv zaniknou. Zaniknou stejně jako táto zpráva, proto děkuji těmto stránkám, že na důležité věci umějí upozornit a také je i bez bázně a hany presentovat.
  Tento binec, který ve státě českém je, nevyčistí ani vody Vltavy, Labe či Ostravice. Tento Audiášův, resp. Nečasův chlív vyčistí jen revoluce.
  Revoluce beze stran, revoluce občanů, revoluce bez KSČM i ODS, ČSSD a podobných uskupení. Nemáme již skutečně co ztratit, jen zkorumpovaný stát, Justici, krvežíznivé exekutory a jejich přisluhovače.
  Kdo nás zachrání, jen silný vůdce, kterého ještě neznáme, ale situace krizí zmítané země jej vyzvedne. Třeste se nepoctivci ve funkcích jež vám slouží jako koryto na vlastní přežírání a následné zubožování národa. Ta doba odplaty již klepe na dveře. Mgr. Jan Balušek

 6. Pšenica Milan

  4.3.2013 at 10:01

  Je sprosté,že média se tímto nezabývali a ihned odsoudili tohoto člověka.Média už píšou jako za komunistů…..jsou poplatní režimu.

Napsat komentář

© 2021 KnihyA