KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: GREER (page 1 of 2)

Steven Greer: Koherentní sekvenční myšlení

img_1610Přirozenost mysli nebo vědomí je to, co je vždy nelineární. Probuzení v jeho ryzí formě je přesně to, čemu se bráníme – je ve své podstatě nelineární a mimo běžnou realitu. Znamená to schopnost nebo stav bytí každé životní formy – ať už lidské nebo jiné – je vědomé, je nelineární, všudypřítomné a nezávislé na čase a prostoru.… Čtěte víc ...

Zlomové odhalení reality

Dokument o UFO odhaluje “humanoida neznámého určení”

Nový dokument o UFO, mimozemšťanech a pokročilé čisté energii doufá, že předloží důkaz o tom, jak vláda USA přišla na to, jakým způsobem zacházet s UFO a jak skrývat pokročilou technologii, jež může poskytovat čistou energii.Čtěte víc ...

O bádání ohledně možného mimozemského těla… Zpráva Dr. Greera

Po mnoha týdnech cestování jsme zde zpět se zprávou o ohromujících výsledcích, které jsme obdrželi z našeho studia malého, možného mimozemského těla, o kterém jsme diskutovali v minulém blogu.

drDr. Bravo, Emery Smith a já, jsme odcestovali do země, která je nyní domovem této malé, možné mimozemské entity a byli jsme schopni úspěšně získat rozsáhlé RTG snímky a výsledky CT tohoto těla.

Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 17. Závěr

http://www.knihya.cz/19625/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-16

atom43. VSTUPUJÍCÍ VĚDOMÍ

Pleteme si mapu s místem. Mohu vám dát mapu nějakého místa, nebude to však místo samotné. Ukryto je v nás všechno. Jistě, díváme se ven z našeho fyzického těla, ale ve skutečnosti je to podstata mysli, vědomí v nás, skrze které jsme bdělí, všudypřítomné a překračuje prostor a čas i všechny stupně kosmologie.Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 16

http://www.knihya.cz/19514/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-15

carte_lemurie40. MEZIPLANETÁRNÍ KOMUNITA

 

Pokud nechápeme podstatu reality, nemůžeme opravdu porozumět podstatě budoucnosti. Když mluvíme o budoucnosti, můžeme hovořit pouze o tom, co pravděpodobně bude. Mohou se měnit detaily, může se měnit časová osa sledu událostí – ovšem hlavní téma je dobře známo.Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 15

http://www.knihya.cz/19372/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-14

.

37. KAPKA A OCEÁN JEDNO JSOU

 

Existuje nádherné rčení: „Poznání je jedno, ale hloupost je násobí.” Přímé vnímání mysli je velmi prosté, ale existuje tolik detailů ohledně toho, jak to všechno vyjádřit, že se zaplétáme do hádek. Sedíme v tomto bodě prostoru, a přesto je v témže okamžiku v tom bodu skryto to, co přesahuje čas a prostor.Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 14

http://www.knihya.cz/19117/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-13

.

35. ŘÍZENÁ MEDITACE: STRUKTURA VESMÍRU

 

obr18_0Skrze dokonale integrující a spojující efekt čisté mysli či vědomí můžeme prožít všechno, od manifestací toho Neohraničeného po místa vzdálená v prostoru a čase. Pomoci nám v tom může řízená meditace, kdy jeden ze skupiny čte text, případně je možné si vyhledat a obstarat CD na http://www.cseti.org.Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 13

http://www.knihya.cz/18800/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-12

.

33. NOVÝ SVĚT – POKUD MŮŽETE, VEZMĚTE SI JEJ

 

et1-150x150Nyní je naprosto zásadní, abychom přešli od lidí s top-secret prověrkami, od dokumentů a svědectví ke skutečným přístrojům, protože to je záležitost vědy zabývající se hmotou. Musíme přesvědčit některé vědce, kteří mají vědomosti o těchto technologiích na novou energii, že brána je otevřena.Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 12

http://www.knihya.cz/18742/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-11

.

30. NETVOR NEKONTROLOVANÉ MOCI

 

Existuje relativně malá skupina lidí, kteří fakticky provádějí ty tajné UFO programy. Co se týče plné informovanosti a operační autority – výkonné moci – nemá to nic společného s prezidentem Spojených států nebo s kongresem.Čtěte víc ...

UTAJOVANÁ PRAVDA – ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ 11.

http://www.knihya.cz/18616/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-10

.

27. SKUTEČNÝ SKOK V PŘED – KOSMICKÝ OKAMŽIK

 

obr18_04Od lidí jako Catherine Austin Fittsová, která pracovala v administrativě prezidenta Bushe staršího v odboru pro bytovou výstavbu a rozvoj měst, víme, že z každé dotace podloudně odteče do těch tajných programů ohromné množství peněz.Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA