Donald J. Trump se původně nechtěl stát přezidentem USA. Trump byl vytypován autoritou celoplanetární osvobozující síly „Earth Alliance“ a americkou vlivnou skupinou patriotů „Q“. Potřebovali muže, který nebyl součástí temných stínových struktur, a který mohl zaplatit za svou vlastní volební kampaň. Trump kandidaturu zpočátku nechtěl přijmout. Když se Aliance poprvé přiblížila k Trumpovi, odmítl je. Ale během dvou týdnů mu byly ukázány všechny hrůzné materiály, které NSA měla o stínové vládě / cabal / Illuminatech. Na konci těchto dvou trýznivých týdnů Trump tento úkol přijal pro lásku ke své zemi, k lidstvu a pro lásku k veškeré božské podstatě, pro znovuzískání všech práv a svobod, které nám byly odebrány, a které by měly být automaticky poskytnuty všem božím stvořeným duším. Donald J. Trump se ve jménu těchto idejí začal ucházet o POTUS, a přestože stál proti nevídané síle, koncentrovanému zlu a volebním manipulacím, tak vyhrál, což za daných okolností bylo něco jako vůle samotného Boha. Stal se světovým vůdcem s posvátným chápáním těchto slov: Bůh. Země. Služba. Milovat.

Klíčovým bodem pro Trumpa bylo, aby si uvědomil, proti čemu se postavil a jaké děsivé, temné a z lidského pohledu neuvěřitelné síle bude muset čelit. Aby Trump s Q, Aliancí a obrozenou NSA mohli porazit tuto obrovskou, neskutečně bohatou a mocnou říši zla, musel získat jasnou představu o tom, co je adrenochrom a co se za ním všechno skrývá a kdo za ním stojí. Tak se postavil tváří v tvář celosvětovému hlubokému „podzemnímu“ státu včetně iluminátů, cabal a jejich přisluhovačů, kteří jsou tou nejstrašlivější odpornou nechutností a nejkoncentrovanějším, nejtemnějším zlem, jaké kdy existovalo ve všech Stvořeních. ONI sklízí adrenochrom z andělských vyděšených dětí, které mučí a pak vraždí při svých zvrácených, satanských rituálech, kterými se vyčlenili z lidského společenství a vzpurně se postavili proti všem základním lidským, božským a „světelným“ zákonům a hodnotám.

Adrenochrom je psychoaktivní molekula, která se aktivuje v krvi, když je lidský subjekt nebo jiná oběť krutě mučena. Je to stejné, jako když si kočka hraje s myši před jejím usmrcením. Je známo, že i kočičí druh pomalu zabíjí svou kořist a tím adrenalizujete krev své oběti, a tím více v její krvi získá prány, „vyvolá“ a získá životní síly při jejím požití.

„Jednoduše lze říci, že se zde vytvořila velmi mocná, celosvětová skupina sociopatických subhumánních entit, která se neustále rozšiřovala v Hollywoodu, ve vrcholné politice, ve vládách, mezi popovými modlami, „rockovými bohy“, sportovními idoly, mocnými technokraty, kteří stojí za vládami a uvnitř korporatokracie, oligarchie, náboženských struktur i ve vrcholovém, bankovním sektoru, na komerční scéně, ve vojenském průmyslovém komplexu, v mainstreamových médiích a také mezi tiskovými magnáty. „Tito lidé byli a jsou spojeni v krevní smlouvě prostřednictvím dlouhodobého krevního satanského rituálu. Zní to absurdně, jako špatný BATMAN film, ale to vše je bohužel až příliš reálná a neuvěřitelně děsivá pravda.

Faktem je, že zde na Zemi vznikl „produkt“, celosvětově velmi žádaný a s nejvyšší hodnotou, jakou si člověk dokáže představit, dokonce cennější než platina nebo hélium-3, které můžete získat pouze na Měsíci. Tak se začala vytvářet celosvětová síť „spotřebitelů“, únosců dětí, „pěstitelů dětí“, mučitelů, „lékařů“ a „vědců“ rozvíjejících tento hrůzný obchod. Mnoho uznávaných a vysoce postavených osobností, významných politiků, členů vlád, bohatých podnikatelů, vlivných členů médií, vysoce postavených církevních hodnostářů, popových hvězd a všech ostatních „bývalých lidí“, kteří se zaprodali tomuto nejhoršímu zlu, začali vytvářet celosvětovou „výrobní“, odběratelsko-dodavatelskou strukturu, která jako rakovina prorostla do všech států, vlád, politiky, náboženských organizací a začala nabývat na čím dál, tím větší síle a získávat obrovský politický vliv a začala ovládat veškeré oblasti lidského života. Nebyla ušetřena kultura, školství, legislativa, zdravotnictví, sociální služby, neziskovky a zejména tato démonická síla prorůstala do všech organizací, které měly něco společného s péčí o děti. Tento trend zasáhl samozřejmě i EU a ČR. Pokud se začtete do z lidského pohledu nepochopitelných zákonů a vyhlášek EU i ČR, a když se zpětně podíváte ne jednotlivé politiky, pro co a jak hlasovali, tak se před vámi hned ukáže obraz charakteru a morálky a spojení všech, kteří se zaprodali této temné agendě. Takže se dívejte pozorně, ať dobře poznáte: „Kdo je kdo“.

Je to vaše Země, váš Život, vaše DĚTI

Satanské zrůdy při odběru krve nejprve svoje oběti terorizují a chovají se k nim podle ďábelského, satanského rituálu. Tak získávají pránický energetický efekt, který je podobný vysoce rozměrnému kokainovému účinku. Tyto „bývalé lidské bytosti“ jež zničili své vědomí a jejichž duchovní svátost byla tak hluboce porušena jejich vlastní volbou, se vzdali své kristovské čistoty, lidskosti a upustili tak od své duchovní podstaty, pošlapali svoje svědomí a zaprodali svoji duši. Tak umožnili, aby do nich vstoupila nižší astrální inteligence a dovolili, aby byli spojeni s démony a nejtemnějšími zlovolnými bytostmi ve Vesmíru. Nyní jsou pod vzdáleným vlivem satanského Egregoru. Takoví jedinci přestávají být Homo Sapiens Universalis, nebo Homo sapiens sapiens jako jsme my, protože přišli o schopnost milovat, empatie, soucitu a již nemají hřejivé, vysokovibrační srdce, jako zdroje vyššího vnímání. Svým velmi špatným svobodným rozhodováním tak postupně dospěli do totální patologie svobodné volby. Tím se dostali do bodu, kde jediným způsobem jejich fungování je ukotvení jejich energie v Temné říši Zla a nyní musí zde v pozemském světě pokračovat v nasávání adrenochromu nebo v pití traumatizované krve.

Proto jsou jimi nyní sodomizována, znásilňována a zabíjena batolata, protože tak dochází k inverzi energie kundalini. Je to historicky známá technika obrácení toku životní síly, prány, kundalini, chi. Cílem této temné techniky je, převést násilím hyperdimenzionálně aktivní život oběti do pachatele. Jsou to velmi temné praktiky, ale když se dostanete do pokročilého satanismu, tak tuto „hru“ již musíte hrát stále nebo zahynete, protože v době, kdy se dozvíte o pití krve a skutečnosti, že musíte učinit krevní smlouvu s Temnotou, je obvykle příliš pozdě na to, abyste se vymanili ze své závislosti. Armáda démonů se rozběhla po celé naší požehnané Zemi a infikovala každý aspekt našeho života ďábelským uvězněním a zejména se sestřeďovala na ty největší a nejbohatší autority, které pak ovlivňovaly další a další. Nejvlivnější lidé ze všech společenských struktur byli lákáni do osidel sexu s nezletilými, do satanských rituálů „omlazovacích praktik“ a tajných, temných organizací. Na zdánlivě nevinných večírcích pro mocné, pro poslance a politiky byli mnozí z nich vtahováni do této špinavé hry a následně kompromitováni patřičnou foto a filmovou dokumentací. To znamenalo, že se ocitli pod kuratelou mocného nátlakového prostředku, kdy všichni takto podchycení už „šlapali jako hodinky“. Ještě dokonalejší a podlejší metodou ovládání klíčových osob bylo jejich pozvolné posouvání do adrenochromové závislosti. Pokud takový „nepozorný“ člověk uvázl v této nastražené pasti, nepřišel jen o svobodné rozhodování, ale doslova i o svou duši. Svět se tak začal stále více potahovat černým flórem. Politici přestávali sloužit lidem, ale hájili jen zájmy korporací, lékaři přestali léčit lidi, ale slepě sloužili bez svědomí farmaceutickým korporacím a pacienty udržovali v chronické nemocnosti a prakticky je pomalu zabíjeli, kulturní pracovníci degenerovali veškerý kulturní a národní odkaz, finančníci bezostyšně okrádali veřejnost, pracovníci médií přestali seriózně informovat veřejnost a právní elity jen kývaly hlavami a všemu přihlížely.

Naštěstí se semkla celoplanetární síla kolem Trumpa – Q, NSA a Earth Alliance a ta začala identifikovat tyto zrůdné „lidské bytosti“, usvědčovat je, zatýkat, trestat a souběžně s tím osvobozovat uchvácené a zajaté děti po celém světě a ničit podzemní základny, ve kterých tyto šokující zrůdnosti probíhaly. A jakmile budou nakonec všechny tyto zločiny plně zveřejněny a tresty vyneseny podle pozemských tribunálů i božských zákonů, začne nový svět Světla, Svobody, Lásky, laskavosti, hojnosti, zdraví a míru na planetě Gaia, Nové království, vědomého lidstva a bezpečnosti dětí. A zřejmě už nebudeme muset čekat dlouho, protože postupné osvobozování od temného satanismu, včetně nastolení nových systémových a ekonomických změn, které vypadají jako zázrak (NESARA a GESARA), jsou už v plném běhu a na cestě ke svému plnému spuštění.

Kdybychom nebyli tak nevědomí, naivní, nepřipravení a nedůslední, nic z toho by se nemuselo stát a toto zlo by bylo zničeno ve svém počátku. Kdyby se lidstvo probudilo už před 30–40 lety, kdy začaly všechny tyto děti mizet ve velké míře, nemuselo to dojít tak daleko a tolik dětí celosvětově trpět v klecích a v podzemí po celém světě.

STATISTIKY ZTRACENÝCH DĚTÍ ZA JEDEN JEDINÝ ROK V NĚKTERÝCH ZEMÍCH
Amerika 800 000 UK 230 000
Německo 100 000 Kanada 50 500
Mexiko 45 000 Brazílie 40 000 Francie 39 000
CELKEM: 1 milion 304 500 dětí ročně pohřešovaných, o kterých víme a to jen v těchto zemích!

Všichni neseme zodpovědnost. To, co se děje s našimi dětmi je daň a trest za naši přílišnou důvěřivost, egoistickou zahleděnost jen na naše úzké osobní zájmy, za vzdání se své i kolektivní zodpovědnosti, za občanskou pasivitu při obraně našich základních práv a svobod, za zbabělost a bezcitnost k utrpení a potřebám druhých. Je nutno se na současnou situaci ale podívat jako velmi závažnou výzvu a jako příležitost k nápravě. Zkuste se na chvíli vžít do situace, že osud těchto dětí potká vás, vaši rodinu a vaše blízké… Jen lidské bezcitné zrůdy a lidský odpad se tomuto tématu vysmívá, bere ho na lehkou váhu a tím umožňuje pokračování těchto nesmírně odporných praktik. Takže vstaňte a podpořte ty, kteří se snaží sjednat nápravu. Zajímejte se a hledejte informace, abychom co nejpřesněji zjistili reálnou skutečnost o tom co se děje našim dětech, ať už je pravda jakákoliv a tak přispěli k ukončení tohoto odporného celoplanetárního hororu! Buďte alespoň digitální válečníci! Přemýšlejte, pište a sdílejte! Aliance v čele s Trumpem udělají hodně, ale ne všechno. Je to vaše Země, váš Žívot, vaše DĚTI.

Satanské řízení Deep State je výsledkem velmi dobře organizovaného dlouhodobého spiknutí za účelem zřídit Nový světový řád (New World Order), založený na luciferské vzpouře proti Bohu a přírodě. Označováni jsou jako globální elita nebo Deep State junta (Cabal), která nás vidí jako své otroky a majetek, s nímž může nakládat po libosti. Jsou to faraónští „Templar Bankers of Switzerland“ s přisluhovači pátého sloupu zednářů a jezuitů. Ve světě tvoří vládnoucí oligarchii. Vládnoucí Faraóni pocházejí z tajného luciferského náboženství, jež přišlo z Babylonu a Egypta.
Ilumináti dnešních dnů jsou známi jako sadistický satanský Luciferův kult, vedený nejbohatšími a nejmocnějšími lidmi na světě. Tento řád je plný homosexuálů a pedofilů. Ilumináti spolupracují s Vatikánem, CIA, Mossadem, Zednáři, Jezuity a tajnými společnostmi, jako Skull & Bones atd.

11. září 2001 bylo pro lidstvo sdělení a symbolika toho, co se chystali s námi udělat. Coronavirus ve spojení s věžemi 5G byl jejich plánovaným zvratem a jejich zabijáckým záměrem jak se chtěli s námi vypořádat, ale všechno se jim pokazilo, když Hilari nevyhrála volby, což je takřka nepochopitelné a dodnes většina zainteresovaných vůbec nechápe a nerozumí tomu, jak se to vlastně stalo, když výsledek voleb byl silně manipulován a opravován v její prospěch. Sčítací stroje byly nastaveny pro ni ve všech klíčových státech. Plno lidí věří, že to musel být božský zásah, který způsobil tento výsledek. Trump byl smýkán a vláčen v řítící se lavině a přesto vyhrál. Pokud by zvítězila Hilari, byla by již velká část Američanů umístěna ve vyhlazovacích táborech FEMA a další část obyvatel uzamčená ve svých domovech.

Aliance systematicky shromažďovala informace o plánech Deep State, její struktuře a jejich klíčových vůdčích „kádrech“ a hromadila zdrcující informace o celé této „bažině“. Celá akce je spojena se symbolem DECLAS a s odtajněním. Byly prolomeny bariéry, za kterými byly uloženy důležité, klíčové informace, díky kterým také mohl být uskutečněn plán „Q“. To co se dnes celosvětově děje a přichází je postupné naplňování tohoto plánu. Důležitou a nebezpečnou roli sehrál v celé této mocenské hře Julian Assange. Je to skutečně velký hráč (pokud budete bystří, tak objevíte jeho pozoruhodnou fyzickou podobnost s Dr. Johnem G. Trumpem, strýcem prezidenta). „John George Trump (21. srpna 1907 – 21. února 1985) byl americký vynálezce a fyzik. Ale v této rodině Trumpů je mnohem víc důležitých osob, ale to vyjde na povrch později, až se v Trumpově plánu naplní ještě několik bodů. V této rodině je další osoba, která bude poslem dobrých zpráv v nadcházejících měsících. Měla by se přímo podílet na uvolnění technologie bezdrátové a volné Teslovy elektřiny.

Už Kennedyové si dávno uvědomovali, že CIA je od nich vzdálena až příliš daleko a že je neovladatelná a příliš nebezpečná. Její chapadla jsou rozražena všude po celém světě a je velmi těžké s ní bojovat. Proto se o to ani nesnažili a prostě ji jen odstřihli. CIA je nyní to stejné, co vždy byla, ale je na očích. Je odhaleně viditelnou agenturou, která slouží zájmům 13- mocným rodinám a to je to nejdůležitější, vědět o tom a mít to na zřeteli. JFK už tehdy řekl: „Je třeba rozdělit CIA na tisíc kusů a rozptýlit je do větru“.

13 BLOODLINE RODINY

1 Dům Borja 2 House of Breakspeare
3 Dům Somaglie 4 Dům Orsiniho
5 Dům Conti 6 Dům Chigi
7 Dům z Colonny 8 Farneseho dům
9 Dům Medici 10 Dům Gaetan
11 Pamphiliho dům 12 Dům Este
13 Dům Aldobrandiniho

Společnost AG Barr shromáždila spoustu informací, které jim pomohly pochopit roli CIA ve všech mocenských plánech, politických procesech a souvislostech. Seznámili se s přichystanými děsivými scénáři, tragickými pro osud celého lidstva, které by byly s vysokou pravděpodobností naplněny, pokud by Hilari vyhrála volby a pokud by Trump nedokázal naplnit svůj plán.

Trampův krok číslo 1

Ředitel National Intelligence, Rick Grennel, zveřejnil se svolením prezidenta jména klíčových loutkářů: evropské královské rody, Merkel, Macron, Sarkozy, Rutte, Juncker, Verhofstadt, Sanchez, Rajoy, Blair, May, George Soros, Obama, Clintons, Bushes.
Deep State zahrnuje nejvyšší úroveň zaměstnanců tuctu mocných agentur, jako jsou CIA, FBI, IMF, CFR, BB, BIS, WHO, IMF, WB, top generály, admirály a vysoké armádní činitele, dlouholeté kongresmany, senátory, členy parlamentů, lordy, ředitele důležitých dozorčích agentur, šéfy a představenstva většiny velkých nadnárodních společností, kde Deep State vlastní majoritu akcií, špičkové žurnalisty téměř všech hlavních médií, členy vlivných rad a tajných společností. Ti všichni formují falešnou tvář našeho světa a formátují celý MATRIX „v přímém přenosu“. Historii tohoto spiknutí tvoří pečlivě naplánovaný „projekt“: postupné nabývání veškeré půdy, bohatství a zdrojů malým počtem privilegovaných jedinců, usilujících o nadvládu nad celým světem, včetně krádeže naší svobody koronavirovou karanténou. Tím, že své manipulace skrývali za jiné osoby, jejich plán na úplné převzetí planety byl až donedávna vysoce úspěšný. Po celé věky pomocí uplácení vodili lidi jako loutky na provázku, hromadili majetek, vliv a moc, aby se až přijde čas stali neomezenými skrytými vládci na planetě Zemi.

Do června roku 2017, pouze po 6 měsících v úřadu, Trump z větší části „vyčistil“ a restrukturalizoval některé klíčové organizace včetně FBI, a také některé další důležité kanceláře a na řídící místa jmenoval spolehlivé lidi.
Trampovi trvalo půl roku, než vyčistil Bílý dům a „bažinu“ ve Washingtonu DC. Potom nejdříve odjel (v létě roku 2017) do Saúdské Arábie. Existoval pro to závažný důvod. Navštívil v té době korunního prince Alwaleeda bin Talala. Alwaleed byl zapojen přímo do kauzy adrenochromu a „sklízení dětí“ v masivních tunelových sítích pod zemí. Alwaleed byl vnímán cabal a vlivnými 13-rodinami jako jejich obrovský spojenec, jako jeden z jejich 3 hlavních rukou a byl důležitou zbraní cabal. Byl to Alwaleed, který si vybral Obamu jako někoho, s kým spolupracoval mimo oficiální mocenské struktury, Byl to on, kdo financoval Obamu, a proto má Obama skutečné muslimské pozadí. Pokud to nevíte, tak Obama byl jako dítě „poskytnut“ jako sexuální hračka v rámci velkých shromáždění mocných mužů. To vysvětluje hodně o B. Obamovi, ale neomlouvá ho to za nic, co spáchal, přestože měl tak drsnou výchovu.
Alwaleed se stal jedním z klíčových přisluhovačů cabal tak, že se doslova brodil zlem a bylo mnoho Saudů, kterým se to nelíbilo. Proto klíčovým tahem Trumpa bylo, aby byl nejprve Alwaleed „sestřelen“. V mainstreamových médiích jsou o tom všude články, včetně zpráv CBS. Udělejte si svůj vlastní průzkum. Hned poté, co Trump opustil Saúdskou Arábii v červenci 2017, byl Alwaleed zatčen, sesazen a místo něj byl dosazen do čela Mohammed bin Salman (korunní princ Saúdské Arábie), který nesouhlasil s tím, co Alwaleed dělal, se vším tím pašováním, mučením a vraždami malých dětí pro adrenochrom.

Takže když Trump dorazil v létě 2017 do Saudské Arábie, rozložil pěkně všechny kompromitující dokumenty. (To udělal všem, kam přijel). Dostali obrovské složky, které obsahovaly všechny dokumenty, fotografie, disky. CD a DVD měly obrovskou výpovědní hodnotu, protože všechny záběry ukazovaly ty nejstrašnější věci, které udělali. NSA má shromážděné obrovské množství takových materiálů na všechny zkompromitované osoby po celém světě. Nejvíce, co je vyděsilo, byly kompilace DVD jejich největších „hitů“, těch nejodpornějších a nejhrůznějších činů. Takže Trump jim hned první den rozdal všechny tyto důkazy k „prozkoumání“ a korunní princ i král se ihned absolutně podřídili Donaldovi J. Trumpovi a on získal veřejnou kontrolu nad celou Saúdskou Arábií. Tuto situaci přibližuje veřejně pořádaný rituál Sword Dance, což je v muslimské kultuře velmi prestižní akce a tradice, při níž může pouze král držet rituální meč. Pořízené fotografie ale ukazují, že ten, kdo na této vysoce symbolické události drží meč, je Donald Trump. To, že veřejně a uprostřed státu držel Trump meč, zcela pokořilo celou Saúdskou Arábii a znamenalo to její jasnou a plnou kapitulaci. Na dalších fotografiích je vidět Saúdský král, který vypadá, jakoby měl právě zemřít, tak moc trpí duševní bolestí z toho, co se stalo. Prostě v létě 2017 museli předat klíče od Saúdské Arábie Donaldovi J. Trumpovi.

To byl krok č. 1, který Trump udělal, protože Saúdská Arábie byla velkým světovým hráčem v této multičetné šachové partii, takže Trump musel obsadit její místo. Důležité je si uvědomit, že všechny následující kroky, které Trump od tohoto okamžiku dělal, tak už byly za podpory Saudské Arábie, která se stala součástí jeho týmu. Trump Saudy vyšachoval ze hry, protože plné odhalení by pro ně bylo smrtící a zcela devastující. Nyní pro něj pracují, a hromadí pozitivní kredity, které jim časem mohou přinést bezpečnost a spásu a to, že nebudou tak tvrdě potrestáni, jak by mohli být. Saudská Arábie je nyní součástí Q-týmu a nový korunní princ Mohammed bin Salman, který nahradil Alwaleeda, se stal klíčovým hráčem a spolupracovníkem Trumpa a udělal již spoustu pozitivních věcí, aby Trumpovi pomohl naplňovat Q plán.

Trampův krok číslo 2 a 3

Trampovým krokem číslo 2 byla jeho okamžitá cesta do Izraele. Pokud si vzpomeneme na tu dobu, tak se nám objeví před očima, jak se všichni rozohňovali nad obrázky Donalda J. Trumpa u zdi nářků, čímž si všichni potvrzovali ty nejhorší obavy z toho, že Trump je sionistickým nástrojem?
Ale celá ta věc s Izraelem je jen další klam vůči veřejnosti a neexistuje nic takového jako genetický Žid. Izrael je trojským koněm, který je určený k tomu, aby vás srazil co nejhloupěji do králičí nory, protože nic z toho, co je veřejně tak vehementně prezentováno opravdu neexistuje. To vše si vymysleli u zlých Židů, Sionů. Židé slouží v globální šachové hře jen jako červený hadr na odvedení pozornosti od skutečných temných autorů této globalizační hry a až splní svoji roli, tak mají být „obětováni“ a jejich roli „výjimečnosti“ by měli převzít podle globálního scénáře Arméni.
Když přijel Trump do Izraele, tak se posadil před kamerou a i za kamerou s každým z těch lidí, kteří tam jsou opravdu u moci. Svou strategii založil opět na ovládnutí všech těch zkompromitovaných přisluhovačů cabal. „Mluvím s vámi“, řekl, „s vámi přisluhovači, Netanjahuem a se všemi ostatními, kteří jste se stali dětskými jedlíky. Podívejte se, tady toto je pro vás a vy máte na výběr“ a hodil jim na stůl velmi obsáhlou složku kompromitujících materiálů… Izraelci se u Trumpa zdržovali, kroutili se a vůbec nebyli připraveni mu podepsat svou naprostou podřízenost. Proto Trump zůstal o jeden den navíc a prohlásil, že neopustí Izrael, dokud nepodepíší a nebudou plně kapitulovat. Ten okamžik nastal až po jeho návštěvě zdi nářků a svou kapitulaci Izrael veřejně demonstroval pro zasvěcený svět tak, že umožnil USA přesunout svoji ambasádu do Jeruzaléma, včetně jejich vojenské ochranné jednotky. Tento symbolický akt jasně ukázal kapitulační podřízenost vůči Trumpovi a to, kdo má skutečnou moc v celé Svaté zemi se všemi Židy a sionisty. Tento krok učinil Trump pouze z jednoho důvodu, potřeboval ukázat zasvěceným a těm, kteří mají oči k vidění, že tímto okamžikem „sestřelil“ také Izrael. Tímto byl dokončen krok číslo 2 a bylo završeno to, že se Saúdská Arábie i Izrael ocitly na stejné palubě Trampovy bojové lodi demontující pedofilní cabal.

Krokem číslo 3 byla následující cesta Trumpa do Vatikánu. Také zde předložil papeži Františkovi obrovskou složku a řekl: „Udělejte si čas monsignore, podívejte se, možná budete chtít vrátit své červené boty“. A Trump mu dále řekl: „Neodejdu, dokud mi nepodepíšete nějaké dokumenty“. Těm z Vatikánu to trvalo pouze tu noc a další den Donaldu Trumpovi kapitulovali. Z této návštěvy se dochovala velmi slavná fotografie toho léta roku 2017 – POTUS ve Vatikánu, stojící vedle Franciska, kde Francis vypadá, jako by ho přejelo asi 60 návěsů a Trump má na tváři výraz, který je směsicí vítězství, radosti a zlomyslnosti, protože ví, že se mu podařil obrovsky důležitý a veliký čin. Pro lepší vizualizaci pohřbívání Vatikánu si Melánie Trumpová, jako signál pro veřejnost, oblékla černé pohřební šaty.
Co ale musel Vatikán udělat, aby se mohl upsat Trumpovi? Zbavit FED finanční moci, protože FED byl řízen určitou skupinou v katolické církvi, která sice vyšla z lůna katolické církve a šířila křesťanské učení, které si ale značně upravila a překroutila, přesně podle svých potřeb a představ. Tou skupinou jsou Jezuité a to je ta skutečná MAFIA. Žádní svatí muži, ale síla, která má „posádku“ v každém malém městě. Tato MAFIA má zastoupení v každém městě po této rozlehlé Zemi a každá tato malá MAFIA vzdává hold a nosí informace určité konkrétní mocenské skupině v katolické církvi. Ona byla tou skutečnou mafií a měla na starost kontrolu nad FEDem. MAFIA je zkratka pro – „Morte Alla Francia Italia Anelia“.

Trump neodešel, dokud si nevynutil, že papež Francis vydal papežský býk (veřejné nařízení, listina vydaná papežem), oznamující, že k určitému datu Vatikánská banka, která měla na starost státní pokladnu celé Země a bankovní systémy Federálního rezervního systému v každé zemi, bude předána Donaldovi J. Trumpovi…

pokračování…

zdroj:

https://www.facebook.com/ota.vesely.1238/posts/622004735397830

související:

http://knihya.cz/adrenochrom-elitni-fontana-vecneho-mladi-vyschla-satanistum-z-hollywoodu-nastaly-krusne-casy/

http://knihya.cz/the-black-eye-club/

http://knihya.cz/adrenochrom-a-zneuzivani-deti-se-zacina-oficialne-zverejnovat/

http://knihya.cz/nejsilenejsi-svetove-spiknuti/