Nejslavnější kamenný kruh světa a zároveň jedno z nejtajemnějších míst naší planety – Stonehenge. I přes velké znalosti našich archeologů a historiků se dodnes nepodařilo určit vznik těchto obrovských monolitů umístěných nedaleko britského města Salisbury. Mají nějaký význam? Kdo je vytvořil? Jak se podařilo zachytit tolik astrologických informací bez použití písemných záznamů? Na některé otázky neznají archeologové odpověď už téměř po 4800 let.

stonehengeStonehenge – kdy vznikl?

byl vystavěn v období neolitu. Původně tvořil asi 90 kamenných kvádrů, některé z nich vážily až 30 tun. Ve středověku, asi za doby krále Jakuba, bylo napočítáno asi 30 monolitů o průměrné váze 2 tuny. Poté co se podařilo vyvrátit nesprávné tvrzení, že se jedná o starobylý římský chrám, přišel John Aubrey s tvrzením, že se jedná o pozůstatky svatyně keltských Druidů. Později, okolo roku 1900, tuto teorii vyvrátil sir Joseph Norman Lockyer a odhadl vznik asi na rok 1680 před naším letopočtem a tím bylo jasné, že i další teorie zklamala. V dnešních dobách se vědci přiklánějí k již zmíněné observatoři. Diskuzi vyvolává i stavební materiál ze kterého je Stonehenge vytvořen. Jedná se o Modré kameny, ve vlhkém prostředí samovolně zmodrají, které se nacházejí asi 200 km od místa stavby. Otázkou také je, jak mohly být tyto kameny převezeny z lomu v Prescellských horách na místo vzdálené vzdušnou cestou asi 200 km, bez moderních nástrojů, tedy s použitím primitivního nářadí jako dřevo, kosti nebo kámen. Na stavbu byly pravděpodobně použity i horniny jako žula, pískovec nebo křemen. Všechny ostatní horniny byly v okolí stavby nalezeny, tedy s výjimkou Modrých kamenů…

Jeho význam je pro nás zatím tajemstvím. Pravděpodobně se však jedná o náboženské poutní místo nebo jakýsi astrologický kalendář. Možná se jednalo o místo, kde se konaly mnohé obřady. Podle některých vědců se jednalo o jakousi observatoř, která měla sloužit k pozorování oblohy. Tento návrh je také nejpravděpodobnější. Na kamenech jsou zaznamenány informace o pohybu planet i měsíce, což by znamenalo, že neznámí stavitel musel být velice dobrým astrologem. Z kamenů se dá přesně vyčíst pohyb hvězd jako například Kapella nebo Wega. Také východ a západ Měsíce při slunovratu. Pro místní lid má Stonehenge i bájný význam. Tvrdí, že se v něm ukrývá zvláštní síla, která dokáže vyléčit nemoci. Dokonce se zde konaly i jakési novodobé keltské obřady, které nakonec byly zakázány, aby nebyl Stonehenge poškozen. Je tedy jasné, že i přes téměř dokonalou techniku a výborné znalosti lidstva zůstaly na Zemi tajemství, která ještě nějaký čas zůstanou nerozluštěná…

http://pravdu.cz/kamenne-kruhy/stonehenge