Blízké setkání

V oblasti zkoumání přítomnosti mimozemského života na planetě Zemi a jeho interakce s námi pozemšťany se chápe Blízké setkání jako událost, při kterém se pozemšťan dostal do kontaktu s (ne)identifikovaným létajícím objektem, nebo jeho posádkou.

Prvním kdo se pokusil o klasifikaci byl astronom a výzkumník John A. Hynek v roce 1972 v knize The UFO Experience: A Scientific Inquiry. Byl to on, kdo definoval první tři typy možných setkání.

Klasifikace podle J. A. Hyneka vešla v širší známost díky fimu Stevena Spealberga z roku 1977 jménem Blízké setkání třetího druhu.

V angličtině se používá označení Close Encounters of the n-th Kind, též také zkratka CE.

J. A. Hynekova úplná klasifikace

 1. Noční světla: Světla na noční obloze, která nelze přiřadit žádnému známu objektu.
 2. Diskové objekty za denního světla: mimozemské létající objekty pozorované za denního světla, které mají převážně diskovitý a nebo oválný tvar.
 3. Monitorování radarem: pozorování neznámého mimozemského objektu bylo potvrzeno radarem.
 4. Blízké setkání prvního druhu: vizuální pozorování neidentifikovaného létajícího mimozemského objektu, který je ve vzdálenosti přibližně 150 metrů. Díky tomu lze jednoznačně identifikovat jeho charakteristický tvar.
 5. Blízké setkání druhého druhu: jedná se o událost, kdy přítomnost mimozemského objektu ovlivní nám známé i neznámé fyzikální principy. Například: přestanou fungovat elektronické přístroje, zataví se auto, vyplaší se zvířata, auto/věci/lidé začnou levitovat, dočasné ochrnutí, změna teploty a nebo jiné nepohodlí svědků. Fyzické otisky na zemi, jako jsou spáleniny, polehlá vegetace, různá rezidua chemikálií.
 6. Blízké setkání třetího druhu: při tomto setkání dojde k fyzickému kontaktu mezi pozemšťany a ostatními obyvateli vesmíru. Patří sem humanoidní bytosti různých ras, biologičtí i techničtí roboti. Tyto bytosti se mohou vyskytnout samostatně a nebo jako obsluha nějakého stroje. Tento typ kontaktu má několik podskupin:
  A. Bytosti pozorované uvnitř lodi.
  B. Bytosti pozorované uvnitř a vně lodi
  C. Bytosti pozorované nedaleko mimozemské lodi, ale bez viditelného kontaktu s lodí
  D. Byly pozorovány bytosti, ale bez přímého výskytu mimozemské lodi. Ta byla ale pozorována jinými pozorovateli v dané oblasti.
  E. Bytosti byly pozorovány bez zjevné přítomnosti mimozemské lodi ať už v místě pozorování a nebo blízkém či vzdáleném okolí.
  F. Pozorovatel má zážitek s pokusem o inteligentní komunikaci.

Rozšířená klasifikace

Blízké setkání čtvrtého druhu: během této události dojde k únosu pozorovatele. Hynekův bývalý spolupracovník Jacques Vallée tuto definici rozšířil i o případy, kdy lidé mají zážitky, kdy jejich fyzické tělo zůstává na místě, ale jejich smysly prožívají událost jako realitu. (Do této skupiny pak lze zahrnout i případy, ke kterým došlo ve snech a nebo během astrálním cestování.)

Blízké setkání pátého druhu: lze chápat jako bilaterální kontakt vědomých bytostí, vytvořené naprosto dobrovolně a ze svobodné vůle všech zúčastněných. Tento kontakt je primárně iniciován lidmi na Zemi s cílem obnovit komunikaci s mimozemskou inteligencí ve Vesmíru, jehož jsme i my-lidé nedílnou součástí. Tento případ byl zaveden v souvislosti s projektem CSETI vedeným Stevenem M. Greerem a je hlavním bodem CE5 Iniciativy.
Zdroj: En.wikipedia.org

http://www.ce5.cz/blizke-setkani/

 

Blízká setkání s mimozemšťany mohou mít různý průběh. Přesto jsou okolnosti, které jsou v mnoha případech podobné.

Mimozemšťané znají lidskou mentalitu a dokáží vyhodnotit důsledky z otevřeného kontaktu. Respektují právo naší civilizace na to dělat chyby a učit se vlastní cestou alespoň do té míry, do jaké neohrožujeme okolní Vesmír.

Mimozemšťané se nechtějí vystavit přímé konfrontaci, neboť by tím přitáhli nadbytečnou pozornost na sebe a odvedli tak pozornost od problémů, které lidé řeší sami u sebe. Dávají nám možnost, abychom si nejdříve zametli před vlastním prahem.

Pokud se vám stane, že budete součástí blízkého setkání CE3 nebo CE5, může se vám stát, že budete mít problém si na událost vzpomenout. Vysvětlení existuje několik:

 1. posthyponotická sugesce: člověk je naprogramován, aby zapomněl. Taková osoba má většinu nutkavé tušení, že něco ví, ale nemůže si vzpomenout. Potřebuje pomoci. Síla této sugesce je různá. Některým lidem pomůže právě regrese. V některých případech popisují terapeuti, že blokace je příliš silná, a že snaha se za ni dostat byla buď marná a nebo s ohledem na klientův stav příliš riskantní. Jsou popsány případy, kdy si lidé na dané události vzpomněli, ale až s určitým časovým odstupem, kdy dokázali dané vzpomínky lépe psychicky zpracovat.
 2. překrytí: podobně jako v předchozím případě je člověk naprogramován. Jen tentokrát jsou mu podsunuty jiné vzpomínky, které mají překrýt skutečný sled událostí.
 3. vytěsnění: člověk je vystaven tak silnému emočnímu zážitku, že jeho mozek vypne. Je to náš obraný mechanismus, jak se vyrovnat s extrémně stresujícími situacemi z neznámého prostředí, z kontaktu s neznámými bytostmi, s extrémně nebezpečnými situacemi atd.
 4. ztraceno v překladu: náš mozek je jako překladač. Od narození se učí interpretovat okolní svět způsobem, který se učí od svého okolí – rodičů – společnosti – z kulturního kontextu. Tento překladač má svůj slovník s limitovanou slovní zásobou. Pokud je člověk vystavěn situaci, kterou neumí interpretovat, neumí si přeložit, nepamatuje si ji. S tímhle mají bohaté zkušenosti lidé, kteří pracují s fenoménem bdělých snů a nebo s astrálním cestováním. V těchto realitách jsou některé skutečnosti jasné a transparentní jen do té chvíle, než-li se je snažíme přenést skrze překladač v mozku do naší reality. Tam typicky člověk narazí na jev: tam mi to bylo jasné a chápal jsem to, ale tady mi to nedává smysl – nepamatuji si jak to bylo. Přenosem je stav, kdy se probouzíme z astrální/snové reality do této reality. Některá blízká setkání mají v mnoha ohledech charakter astrálního cestování.

S ohledem na výše uvedené, je proto třeba rozlišovat fyzická a metafyzická (astrální) setkání:

1. fyzická setkání: lidé prožívají blízké setkání v této realitě. V takových případech lidé popisují buď pozorování a nebo že byli vzati na palubu lodi.

2. metafyzická setkání: kontakt probíhá v bdělém (vědomém) snu a nebo v astrální rovině, což je hlubší stav bdělosti. V obou případech platí, že fyzické tělo zůstává na místě a všechny zážitky probíhají v jiné realitě a na jiné úrovni vědomí během spánku. Taková setkání se mohou týkat jak jednotlivců, tak celých skupin lidí.

3. kombinace: lidé popisují, že fyzicky viděli přiblížení mimozemské lodi, ale následné události pokračují již ve změněném stavu vědomí. PO skončení incidentu se probudí na místě a nebo o kus dále od místa, kde celá událost začala.
Specifickým fenoménem při blízkých setkáních je jev časové diskontinuity. Souslednost událostí probíhajících během setkání může z pohledu dotčené osoby trvat hodiny, týdny, měsíce i roky. Zatímco z pohledu pozemského chápání času, zde uběhne pár minut maximálně hodin. Jsou popsány výjimečné případy, kdy lidé zmizely na celé týdny.

Odkud mimozemšťané přicházejí?

Nám známý Vesmír se ukazuje jako jedna z mnoha vrstev pomyslné cibule, kterou bychom mohli označit za celý Svět. Proto se dá říci, že mohou přicházet z různých zákoutí Světa, které ještě neznáme a nebo nedokážeme ani vědomě uchopit.

Mohou přicházet:

z útrob naší planety Země, jak uvádí některé historické dokumenty od našich předků
z paralelních světů (alternativních realit), které těsně sousedí s naším světem
z jiných planet ať už v rámci naší Sluneční soustavy a nebo mimo ni
z jiných hustot vědomí
David Wilcock cituje knihu Zákon jednoty, ve kterém se uvádí, že čím více se pohybujeme v materiálním světe na hrubo-hmotné úrovni, tím je oscilace částic v atomech pomalejší a tedy věci jsou hutnější – hustší – pevnější – hmatatelnější (hustší vědomí). Pokud půjdeme opačným směrem, kde částice v atomech začnou oscilovat mnohem vyšší rychlostí, pak se dostáváme do jemno-hmotných úrovní, kde svět má společné vlastnosti jako astrální a snové světy. Čas zde není lineární.

http://www.suenee.cz/tag/david-wilcock/

Bylo to skutečné?

Probudíte se uprostřed noci udýchaní a zmatení. Právě se vám zdál sen – tak živý sen, že byste přísahali téměř na cokoliv, že se vám to stalo doopravdy! Přesto si říkáte: Bylo to skutečné?

V článku Jsou mimozemšťané skuteční? jsem zmínil, že realita může mít mnoho podob stejně tak blízké setkání: Jak může probíhat blízké setkání s mimozemšťany?

Jsou nejméně tři možnosti:

1.Byli jste fyzicky a nebo častěji astrálně pozváni na mimozemskou loď a nebo oni přišli za vámi. Důvodem může být, že jste buď něčím výjimeční a nebo protože jste v minulosti byli otevření myšlence na blízké setkání (aneb dejte si pozor na to, co si přejete :)). V takovém případě ale platí, že máte kdykoliv možnost říci NE a to kdykoliv během celé události. Současně platí, že váš psychický stav je neustále pod dohledem vašich hostitelů/návštěvníků. Jsou si vědomi toho, že je takové setkání pro vás náročné na mnoha úrovních a proto se snaží postupovat tak, abyste to zvládli. Vždy budou jednat s vámi určitým respektem. (Om Many Patme Hm – Nechť jsou šťastny všechny bytosti.)
2.Steven Greer mluví o Programmed Life Forms (Uměle vytvořené formy života). Jde vládní černý projekt z dílny USA. V rámci tohoto programu byly vytvořeni biomechaničtí roboti, kteří svým vzhledem připomínají grays. Cílem celého projektu bylo provádět invazivní únosy lidí se záměrem vyvolat u lidí strach a nenávist vůči skutečným mimozemských civilizacím. Důvody jsou různé: peníze, moc, ropa a nerostné bohatství. Pokud se lide naučí ET nenávidět, budou ochotní s nimi vést válku, což je výhodné pro Vojensko-průmyslový komplex.
3.Díváte se na příliš často na Holywoodské filmy s mimozemskou tématikou a pak z toho máte divoké sny. V zásadě by se to dalo takto zjednodušit, ale jak jsem psal na začátku, realita má mnoho podob a pokus se vám ve snu zjevil ET – mimozemšťan Stevena Spielberga nebo některá z hlavních záporných postav Vetřelce, pak může jít i o případ, kdy vaše mysl se snaží vypořádat se zážitkem, pro který nemá vhodnější vyjádření. Zmíněné obrazy používá jako symboly a nebo asociace, kterými se vám snaž naznačit o co přibližně šlo. Tedy není to doslovné, ale je to symbolické (asociativní) asociativní vyjádření události.
Ať už se vám stalo cokoliv z výše uvedeného a nebo něco mezi tím, budeme rádi, když váš příběh budete s námi sdílet. Je určitě dobré vědět, že je nás čím dál víc.

Doporučuji si svůj zážitek co nejrychleji zapsat a nebo namluvit na záznamník. Pomůže vám to se uvolnit od napětí. Možná si během přehrávání vzpomínek vybavíte i na detaily, které vám doposud zůstavaly skryty.

Kdy dojde ke konečnému odhalení?

Podle mnoha statistických průzkumů provedených po celém světě více 50% lidí věří tomu, že nejsme ve vesmíru sami. Existují tisíce lidí, kteří by řekli, že mají osobní zážitek s něčím, o čem bychom mohli mluvit jako o blízkém setkání. Přesto stále ještě velmi významné procento lidí čeká na konečné odhalení. Ptají se: Kdy k tomu dojde?

Odpověď je prostá: Právě teď!

Jsme součástí dlouhodobého a pozvolného procesu, kdy se učíme chápat vnější i vnitřní realitu tohoto Světa jiným způsobem. Podívejte se na internet a sledujte kolik nových informací se na toto téma na něm objevuje a jak je stále obtížnější logicky rozlišit, co je skutečné a co je jen trik. Je na každém z nás, jak se s tím vyrovná. (Vnímejme srdcem…)

Jsme generací lidí, kteří nejspíše zažijí fenomén hlubokého, láskyplného, přátelského a vědomého propojení s celým Vesmírem.

Pokud ještě stále čekáte na nějaké politické a nebo vědecké prohlášení v hlavních zprávách, pak vezte, že tito lidé o tom začnou mluvit až jako poslední, když nebude možné před tímto fenoménem nadále utíkat. V současnosti nejde o politicky zajímavé téma, neboť by to podkopávalo ego stávajícího společenského a mocenského systému.

Proto nehleďte na názory druhých a zkuste učinit vlastní zkušenost. Můžeme si být jistí, že je tu vždy někdo, kdo se dívá stejně jako my na hvězdy a že je tu někdo kdo nás slyší – kdo cítí a vnímá naše myšlenky napříč Vesmírem. Naučme se tedy naslouchat i My.

http://www.ce5.cz/kdy-dojde-ke-konecnemu-odhaleni/