Zlé čarodějnice nemají pokaždé špičatý dlouhý nos pokrytý bradavicemi, ale dají se celkem snadno poznat. Stejně tak i černí mágové. Jsou to zejména metody s jakými pracují a přístup k lidem, co je snadno odhalí. A nemějte obavu, po letech se charakter každého člověka zapíše do jeho tváře i navenek.

O čem je skutečná černá magie
1. praktikování magického umění za pomoci zlovolných energií a entit
2. obecná spolupráce s démony
3. praktikování magie, která zasahuje do svobodné vůle druhých osob

Typické poznávací znaky černého mága, nebo zlé čarodějnice

1. Kašle na svobodnou vůli
Vrhat na někoho kouzla bez jeho svolení může nadělat takovou paseku, že když se tato destrukce vrátí zpátky k čarodějnici, nebude stačit valit oči. Neexistují žádná ,,nevinná černá kouzla”. Vždy, když si s temným uměním pohráváte, platíte za to na oplátku výraznou daň.

Když na někoho sesíláme kouzla bez dovolení, hrajeme si ,,na boha“. Myslíme si, že víme, co je dobré pro ostatní, i když neznáme ani ty nejzákladnější duchovní zákony. I životní problém přišel k dotyčnému z nějakého důvodu. A tímto důvodem může být například jeho probuzení. Navíc vše, co se s námi děje, je nějakým způsobem vyvoláno našimi úmysly a činy. Snaha obejít něčí svobodnou vůli není nikdy zadarmo.

2. Vyvolává temné síly
Nikdy bychom nepožádali zloděje, aby nám pomohl otevřít zamčené dveře od našeho domu. Stejně tak nežádáme od démona, aby nám pomohl i když jsou naše záměry dobré. Toto nikdy nesmíme pokoušet za žádnou cenu.

Démoni se obvykle mágy snaží oklamat a manipulují s nimi nepředstavitelným způsobem. Pro nikoho nepracují zadarmo pokud to není pro ně samotné výhodné a plody jejich služeb se nakonec obrátí proti mágovi.
Někteří černí mágové jsou buď tak naivní a hloupí, nebo tomu skutečně uvěří, že jsou schopní pracovat s nebezpečnými bytostmi, které je vedou do záhuby, ale představují se jim jako neutrální, nebo dokonce dobré.

3. Až moc se předvádí
Účel mága není ukázat, jak mocný je. Neměli bychom svou energií plýtvat na svou potřebu vypadat zajímavě, důležitě, získat obdiv, nebo donutit někoho uvěřit v síly které ovládáme. Snaha přimět někoho aby uvěřil, zasahuje do jeho svobodné vůle a navíc za zneužívání duchovních darů přijde trest. O své duchovní dary přijdeme, pokud naše záměry nebudou vždy zcela čisté a nebudeme s nimi uctivě zacházet.
Předvádí se proto pouze černokněžníci, protože démonům je jedno, že kouzlením sytí své ego, ti to naopak podporují.

4. Využívá slabých a nevinných
Černá magie je silná, dokáže někoho zmanipulovat nebo donutit, aby udělal co černý mág vyžaduje. Černota se pozná podle toho, že se nezdráhá mířit proti lidem a vyřizovat si s nimi účty.
Dobří lidé se skutečnými duchovními dary ovládají síly přírody, nikdy ne lidi.

5. Černý mág je nevděčný ignorant
Černý mág nikdy neděkuje silám, které mu daly moc. Není skromný, ani uctivý.
Vyšší síly od nás sice nevyžadují uctívání. Ale vděčnost otevírá dveře do nebe. Vděčnost a úcta je velmi důležitá při duchovní práci a komunikaci s vyšší sférou.
Naučte se vždy poděkovat všem nebo všemu, co vám pomohlo. Jak při duchovní práci, tak i v běžném životě u banálních záležitostí.

celý článek zde:

https://aluska.org/jak-poznat-cerneho-maga-nebo-zlou-carodejnici/