KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

NADACE KESHE – změna světa uvolněním převratných technologií a světový mír…

20111126_-_eindhoven_-_elektor-32klKdyž jsem se před nějakým časem dozvěděl o “Nadaci Keshe” a její snaze ohledně uvolnění zcela nových a nesmírně pokročilých technologií, byl jsem k této věci velmi skeptický, neboť již dříve v minulosti se našla celá řada podobných výzev a upoutávek, aby z toho nakonec nic nebylo. Přesto jsem se pokoušel přes své vlastní zdroje v zahraničí celou záležitost nějakým způsobem prověřit, a to i z toho důvodu, že se mi mezi tím ozvali někteří čtenáři s tím, zda by bylo možné na toto téma něco zveřejnit.

Po několika dnech mi přišla z Holandska a Belgie zpráva, že se s největší pravděpodobností jedná o “hoax” (pravděpodobnost asi 70 %). Na základě této skutečnosti jsem již dále této záležitosti nijakou zvláštní pozornost nevěnoval, ovšem včera se mi ozval ten samý zdroj, který opravil svůj původní předpoklad s tím, že aktuálně pravděpodobnost, že jde o “hoax”, klesla z původních 70 % na nějakých 25 %. Na tuto skutečnost jsem pochopitelně musel reagovat, a tak čtenářům mého magazínu přináším některé základní informace.

Nadace “Keshe” se již 21. dubna 2012 setkala se světovými vyslanci, kteří byli pozváni do Bruselu, kde jim byla prezentována základní filozofie nadace s výhledem důležitých aktivit směrem do blízké budoucnosti. Aktuálně se ta samá nadace rozhodla kontaktovat světovou veřejnost, která byla vyzvána k tomu, aby se dne 6. září 2012 zúčastnila setkání, které mělo proběhnout v “Keshe Foundation Center” v Ninove v Belgii. Bohužel nemám zatím žádné bližší informace, co se týkalo tohoto avízovaného setkání.

Ovšem zajímavé je, že již 21. dubna na prvním avízovaném veřejném setkání byla těm velvyslancům národů, kteří se akce zúčastnili (celá řada národů údajně podlehla tlaku některých světových mocností a na poslední chvíli svou účast odvolala, a mezi tuto skupinu by měla patřit bohužel i Česká republika), prezentována série ukázek naprosto nadčasové technologie. Poté v souvislosti s druhým setkáním, které se mělo uskutečnit dne 6. září 2012, je spojena oficiální výzva směřující k tomu, aby kvalifikovaní odborníci z co největšího množství národů světa kontaktovali nadaci “Keshe”. Pro danou výzvu v podstatě existují tyto tři níže uvedené důvody:

· 1. Dne 21. září 2012 měla nadace “Keshe” uvolnit první fázi prezentace své kosmické technologie včetně gravitačních a magnetických systémů, které byly vyvinuty k tomu, aby se všichni zainteresovaní vědci po celém světě pustili do výroby a duplikace těchto systémů. Od této chvíle by v podstatě měly přestat fungovat mezinárodní hranice, neboť nebudou mít žádný reálný smysl a význam.  Jde prý o to, že jakmile bude vybudována první platforma a bude uvedena do provozu, pak by doba jízdy například z Teheránu do New Yorku měla trvat maximálně 10 minut. Zcela nová a revoluční technologie má umožnit každému jednotlivci, aby se zhruba ve stejné době skoro s nulovými náklady dokázal přemístit na jakékoliv místo na této planetě. Navíc takové vozidlo či plavidlo (těžko jak to nazvat) by nemělo být zjistitelné současnou radarovou technikou.

· 2. Energetická krize by byla vyřešena velmi rychle ve chvíli, kdy budou požadované technologie uvedeny do provozu. Ovšem s tím důsledkem, že soudobé globální finanční struktury z toho nebudou mít absolutně žádný zisk.

· 3) Prostřednictvím stejných cest by se vyřešil světový nedostatek pitné vody.

Takže jak na to?

Nadace “Keshe” sděluje, že v posledních šesti letech s využitím mezinárodního patentového systému dopravila prakticky ke všem národům a všem důležitým vědcům kopie svých patentů týkajících se strategických technologií. Od této doby mají všechny národy světa tyto dokumenty k dispozici. Nadace “Keshe” v tomto smyslu vyzývá všechny občany světa, aby kontaktovali především “Evropský patentový úřad”, případně patentové úřady v dalších lokalitách světa a ověřili si tak pravdivost výše uvedených informací.

Nadace “Keshe” se snaží tímto způsobem blokovat, aby strategické technologie neskončily jen u mocných jednotlivců nebo skupin. Během výše uvedené šestileté operace tak má k dispozici většina národů světa v držení důležité patenty na výrobu energie, lékařských systémů a cestování do vesmíru. Tato strategie má za úkol zastavit zvrácené metody používané do současné doby, které bránily mezinárodnímu rozvoji. Nyní mají všechny národy stejnou příležitost pracovat společně, a získat tak vlastní zkušenosti o tom, že avízované technologie jsou bezpečné a fungující.

Nadace “Keshe” upozorňuje, že její technologie jsou volně k dispozici každé vládě a ve prospěch všech občanů tohoto světa. Prostřednictvím těchto systémů může mít každý národ přístup k takovému množství energie, vody i potravin, kolik jen potřebuje, stejně tak jako ke zcela novým metodám zdravotní péče a dopravy, a to za velmi nízkou cenu. Podle Charty nadace “Keshe” mají být všechny její technologie vlastněny všemi národy světa. Tyto patenty by měly být aktiva každého jednotlivce na této planetě, a nikoliv jen nějakými jedinci či skupinami nebo vyvoleným národem. V současné době by měl být uvolněn seznam zemí, které se zúčastnily jednání dne 6. září 2012, včetně kompletních e-mailových adres všech těch, kteří obdrželi na toto jednání pozvání. Ve chvíli, kdy e-mail dorazí na velvyslanectví, bude jeho kopie vyvěšena na fóru nadace “Keshe” v rámci jejích webových stránek. Díky tomuto procesu tak budou všichni občané světa informováni o tom, kdo tuto nabídku obdržel a jakým způsobem na ni zareagoval.

Bude pak záležet na občanech té či oné země, aby všemi zákonnými prostředky “tlačili” na své politiky a vědce, aby vstoupili do veřejné diskuze v rámci své země ohledně tohoto tématu. Analogickou výzvu může učinit tedy i každý občan své země (viz podrobnosti zde: http://keshefoundation.org/en/introduction/the-kf-center/123-events/312-the-second-international-presentation?showall=&start=1).

Dne 21. 9. 2012 měla nastoupit další fáze, kdy by mělo dojít k prvotním prezentacím nových technologií. Pak bude na politicích a vědcích té či oné země, jak s daným portfoliem naloží. V podstatě jsou k dispozici dvě možnosti. Buď budeme všichni pracovat společně tak, abychom změnili život každého jednoho z nás zde na naší planetě k lepšímu, a nebo budeme čelit záplavě přistěhovalců, kteří se po desítkách tisíc budou tlačit do velkých měst, přičemž sociální rozdíly v globální společnosti se budou i nadále velmi intenzivně prohlubovat. Nadace “Keshe” je připravena předložit nové revoluční technologické systémy takovým způsobem, aby všichni zodpovědní náležitým způsobem pochopili pozitivní změny a důsledky, které tato strategie přinese.

Nadace “Keshe” doslova tvrdí, že žádné dítě ani dospělý člověk nebude muset umírat žízní nebo hladem, žádný národ se nebude muset strachovat, že bude napaden jiným národem, protože potenciální vojenské aplikace těchto nových technologií jsou tak strašlivě destruktivní, že nikdo soudný se je ani neopováží vyzkoušet. (Popravdě řečeno vzhledem k dosavadním zkušenostem mi přijde toto prohlášení skutečně vysoce naivní, ale uvidíme, co z toho všeho nakonec vzejde.) Nadace “Keshe” dále ve svém prohlášení tvrdí, že nebere v úvahu barvu pleti, národnost nebo náboženské vyznání a ani politickou příslušnost. Každá vláda světa se může svobodně rozhodnout, zda bude ochotna tuto ohromnou příležitost využít v praxi.

Pokud se vláda té či oné země rozhodne vstoupit do procesu vzájemné světové spolupráce, bude mít možnost těžit z tohoto unikátního projektu. Nadace “Keshe” proto vyzývá, aby všechny národy světa zahájily proces světové spolupráce co nejdříve, protože náš svět se nachází v hluboké krizi a ve hře začíná být faktor přežití lidského druhu. Z tohoto důvodu je každé zbytečné váhání vysoce riskantní. Nadace “Keshe” prý nastavila scénu pro změnu kurzu pro lidstvo a v příštích měsících, zdá se, bude podstatně jasněji v tom, o co v této hře vlastně jde.

Tvorba tohoto tepla a jeho cirkulace je prostředkem udržování rovnováhy mezi energetickými systémy v rámci konkrétní planety. Takže planeta udržuje teplo, gravitaci a magnetické síly prostřednictvím jednoho integrovaného systému a většina planet ve slunečních systémech disponuje jedním společným energetickým prvkem, který funguje jako hlavní zdroj energie (hvězda). Je důležité mít na paměti, že velké objekty v prostoru jsou tvořeny kombinací základních prvků na atomové a molekulární úrovni a že mezi těmito prvky se formují různé procesy budování a rozkladu souběžně vedle sebe. Dokázali jsme, že síla magnetického pole a gravitace planety závisí více na složení materiálů a rychlosti pohybu v centrálním jádru planety, než na velikosti a energetické produkci či jiných faktorech ve struktuře planety nebo hvězdy. Zároveň je třeba si uvědomit, že magnetismus a gravitace jsou vytvářeny při jakékoliv teplotě. Je dlouhodobým a hlubokým omylem oficiální vědy domněnka, že pouze vysoká teplota a vysoký tlak jsou zapotřebí k základní interakci mezi prvky periodické tabulky. Nadace “Keshe” říká, že u jejich reaktorových prototypů, které jsou založeny na zcela novém způsobu chápání, a to i u reaktorů statického charakteru, jsou schopni realizovat všechny základní procesy – například výrobu atomu vodíku, a to při pokojové teplotě a klasických atmosférických podmínkách.

Nadace “Keshe” říká, že díky těmto novým technologiím se lidstvu směrem do budoucnosti otevírá zcela nový horizont, a to díky řízení a kontrole gravitačního pole. V současné době jsou tyto technologie připraveny pro stovky praktických aplikací. Tento nový vývoj je špičkou ledovce, co se týče nových příležitostí generovaných prostřednictvím těchto technologií. Svět vědy a průmyslu stále hledá účinný prostředek jak zefektivnit cestování a pohyb v prostoru obecně. Skutečností je, že od nepaměti existuje způsob jak o několik řádů zrychlit pohyb v prostoru, a to se zanedbatelnými náklady. Stačí se jen pořádně dívat kolem sebe a studovat přirozenost planet a hvězd.

Naše planeta má stejně jako všechny ostatní planety a hvězdy centrálně vyhřívané jádro. Vytváření a udržování tohoto tepla neprobíhá stejným způsobem jako u hvězd, ale také neodpovídá dosavadním vědeckým pohledům na tento fenomén. Ve středu planety dochází ke generování teploty v rozpětí spíše několika tisíc stupňů, a nikoliv milionů, jako je tomu u hvězdy.

Tvorba tohoto tepla a jeho cirkulace je prostředkem udržování rovnováhy mezi energetickými systémy v rámci konkrétní planety. Takže planeta udržuje teplo, gravitaci a magnetické síly prostřednictvím jednoho integrovaného systému a většina planet ve slunečních systémech disponuje jedním společným energetickým prvkem, který funguje jako hlavní zdroj energie (hvězda).

Je důležité mít na paměti, že velké objekty v prostoru jsou tvořeny kombinací základních prvků na atomové a molekulární úrovni, a že mezi těmito prvky se formují různé procesy budování a rozkladu souběžně vedle sebe. Dokázali jsme, že síla magnetického pole a gravitace planety závisí více na složení materiálů a rychlosti pohybu v centrálním jádru planety, než na velikosti a energetické produkci či jiných faktorech ve struktuře planety nebo hvězdy. Zároveň je třeba si uvědomit, že magnetismus a gravitace jsou vytvářeny při jakékoliv teplotě.

Je dlouhodobým a hlubokým omylem oficiální vědy domněnka, že pouze vysoká teplota a vysoký tlak jsou zapotřebí k základní interakci mezi prvky periodické tabulky. Nadace “Keshe” říká, že u jejich reaktorových prototypů, které jsou založeny na zcela novém způsobu chápání, a to i u reaktorů statického charakteru, jsou schopni realizovat všechny základní procesy – například výrobu atomu vodíku, a to při pokojové teplotě a klasických atmosférických podmínkách.

V tomto ohledu nadace “Keshe” připomíná následující body:

 • Planety nemají křídla, a přesto uhánějí vysokou rychlostí po svých oběžných drahách po miliony let.
 • Planety nemají žádnou strojovnu ani proudové motory a přesto vytvářejí energii, která cirkuluje hned v několika rozměrech souběžně.
 • Planety nemají výfuky, ale spalují palivo a vytvářejí teplo (některé interním způsobem a některé externě).
 • Planety nemají žádné obranné systémy, ale přesto chrání své obyvatele magnetickým polštářem a atmosférou.
 • Planety nemají žádné ventily ani těsnění kolem svého jádra, ale disponují materiálem, který potřebují pro udržení své existence prostřednictvím přírodních zákonů.
 • Planety nemusí držet pohromadě svou hmotu a své obyvatele prostřednictvím nějakého pojiva nebo uzavřením do podzemí, ale produkují gravitační síly, které jsou dostatečně pružné, aby umožnily jakékoliv formě života volný pohyb, ale zároveň jsou dostatečně silné na to, aby formu života na svém povrchu udržely.
 • Planety a hvězdy využívají čistě přírodních zákonů fyziky a možnosti materiálů k tomu, aby aktivně produkovaly všechny tyto aktivity najednou, a to bez strojoven, velínů a pohonných hmot. Všechno funguje jako jeden plně integrovaný systém.Takže nyní poprvé ve světě technologií a výzkumu je navržen a testován zcela nový systém, který funguje v souladu se základními principy přírody a ukazuje, jak může být všech těchto účinků velmi jednoduše dosaženo, a dokonce souběžně ve stejnou dobu a přírodním univerzálním způsobem v jednom systému.

Jaderný inženýr a zakladatel nadace M.T. Keshe vysvětluje, jak nové chápání fyziky povede k alternativním metodám výroby elektřiny. Jedna z jeho prezentací se konala ve městě Eindhoven v Nizozemí již v loňském roce 26. listopadu 2011. Zjistil jsem, že na YouTube existuje celá řada dokumentů, kde je detailním způsobem vysvětlována filozofie M. T. Keshe, a musím říci, že jde rozhodně o velmi zajímavé myšlenky. M.T. Keshe popisuje další velmi zajímavé myšlenky ve své knize “The universal order of creation of Matters”.

Vysvětluje zde principy gravitace s tím, že tyto aspekty platí i na interakci uvnitř neutronů mezi hmotou, antihmotou a temnou hmotou. Neutron se prý skládá především z těchto tří základních částí. Doposud se předpokládalo, že neutron je složen ze tří kvarků (jednoho horního a dvou spodních). Ukazuje se, že drobná magnetická pole mají přímou souvislost s elementárními částicemi pocházejícími z kosmické magnetické polévky.

Pole analogických sil se mohou spojovat ve vzájemné dynamické systémy. Ve Vesmíru pak existují tři vzájemně odlišné oblasti sil generující tři autonomní druhy hmoty (Antihmotu, Temnou hmotu a Klasickou formu hmoty). Jejich vzájemné ovlivňování pak produkuje tzv. “prvotní plazmu” či neutron. Tato neutronová báze se pak může rozpadat na protonovou plazmu a elektronovou plazmu, přičemž jsou v médiu stále obsaženy tři původní formace hmoty v rámci prvotní plazmy. Na základě těchto a mnohých dalších poznatků lze vybudovat reaktory zcela nového druhu a lidstvo bude moci disponovat levnou a volně dostupnou energií.

A co říci závěrem?

Nadace “Keshe” se prezentuje jako nezávislá nezisková a nenáboženská organizace, která byla založena jaderným inženýrem M.T. Keshe. Klade si za cíl rozvíjet vědecké poznatky, nové technologie a nová řešení pro velké globální problémy, jako je hladomor, nedostatek vody, nedostatek elektrické energie, změny klimatu a různorodé zatím neléčitelné nemoci, a to prostřednictvím speciálně vyvinutých plazmových reaktorů, které zároveň poskytnou lidstvu skutečnou svobodu v cestování i do hlubokého vesmíru.

A ještě jedna myšlenka zcela na závěr.

Ti z vás, kteří pravidelně sledují můj seriál týkající se problematiky Anunnaki, velmi dobře vědí, že z jejich strany byly avízovány velmi pozitivní změny ve třech fázích (2012 – 2015, 2018 – 2022 a období po roce 2022). Součástí těchto změn má být i rozsáhlé uvolnění nových technologií zcela ekologického charakteru pro lidstvo. V současné době prověřuji, zda i odsud, jak se říká, “nevane vítr”.

A na úplný závěr ještě jedna zajímavost.

Obdržel jsem informaci, že na základě aktivit nadace “Keshe” podepsal před několika týdny americký prezident Barack Obama prezidentský dekret, ve kterém se praví, že jakékoliv praktické využívání a nebo propagace kosmických technologií z dílny nadace “Keshe” je trestným činem. V podstatě to znamená, že vědci nemohou dost dobře dále prezentovat tyto technologie směrem k veřejnosti. Takže je na místě otázka: “Jde o legislativní útok, který má za úkol umlčet nadaci “Keshe” a blokovat rozvoj technologií, které by vzaly tučné zisky nadnárodním korporacím, nebo jde v této hře ještě o něco jiného?”

Zdroj: http://www.keshespace.com/

matrix 2001

3 Comments

 1. Patová situace? Při uvolnění utajovaných nových revolučních a ekologických technologií by na planetě nastal absolutní chaos, nedovedu si to představit, nebo přesněji dovedu. Vidím jen hrůzy. Tak jak uskutečnit změny bez chaosu, a nebylo by užasné kdyby lide kteří chtějí žít jinak mohli osídlit jinou planetu podobnou Zemi?

 2. Bohužel ony energie fungují a jsou známé. Dva důvody, proč se nemohou ujmout!

  1. Světové mafie se nepřipraví o zisky které jim miliardy lidí vytváří.
  2. Dokážete si představit, jaká by vznikla nezaměstnanost? Miliardy lidí by přišlo o práci, jelikož jsou součástí celé té znetvořené mašinérie! Ropa, energetika, těžní průmysl, automobilní průmysl, farmacie a další řetězce, které si mocní za staletí vybudovali! Proto musíme držet hubu a krok. A platit a platit a platit!!!!

 3. Bylo to zajímavé sledovat a čekat na 21.9.2012 co se vyklube i světe div se vyklubalo se velké h—o a na vině je sám velký obama který z obavy o lidstvo řekl a dost my jsme vládci světa budete topit uhlím nestojíme o vaše zázraky……
  Schmidt Norbert

Napsat komentář

© 2021 KnihyA