Sociologové i psychologové vraští čelo nad velkým množstvím náboženských nebo pseudonáboženských sekt, které lákají do svých řad i velký počet mladých lidí. Zajímá vás, co lidé v sektách hledají a také co tam ve skutečnosti nacházejí?foto1_26844

Název sekta znamená v původním významu menší náboženskou skupinu, která se odštěpila od většího společenství. V dnešní době se význam posunul ke společenství s nekompromisními postoji a přísně autoritativním vedením, jež může být pro jeho členy ohrožující. Je pak třeba rozlišit sektu od skupiny vyznávající některý náboženský směr, ale respektující soukromí a osobnost svých členů. V čem spočívá hrozba sekt v dnešním slova smyslu?

 

Rozum pomůže v každé situaci
Intelekt, technika, výkon – nic z toho není zdrojem lásky. Slábnoucí význam rodiny v dnešní době znamená ztrátu pocitu jistoty, sebejistoty, přináší do mezilidských vztahů odstup. Mladý člověk, kterému chybí zázemí a podpora jeho nejbližších, se může setkat se skupinou lidí, kteří mu právě tohle nabízejí.
Pokud jeho hlad a závislost na přítomnosti někoho dalšího není nadkritický, většinou racionálně posoudí rizika a past nesklapne. Ale pokud se takový člověk cítí hodně bezmocný a sám, rozum zůstává stranou a sekta má nového člena.
To, čemu jsou lidé v trýznivé duševní situaci schopni uvěřit, je až nepochopitelné. V roce 1977 zemřelo v Kalifornii asi 38 členů sekty Nebeská brána. Proč? Prolétala „kolem“ totiž Hale-Boppova kometa a v jejím chvostu byl pro ně připravený nebeský koráb. Tím měli odletět se svým vůdcem, mimozemšťanem (!) Applewhitem. Bylo třeba ale sebevraždou odložit lidské tělo…

Zločin a namísto trestu ještě jeden
Členové sekt jsou závislí na vedení, potřebují gurua a kazatele. Přivedeno do extrému to může znamenat, že se dají bezmyšlenkovitě dovést třeba až k vraždě nebo sebevraždě. Jednou z prvních a současně do dnešní doby nejkrutějších byla kauza hnutí Svatyně lidu v Guyaně. Destabilizující prostředí sekty a snahy rodinných příslušníků odvést své příbuzné z jejího dosahu vyústilo do násilného střetu, během něhož došlo k tragickým úmrtím kongresmana Ryana a členů jeho doprovodu. Vůdce sekty Jones pak inicioval „revoluční sebevraždu“. Z celkového počtu 914 členů sekty přežilo jen 85 lidí.

Nikdo nechápe jejich štěstí
Člověk závislý na sektě si připadá až dětinsky šťastně, může se držet někoho za ručičku a nemusí nést zodpovědnost. Varovné signály z okolí většinou bere jako potvrzení toho, co dělá, nebo závist nad tím, jak je mu dobře.
To, že závislost na čemkoliv má vždy stejný základ, dokládá i fakt, že lidé, kteří se dokázali dát přesvědčit a ze sekty odešli, upadli v některých případech do závislosti na alkoholu. Lidé věrní své sektě se vystavují riziku přerušení sociálních kontaktů, izolace od života mimo sektu. Sekta má vypracovaný systém, jak izolaci podporovat, aby blízcí jejich nové oběti nedokázali působit proti ní.

Sekta je jediný způsob jak (ne)přežít?
Sekty mají také slušnou praxi jak přinutit své členy, aby se s ní podělili o majetek, případně je postupně přivést zcela na mizinu. Oběť tak zapadá do izolace víc a víc, může mít potíže v zaměstnání, ztrácí individualitu, poslední zbytky sebevědomí a původních mezilidských vztahů.
Je logické, že představa toho cizího, nepřátelského světa je argumentem proti opuštění sekty. Pokud se to přece jen podaří, stojí dezorientovaný člověk sám (případně bez majetku) a zoufalý jako ztracené hladové dítě na peroně hlavního nádraží. Velmi často je před ním jen několik cest – na psychiatrii, aby se zbavil traumatu z pobytu v sektě, jiná forma závislosti, nebo návrat k sektě.
V nejlepším případě návrat k blízkým lidem, kteří ho podpoří při léčení a začlenění se do normálního života.

Materiál i pro konspirační teorie
Členové sekt ohrožují zdraví své i svých dětí například odmítáním lékařské péče, očkování, transfuzí, operací. Vážné nebezpečí představuje i extrémní závislost na sektě, která přeroste ve fanatickou poslušnost a může být i příčinou katastrofy – už zmíněné hromadné sebevraždy nebo vraždy.
Jiným rizikem jsou sekty otevřeně se hlásící k násilí, jako je sekta satanistů. Někteří příslušníci budí svou zmateností až soucit, ale členství v sektě je pro ně kompenzací nejisté osobnosti a se sektou za zády si mohou dokazovat svou moc násilnými činy.
Tvrdý trest je tedy to nejlepší, čeho se mohou dočkat. Nebezpečí sekt spočívá i v jejich schopnosti infiltrovat politické struktury a využívat nejen členy, ale i vytipované osoby a instituce ve svůj prospěch (jako např. scientologové, moonisté, příslušníci sekt Osho, Srí Chimnoy nebo Sathya Sai Baba).

Bratr Tom Cruise a brainwashing
Scientologové slibují jako největší bonus nesmrtelnost. Kromě toho pomocí speciálních technik (často jsou obviňováni z vymývání mozku, tzv. „brainwashingu“) slibují optimalizovat jednání člověka tak, aby nic nebránilo uplatnit skryté možnosti duše. To blíže popisuje dianetika, na které je hnutí založeno. Pověst scientologů je poněkud diskutabilní i díky jejich hospodářským a politickým aktivitám. V mnoha státech je jejich činnost sledována bezpečnostními strukturami. Uvádí se také jejich prvenství v počtu trestních řízení a soudních procesů v souvislosti s jejich činností. Jejich atraktivitu po potenciální členy, kteří neumějí vyztužit své sebevědomí jinak, zvyšuje i přítomnost lidí, považovaných za celebrity. Není to povznášející, patřit do stejné „rodiny“ jako „bratr“ Tom Cruise?

Peníze mají správnou auru
I v Čechách se objevil nový mesiáš, v roce 1991 – Nedostudovaný scenárista J. D. Dvorský, kterému „otevřely oči“ spisky německého vizionáře Bernhardta Hnutí grálu. Dočetl se v nich, že je očekávaným mesiášem jménem Parsifal Imanuel a sepsal spolu se svou družkou knihu Syn člověka. On a jeho družka byli jediní „nepřevrácení“, kteří mají vybudovat Tisíciletou říši. Přívrženci museli odevzdat všechny peníze a poté byli na základě své trestuhodně žluté aury ze sekty vyloučeni, jejich peníze však měly auru správnou, takže sektě zůstaly. Řada z vyloučených dezorientovaných osob se pokusila o sebevraždu, naštěstí údajně téměř vždy neúspěšně. První, kdo si zachoval zbytky zdravého rozumu a požádal po vyloučení ze sekty o hospitalizaci na psychiatrii, inicioval řetěz dalších událostí. Vedly až k rozpuštění sekty v roce 1995. Parsifal Imanuel žije snad na Slovensku a svým příznivcům posílá dál motáky.

168 mrtvých po útoku na ranč davidiánů
To byla kauza s tragickým koncem. Davidovská větev Adventistů sedmého dne, vedená Davidem Koreshem (jméno Vernona W. Howella, vybrané podle izraelského krále Davida a perského Kýra), se opevnila na texaském ranči. Aby se připravili na konec světa, kopali si podzemní bunkry a začali shromažďovat zbraně. Měli po boku andělů vybojovat konečnou světovou bitvu s americkou armádou. To vzbudilo pozornost i FBI. Agenti chtěli zkontrolovat druh a počet zbraní na ranči, čtyři za to zaplatili životem a další byli raněni. Po 51 dnech obléhání v dubnu 1993 policie a armáda podnikli útok na ranč s použitím slzného plynu. Davidiáni však spáchali hromadnou sebevraždu, zemřelo 86 obětí včetně 17 dětí. V souvislosti s tím patrně jako pomsta proběhl teroristický útok na federální budovu v Oklahoma City, při kterém zahynulo 168 lidí a více než 500 bylo zraněno.

Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství
Tady je slovo sekta trochu eufemismem. Globální impérium reverenda Moona tvoří množství organizací všeho druhu a jeho členové vidí v Moonovi skutečného mesiáše. Vždyť jak alespoň tvrdí, hovořil s Buddhou, Ježíšem i s Mohamedem. Bůh v Moonovi a jeho druhé ženě našel skutečné rodiče pro lidstvo. Taktika moonistů je v propracovaných studijních programech a zahrnování příštích členů „láskou“ a lichotkami, takže zatouží patřit do takové idyly. Moonisté pracují na bázi hospodářské a politické moci, zakládají mnoho společností, které nejsou na první pohled s nimi provázány, a vlastní řadu podniků. Pořádají konference a získávají pro účast na nich dokonalou manipulací i politiky nebo akademiky, tedy lidi, kteří mohou ovlivnit veřejné mínění.

Ráj jen pro 144 000 vyvolených
Zaměřují se na odhalení druhého příchodu mesiáše, považují Bibli za jediný zdroj učení ve znění pozdějších vlastních úprav. Odmítají svátky (včetně Vánoc a Velikonoc), přijímání krve včetně transfuzí, boří mýtus trojjedinosti a hovoří o věčném zatracení. Kladou důraz na očekávání Armageddonu, kde se střetnou Svědkové Jehovovi na straně dobra proti Satanovi, světské společnosti a falešným církvím a vyhrají. Pak se 144 000 nejvěrnějších bude těšit rajské blaženosti. V současné době má skupina asi 6 milionů členů ve více než 130 zemích světa. Metodou, která je známá snad všem, je jejich oslovování lidí na veřejných místech, pokusy o nezvané návštěvy bytů a distribuce jejich časopisů Strážná věž a Probuďte se!

Zdroj: http://extra.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=257&nocache=1310354707.9522&inq=37b404f0bb53319ab48a89da36e7fb59&ida=0&id_art=26844&sta=0&cislo=0&sea=0&PHPSESSID%3D5de30211562261129813fe5931ac7fdc=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&checksum=80456346b8b2a6f9f1ca6531775bda89