image24Papežova rezignační řeč v pondělí ráno nechala experty Vatikánu zaražené ohledně skutečného důvodu jeho odstoupení. Většina odmítá jeho výrok o zdraví jakožto příčině odstoupení. Někteří komentátoři si myslí, že mu bylo nařízeno odejít mocnými silami skrývajícími se za scénou, které se domnívají, že je správný čas na nového papeže.

Někteří spekulují o tom, že papežovi byla rezignace nařízena Maltézskými rytíři, mocným katolickým řádem stojícím za scénou, který má v OSN status suverenity. Může to být pravda. Konec konců v roce 2005, když začal jeho papežský řád, papež Benedikt byl široce označován za jakéhosi držitele místa. Držitele místa pro koho? Pro posledního papeže podle proroctví o papežích (proroctví svatého Malachiáše – pozn. překl.), který bude vládnout během zrušení katolické církve. Co by se objevilo po konci papežského řádu a katolické církve, nový systém duchovní víry založený na jednotě světa? Jaká sada globálních událostí by měla proběhnout za účelem zrušení či ukončení organizovaného náboženství? Pro nalezení odpovědi musíme zkoumat incident ve Fatimě z roku 1917, v jehož zpětné interpretaci z května 2000 papež Benedikt sehrál svou úlohu.

Tři malé děti održely šest zjevení Panny Marie během období 6 měsíců a to od května do října 1917. Lucia Santos a její 2 sestřenice Jacinta a Francisco Marto obdržely 3 proroctví, neboli tajemství. Dvě z těchto tajemství/proroctví Lucia odhalila v roce 1941 v dokumentu, který si vyžádal Jose da Silva, biskup Leirie.

První proroctví se týkalo jakési vize o peklu na Zemi, které bylo zmírněno kvůli dětem díky slibu, že ony a ostatní budou vzati do nebe za jejich zbožnost k ,,neposkvrněnému srdci Marie“. Vzhledem k tomu, že se zjevení odehrálo během období některých z nejintenzivnějších bojů 1. světové války, zdá se, že první proroctví je jakýmsi svědectvím současných celosvětových událostí. Druhé proroctví předpovídalo 2. světovou válku a budoucí kalamity – kdyby Rusko nebylo přeměněno modlitbami věřících a jejich oddaností Panně Marii. Jak počátek 2. světové války, tak rozpad Sovětského svazu v roce 1991 byl považován stoupenci událostí ve Fatimě za obhájení či ospravedlnění druhé předpovědi, které se v té době zdálo nemyslitelné.

Třetí proroctví původně odhaleno nebylo. Lucia je biskupovi z Leirie v roce 1941 nesdělila, protože nebyla ,,přesvědčena, že by Bůh její čin schválil“. O 2 roky později biskup nařídil Lucie, aby proroctví sepsala na papír. Ona tedy napsala toto proroctví na kus papíru, vložila je do obálky a biskupovi poslala v červnu 1944 s instrukcí, že až do roku 1960 dopis nesmí být otevřen, ,,až bude vše jasnější.“ Třetí proroctví Fatimy nebylo zveřejněno po dalších 56 let, živíc tím spekulace, že prorokovalo katastrofální období pro katolickou církev.

V květnu 2000 uvolnil Vatikán dokument, který skutečně zmiňoval kalamitní stav číhající na katolickou církev: ,,A my jsme viděly v ohromném světle, že je to Bůh“, něco podobného tomu, jak se lidé objevují v zrcadle, když před ním projdou, ,,nějaký biskup oblečený v bílém“, měly jsme dojem, že je to svatý otec. Další biskupové, kněží, muži i ženy v církvích stoupali po strmé hoře, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubě osekaného kmene z korkového stromu s kůrou; než došli na vrchol, prošel svatý otec velkým městem napůl v ruinách a on třesouc se váhavým krokem a stižen bolestí a smutkem, modlil se za duše mrtvých, které potkal na cestě; když se dostali na vrcholek hory, klekl na kolena u velkého kříže, kde byl zabit skupinou vojáků, kteří na něj stříleli kulky a šípy a zároveň zemřeli jeden po druhém ostatní biskupové, kněží, muži a ženy v církvích a zde leželi různí lidé, různých hodností a postavení.

Lucia později potvrdila v komunikaci s Vatikánem, že biskup oděný do bílého byl budoucí papež, ale nevěděla který v pořadí. Třetí proroctví se skutečně odvolávalo na smrt nějakého papeže tak, že to připomínalo proroctví o papežích. Systematická smrt biskupů a dalších postav náboženství ve zničeném městě se zdála být symbolickým zničením Říma a katolické církve. Znamenalo třetí proroctví Fatimy, že katolická církev dojde svému konci a že poslední papež bude zabit?

Teologický komentář doprovázející třetí proroctví Fatimy nebyl napsán nikým jiným než kardinálem Josefem Ratzingerem, současným papežem Benediktem, který pak předsedal kongregaci pro doktrínu víry. Jeho zástupce, arcibiskup Tarcisio Bertone, napsal: ,,Fatima je nepochybně to největší proroctví moderních zjevení.“ Zatímco Ratzinger souhlasí s prorockou hodnotou třech proroctví Fatimy, jeho interpretace třetího proroctví byla taková, že smrt papeže vlastně symbolizovala pokus o atentát na Jana Pavla II. a pronásledování církve v 20. století.

Co je smyslem ,,proroctví“ Fatimy jako celku (ve třech částech)? Co nám to říká? Především musíme potvrdit slova kardinála Sodana: ,,…zdá se, že události, na které se třetí část ,,proroctví“ vztahuje, jsou součástí minulosti.“ Vzhledem k tomu, že jsou popisovány individuální události, patří minulosti. Ti, kteří očekávají vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo o nějakém budoucím běhu historie, budou zklamáni.

Takže co je tedy na události ve Fatimě a zjevení Panny Marie, že by to mohlo vést Vatikán k zadržování třetího proroctví po více jak 50 let až do roku 2000? Bylo to proto, že nepřímo poukazuje nebo potvrzuje to, co bylo shledáno v proroctvích o papežích – konec papežského řádu a katolické církve? Nebo to byla strategie zadržování třetí části proroctví, aby se vidělo, zda přetrvá komunistickou ideologii, která přímo křesťany pronásledovala v sovětském bloku?

Papež Benedikt si vybral druhou odpověď, když uváděl teologický komentář v květnu 2000, ale věděl, že události ve Fatimě nebyly jednoduše duchovním incidentem. Papež věděl, že Fatima byla vlastně případem pozorování UFO, kterého byly svědky tisíce lidí v zapadlém portugalském městečku. Mariánské zjevení, kterého byly svědky tři dívky, souviselo s mimozemšťany na palubě UFO, jejichž zjevení dokazuje, že bylo neuvěřitelně prorocké. Tedy závěr, který se týká ukončení papežského řádu a katolické církve. Skutečným důvodem za papežovým náhlým oznámením o rezignaci může být, že se katolická církev zmítá událostmi vztahujícími se k objevení se mimozemského života nesoucího transformativní a duchovní poselství pro lidstvo – to ukončí organizované náboženství po celém světě.

13.2.2013 Michael Salla, Ph.D.

http://exopolitics.org/pope-resignation-fatima-secret-destruction-of-catholic-church-prophesied/

Dodatek portugalské exopolitiky:

Již na své pražské přednášce jsem mluvil o dvou renomovaných badatelích (ne však jediných), kteří měli přístup k ,,tajným“ spisům ve fatimské svatyni a k národním portugalským archivům. Byli to Fina d’Armada, Ph.D. a Joaquim Fernandes, Ph.D. Ti došli k závěru, že žádná ,,tajemství“ v případě Fatimy nikdy nebyla. Údajná Panna Marie byla poprvé Luciou popsána jako malá bytost držící kouli světla. Popis, který původně učinila, se neshoduje s žádnou křesťansko-katolickou představou. Třetí proroctví Fatimy podle vyšetřování zmíněných badatelů byl pak vymyšlený příběh, pravděpodobně zkonstruovaný kněžími, kteří o Luciu pečovali, když byla ,,zavázána“ ke slibu mlčenlivosti v roce 1920. Fatima je velmi složitý příběh a portugalskému křesťanství dobře posloužil. Získalo to pro ně znovunabytí moci, kterou církev ztratila, když byla v Portugalsku zrušena monarchie v roce 1910 a realizována republika. Fatima je vskutku případ kontaktu a provedený výzkum nás zavedl k závěru, že byl pečlivě připraven již před několika měsíci před květnem 1917.

Kdo byli ,,oni“ ? To nevíme, ale zcela jistě to nebyla Panna Marie.

Francisco Mourão Corrêa (Exopolitika Protugalsko)

Dodatek české exopolitiky:

Je zajímavé, co k celé události ve Fatimě říkají mimozemšťané Plejárané (Plejaren) kontaktéra Billyho Meiera – citace 34. kontaktu z neděle, 14. září 1975, 13.43 h :,, … zjevení Fatimy nebylo nic jiného než zlá hra inteligencí Gizeh, které nechaly zjevit jednu ze svých lodí v zářícím světle a potom vystoupila jedna z jejich ženských forem života jako boží matka, přičemž jim ovšem unikla ta chyba, že ta žena zůstala ve svém vesmírném obleku a to zaregistrovali kritičtí pozorovatelé“ (z knihy Plejadische-plejarische Kontaktberichte, Block 1, nakladatelství Wassermannzeit – společenství FIGU, str. 396, řádek 201).

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/news/rezignace-papeze-a-tajemstvi-fatimy-konec-katolicke-cirkve-predpovezen/