Převzato Pozoruhodné kniky – Alman. Ing. Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě) absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.

Napsal tyto knihy: Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Rozprávění s bohy, Poutníci do země andělů, Alchymie a theurgie svatého ohně, Stezka draka, Temné mocnosti proti stezce draka a spolu s manželkou přeložili védský spis o létání Vimaanika Shaastra. Napsal i několik článků uveřejněných v časopisu Skryté skutečnosti.

Ing. Ivo Wiesner o sobě říká:

Chemie a chemické inženýrství jsou exaktní a vysoce sofistikované obory, kde podle všech vědeckých zákonů by měly zcela neochvějně platit známé fyzikální, chemické a matematické zákony. Po většinu času tomu tak je, leč čas od času vznikají situace, kdy známé a spolehlivě odzkoušené zákony přestávají platit a určité oblasti mikrokosmu se začínají chovat chaoticky. Pokud se tak stane jednou či dvakrát, vědec to připíše vlastní chybě či nepozornosti během experimentu. Pokud se chaotické stavy více či méně pravidelně opakují a stávající vědecké poznání příčiny nesouladu nemůže objasnit, může vědec postupovat tak, že celý problém uschová do nejnižšího šuplíku svého pracovního stolu, nebo zbystří všechny smysly a začne hledat “proč se tak děje”. Postupně se dobere poznání, že člověk není tvořen pouze fyzickým tělem a mozkem s výraznými egoistickými tendencemi, ale je součástí stvořeného světa a jako takový vlastní darem od Stvořitele schopnosti, které je nutno probudit a používat ku prospěchu dobré věci. Při hlubším pátrání zjistí, že vysmívané “perpetum mobile” není zas tak velkým nesmyslem, protože existují vyšší dimenze ve kterých hraje hmota podřadnou či nulovou roli. Projde-li jednou nechtěně “časoprostorovým kontiuem” do paralelní dimenze, přinutí ho takový otřesný zážitek vyrovnat se s tím a tak použije svůj mozek a nástroje jimiž jej věda vybavila, aby pátral po příčinách a souvislostech. Zjistí, že v podobném zážitku nebyl sám, ale mnozí před ním, ale ti o tom neradi hovoří, neboť kolem nás je stále dost povrchních dogmatiků a demagogů majících zřejmě za svůj životní cíl ničit a zesměšňovat vše, co neleží v úrovní jejich omezené inteligence. Když jsem četl různá znevažující hodnocení knih Dänikena, Součka, Bergiera a jiných odvážně myslících autorů, pocházející od zavedených marxisticky orientovaných kritiků a neochvějně “exaktně” myslících vědců o jejichž skutečném vědeckém přínosu jsem sám měl vážné pochybnosti, byl jsem jemně přinucen svým “alter ego” k analýze existujících názorů i tabuizovaných pravd. Použil jsem k tomu řadu vědeckých nástrojů mimo jiné systémové informatiky a logiky, které jak se zda dnes mnoho vědců nepoužívá či nezná. Předně je to “systémová analýza”, které jsme dříve říkali “strategická analýza” či “hloubkový rozbor souvislostí”, která je tak stará jako Alexander Veliký, možná i starší. Neméně podivuhodná a systémově použitelná je i matematická teorie chaosu a další nástroje. během konfrontací názorů zmíněných autorů a jejich kritiků jsem si postupně vytvořil názor, že i když na příklad pan Däniken nemá vědecké a technické vzdělání a tak některé jeho argumenty mohou vyznívat naivně, má v podstatě pravdu. Jeho kritici se mýlí, neboť jsouce zatíženi intelektuální leností a omezeností svého rozhledu, často ani nejsou dostatečně informování o tom co sami kritizují. Posléze jsem dospěl do situace, že mám po ruce spoustu informačního materiálu a analýz, které by bylo škoda uložit do šuplíku. Byl jsem zvědav na reakci objektivně založených čtenářů a tak jsem šel na trh se svou kůží, dost zjizvenou z četných soubojů provázejících početné oponentury, kterých jsem absolvoval několik set. Když jsem pozoroval akce českých Sysifů a četl jejich články, nebo proslovy některých předních akademiků, dospěl jsem k názoru, že hlupákům se nesmí ustupovat a je stále dost dobrých důvodů proč Pravdu, Lásku a Porozumění hájit a mezi lidmi rozšiřovat. A to je hlavní důvod proč své knihy píši, třebaže nejsem tak dobrý spisovatel jako mnozí jiní, kteří zatím nenašli svoji někam založenou odvahu.

Indie a mimozemšťané? – Ivo Wiesner

Převzato (www.zahady.cz) – Tajemno

V diskusích na Záhadách.Cz a na SpaceInfo.Cz se objevil zajímavý příspěvek o dění v Indii

Indie by mohla být první velmocí, která oficiálně oznámí své mimozemské kontakty

Experti na UFO a mimozemský život vědí, že všech pět atomových velmocí už poměrně dlouho udržuje kontakt s bytostmi od jiných hvězd. Poslední dobou se Indií šířily vzrušující novinky o UFO kontaktech a utajovaných bázích nedaleko čínských základen v Himálaji. Například místní obyvatelé Ladaku poukazují na již všední pozorování velkých trojúhelníkových kosmických lodí startujících ze země, zatímco toto území jistí indické bezpečnostní síly.

Možnost, že Indie byla kontaktována připustili i vojenští funkcionáři a politici. Indii byly odhaleny kosmické zákony. Současná debata je na téma, zda Indové tyto skutečnosti mají, jako ostatní země, držet v tajnosti nebo je správné v rámci tradiční otevřenosti společnosti vstoupit a říct lidem pravdu. Největší starostí vlády dnes je, že na rozdíl od ostatních zemí zde bude velmi obtížné držet takovou věc v tajnosti. Kdyby totiž tato informace napřed unikla prostřednictvím neoficiálních kanálů a teprve pak ji museli přiznat ke zdi přitlačené autority, mohlo by to mít dva neblahé důsledky. Především to skutečně může vyvolat paniku, a to jak v zemi, tak i ve světě. A pak, podle tradiční praxe v indické politice, kdyby vyšlo najevo, že vládnoucí strana veřejnosti zatajila podobnou informaci, byla by okamžitě zbavena vlády.

Světoví vůdci jeví v současné době pozoruhodný zájem o návštěvu Indie. Ruským prezidentem Putinem počínaje a důležitými americkými senátory konče, všichni Indii buď navštívili, nebo to mají v plánu. Debata o rozsáhlé spolupráci s Indií probíhá i v Evropské Unii. Veškeré sankce vůči indických nukleárním programům a indické Space Research Organization budou vbrzku zrušeny. Indie spolupracuje s Evropany a Američany při vesmírném výzkumu a na výzkumných technologických programech. Stala se součástí Světové obchodní organizace a získala mnohé zahraniční kontakty při IT. V důsledku přímých mezinárodních investic ze západních zemí, Japonska, Koreje apod., je indická rezerva, Forex, na předtím nikdy nepředstavitelné úrovni. Je zajímavé, že věčný soupeř Indie, Čína, v posledních několika letech změnila pozici v zájmu přátelství a obchodování. Idie spěje k bodu, kdy bude přijata za stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její začlenění podporuje všech pět členů Rady bezpečnosti: Čína, Amerika, Rusko, Francie a Británie.

Když sečteme a analyzujeme všechny tyto faktory zdá se, jakoby svět po Indii chtěl aby se řídila skrytým protokolem; výměnou má být uznána za další velmoc.

(kráceno)

Zdroj: http://www.indiadaily.com/editorial/01-06a-05.asp

Jsou v Himálaji testovány antigravitační liftery?

Dighi v Pune, městem s nejbystřejšími indickými vědci a inženýry v oblasti obranného výzkumu, se v poslední době šeptem šíří podivné zprávy. Podle některýcdh zdrojů drží vědci z Pune v tajnosti něco, o čem, jak říkají, nemohou hovořit až do roku 2012. Co se má stát v roce 2012? Na jakékoli otázky v tomto směru znají jen jedinou odpověď: “Nic nevím!” Když ale začnete pozorně naslouchat šeptandě, zjistíte, že Indie testuje něco, o čem nikdo nechce mluvit. Jde o průlom v konvenční fyzice a tradičním strojním a leteckém inženýrství. Otázkou která zbývá je, proč by se o tom mělo mlčet právě do roku 2012? Odkud pochází tato patrně antigravitační technologie? Na indické straně Himálaje jsou už nějaký čas hlášeny podivné aktivity. Někteří říkají, že jde o technologii pocházející z výzkumu na finské Tampere University of Technology, jehož se tam účastnil jeden z indických vědců. Jiní míní, že to ve skutečnosti má jen záměrně odvést pozornost – věc prý pochází z tuzemského výzkumu, který začal v sedmdesátých letech poté, když Indie v Pokhran vyzkoušela první nukleární pumu. Paní Indira Gándhí se za předvolebního shonu v pozdních sedmdesátých letech v jednom rozhovoru s novináři zmínila, že Indie musí prozkoumat zapomenuté technologie, tvořící součást hinduistické mytologie, jako Ramayana a Mahábhárata. Když se snažili dozvědět více dodala, že bychom pak měli být schopni létat bez námahy, jako za pradávných dnů.

Cesty do kosmu by se staly rutinou, protože celá nákladná a nebezpečná raketová technologie slouží jen k zápasu se zemskou gravitací. Zařízení čerpající kapaliny proti gravitaci využívající běžné gravitace k jejich spuštění zpět k zemi turbínami by mohla způsobit převrat ve výrobě elektrické energie.

Indie nejspíš tento objev oznámí jako součástí mirové inovační série. Ale je samozřejmé, že jeho vojenské upotřebení může udělat běžné řízené střely a letectvo přes noc zbytečné.

Možnost snadno zdvihat těžké náklady za nízkých výdajů dočasným zrušením jejich hmotnosti může změnit náš svět. A jestliže se v útržcích informací skrývá pravdivé jádro, může Indie jednou provždy změnit svět. Ale proč zrovna v magickém roce 2012? A proč se o tom do té doby musí mlčet?

Zdroj: http://www.raidersnewsupdate.com

/lead-story8.htm český překlad obou článků přineslo poslední číslo WM magazínu (37/2005)