KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Kalouskovy podvody a nekonečná hra s čísly

image41RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO, RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně, bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín), předkládá veřejnosti tyto informace:

Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2 310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky. Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za 114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč. Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r. 2008 půjčila Topolánkova vláda 70 mld. Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila.

Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na scéně se najednou objevily dva případy:

1) Ještě v r. 2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím r. 2008 klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v r. 2009 Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno. Kalousek proto “odškodnil” Nomuru 3,6 mld. Kč.

Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes, 7.5.2009).

Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!

Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.

2) Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND.

V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po “dohodě” s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč!

Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé.

Čtěte také: Evropa se bouří, osmělí se Češi?

Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek “Budou legálně ukradeny miliardy?” Hovoří v něm o tom, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF.

V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k “dohodě”, že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min. financí.

Čtěte také: České protivládní iniciativy píší ambasádám, preventivně se dovolávají pomoci

Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu. A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč.

Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči k zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo.

Čtěte také: Česko od totality k totalitě – už dost, pojďme to změnit!

Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi (VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků.

Čtěte také: Exilová vláda píše nastupujícímu prezidentovi Miloši Zemanovi

Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž…

Pošli to prosím dál… ať občané vidí, koho máme ve vládě!

http://www.exilovenoviny.cz/articles/2013/03/14/kalouskovy-podvody-nekonecna-hra-s-cisly-je-tedy-sila

3 Comments

  1. tak jsem vždy říkával že patří provést defenestraci v praze a tu první když je házeli na kopí a né do vody ale teď už je opravdu patří vystřílet a bude pokoj

  2. Spirit No. 4

    29.3.2013 at 23:24

    Je to přesně tak, jak píšete, jen chci podotknout, že se nejedná pouze o tyranii, ale přímo o GENOCIDU národa ve prospěch xindlu vydávající se za oběť. Oni už tady mají skoupeno skoro všechno a obávám se, že se to spící ovce, zvané eufemisticky občané, brzy dovědí, aniž by proti tomu něco dokázaly podniknout, jsouce cíleně upravovány do podoby nemyslících test crash dummies A co s tím? Tady pomůže snad jen defenestrace, ale na to asi nebude dost dobrovolníků. Jó, pokud jde o hopsání a vykřikování kdo neskáče, není Čech, tak tam je zájemců víc než je zdrávo, ale jde-li o přežití národa, tak to ne, to přece nejde, to já nemůžu, vždyť mám přece rodinu. A o to jde, Češi jsou největší zbabělci z celé EU, ne-li na světě, proto s námi zacházejí jako s nesvéprávnými dementy, neboť vědí, že si to mohou dovolit a že švejci budou i nadále držet hubu a krok.

  3. Dokuď v této zemi bude vládnout lichva řízená státem, která bude okrádat lidi o peníze a majetky, tak se nic nezmění. Jsem pro odebrání veškerých majetků a zablokování všech osobních kont i v zahraničí všem těm vládním představitelům, soudcům a právníkům ( např. Berdychův gang atkd. ), lichvářům a exekutorům, kteří zde kradli a jimž se to prokáže, protože zneužili své funkce proti národu a to je vlastizrada – zneuctili lidi – mnoho sebevražd a zničených životů. Je to trestný čin jak proti občanskému zákoníku, ústavě, tak i proti Listině základních práv a svobod. TOTO NENÍ DEMOKRACIE, ALE TYRANIE NÁRODA a sleduji, že už ta exekutorská mafie začíná postihovat už i bohaté a známé osobnosti, tak i oni by se měli vzepřít a jít proti vládě s národem a s pomocí sdělovacích prostředků, lidí tuto tyranii svrhnout a z nakradených miliard částečně odškodnit ty poškozené např. H SYSTÉM a těm co za pár desítek tisíc sebrali třeba střechu nad hlavou a zbytkem se pokusit splatit dluh republiky.
    Nechal bych těm tunelářům byt 1+1 někde na vesnici a 15let ojeté staré auto aby s ním museli ráno každý den dojíždět do práce v nějaké montovně s platem 10-15tis./měsíc a uvidíte, že si sami hodí mašli, protože to psychycky neunesou. A samozřejmostí by bylo doživotní zákaz politické činnosti ať si nadávají v té hospodě u piva, tam budou neškodní jako všichni z nás.

Napsat komentář

© 2020 KnihyA