Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku.

Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající převážnou část světového bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována. Jenže právě oni tvoří osudy světových miliardářů. Právě oni rozhodli, že ve světě budou vyprovokovány události, vedoucí ke zničení převážné části obyvatel zeměkoule během tohoto náročného období globálních klimatických změn.

Kdo jsou Archóntové?

„…Pokud jde o samotnou elitu, domněnka, že ji můžete zničit prostřednictvím vichřice revoluce je zcela mylná,“ pousmál se Ahriman shovívavě. „Často je právě ona objednatelem takové revoluce, jejíž vlna smete pouze loutky nepohodlné pro elitu, aby bylo možné dosadit na jejich místa loutky nové. Abyste lépe pochopili problematiku elity tohoto světa, budu vám vyprávět příběh, který tomu předcházel.

Jejich předci byli v podstatě osobnostmi, které se snažily uchovat znalosti předchozí civilizace, včetně tak zvaných nadpřirozených schopností. Avšak tyto znalosti předávali pouze jako dědictví, v krajním případě je odkazovali svým následovníkům. Tedy uchovávali a zdokonalovali tyto znalosti a zároveň je po generace udržovali v tajnosti před lidmi. Když se lidstvo značně rozrostlo co do počtu a postupně se rodily základy společenských a ekonomických útvarů, začali se objevovat také vůdci a leadeři. Jenže v pozadí jejich viditelné vlády stáli ‚strážci znalostí‘ nebo, jak se sami s oblibou titulovali ‚vyvolení bohy a duchy‘, kteří nejenže byli poradci vůdců, ale v podstatě je šikovně ovládali a nutili plnit své příkazy. Tuto zvláštní skupinu lidí nazývali různě: šamani, léčitelé, čarodějové, kněží apod. Ale jejich skutečné pojmenování je Archóntové.

archons32_01.jpg

Z řečtiny se toto slovo překládá jako ‚náčelníci‘, ‚vládci‘. Ale pokud se ponoříme hlouběji do historie, bude nám odhalen skutečný význam tohoto slova, které znamená ‚vládci světa‘. To znamená, že Archóntové v podstatě sami sebe zařadili do zvláštní kasty prostředníků mezi lidmi a vyšší mocí, později pojmenovanou bohové. Vůdce kmene, osoba veřejná a zodpovědná za svůj lid, byl ovládán Archóntem. Archónt reálně vládl kmenu prostřednictvím vůdce a zároveň vždy zůstával ve stínu. Toto utajení nabízelo více možností pro reálnou manipulaci s lidmi. Zatímco vůdce byl volen kmenem, Archónt předával své ‚magické umění‘ reálné moci pouze svému nástupci. Tak se postupně vytvářela zvláštní kasta, v jejíchž rukou se soustředila skutečná moc. A čím více si tato skupina svou moc upevňovala, tím více nutila ostatní členy společnosti, aby pro ni pracovali. Nutno podotknout, že později si toto seskupení uzurpovalo také základní znalosti a podrobilo si tak ostatní lidi. Právě oni byli první elitou této civilizace.“

„A takových lidí bylo hodně?“ se zájmem se zeptal Kosťa.

„Ne. Jejich počet je stálý. Tehdy, stejně jako dnes. Dvanáct osob plus jeden Nejvyšší Archónta, který stojí v jejich čele.“

„Proč právě dvanáct?“

„Protože tato civilizace se zrodila z dvanácti lidských rodů. Současní Archóntové jsou přímými následovníky prvních dvanácti Archóntů. Zároveň s tím, jak se lidstvo rozrůstalo, Archóntové pokračovali ve zdokonalování svého umění manipulace a ovládání lidí. Jak se říká, kde je málo lidí, tam je málo vůdců. Mnoho lidí pak potřebuje mnoho vůdců. Vytvořili tak zvanou umělou elitu tím, že nastrčili všude po světě své loutky, které vládly celým národům. Ba co víc, právě oni vypracovali a zavedli jednu z nejzajímavějších forem řízení a ovládání lidského vědomí – náboženství. Tuto uměle vytvořenou formu transformace veřejného vědomí Archóntové založili na dvou nejsilnějších lidských pohnutkách – na víře a strachu. Přidali k nim pár kapek skutečného vědění, příslušně upravili pro větší servilnost davu a zvěčnili tuto závislost prostřednictvím monopolizace duchovní kultury…

Podívejme se například na vám dobře známou Bibli, kterou dnes uctívá půlka světa jako posvátnou knihu. Kdo sepsal Starý zákon? Kněží neboli sluhové Archóntů. Kdo sestavil Nový zákon? Loutky Archóntů…“

„Takže Archóntové stojí v čele světových náboženství?“

„…Podívejte se, jak funguje tento svět,“ pokračoval Ahriman. „Vládne mu pouze malá skupinka lidí, mocných tohoto světa, pro které pracují miliardy lidí. Myslíte si, že věří tomu, co dávají v televizi a píšou v novinách? Samozřejmě, že ne. Vždyť oni sami jsou tvůrci těchto událostí, které vidíte, protože se všechno odehrává podle jejich scénáře s cílem udržet v neustálém strachu a pokoře vás, své podřízené. Televize a tisk jsou pouze šiřitelé jejich ‚královských nařízení‘. Když otroci prahnou po svobodě a demokracii, tak dostanou svobodu a demokracii, a to takovým způsobem, o jakém se jim ani nesnilo. Zvěstovatelé rozehrají takovou frašku, že lidé pak nejenže nestojí o svobodu, ale naopak jsou ochotni líbat své okovy, jen aby všechno zůstalo jako dřív. Jeto jako v tom pořekadle – abyste učinili člověka šťastným, musíte mu nejdříve všechno vzít a pak vrátit alespoň půlku. V globálním měřítku jsou všechny války, revoluce, boje o svobodu a demokracii jen pouhá lež, krásná pohádka, kterou vymysleli mocní tohoto světa a které jsou otroci nuceni věřit. Ve skutečnosti stojí za všemi těmito událostmi jen peníze, velké peníze. Přejí si otroci pocítit svou národní důstojnost? Prosím, zvěstovatelé jsou tady. Přejí si vzrušení ze skandálů a veřejných odhalení – vyberte si, prosím, co se vám líbí nejvíc. Vždyť lidé jsou tak ubozí ve svých každodenních touhách a přáních. Nic je nezajímá tak, jako něčí tragédie. Mocní tohoto světa pro vás sehrají jakékoli divadlo, cokoliv, jen zůstaňte otroky, zůstaňte v davu, buďte jako všichni a myslete jako všichni. Je jich málo, ale umějí řídit. No, a otroci vždycky zůstávají jen otroky. Zárodky otrockého myšlení a chování jsou předávány z generace na generaci a jen málokomu se daří vymotat se z tohoto začarovaného kruhu. Proto vždy byly a budou kasty vládců a davy otroků… Jelikož dnes tomuto světu vládnou peníze.

Přičemž otrokům je uměle vštěpována nejen chudoba, ale, jak už jsem říkal, také strach, na kterém chytří lidé vydělávají miliardy. Uvedu jednoduchý příklad toho, jak přední farmaceutické společnosti vydělávají obrovské peníze při manipulaci s vědomím otroků. Pouze vyprovokují v celosvětovém měřítku spekulace kolem nějaké nemoci. A to je všechno. Toto je jejich počáteční investice, která se pak stokrát zúročí.“

„…Například vytvořili problém s AIDS a zajistili si tak stabilní finanční příjem z prodeje drahých léků, které v podstatě vůbec tento problém pacienta neřeší,“ řekl Ahriman. „Stačilo, aby do celého světa vytroubili zprávu o možné hrozící epidemii tuberkulózy a hned na tom vydělali slušné peníze. Nebyl bych překvapen, kdyby si vymysleli (až jim dojdou standardní nápady) nějaký zmutovaný virus chřipky, který se na člověka přenáší ze zvířat nebo ptáků.“

„Ale jak jej mohou vymyslet, když takový virus možná v přírodě ani neexistuje?“ zeptal se šokovaný Stas.

„Vidíte, dokonce i vy říkáte ‚možná‘. Tato nejistota je známkou otrocké psychologie. Přidáte-li k uvedeným informacím zaplacený názor několika vědců z předních světových virologických laboratoří, pak zcela a bez výhrad tuto informaci přijmete. Pro ně je důležité, abyste tomu uvěřili, následně strach a pud sebezáchovy udělají mnohem více, než všechny reklamy na léky dohromady. A co se týče virusu, nemusíte se bát. Pokud výstřel naslepo nevyvolá patřičný rozruch a neovlivní davy, bude nahrazen ostrým nábojem. Pokud matka příroda takový virus ještě nevytvořila, lidé jí pomohou. A to vše jen proto, aby vydělali miliardy na vakcínách proti tomuto viru. V podstatě jsou to moc šikovní chlapi! Jsem uchvácen jejich geniálními návrhy reklamy a schopností zabezpečit slušný příliv kapitálu. A co je nejdůležitější, všechno probíhá férově – vy pečujete o své zdraví, oni pečují o své peněženky. Přičemž když si léčíte s použitím jejich léku jednu nemoc, zároveň zcela zdarma dostáváte tři nové nemoci. V důsledku toho se stáváte jejich rukojmími a věčnými sponzory. Cožpak to není geniální nápad, jak trvale doplňovat kapitál na úkor vašeho strachu, citlivosti a otrockého myšlení?! Je to velký byznys. A velký byznys to je vliv a moc. Všichni svobodní lidé se snaží někomu vládnout, aby se sami nestali těmi, komu někdo vládne.“

„…Zdaleka ne všechny informace, které se šíří mezi masy, se zakládají na pravdě,“ podotknul Ahriman. „Vždyť pro elitu lidstva, která celý tento proces tvorby mýtů platí, jsou lidé jen otroky. Pokud by byla lidem odhalena reálná historická fakta, například o životě a učení Ježíše, Buddhy a jim podobných, pak by došlo ke krachu mocné vlády těch, kteří tyto skutečnosti tají…“

conscious_universe286_02.jpg

„…Podívejme se na to ve větším měřítku, například v celostátním. Kvůli získání moci jsou lidé ochotni jít přes mrtvoly, jen aby dosáhli svého cíle,“ pokračoval poučně Ahriman. „Proč myslíte, že potřebují tuto moc? Aby vyhověli potřebám národa?! Ale kdepak! Snaží se výhradně kvůli sobě, pro uspokojení svého velikášství a pro zvětšení svých majetků. Výborně chápou, že sami jsou pouze loutkami v rukou mocných tohoto světa, proto nevynechají žádnou příležitost, aby si mohli nahrabat co nejvíce. Mnohdy je obyčejní lidé vychvalují za humánnost a lidumilnost. Ve skutečnosti jsou to stejní lidé, jako každý jiný, nejsou o nic lepší. Rozdíl mezi vámi a nimi je pouze v tom, že oni jsou prohnanější, průbojnější a víc si věří. Je od nich zbytečné očekávat dobré skutky a pomoc. Dělají to pouze tehdy, když je to pro ně výhodné. A to takovým způsobem, že je házejí lidem jako kost hladovému psu, kterému tečou sliny při pohledu na ‚štědrého pána‘.“

„…Jenže mnoho skutečných válek bylo rozpoutáno právě kvůli konkurenci mocných tohoto světa,“ poznamenal Ahriman. „A všechny ostatní příčiny válek, které pak byly představeny široké veřejnosti, to jsou jen pohádky pro stádo, a slouží k tomu, aby se v něm probudil duch nacionalismu, aby polichotily velikášství jejich pastýře a současně odpoutaly pozornost od důležitých problémů. Nic víc.“

„Copak lidstvo je stádo?“ namítl Voloďa. „Vždyť jsou to lidé.“

„Samozřejmě, jsou to lidé, jenže hloupí lidé. Jsou to otroci, které ti moudří ovládali a budou ovládat. A je jedno, jakou podobu slovo ovládání má. Protože člověk v davu už není samostatnou osobností, je pouze součástí tohoto davu. V davu člověk není schopen myslet samostatně, reálně hodnotit situaci a ‚fakta‘, štědře poskytovaná řečníkem. Protože člověk v davu vidí tisíce dalších lidí, stejných jako je on sám, a je inspirován touto jednotou, touto obrovskou sílou. Skutečně to je obrovská síla, jenže nepatří ani jednotlivci ani nikomu jinému z tohoto lidského davu. Je to síla řečníka! Právě on přetváří tuto sílu a posílá správným směrem, vkládá do paměti každého jednotlivce příslušné modely, které má napodobovat a které jsou pečlivě zaobalené do vznešených slov. Neboli zcela jednoduše využívá mechanizmy manipulace s vědomím. Nic víc. Proto, ať už se na to díváš z jakékoli strany, stádo je stádo, které poslušně kráčí za zkušeným pastýřem. Je pravda, že je dnes ovládání stáda nazýváno různými hezkými slovy, ale podstata se nemění. Chápu, chlapci, že slyšet tato slova není zrovna příjemné, jenže je to pravda. A pravda má vždy trpkou pachuť. Jen vám chci otevřít oči, abyste viděli svět takový, jaký ve skutečnosti je.

Toto je, chlapci, život, kde v podstatě nikdo nikoho nepotřebuje a nikdo nic nedělá nezištně. Podívejte se třeba na to, jak probíhají politické volby, nezáleží na tom, která je to politická strana. Slibují lidem hory doly. A po volbách? Pomocí stáda ovcí a oslů se politik dopraví do svého vlastního ráje a pak před nimi zabouchne bránu. Lidé žijí dál v chudobě stejně jako dříve. O koho má zvolený politik starost v první řadě? No, přece o sebe, o své vlastní příjmy. Pak o svou rodinu. Dál o své přisluhovače, aby líbali pánovi ručičky a nezapomněli na jeho ‚dobré skutky‘. O lid samotný se nikdo nestará a starat se nebude. Protože lidi v podstatě nikdo nepotřebuje. Stojí na nohou? Mohou pracovat? Pak je vše v pořádku. Vždyť stejně nemají kam jít, tak si zanadávají, zabručí a nějak přežijí. Vždyť jsou to jen tažná zvířata, která žijí ve stáji, krmí se zbytky a pracují od rána do večera. Existují jen proto, aby vytvářeli zisk pro elitu a množili se, a tak zajistili pro své pány příliv čerstvé pracovní síly v podobě nových otroků. Chápu, že není příjemné slyšet něco takového. Ale podívejte se kolem sebe. To je realita. Ještě mnohokrát si vzpomenete na má slova, protože je to životní pravda!

Myslíte si, že se od doby otrokářství do dnešního dne se něco změnilo?! Ale vůbec ne. Změnily se jenom způsoby vlivu na otroky, nikoli lidé samotní. Změnily se formy řízení otroků, ale otroctví samotné nikdo nezrušil! Jen se podívejte na dnešní svět, na to, jak vládnoucí elita vykořisťuje davy, využívá je pro vlastní obohacení. Jednoduše vnucuje lidem koncepce, které jsou pro ni výhodné, utváří vkus a chování davu, záměrně kontroluje a standardizuje člověka…“

Jak mi může elita něco vnucovat?

„…Jak mi může elita něco vnucovat, když si žiji sám podle sebe? Vždyť já si sám rozhoduji o tom, jak budu žít,“ podivil se Stas.

Ahriman se pousmál.

„To si jen myslíte, mladý muži, protože jste se nezabýval seriozní analýzou vlastního života, tím, jak žijete a co vás nutí v životě dělat různá rozhodnutí. Ve skutečnosti ani nevidíte, že váš život, váš vkus, vnímání, vaši volbu někdo šikovně ovlivňuje a usměrňuje. A to proto, že elita potřebuje otroky, žádné svobodné lidi! Prostě vy si to představujete tak, že abyste byli ovládáni musí existovat přinejmenším nějaký dozorce s bičem, který nad vámi bude stát. To jsou předsudky. V moderním světě s vyspělými technologiemi je vše mnohem jednodušší a účinnější. Elita ve vašem vědomí šikovně vytvořila tohoto dozorce, který vám říká, jak máte žít, koho a co máte v životě upřednostňovat. A povedlo se jí to pomocí starého způsobu ovlivňování lidí, kterému dnes říkáme reklama.“

„Ale copak je reklama starý způsob? Vždyť se v televizi objevila teprve nedávno,“ nechápavě pronesl Ruslan.

„To se vám jen zdá. Ve skutečnosti tento jev existuje téměř stejně dlouho jako lidstvo samo,“ vysvětlil s úsměvem Ahriman. „Moderní slovo reklama pochází ze starolatinského ‚reclamare‘, což znamená ‚vyhlašovat‘, ‚požadovat‘, ‚vykřikovat‘. I dřív byla aktivně využívána v písemné podobě, a zejména pak v podobě ústní, jako veřejné vyhlašování požadované informace prostřednictvím příslušných lidí – vyvolávačů na tržištích, heroldů, zvěstovatelů a jiných. Je to prastarý způsob ovlivňování lidí. A je založen na nezpochybnitelné psychologické zvláštnosti člověka věřit právě tomu, čemu věřit chce, vydávat přání za skutečnost. Chytrá reklama pouze oživuje v člověku ‚spící‘ potřebu. Je nakažlivá a nutí člověka, aby ji napodoboval.“

„ ‚Spící‘ potřebu?“ zeptal se Jirka. „Co to znamená?“

Ahriman to hned vysvětlil.

„Ty kupříkladu pociťuješ nejistotu, máš nízké sebevědomí a zároveň se v sobě snažíš potlačit tyto pocity. Jenže oni nikam nezmizí. Jen ‚dřímou‘ ve tvém podvědomí a čekají na kladné řešení tohoto osobního emočního problému, případně celého souboru psychologických problémů. A najednou se před tebou objevuje reklama, která tě přesvědčuje, že právě předmět reklamy ti poskytne to, po čem toužíš. Přičemž vše vypadá tak optimisticky, že ti to přirozeně zvedne náladu, protože už podvědomě probíhá stimulace tvé ‚spící‘ nerealizované potřeby. V konečném důsledku budeš stejně jako pes I. P. Pavlova na známý signál zvonku slintat a prahnout po šikovně nabízené zakamuflované ‚kostce cukru‘.

Reklama využívá širokého spektra speciálních technologií k tomu, aby emočně působila na spotřebitele. Apeluje na tvá přirozená přání. Například být zdravý, mít úspěch, bohatství, štěstí, dobře vypadat; na tvou ctižádost, vědomí vlastní důležitosti, mánii velikášství; na snahu zlepšit své postavení ve společnosti a tak dále. Čili v podstatě jdou lidé jako stádo za uměle vytvořeným přáním a ani netuší, že právě toto je ten bič, který šikovně používá elita.

Probuďte se a rozhlédněte se! Vždyť téměř vše, co považujete za nezrušitelné, ve skutečnosti vymýšlejí lidé, stejní jako vy. Jsou jen o trochu sebejistější a průbojnější. Kdo píše zákony, jimiž se řídí život ve společnosti? Lidé. Kdo udává tón v módě? Lidé. Kdo stanovuje ideály? Opět ti, kdo umí šikovně vnutit svůj názor ostatním. Chytří lidé vytvářejí idoly, hvězdy, hrdiny pro celé národy. A tak tomu bylo vždycky, v prvobytné společnosti stejně jako i dnes a také ve všem: preferencemi u jídla a zboží počínaje a výtvarným uměním konče. Podívejte se kupříkladu na Picassa. Vždyť já bych to snad i nohou nakreslil lépe. A jeho práce jsou předkládány lidem s pochvalnými ódami, je vychvalován jako mistr zostřených výrazových děl v duchu neoklasicismu, zakladatel kubismu, jehož obrazy mají obrovský společenský význam. Nebo vezměme si Černý čtverec od Maleviče. Jednou měl asi mizernou náladu a jednoduše z nudy zamazal plátno černou barvou. Lidé jsou z tohoto zašpiněného plátna nadšeni, nachází v něm hlubokou filozofii. A budou ji nacházet dál, dál budou věřit tomu, co se před nimi hlásá! Protože to bylo profiltrováno přes mechanizmy psychologického ovládání davu.

Nebo třeba takový John Rockefeller starší. Tento člověk se stal legendou, jeho jméno zná celý svět. Přičemž ještě za života se jeho obraz změnil na jakéhosi milého staříka, který dává miliony na dobročinné účely, rozdává dárečky dětem. I když ve skutečnosti vytvoření tohoto ideálního obrazu bylo pouze dovednou hrou se slovy, která formovala ‚veřejné mínění‘ pro naivní publikum. John byl držgrešle jako málokdo. O jaké dobročinnosti tu může být řeč? Chlapci, zapamatujte si prostou pravdu – seriozní obchodníci nikdy nerozhazují peníze na dobročinnost bezúčelně. Budou vynakládat peníze na tento projekt pouze v tom případě, že to pro ně bude výhodné, pokud budou mít možnost využít tuto akci jako reklamu pro svůj byznys, pro svoji image a svou prestiž ve společnosti. Nebo pokud v něm zahlédnou ještě jednu šikovnou možnost, a to jak prát špinavé peníze. Jen tak, pro nic za nic, nikdo z nich ani prstem nehne. No, takže John Rockefeller jednal velmi moudře. Aby nemusel utrácet kapitál na podporu své ‚image‘ prostřednictvím ‚drahé‘ dobročinnosti, vymyslel něco lepšího. V roce 1903 Rockefeller najal mladého reportéra Ivy Lee a udělal z něho rodinného ‚poradce‘, kterému velmi dobře platil za jeho služby. Tento pisálek jednoduše převrátil veřejné mínění tím, že místo držgrešle Johna vytvořil v tisku kladný obraz velkého dobrodince té doby, který se stará o lidi. Proto nevěřte všemu, co slyšíte a vidíte. Tento svět je fraška skrz naskrz!“

Třetí světová válka

 

Úryvky z knihy Anastasie Novych

 

Sensei ze Šambaly. Kniha IV.

„…Cos to říkal o třetí světové válce?“ Voloďa se zaujetím pohlédl na Senseie. „Copak Archóntové ji skutečně naplánovali?“

„Bohužel,“ kývl Sensei.

„S dnešními jadernými zbraněmi, kterými vyspělé státy disponují?!“ pronesl Nikolaj Andrejevič. „Vždyť je to hloupost!“

„Samozřejmě, že je to hloupost, ale jen v chápání normálních lidí. Podle zvráceného chápání myšlení Archóntů je to normální… Myslím, že teď bych vám mohl povědět to, co se brzy dozví miliony lidí, mohl bych vám odhalit tajné plány Archóntů určené k tomu, aby se ‚nenudili‘ při práci… Takže Archóntové vypočítávají globální války podle generací. A soudě podle jejich výpočtů, má tato generace zažít třetí světovou válku. Pro zahájení nové globální války Archóntové určili tři termíny s ohledem na geopolitickou situaci a na úroveň připravenosti obyvatelstva na tyto události. První datum, 23. prosince roku 2012, už bylo prostřednictvím nepřímé reklamy vyhlášeno po celém světě jako možné datum konce světa. Druhé datum je rok 2017. A třetí datum – rok 2025. To jsou hlavní data, podle kterých se orientují a na nichž staví své výpočty. I když přirozeně může dojít ke změně, tak jako v kterémkoli jiném plánu… V zásadě je možné jejich přípravy na tyto události jednoduše odhalit a pozorovat. Jediným silným odpůrcem Archóntů, který může vážně odporovat jejich záměrům, se stane…“

„Sovětský Svaz?!“ zeptal se nedočkavě Viktor.

„Já bych to trochu upřesnil – Rusko… Takže, tyto přípravy Archóntů na novou globální válku je možné jednoduše pozorovat na pozadí událostí. O tom, jak postupují Archóntové jsem vám už hodně vyprávěl a ještě vyprávět budu. Jejich metody zůstávají prakticky neměnné a už se mnohokrát v historii lidstva projevovaly a opakovaly. Všechno se bude dít dle starého základního schématu.

První, co učiní, bude snaha o maximální oslabení svého významného protivníka, který by skutečně mohl překazit realizaci jejich plánů. K tomuto účelu použijí buď provokační destruktivní politiku uvnitř tohoto státu, realizovanou prostřednictvím svých lidí, případně se, pokud se to nepovede, budou snažit obklopit tento stát takovými zeměmi, které jsou pod jejich kontrolou. Přirozeně, v případě nutnosti budou v těchto státech zorganizovány převraty nebo revoluce, aby se do čela státu dostaly jejich loutkové vlády.

Dále bude následovat uměle vyvolaná ‚světová krize‘, vždyť převážná část světového kapitálu je v jejich rukou. A také jsou zvyklí na vytváření ‚nevyhnutelných‘ situací na světových burzách. Vzpomeňte si třeba na předchozí uměle vytvořenou krizi a následně na druhou světovou válku… Kromě toho, že budou ve společnosti vyvolány příslušné nálady před třetí světovou válkou, Archóntové uměle vytvoří ‚světovou potravinovou krizi‘, která zasáhne především chudší vrstvy obyvatelstva. Ve světě bez zřejmých příčin nastane nedostatek potravin, což bude mít za následek hladomor v zemích třetího světa a značný nárůst cen potravin, dokonce i ve vyspělých státech. Jako vysvětlení budou sloužit ‚předpoklady‘,které se budou odvolávat na možnou souvislost s globálním oteplováním a s problémem přelidněnosti planety. Taková ‚prohlášení‘ přirozeně vyvolají u hladovějících touhu rychle snížit početnost lidské populace ve vlastní prospěch.“

Voloďa zachmuřeně podotknul:

„Hmm, nepříznivá situace… Jenže, Sensei, ty jsi říkal, že skutečně nastanou globální klimatické změny. Pak je možné, že je něco takového jen předpovídaná realita.“

„Předpovídaná realita?!“ obviňujícím tónem pronesl Sensei.

„S moderními technologiemi je reálně možné vytvořit ze saharské pouště kvetoucí zahradu a nakrmit jejími plody značnou část obyvatel. A to se ani nezmiňuji o tom, že na Zemi je dostatek úrodných polí k tomu, aby pojem hlad na této planetě vůbec neexistoval,“ Sensei se na chvíli odmlčel a dál už pokračoval ve vyprávění normálním tónem.

„No, a jako třetí a nejdůležitější věc, chystají se financovat a zorganizovat několik zcela zbytečných válek s některými státy třetího světa, avšak za účasti USA jakožto ‚světového policisty, který hájí demokracii na celém světě‘. V těchto válkách budou přirozeně umírat lidé, včetně prostých amerických chlapců, kteří nebudou nic vědět o skutečném pozadí těchto válek a budou umírat v domnění, že za cenu ztráty svého života hájí demokracii a zájmy svého státu na cizím území. Lidé budou umírat, což znamená, že bude narůstat nespokojenost amerického obyvatelstva. Archóntové využijí těchto nepokojů ve společnosti a ve vhodném okamžiku začnou obviňovat ze všech neštěstí dalšího loutkového prezidenta a budou všechno zdůvodňovat jeho ‚nepovedenou politikou‘. Současně se budou snažit přesvědčit spojence a lid ve své zemi, že obyčejné války nejsou účinné – válečné operace jsou drahé, války se táhnou (přesto, že Archóntové financují také stranu odpůrců), umírají v nich lidé a nemá to žádný smysl. Neboli peníze a lidské životy jsou vynakládány zbytečně, bez užitku. V důsledku toho se ve společnosti bude vytvářet mínění, že USA má mít právo jako první použít nukleární úder proti těmto ‚špatným, nedemokratickým‘ zemím, se kterými politika Archóntů jaksi nepočítá. Tento názor se usídlí v hlavách lidí, kteří si budou myslet, že Američané, jako ‚svobodná země‘ a ‚světová velmoc‘, musejí mít právo prvního nukleárního úderu. Vždyť je to levnější a hlavně – jejich chlapci neumírají v tomto boji za ‚celosvětovou demokracii‘.

Aby přesvědčili lidi o tom, že nukleární válka je jednoduše nezbytná, budou manipulovat

s ekonomikou ‚nejmocnějšího státu světa‘.Tak, jak to Archóntové obvykle dělávají. Nejdříve je ekonomika země uměle rozvíjena, lidé si zvykají na pohodlný život. Potom se objeví ‚vnější nepřítel‘ státu. V tomto okamžiku Archóntové vyprovokují prudký pokles ekonomiky a zorganizují vážnou ekonomickou krizi. Následkem toho mnozí lidé přijdou o práci. Veřejné mínění se stává značně nepřátelským. A také tisk aktivně propírá téma, že jejich hlavní ‚nepřítel‘ v této době bohatne, zaznívají ‚předpoklady‘, že možná právě proto ‚náš národ den ode dne chudne‘. Tato provokace mimovolně vyvolává u lidí, kterým je výchovou vštěpována dominance materiálních hodnot, závist a velmi negativní vztah k zemi, která ‚bohatne na úkor nich‘.

V konečném důsledku tyto předpoklady tisku postoupí do kategorie obvinění ze strany vlády, která naznačuje, že za všechny ekonomické potíže země může tamten ‚špatný stát‘. A člověk, který se nachází v těžké ekonomické situaci (ale stále si pamatuje, jak dobře a pohodlně se mu žilo v jeho ‚svobodné vzkvétající zemi‘) a který pozoruje, jak bohatne jiný stát (kvůli kterému údajně on zchudl), se podvědomě přeorientuje z vnitřního nepřítele na nepřítele vnějšího, aniž by se zamyslel nad tím, proč ve skutečnosti vznikají tyto krize a kdo je vytváří. Občané tedy začínají ‚na dálku‘ nenávidět zemi, na kterou jim ukázali přisluhovači Archóntů.

A pak je to čím dál tím horší. Lidé se začnou psychicky připravovat na to, že musí jako první

použít nukleární zbraně, které rychle a účinně potrestají ‚nedemokratický stát‘ kvůli kterému ‚všichni chudnou‘. Tímto způsobem se Archóntové pokusí rozpoutat globální válku, ve které přirozeně zahyne velmi mnoho lidí, včetně těch, kteří prahli po ‚pomstě‘.“

„Prahli? Cožpak je možné lidi tolik oklamat?“ užasl Viktor. „Vždyť si to stačí jen logicky promyslet. Pokud silné státy rozpoutají nukleární válku, kdo zůstane naživu? Na co spoléhají Archóntové?“

„Ano, pokud k tomu dojde, zahyne převážná většina obyvatel zeměkoule… I když pro rychlé obnovení lidské populace stačí ponechat naživu alespoň sto tisíc osob. A to Archóntové velmi dobře vědí. Ne nadarmo aktivně realizují plán Agartha, který byl vymyšlen ještě za druhé světové války, když se atomová bomba stala realitou blízké budoucnosti. Tento plán předpokládá výstavbu zcela autonomního města (připraveného pro dostatečně dlouhý pobyt sto čtyřiceti tisíc osob s ohledem na jejich rozmnožování) hluboko pod zemí, které by bylo dostatečně bezpečné za jakýchkoli kataklyzmat a spolehlivě chráněné před nukleárními zásahy.

Archóntové předpokládají, že pokud se jim nepodaří ideologicky ovládnout svět a stát se jediným diktátorem v podobě ‚celosvětové vlády‘, pak po této globální válce budou zcela jistě bezvýhradně vládnout světu. A na celém světě konečně zavládne jejich ‚jednotná vláda‘, které se budou bezvýhradně podřizovat všichni lidé na zeměkouli. Počítají s tím, že u nových pokolení lidí bude kultivována výhradně otrocká psychologie, která je založená na materiálních hodnotách a čistě ahrimánských (materiálních) zásadách. Ale tady vyvstává ještě jiná otázka. Kdo by potřeboval takovou lidskou civilizaci s absolutní dominancí pudových instinktů a materiálních přání?“

Sensei těžce vzdychl a po chvíli mlčení znovu promluvil:

„Proč vám to vyprávím? Proto, abyste viděli, věděli a chápali a hlavně po celý život činili a realizovali své správné rozhodnutí… Války organizuje malá skupinka lidí. Ostatní, jejich početná otrocká svita – to jsou jen poskoci, kteří žijí z okamžité almužny od Archóntů, utěšují svou dušičku mocí, která je jim poskytnuta, a vůbec se nezamýšlí nad tím, že pro Archónty jsou jen jakýmsi kanónenfutrem, ‚potravou pro děla‘. Tito poskoci doufají ve svou ‚zářnou budoucnost‘, proto přesně plní příkazy svých pánů a vedou svět ke třetí světové válce, aniž by chápali, že oni a jejich děti budou také zasaženi touto válkou a jejich životy se přetrhnou jako filmová páska po záběru atomového ‚hřibu‘.“

 

Jak můžeme čelit Archóntům?

 

Úryvky z knihy Anastasie Novych

 

Sensei ze Šambaly. Kniha IV

Příčiny vlády Archóntů a Ahrimana (Nejvyššího Archónty) nad lidmi

„…A to o Archóntech, to je pravda?“ zeptal se Stas.

„Ano,“ odpověděl Sensei.

„Takže to jsou vlastně šamani, čarodějové, kněží?“

„Ale ne, kdysi dříve, v dávné minulosti jimi byli, a to jen někteří. Dnes jsou to lidé, kteří ve svých tajných lóžích a spolcích důmyslně proplétají světový kapitál, politiku a náboženství.“

„Takže to jsou světoví bankéři?“ podivil se své domněnce Voloďa.

„Jsou to ti, kteří je ovládají,“ upřesnil Sensei.

„Zajímavé, a co jsou zač ty tajné spolky?“ zajímalo Voloďu.

„No, v různých dobách si říkali různě. Například jeden z prvních vlivných kruhů Archóntů je ještě ze starých časů známý pod názvem Svobodní zednáři. Z tohoto stromu vede mnoho větví. Existuje také tak zvané Bratrství hada, Bratrství draka, Ilumináti, Masoni a jiné tajné spolky. Historici se dodnes snaží odhalit, jaký spolek ze kterého pochází. Ale jen se ještě více zaplétají.

Proč? Protože cílem Archóntů je zamotat a zpřeházet všechno tak, aby jen málokdo poznal a odhalil pravou postatu všech těchto tajných spolků. Jenže v podstatě je to jednoduché. Převážná většina tajných spolků jsou jen pěšáci v rukou Archóntů určení pro Ahrimanovu manipulaci.

Ahriman si pohrává se slabostmi lidí. A jednou z těchto slabostí je také to, že lidé podvědomě tíhnou ke všemu tajemnému. To se týká nejen duchovní stavy člověka, jeho touha vymanit se s řetězce reinkarnací pomoci tajných znalostí, ale mnohem častěji také banální sobecké ambice, touha disponovat tajnými znalostmi, aby mohli vládnout sobě podobným. Právě proto většina tajných spolků vzkvétá pod nadvládou Archóntů. Vezmeme-li v úvahu také to, že lidé chtějí nejen získat tajné znalosti, ale také si kolem sebe vytvořit svou vlastní ‚říši‘, ve výsledku vidíme, že má dnes téměř celý svět ve své moci tajná vláda Archóntů.“

Sensei se odmlčel, Voloďa se na chvíli zamyslel a řekl:

„Abych řekl pravdu, dokonce i když zohledním všechny své znalosti a zkušenosti bojového důstojníka, nikdy jsem neslyšel o něčem takovém, tím spíš o tajných spolcích na této úrovni. Mohl bys nám blíže osvětlit tuto otázku?“ A když viděl, že Sensei váhá, dodal: „Jak se říká, je lepší poznat svého nepřítele, než zůstávat v nevědomosti.“

Na to mu Sensei odpověděl:

„Ale vždyť Archóntové nejsou žádnými nepřáteli! Jsou to nešťastní lidé, kteří si omylem vybrali hodnoty prázdné a dočasné namísto věčných. Zvolili si materiálno, přesněji se přiklonili na stranu Ahrimana. Člověk si stále vymýšlí nějaké nepřátele, protože v podstatě není schopen vyřešit svůj vnitřní konflikt mezi Materiálním a Duchovním. Vztahy mezi skupinami lidí a mezi státy jsou vždy pouze nafouknutou a zvětšenou kopií tohoto konfliktu. Ve skutečnosti je největším nepřítelem člověka člověk sám, přesněji řečeno jeho Materiální podstata (pudové instinkty, materiální myšlení). Není s ní možné bojovat obvyklými zbraněmi, protože čím větší je odpor, tím silnější je její agrese, vždyť tomuto konfliktu věnuješ přehnanou pozornost. Můžeš to přemoct pouze tak, že se budeš snažit nepoddávat se provokacím a svodům nekonečných materiálních přání a také se soustředíš na duchovno, na to, co je užitečné pro duši. A až zaujmeš vnitřně tuto pozici a budeš se jí upřímně držet, pak ani ve vnějším světě nebudeš mít nepřátele a tvůj život bude jako zábavná hra. Konec konců žijeme zde pouze dočasně, v podstatě jsme tady jen hosty.“

„No jo, ale vždyť tento svět je Ahrimanovou léčkou?! Jak tady můžeš žít, když se chceš stát svobodným?“ zeptal se vzrušeně Jirka.

„Ať už se tady dostaneš do jakýchkoli podmínek, ať už ti osud chystá jakékoli nástrahy, musíš žít tak, jak přísluší Člověku. Máš se sám stávat Člověkem a pomáhat s tím lidem kolem sebe. Nejdůležitější v životě je být svobodný duchem, osvobodit se od materiálního světa, kráčet k Bohu a neodbočovat z této cesty. Potom i ve vnějším životě můžete přinést maximální užitek lidem a prožít život hodný jména Člověk. A právě v tom je skryto veliké tajemství! Staň se člověkem tady a teď, v tomto sobeckém materiálním světě. Staň se podobným Lotosu, který vyrůstá ze špíny a bahna, ale bez ohledu na to nabývá dokonalé čistoty! Vždyť jsi Člověk a máš v sobě Boží semínko!“

Naše skupinka se zatajeným dechem poslouchala tato Senseiova slova.

„Ano, k tomu, aby ses stal člověkem na tomto světě, musíš mít skutečně ohromnou vůli a odvahu, aby sis zachoval čistou mysl, která je neposkvrněná špínou tohoto bahna,“ souhlasil Nikolaj Andrejevič. „Jenže člověka láká především napodobování toho, jak žije většina lidí na tomto světě. Proto máme sklon jednat především sobecky, proto se koupeme ve špíně a uklidňujeme své Svědomí frázemi jako ‚dělají to tak všichni‘, ‚žijí tak všichni‘. A po malé odmlce dodal: „A co se týče Archóntů… Musím se přiznat, že bych si taky rád poslechl informace o těchto tajných spolcích. Ne proto, že je to lákavé, ale proto, že bych si chtěl ujasnit co a jak, chtěl bych se naučit oddělovat zrno od plev…“

Sensei kývl na znamení souhlasu s jeho odpovědí:

„Problém je v tom, že lidé chtějí to, o čem mluvil Ahriman. Chtějí se stát důležitými v tomto materiálním světě a ve vztahu k jiným lidem, chtějí vyhovět ambicím Ega a nechce se jim dokazovat Bohu, že jsou hodni jména Člověk tím, že k Němu budou směrovat a pečovat o svou duši. Chtějí se teď a tady stát pohádkově bohatými a kvůli svým hloupým snům překračují jakékoli hranice, chtějí dosáhnout svého cíle za každou cenu. Žijí pro to, aby nebyli horší než jiní, aby byli v rámci možností ještě lepší. Mnozí se snaží stát se vůdci. Téměř každý si myslí, že když už měl tu možnost narodit se do tohoto světa, pak by měl žít lépe než jiní a měl by bezpodmínečně dosáhnout určitých výšek, v oblasti kariéry, společenského postavení, hmotného zajištění.“

Skutečná Svoboda

„Ech,“ povzdech si Viktor. „Je to správné. Je třeba hlídat své myšlenky a být opatrný ve svých

přáních.“

„To jo, je dobré hlídat a bdít,“ pronesl Stas. „Ale co když tvé stanoviště zasypávají hesly jako ‚svoboda‘ a ‚rovnost možností‘, našeptávají to ze všech stran, jenže ve skutečnosti tě jen využívají jako otroka?“

Sensei odpověděl:

„ ‚Svoboda‘ a ‚rovnost‘– to jsou nastražená slova, která lákají nejvíc ze všeho a která Ahriman používá, protože člověk na ně reaguje na základě svých duchovních potřeb a pak také díky Ahrimanově šikovné interpretaci ‚demokracie‘…“

„Je to něco jako, že demokracie znamená svobodu volby vlastních otrokářů?“ zavtipkoval Viktor.

„Něco takového,“ kývl Sensei. „Vždyť Ahriman používá slovo ‚svoboda‘ a přivádí tak člověka k vědomí, že svobodu lze získat pouze prostřednictvím peněz, pouze pokud máš dostatečný kapitál. Bohatství a moc to jsou základní nástroje pro ovládání lidského vědomí.Avšak skutečná svoboda znamená, že je člověk povznesen nad tento svět, povznesen nad své materiální touhy a každý den, každou hodinu prožívá pro duši, naplňuje její pokladnici dobrými skutky, myšlenkami, pomocí ostatním. Pokud člověk nežije pouze pro vlastní sobectví a důležitost, ale pro ostatní lidi a ve jménu Boha.“

„…Velmi mnoho v životě lidí, v jejich duchovním utváření záleží na tom, kdo je řídí. V zemích, které skrytě ovládají Archóntové, panuje lež, klam a materiální principy, které aktivně nahrazují duchovní touhy a hodnoty národů. Na pozadí krásných slov jsou lidé přetvářeni na poslušné hlupáky. A čím více je takových zemí, které Archóntové ovládají, tím více se lidstvo noří do bahna materiálna, tím více se jejich volba přiklání na stranu materiálních hodnot. A přirozeně, tím rychleji se civilizace blíží ke svému zániku. Vždyť základním principem existence lidstva je zdokonalování se ve své duchovní podstatě, v tom, že každý má šanci stát se Člověkem. Vždyť stádo poslušných dvounohých zvířat potřebují jen Archóntové a to pouze ke svým sobeckým, ambiciózním účelům. A já chci ještě jednou zdůraznit, že každý člověk má právo volby!“

Jak se můžeme postavit Archóntům?

„…Copak Archóntové činí?“ pousmál se Sensei. „Chtěl bych objasnit ještě jednou, Archóntů samotných je jen žalostná skupinka v porovnání s celým lidstvem! Pokud je lidé nechají být, Archóntové se jednoduše zblázní. Archóntové pouze plánují, kdežto my, lidé, volíme, budeme-li souhlasit s jejich volbou nebo si obhájíme volbu vlastní. Vždyť společná volba závisí na osobní volbě každého z nás, na tom, co v nás převáží uvnitř, jestli duchovní přání, nebo materiální klam. Proč nás Archóntové postrkují do válek, revolucí a konfliktů mezi národy a proč my jdeme jako stádo, jako ovce a zabíjíme sobě podobné, aniž bychom přemýšleli o následcích? Proto, že pro Archónty je důležité formovat lidi neschopné samostatně myslet, neschopné najít si souvislosti a konat. Mají zájem o otroky, kterými je možné manipulovat prostřednictvím sdělovacích prostředků, vnucovat jim normy Archóntů – jak mají vypadat, jak se mají chovat a myslet, jakých politických a hmotných zásad se mají držet. Udržují lidi v neustálém strachu z chudoby, z hladu a hmotného strádání, v obavách o vlastní život a zdraví. Člověk začíná věřit, že toto je ten pravý život, že toto je jeho osud.

Ale tak to vůbec není! Člověk je vždy svobodný ve své osobní volbě! Veškeré obavy jsou výsledkem Materiální podstaty, jejího absolutního strachu ze smrti. Jenže každá hmota je smrtelná. To je zákon. Avšak právě v tom spočívá kouzlo člověka, že není jen kouskem hmoty, není otrokem, že se v něm skrývá obrovská duchovní síla, která jej může přeměnit na Člověka Skutečného, na bytost, která je povznesena nad hmotný svět. Osvobodí-li se od lži, pak se osvobodí od hlouposti. Poznáním Pravdy se člověk stává silnějším a moudřejším.

Čím více bude na světě lidí moudrých a svobodných duchem, tím hůře se bude Archóntům dařit realizovat jejich plány, tím slabší bude jejich vliv na lidi. A pokud budou znát Pravdu všichni a udělají svou správnou volbu, pak Archóntové nebudou mít jednoduše komu diktovat své podmínky. Vždyť oni ve skutečnosti nejsou nikým. Archóntů je jen žalostná skupinka. Lidé mají rozhodnutí ve svých rukou – buď se poddají provokaci Archóntů a rozpoutají globální válku, nebo svrhnou vládu Archóntů a vytvoří zlatý věk této civilizace. V rukou lidí je budoucnost světa. Je to jednoduché. Je třeba být tím, koho se Archóntové bojí. Je třeba být Člověkem!“…

Úryvky z knihy Anastasie Novych

Sensei ze Šambaly. Kniha IV

Ve svém archivu mám spoustu informačního materiálu na téma Archóntů, ale  popis, který se objevil  v knize Anastasie Novych jehož část jsem Vám uveřejnil je  dobře popsaná

Demiurg.cz