KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě vše, co hledáte. S láskou, úctou a pokorou JB

Category: ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 5. část

image55Manipulácia na všetkých úrovniach

Základom nášho zdravotníctva nie je etika a veda, ale korupcia a podvod. Od nás vynútené peniaze sú pouţívané aj na podmazanie medicínskych mienkotvorcov ako sú lekári, lekárnici, vedci, politici, novinári atď., aby odborníkom a verejnosti vychvaľovali medicínsky nezmy- sel.

Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 4. část

image33Záplava liekov

Podľa expertov by na zabezpečenie najlepšej medicínskej starostlivosti stačilo 3 000 liekov [88 (str. 100)]. Na svete však existuje viac ako 200 000 liekov s ročným obratom asi 300 mi- liárd dolárov [61 (str. 361)].

V Nemecku spotreba liekov na jedného obyvateľa vzrástla od roku 1950 na viac ako 20- násobok [101].

Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 3. část

image28Nový svetový poriadok

Najneskôr od posledného storočia je svet reorganizovaný do novej vládnuteľnej formy, do nového svetového poriadku (New World Order, NWO). Ţiadna konšpiračná teória, ale prax. Počas stretnutia na najvyššej úrovni G20 v Londýne dňa 02.04.2009 potvrdil aj anglický premiér Gordon Brown vznik „nového svetového poriadku“ [102].

Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 2. část

image19Kríž s byrokraciou ministerstiev

To, ţe aliancia medzi priemyslom a byrokraciou ministerstiev mohla takto zrásť a rozšíriť sa, je imanenciou systému. Byrokracia ministerstiev nie je ani volená, ani odvolávaná, ale pretr- vá všetky zmeny ministrov a partají. Je tak znamenitým úkrytom pre záujmové skupiny, aby prakticky bez kontroly a časovo neobmedzene vytvárala spriahnuté zoskupenia a siete.

Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 1. část

image18Ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia

Zhrnutie

Regina Nowack
(preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog)

Neexistuje žádný zločin, žádný úskok, žádný trik, žádný podfuk, žádné neřesti, které by dokázaly přežít bez utajení. Stačí jak se tyto tajnosti vytáhnou na denní světlo, popíší, zesměšní před očima všechny, a dřív či později jejich veřejná zmínka začne prohlížet.

Čtěte víc ...

© 2019 KnihyA