Je možné, že naše předky ve starověku navštívili mimozemšťané, kteří jim poskytli vyspělé technologie? Celá řada dochovaných staveb a artefaktů tomu nasvědčuje. Pokud ano, odkud přišli? Kam zmizeli? Vrátí se?

monte-albaStarověké stavby a malby nám poskytují celou řadu vodítek. Ukazují nám božstva až příliš podobná současným lidem. S letadly, raketami a skafandry pro pobyt ve volném prostoru. Víte, že nejstarší funkční model moderního větroně pochází z vykopávek starého Egypta? Tři tisíciletí před Kristem? Že některé originální nálezy z muzea zkrátka umí létat? Může to být jen náhoda?

Staré rukopisy popisují nebešťany, kteří přiletěli v dracích nebo kovových strojích. Mimozemšťané? Nebo lidé ve starověku létali, jako my dnes? Jsou to jen mýty? Nebo mají mají pravdivý základ?

A pokud to nebyli mimozemšťané, kam se poděl na tisíce let ten lidský důvtip a um, který i z pohledu dnešních lidí dokázal technologické zázraky?

Vymaanika – Shaastra

Staré rukopisy mluví o nauce létání. O létajícím stroji, použitých kovech, elektřině a zdrojích napájení, rtuťových setrvačnících. O pilotech a jejich oblečení. O moderním stroji a technologii. O strachu lidí a zvířat při přistání.

Pokud existovaly létající stroje, popisované ve starých rukopisech, existovala také dopravní infrastruktura? Tisíce let před Kryštofem Kolumbem? Možná ano. Bylo by tak možné vysvětlit, že civilizace vyvíjející se v odlehlých koutech světa spojuje řada podobností v písmu, architektuře i uctívaných božstvech. A po celém světě lze najít místa, která vypadají jako současná letiště. Například Monte Alba v Mexiku.

Stonehenge, pyramidy, chrámy a další megalomanské stavby starověku

V historii najdeme mnohé ztracené technologie. Některé byly znovuobjeveny, některé možná čekají na svá odhalení. Tisíce let před Kristem například používali moderní rozvody a pohony ve staré Číně. Často nás zaráží astronomické znalosti dávno zaniklých civilizací. Můžeme v historii najít důkazy o lidském důvtipu a ztraceném pokroku, nebo o existenci UFO?

Některé stavby starověku nám vůbec nedávají smysl. Proč byly postaveny? Proč do nich bylo investováno tolik energie a prostředků. A jak je bylo vůbec možné postavit za použití starověké technologie?

Balvany na stavbu Stonehenge byly prokazatelně přestěhovány o téměř čtyři stovky kilometrů. O velikosti a hmotnosti, se kterou by měly i dnešní stroje co dělat. V řadě starověkých staveb nacházíme opracovaný kámen s neuvěřitelnou přesností a složitostí, která by dnes byla neuskutečnitelná. A přestěhované nebo jinak upravené celé hory.

Opravdu se používala kladiva, dláta a měděné tyče, jak tvrdí většinoví archeologové? K opracování, přepravě a přesnému umístění statunových kamenných bloků? Vždyť to nedává smysl. Je to jako si chtít stavbu co nejvíce ztížit! Dnešní stroje, vykonávající stejnou práci, mají obrovské rozměry a výkony.

Například pravoúhle opracovaný kámen na stavbu chrámu v Libanonu váží neuvěřitelných 1200 tun. To je jako do kvádru slisovaných tisíc automobilů. K jeho manipulaci a uložení na přesné místo by dnes bylo zapotřebí minimálně dvaceti jeřábů…

Jsou toto důkazy zaniklé vyspělé technologie? Nebo zde pomáhala mimozemská civilizace?

Zaujaly Vás položené otázky a chcete na ně možné odpovědi? Možná v tomto dokumentu najdeme pravdu o starověkých technologiích:

Vetřelci starověku – DŮKAZ (o UFO a mimozemšťanech na Zemi): http://www.uloz.to/xcCT2rA/vetrelci-davnoveku-dukaz-dokument-hist-2010-cz-avi

Myslíte, že to všechno mohou být jen náhody a spekulace?

http://pravdu.cz/mimozemska-civilizace/poskytli-mimozemstane-technologie-staroveku