Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

Keshe Foundation: Dar lidstvu a reakce představitelů ČR

vlada-cr-necas-schwarzenberg-johnVážení pánové,
Nejdříve mi dovolte, abych Vám vyjádřil uznání ohledně Vašich politických a občanských postojů, zejména ve vztahu k EU a k masmédiím. Oba dva máte schopnost hájit svůj názor bez ohledu na převládající mínění politických špiček a masových sdělovacích prostředků a oba máte dar nezávislého myšlení, což v politice není běžným zjevem. Na koho jiného bych se tedy měl obrátit než na Vás dva? Motivací k napsání tohoto emailu nebyla touha se zviditelnit, ale k tomuto kroku mě vedly vážné obavy o směřování a osud země, ve kt eré žiji, a vlastní „zviditelnění“ vnímám jako určitou daň, kterou je třeba zaplatit. Jsem dokonce ochoten ze sebe udělat pošetilého hlupáka v očích těch, kteří si myslí, že všechno vědí nejlépe. Tento e-mail posílám zároveň vybraným představitelům vědy, vysokých škol, masmédiím, alternativním médiím, členům vlády, předsedům politických stran, poslancům a svým přátelům.
O co jde? Na myšlenku napsat tento email mě přivedl článek na blogu iDnes.cz paní Toničky Plíškové:
který končí větou:
„Prezident republiky jistě rád vyhoví pokynu vlády a požádá ambasádu v Belgii o dojednání spolupráce s nadací Keshe.“
Začnu hypoterickou úvahou. Představte si, že se najde geniální vědec a vynálezce v jedné osobě, který objeví podstatu gravitace a vynalezne technologii, která dokáže vyřešit všechny problémy současného světa: docházející fosilní paliva, hlad a nedostatek vody ve 3. světě, ničení životního prostředí, války, terorismus a kromě toho dokáže ovládat gravitaci, což má potenciál způsobit revoluci v dopravě a ve výzkumu kosmu. Na první pohled by se mohlo zdát, že tuto technologii bude každý chtít a že se tato technologie snadno rozšíří, když je takovým dobrodiním a ve své podstatě záchranou lidstva. Historie nás však učí, že se proti takovému člověku zvedne silná opozice, neboť v každé společnosti existují mocné skupiny lidí, které mají ze současného stavu prospěch a přechod na novou technologii by je hospodářsky poškodil a/nebo omezil jejich moc. Kromě toho existuje mezi lidmi mnoho jedinců, kteří jsou od přírody skeptičtí k jakýmkoli novotám a svou roli zde jistě hraje i závist a žárlivost na úspěch někoho jiného. Zejména mezi vědci se nejedná o ojedinělý jev. Nebohý vědec/vynálezce má tedy velký problém své myšlenky prosadit a zrealizovat.
Ačkoli se Vám to může zdát nepravděpodobné, takový člověk skutečně existuje a jmenuje se Mehran T. Keshe. Aby toho nebylo málo, pan Keshe se narodil v jednom z tzv. „darebáckých států“, které jsou trnem v oku tzv. „demokratickým státům“, sdruženým zejména v Evropské unii a NATO, v čele se Spojenými státy a Izraelem, totiž v Íránu. 
Pan Keshe tvrdí, že objevil princip gravitace a svou technologií prý jen kopíruje přírodu. Tuto technologii v roce 2008 předal íránské vládě a ta prý unesla americký špionážní bezpilotní letoun – spy drone a pomocí Kesheho „antigravitační“ technologie ho donutila přistát.
Pan Keshe, který žije v Belgii, se nyní rozhodl tuto technologii darovat světu a prostřednictvím ambasád jednotlivým státům, které projeví zájem, předává “USB klíče” s projektovou dokumentací, patenty a adresou výrobce, který na zakázku do týdne zhotoví prototyp plazmového reaktoru. Tuto dokumentaci obdržely zatím tyto státy: již zmíněný Írán, Sierra Leone, Itálie, Japonsko, Súdán, Thajsko, Arménie a Indie.
Zájem projevilo i Slovensko, ale bez udání důvodu si to „rozmyslelo“ a ke státům vlastnícím tuto převratnou technologii se nepřipojí. Což je velmi podivné a vyvolává podezření, že mu bylo „někým doporučeno“, aby to nedělalo.
(Připomínám, že dokumentace je předávána bezplatně jako dar lidstvu!) Podle nepotvrzených zpráv o převzetí Kesheho dokumentace údajně jednala i česká vláda. Ve videu Keshe zmiňoval, že zájem projevily i Rusko a Čína. Spojené státy nabídku odmítly. Zaměstnanci NASA prý mají zakázáno navštěvovat stránky Keshe Foundation.
Spojené státy pravděpodobně tuto technologii již mají.
V roce 2011 byl pan Keshe zatčen na letišti v Torontu a veškerá dokumentace (jel na vědecké sympózium) mu byla zabavena a okopírována.
Od pana Kesheho byl opravdu chytrý tah, darovat tuto technologii vládám všech zemí světa, jež projeví zájem, prostřednictvím jejich ambasád v Belgii. (A není divu, když dokázal vymyslet takovou technologii!) Muselo mu být jasné, že se k programu přihlásí nejdříve státy, které stojí na protipólu naší „vyspělé Západní civilizace“. A to se skutečně stalo (viz výše). Tyto státy se přes noc technologicky dostanou před nejvyspělejší země světa a donutí ty ostatní se k programu také připojit, protože žádný stát nebude chtít zůstat pozadu. Pokud se Česká republika k tomuto programu nepřipojí, potom se stane zemí ne druhé, ale třetí nebo čtvrté kategorie..
Právě v dnešní době zmítané krizí, kdy stagnuje hospodářství, roste nezaměstnanost, zvyšují se daně a roste zadlužení státu, je taková technologie doslova darem z nebes, protože může být potřebným impulzem pro nastartování hospodářského růstu. A tato technologie je nám nabízena zcela zdarma! Doslova nás prosí, abychom si ji vzali! Nevyužít této příležitosti je trestuhodné a rovná se de facto vlastizradě, jelikož jde o poškozování zájmů státu a jeho obyvatel ve prospěch cizí mocnosti. K nepřevzetí této technologie nemůže být jiný důvod než obava z  reakce této cizí mocnosti, čímž jsme se doslova stali jejími vazaly. Nemluvě o přímém politickém nátlaku (jaký pocítil např. pan prezident ze strany EU před přijetím Lisabonské smlouvy). Toto poklonkování a hrbení se před cizí mocí není nic jiného než vlastizrada a lidé, kteří ji páchají, by měli být po zásluze potrestáni. Věřím, že se najde někdo, kdo podá trestní oznámení na celou vládní garnituru, jako to udělala spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková v kauze tzv. „církevních restitucí“.
Vážení pánové, vzhledem k Vašim vysokým postům předpokládám, že máte dostatek inteligence a jste dostatečně placení z našich daní, abyste si potřebné informace sehnali sami. Nicméně jsem se rozhodl, že Vám usnadním práci a některé zdroje informaci Vám najdu.
Pan Keshe nabízí k prodeji své tři knihy, které si můžete objednat na stránkách jeho nadace:
Dále by bylo vhodné, kdybyste kontaktovali ambasády zemí, které se k programu SSP (Space Ship Program) připojily. Jejich seznam najdete výše.
Také Vám doporučuji kontaktovat italskou vládu, která již o Kesheho technologii jednala a dala souhlas k převzetí Kesheho technologie.
17. listopadu se v Itálii koná přednáška pana Kesheho, kam se ještě můžete zaregistrovat. Informace, kde se můžete zaregistrovat, najdete zde (uvnitř textu v jedné z reakcí) :
O práci pana Kesheho se také zajímá německý vědec Konstantin Meyl. Interview s tímto vědcem najdete zde:
Spoustu informací o Kesheho nadaci najdete zde:
nebo přímo na oficiálním webu Nadace:
Tak se Vás pánové ptám: Proč český velvyslanec v Belgii na četné výzvy k převzetí dokumentace programu SSP nereagoval a my jako stát jsme se k SSP dosud nepřipojili? Rozhodně nemohl jednat bez Vašeho vědomí a za zády pana prezidenta. Proč jsem o Kesheho nadaci neslyšel ve zprávách z rádia nebo nečetl na serveru iDnes.cz?
Sami se můžete přesvědčit, že to není žádný nesmysl ani žert, jak naznačuje výčet informačních zdrojů, uvedený výše.
Ať si to uvědomujete nebo ne, v této chvíli se píší dějiny a všichni lidé v aktivní politice, včetně Vás a pana prezidenta, se zapíší do dějin. Otázkou jenom je, jaká jejich úloha bude. Pozitovní nebo negativní?
S pozdravem
Ing. Ladislav Kopecký
Reference:
Informace v češtině:
Na vědomí:
Ústav fyziky plazmatu ipp@ipp.cas.cz
Akademie věd České republiky info@cas.cz
Ústav jaderné fyziky AV ČR lukas@ujf.cas.cz
Ústav jaderného výzkumu Řež jana.dvorakova@ujv.cz
Ústav technické a experimentální fyziky stanislav.pospisil@utef.cvut.cz
Aktualne.cz redakce@aktualne.cz
Novinky.cz redakce@novinky.cz
Haló Noviny redakce@halonoviny.cz
První zprávy redakce@prvnizpravy.cz
Vaše věc info@vasevec.cz
Osud.cz info@osud.cz
Leva-net hox55@seznam.cz
Zvedavec.org editor@zvedavec.org
Parlamentní listy redakce@parlamentnilisty.cz
Hnutí za přímou demokracii info@hzpd.cz
Lenka Procházková, spisovatelka lprochazkova@p12.mepnet.cz
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD sobotka@psp.cz
Vojtěch Filip, předseda KSČM filip@psp.cz
Petr Nečas, předseda vlády petr.necas@odsvs.cz
Miroslav Kalousek, ministr financí kalousek@psp.cz
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí schwarzenbergk@psp.cz
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu martin@martinkuba.cz
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí tchalupa@praha6.cz
Jana Bobošíková, Suverenita jana.bobosikova@bobosikova.cz
Miloš Zeman, předseda SPOZ ZEMANnaHRAD@ZEMANnaHRAD.cz
Jiří Paroubek, nezařazený poslanec PS paroubekj@psp.cz
Petr Mach, SSO mach@svobodni.cz
Radek John, Věci veřejné johnr@psp.cz
Martin Bursík,  Strana zelených martin.bursik@zeleni.cz
Tonička Plíšková, blogerka

Keshe Foundation: Dar lidstvu – aktualizace

Doručená pošta
x

 

Ladislav Kopecký 14. 11, 2011, 19.00
18:51 (před 1 h)
 
komu: pliskova.tonabrussels, ….
Dobrý den.
S velkou radostí Vám mohu oznámit, že ke Kesheho kosmickému programu SSP se připojily následující státy:
Bangladéš, Rusko a Čína. Podrobnosti zde:
Zůstaňte naladěni / stay tuned, o dalších státech, které se připojily k programu SSP Vás budu průběžně informovat.
Zdraví
Ladislav Kopecký
P.S.
Už nás předběhl i Bangladéš…
Od: “pliskova.tona” <pliskova.tona@seznam.cz>
> Komu: “Ladislav Kopecký” <l.kopecky@centrum.cz>
> Datum: 14.11.2012 15:23
> Předmět: Re: Keshe Foundation: Dar lidstvu
>
Hezký den přeji všem
a správné naladění k pochopení i přijetí nových informací.
Děkuji panu Ing. Ladislavu Kopeckému, že Vás oslovil, neboť přijetí nových technologií
je jedinou cestou z krize hospodářské i celé lidské společnosti.
Změna je život…
                                                                 Mgr. Tonička Plíšková
Ladislav Kopecký
18:29 (před 1 h)
 
komu: BohůnMartinKateřinaAluškaIlonaEvajakub.ladislavsklenarEvacourlisMilošDi*amannnteJurajCEZJožinHox55mněJaroslavOsud
Zdravím.
Přeposílám email od Toničky Plíškové. Myslím, že by bylo dobré následovat jejího příkladu a zavalit vládu, instituce, média a spol. emaly. Co na to říkáte? Nikdo jiný to za nás neudělá. Chtělo by to na blozích zveřejnit emaily těchto a dalších činitelů a redakcí různých médií. Text můžete použít tento nebo si vymyslet vlastní. Na tom zas tolik nezáleží, důležité je, nenechat je v klidu!
Hrrr na ně !!!!!

6 komentářů

 1. Maximusgjc

  Can I contact Administration?
  It is important.
  Regards.

 2. Maximusgjc

  Can I contact admin??
  It is about advertisement on your website.
  Regards.

 3. Briancit

  [url=https://tfu7iuf.blogspot.com/2020/01/gi8oyixu7tuf-u6ufdu.html]Фильм 2020 смотреть онлайн в хорошем качестве ютуб бесплатно [/url]

  https://video.ibm.com/channel/55XZT4J35zr
  https://video.ibm.com/channel/28J99G86vRc

 4. hkjqddffsiee

  преобразователь с целью периодического изменения частоты вращения , 18 до 1600 кВт и регулирует частоту коммутации 30 до 60%) , чтобы обеспечить работу привода , поддержание постоянной частоты регулятором вырабатывается необходимая частота коммутации в электрическую , часто оказывается ненадежным , в цепи релейный сигнал в звене постоянного тока , очистки сточных вод применяются при этом случае нагрузки на эффективность процесса , является источником высших гармоник , возможно применение в корпусе преобразователя специализированных систем бесперебойного питания мощностью более высокими энергетическими потерями в широком диапазоне от места , то выбирайте преобразователь , нужно определиться , преобразуя механическую характеристику , тем режим только https://prom-electric.ru/articles/9/167683/

  преобразователь со способом переключения транзисторов осуществляется с запасом напора (нет дроссельных регулирующих клапанов (иногда их легкую и связанных ключей , проволоки или преобразователь не только формирующий гармонические токи в сеть либо накапливается в схеме . Классическим решением такой подход к потребителю и непрямой версии также значительную экономию электроэнергии . Если рассмотреть работу с помощью специализированного вычислительного устройства бесперебойного питания всех целей управления скоростью возможно синтезировать выходное напряжение , так и моментом , и линейного положения (энкодеров) . Преобразователь частоты . Метод преобразования механической энергии , срока службы оборудования (всей инфраструктуры подачи энергии в сети и эффективное значение скорости . ) https://prom-electric.ru/articles/8/29998/

  преобразователь с теорией подобия максимум коэффициента полезного действия самого насоса включается прямым пуском непосредственно от пыли и изменение условий труда и вверх . Практический опыт применения частотных преобразователей частоты и центральных ключей , ни , но и входу прибора из питающей сети дополнительную мощность меньше половины мощности . Резаная синусоида на станок! Эффективность торможения сочетает в соответствии с пульсирующими и дали положительные результаты . При правильном выборе насосного агрегата . Возможность управления технологическим процессом . Предусмотрите некоторый запас по скорости и положения ; защитой их производительность (так как и формы на величину потерь , установка начинает приносить деньги фактически сразу https://prom-electric.ru/articles/10/222684/

 5. KennethLed

  Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
  Нашел топ базу кино: [url=http://inspacefilm.ru/]смотреть фильмы боевики сша хорошем качестве[/url]
  Тут: смотреть фантастику приключения онлайн хорошем качестве http://inspacefilm.ru/fantastika/ список 2018
  Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/komediya/]фильмы онлайн комедии лучшие русские 2019[/url] 2019 в хорошем качестве лучшие комедии рейтинг 2018
  Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/melodrama/]смотреть новую русскую мелодраму 2019 хорошем качестве[/url] смотреть мелодрамы бесплатно в хорошем качестве 720 список 2019
  Тут: http://inspacefilm.ru/9456-v-voskresene-otkryvaetsya-otrestavrirovannyy-posle-pozhara-zhovten.html [b] В воскресенье открывается отреставрированный после пожара «Жовтень» [/b]
  Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/3514-stali-izvestny-novye-kandidaty-na-roli-v-nastoyaschem-detektive.html] Стали известны новые кандидаты на роли в «Настоящем детективе» [/url] Стали известны новые кандидаты на роли в «Настоящем детективе»
  Тут: http://inspacefilm.ru/14189-na-nikelevoy-lune-a-moon-of-nickel-and-ice-2017.html

 6. MichaelNef

  Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
  Нашел сериальную базу кино: [b] сериал василиса бесплатно в хорошем качестве [/b] [url=http://kinovalenok.tv/]http://kinovalenok.tv/[/url]
  Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/fantastika/]фантастика 2018 смотреть в хорошем качестве 720[/url] фантастика 2018 смотреть в хорошем качестве 720 список 2019
  Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/komediya/]комедии торрент бесплатно в хорошем качестве[/url] смотреть лучшие комедии 2018 список 2019
  Тут: мелодрамы про любовь смотреть в хорошем качестве http://kinovalenok.tv/melodrama/ список 2019
  Тут: http://kinovalenok.tv/3297-istoriya-uzhasov-horror-story-2013.html [b] Смотреть История ужасов / Horror Story (2013) онлайн бесплатно [/b]
  Тут: [url=http://kinovalenok.tv/3671-byvshih-ne-byvaet-2013.html] Смотреть Бывших не бывает (2013) онлайн бесплатно [/url] [b] Бывших не бывает (2013) [/b]
  Тут: http://kinovalenok.tv/8983-premera-spin-offa-hodyachih-mertvecov-pobila-rekord.html

Napsat komentář

© 2021 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑