Marshall Report 13.Q5.2Q21
https://themarshallreport.wordpress.com/2021/05/13/evergiven-update/

Evergiven se nikam nechystá. Kapitán a všichni pracovníci jsou zadržováni úřady, a to od chvíle, kdy byli vyproštěni a byli odtaženi na místo v Suezském průplavu. Zprávy od ostatních ukazují, že mají obrovské množství důkazů týkajících se obchodu s lidmi a drogami, včetně obchodu s drogami, jako je Adrenochrom, klimatickými zbraněmi, zbraněmi hromadného ničení a dalším nelegálním nákladem.

.

Loď je stále vyšetřována a izraelské, egyptské, americké armády shromáždily přímé důkazy. Evergiven je jako vyplavené město v poušti, plovoucí hromada kontejnerů a jedna velká nákladná chyba – 10 miliard dolarů z celosvětového obchodu zabavených a sedících v Rudém moři.
Takže zatímco falešné zprávy mlčí, ještě zdaleka není konec.

Zprávy se chovají, jako by to bylo normální a jediné, co brání propuštění kontejnerové lodi, je, že musí zaplatit 1 miliardu dolarů?
Čas ukáže, co se stane, zatím je jisté jedno, že loď je plná a nemá kam plout. Kontejnery jsou pod kontrolou. Z tohoto nákladu nebude žádný zisk. Ale zatím se říká, že je chytili a že to teprve začíná.
https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/05/image-36.png