Bolševická revoluce nebyla podporována pouze z USA a Německa. OCHRANA – aparát tajné služby založený posledními cary, povstal s vícerých organizací tajných služeb, která se svými tajnými agenty, dvojitými agenty, tajnou policií  a policejními agenty převzala všechny běžné zpravodajské funkce. Ochrana byla přesto velmi subversivním a kriminálním spolkem, což práci Iluminátů ještě zjednodušilo.

illuminati

Obrovské množství peněz teklo přes mezinárodní banky, mezi jiným Alfréda Milnera, který později převzal skupinu „Round Table“, od Ochrany, která již silně podvracela bolševické hnutí. Agenti Ochrany se prosakovali  do nejvnitřnějších kruhů bolševické strany a ovládali mnoho jejích aktivit. Tato infiltrace byla tak silná, že roku 1908 z pěti členů petrohradské komise bolševické strany byli čtyři agenty Ochrany. Ti směřovali peníze, které přicházeli od mezinárodních agentů, bolševikům, aby mohli dále přemoci své silné protivníky menševiky a sociální stranu.  Dva agenti Ochrany byli jako vydavatel a  finanční vedoucí činní v Pravdě[1] a podporovali ji v jejích začátcích.

Jak je známo, byl členem Ochrany i Josef Stalin, neboť byl důležitým spojovacím článkem mezi carskou policií a bolševiky.

V roce 1917, poté co byl svržen car,  byla sice Ochrana oficiálně zrušena, ale pod jménem ČEKA byla do roku 1921 budována jako tajná služba, která měla desetkrát tolik členů, jako předtím Ochrana[2].  V roce 1920 se změnil název na GPU, potom OGPU a v roce 1934 NKVD: Tábory byly součástí sovětského hospodářství a téměř polovina dobývaného zlata a chromu byla získána nucenou prací obyvatel koncentračních táborů.

KZ´s[3] stáli až do roku 1950 přibližně 4 miliony lidských životů.

Během 1. světové války samotné přišlo o život již 10 milionů ruských vojáků a o milionech civilistů se docela mlčí. A během vlády komunistického systému bylo zaknihováno do roku 1950 cirka 40 milionů mrtvých. Součtem těchto čísel získáme již tolik mrtvých, kolik vykazovalo staré NSR obyvatel to jsou pouze čísla, která jsou veřejně přístupná.

Když se stala z NKVD dnešní KGB, byla v roce 1982 s 90.000 štábních důstojníků a 175.000 mužů pohraničních vojsk největší tajnou službou světa a ještě 10 let jí měla jí zůstat.

GOSBANK ruská centrální banka fungovala podle stejného principu jako Federal Reserve Bank. Vytvářela právě tak peníze z „ničeho“ a byla snem každého finančního kapitalisty. Gosbank kontrolovala sovětské finanční obchody snad ještě silněji než , než je to zvykem u centrálních bank západních zemí, neboť všechny transakce mezi sovětskými podnikatelskými subjekty se odvíjely přes Gosbank. Tímto způsobem mohla Gosbank všechny probíhající peněžní obchody, na kterých se podíleli sovětské podniky, kontrolovat.

Ruská ropa.

Po bolševické revoluci koupil Standard Oil  – Rockefeller od Rusů 50% obrovských kavkazských naftových polí, ačkoliv oficiálně byly zestátněny.

V r. 1927 postavil Standard Oil první Rafinerii v Rusku, poté udělal s Rusy smlouvu , o obchodním využití této nafty v Evropě a nechal „natéci“ bolševikům 75 milionů USD.

Balfourova deklarace

Zavedení režimu vlády pod Geogem Lloydem v Londýně přineslo viditelnou změnu v oficiální politice proti sionismu. To se docela vyplácelo, než nový ministr zahraničí Arthur Balfour 2.listopadu 1917 napsal Lionelu Rothschildovi následující dopis:

Milý Barone Rothschilde,

Je mi velkým potěšení doručit Vám jménem vlády jeho veličenstva následující vyhlášení sympatií k židovskému sionistickému snažení, které bylo kabinetu předloženo a  jím odsouhlaseno.

Vláda jeho veličenstva sleduje s laskavostí založení národního domovského státu židovského lidu v Palestině a bude se zastávat nejlepšími silami za uskutečnění tohoto cíle.

Přitom je jasné, že se nebude konat žádné jednání, které by mohlo být na újmu civilních a náboženských práv stávajících nežidovských společenství v Palestině nebo právům a politickému statusu Židů v jiných zemích.  Byl bych Vám velmi vděčen, kdybyste toto prohlášení na vědomí sionistické federaci.

S přátelským pozdravem

Arthur James Balfour

To nejzajímavější je, že v tomto čase, kdy byl napsán tento dopis, byla Palestina ještě v držení Turecka. Zde slibuje jeden národ zemi, která patří druhému národu, tomu třetímu.

O několik let později byly Turci poraženi a Anglie získala kontrolu nad Egyptem a Palestinou a Francie nad Libanonem a Sýrií.

Rothschildovým podílem na tomto obchodu bylo, že využil svého vlivu v USA,  přetáhl tuto zemi na stranu spojenců v první světové válce a to v čase, kdy se spojencům vedlo proti Německu a Turecko velmi těžko.

Také Amíci „chtějí“ bojovat.

Hlavní opěrný bod sionistů v Berlíně pod vedením soudce Louise D. Brandeise byl přenesen do New Yorku.

Další důležití agenti Rothschildovy banky byli Colonel Edward M. House a Bernard Baruch.

Zapamatujte si toto jméno velmi dobře, také bude hrát ještě několik důležitých rolí. Baruch byl nástrojem úspěšné prezidentské kampaně prezidenta Woodrowa Wilsona. Colonel House byl prezidentův nejužší rádce, který sestavil rovněž kabinet podle Rothschildových zájmů a prakticky řídil celý „State Department“. To bylo veřejné, že prezident Wilson se stal pod vlivem Colonela House perfektní Rothschildovou loutkou.  To potvrdilo také docela jasně to, že nevyužil právo veta proti usnesení o „Federal Reserve“ a žádal kongres o souhlas, vést válku proti Německu.

Kongres souhlasil také kvůli „velkému tlaku“ lidu. Neboť to byla manipulace to samou propagandistickou technikou „social conditioning“[4] Wellingtonova institutu RIIA, jako to zafungovalo již dříve v Anglii.( téma „praní mozků“ je popsáno přesně v různých knihách vědců Thomase E. Beardena a Prestona B. Nicholse „Montauk Projekt“, speciálně montaucká židle, která byla zkonstruována na základě vývoje ITT.)

Této propagandě asistoval právě Colonel House. V roce 1916 využil Colonel house svůj silný vliv společně s držiteli akcí „Federal Reserve“ aby pomocí propagandy a prezidenta Wilsona, Rothschildovy loutky, přesvědčil americký lid o tom, že je jeho svatou povinností, „pojistit“ svět pomocí demokracie. Krátce nato vytáhli Američani do války. Ilumináti prodali Woodrowa Wilsona americkému lidu se Sloganem, že reprezentuje novou svobodu.

První světová válka byla pro iluminátské bankéře velmi dobrým obchodem. Bernard Baruch se stal předsedajícím „ válečného průmyslového výboru“, zvětšil svůj počáteční majetek z 1 milionu na 200 milionů USD.

Další akcí Woodrowa Wilsona na příkaz Colonela house bylo, že objasnil Kongresu, že je nutností, zformovat Svaz národů (Spojené národy?), se kterých se později mělo stát OSN.

Další rozhodující krok Iluminátů k světovládě.

Des Griffin popisuje první světovou válku z pohledu Iluminátů následovně.

  1. Americká zahraniční politika neutrality , kterou G. Washington tak výřečně obhajoval ve svém poselství na rozloučenou a která se dočkala své porážky v Monroově doktríně, byla mrtvá. Tím vznikl precedens – ačkoliv díky příšernému podvodu – že Amerika mohla být využita jako vojenský nástroj v rukou mezinárodních bankéřů.
  2. Carské Rusko, již mnoho let písek v očích finančních monopolů, bylo odstrčeno z dráhy světové politiky. Jako předpověděl již před 47 lety Hlavní Iluminát Albert Pike ve svém známém dopise Manzzinimu.
  3. První světová válka měla způsobit zúčastněným zemím státní zadlužení v astronomické výši, které, bylo jak vidno, věcí předem organizovanou a na scénu připravenou. „Válečné jeviště“ se osvědčili jako vysoce „lukrativní“ pro jejich manažeři a ostatní, kteří je financovali.

(Die Absteiger S. 147)

To, že také jednání o Versailleské smlouvě proběhlo podle Rothschildova plánu, bylo přirozené. Na americké straně stanul Woodrow Wilson , Rothschildova loutka, se svým poradci a Rothschildovými agenty Colonel Housem a Bernardem Baruchem. Na straně Anglie přesněji řečeno „ Koruny „ stál Lloyd George, člen „Výboru 300“ se svým poradcem sirem Philipem Sassoonem, přímým potomkem Amschela Rothschilda a členem „ Privy council“ (tajné státní rady). Francie měla jako delegaci ministerského předsedu Clemenceua a George Mandelu. Mandel rozený Jerobeam Rothschild, který byl často označován jako „Disraeli“ Francie, kolo perfektně ukončil. Colonel House, který byl nejčastěji tázaným mužem na Versailleské mírové konferenci. Jednou se dokonce stalo, že Clemanceau přišel k Housovi, právě když u něj byl prezident Wilson. Wilson musel poté opustit místnost, aby se House a Clemenceau mohli nerušeně bavit

Smlouva byla popsána Philipen Snowdenem následujícím způsobem:

„Smlouva měla usmířit lupiče, imperialisty a militaristy. Je to smrtelný úder všem ostatním, kteří doufali, že konec války přinese mír. To není žádná mírová smlouva, nýbrž prohlášení pro další válku. Je to zrada na demokracii a padlých ve válce. Smlouva přenáší skutečné cíle spojenců na denní světlo.

Lloyd George k tomu uvádí:

„Máme písemný dokument, který nás garantuje válku do dvaceti let…… Když uloží lidu (Německa) podmínky, které jsou nemožné splnit, potom je nutí k tomu, aby buď porušili smlouvu nebo vyhlásili válku.“

A my jsme mezitím zjistili, kdo byla ta skupina osob za Versailleskou smlouvou a které cíle sledovala. Mnozí ignoranti snad můžou dále pravdivost „ Protokolů siónských mudrců“ popírat, ale přítomnost Rothschildových agentů na Versailleské smlouvě nemůže být ani při nejlepší vůli vysvětlena jako náhoda

Rockefellerovo ministerstvo pro zahraniční záležitosti (CFR)

Ilumináti podněcovali první světovou válku, aby následnými efekty zřídili světovládu. Klaplo-li by to již po první světové válce, mohla by se ta následující ušetřit. Po příměří z 11.  listopadu 1918 přijeli W. Wilson a jeho poradce Colonel House do Evropy, doufajíce, že zde bude možné vytvořit světovládu ve formě spojených národů. 14 Wilsonových bodů ztratilo ale díky stejnému rozdělení dluhů na efektivitě a plán se nezdařil. Proto se Colonel House setkal s členy britské tajné organizace „ The Round table“. Tím se stalo zřejmým, že k dosažení tohoto cíle, se musí jejich systém stát velmi rozsáhlým. Jakmile se v Anglii povolala k životu RIIA, došlo se k rozhodnutí, také v USA založit čelní organizaci. Během „mírové (!) konference“ v Paříži v roce 1919 svolal Colonel House, který fungoval jako hostitel pro skupinu „The Round Table“, ty nejjasnější hlavy z Wilsonova „ mozkového trustu“ dohromady, aby se sestavila skupina, která měla objasňovat mezinárodní záležitosti.

Tato skupina poté přešla z Paříže do New Yorku a stala se z ní  „Council on Foreign Relations“ (CFR) CFR se sestává z Američanů a má jako RIIA „The Round Table“ svou řídící organizaci.  CFR je dnes společně s „Trilaterální komisí“ nejvlivnější organizací USA v pozadí. Právě tak stojí CFR s „The Round Table“ za J.P.Morgan & Co. Bank. Proto není nic udivujícího, že J.P.Morgan sám sehrál zásadní roli při jejím založení.

“Nejvnitřnějším kruhem“ CFR je řád SKULL & Bones.

Zdroj: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-9/

[1] časopis bolševické strany

[2] podle „Černé knihy komunismu“ se jednalo o miliony členů

[3] koncentrační tábory – gulag

[4] sociální  úprava