Touha po věčném mládí je stará jak lidstvo samo. O zázračné vodě, která člověku vrací nejen mládí, ale i život, vypravují po staletí četné pohádky, báje a mýty mnoha kultur světa. Podle současníků jde jen o výmysly lidské mysli. Existuje však bezpočet starodávných textů popisujících tajemná místa, kde teče voda, která lidi omlazuje a činí je dlouhověkými.

garden-pool-fountain-wallpaper-800x600-536fa957ade20

Nejstarší zmínky o zázračné vodě přinášející nesmrtelnost  můžeme nalézt v indické mytologii, například ve slavném eposu Mahábhárata. O pramenech mládí se zmiňuje také řecký  historik Hérodotos, který žil v 5. století před Kristem. Ten ve svých Dějinách píše o mimořádně vysokém věku takzvaných Makrobianů, příslušníků legendárního kmene v Etiopii. Většina z nich se dožívala 120 let, někteří i více, za což vděčili zázračnému prameni. Lucas Cranach: Fontána mládí (1546)

Lucas Cranach: Fontána mládí (1546)

Živou vodu hledal i slavný řecký vojevůdce Alexandr Veliký, jak ostatně poznamenává i korán. Údajně kvůli tomu překročil jakousi bájnou Zemi temnoty, kterou halila věčná tma. Věčného mládí však Alexandr nedosáhl, zemřel poměrně mlád ve věku 32 let.

Ve středověku byly zase oblíbené pověsti o knězi Janovi,  legendárním křesťanském patriarchovi a králi mocného ztraceného křesťanského národa, který sídlil za muslimskými a pohanskými územími v dalekém Orientu. V Janově království se měly mimo jiné nacházet i fontány mládíJuan Ponce de León ochutnal bezpočet pramenů a řek v touze najít živou vodu.

Juan Ponce de León ochutnal bezpočet pramenů a řek v touze najít živou vodu.

Ani  nástupem novověku zájem o zázračné vody neubýval, jen se v souvislosti se zámořskými objevy situoval do Nového světa. Kandidátem číslo jedna byla oblast Karibiku. Tamní domorodci totiž věřili, že existuje ztracená země blahobytu a prosperity zvaná Bimini, kde teče voda, která starce mění v hochy. Tuto zemi údajně hledal španělský dobyvatel Juan Ponce de León, prý hlavně kvůli léčbě své impotence. Se svými muži prý ochutnal bezpočet pramenů a řek, leč s žádnými zázračnými účinky. Místo toho jako první Evropan objevil roku 1513 Floridu. Tam ostatně ve městě St. Augustin lze objevit Fontánu mládí, kam se za omlazením houfně hrnou turisté hlavně z řad seniorů.Fontána mládí v St. Augustin na Floridě

Fontána mládí v St. Augustin na Floridě

Tajná společnost nesmrtelných

V roce 1989 zpovídal americký spisovatel Charlie Carlson (1943-2015) jednoho muže, který o sobě prohlašoval, že je členem jakési tajné společnosti, která objevila fontánu mládí a byla pověřena úkolem ji ochraňovat. Dotazovaný měl údajně 93 let, ačkoli podle Carlsona vypadal na čtyřicet. Muž tvrdil, že fontána byla objevena někdy kolem roku 1845 a že jeho společnost má za povinnost ji utajit před světem. Na podporu svých tvrzení tento anonymní informátor jako důkaz nabídl záznamy ze sčítání lidu, zahrnující všechny členy jeho společnosti, kteří byli starší více než 110 let. Někteří měli až 122 roků, ale vypadali o mnoho let mladší. Ačkoliv řada těchto lidí zahynula při různých nehodách jako třeba utonutí, vůči kterým je zázračná voda neochránila, nikdo z nich nezemřel na stáří.

Ať už se tyto historky zakládají na pravdě, či nikoliv, nám ostatním, pokud budeme chtít zbrzdit stárnutí a prodloužit si život, nezbude nic jiného než zdravě jíst, cvičit a udržovat se v dobré náladě, což je za současných podmínek někdy stejně tak těžké jako hledat v džungli fontánu mládí.

Extrastory.cz