KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Category: ŠIFRY (page 1 of 2)

Odhalení největšího zločineckého spiknutí

Čtěte víc ...

Slovanský, jemnohmotný a ještě podivnější svět

O Slovanech  víme z vědeckých kruhů toto: Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy 

Pak je ale zajímavé, narazíte- li na obrázky:

V roce 1586 po Kristu se psal rok 7 093 podle Slovanského kalendáře:)

A my Čechoslováci jsme hrdi na práci pana Bedřich Hrozného, tento pán rozluštil písmo Chétiů i když i zde je mnoho rozporů…  a my jsme se o něm učili všichni ve škole.Čtěte víc ...

Který den jste se narodili?

image32Den narození 1 – NEZÁVISLOST
Silná individualita, která potřebuje volnost a nezávislost, ovšem si rozhoduje sama. Iniciativní, sebejistý, dynamický, průbojný. Nechybí mu ctižádost, je velmi cílevědomý, touha prosadit se. Nerad se podřizuje autoritám, potrpí si na obdiv a uznání. V partnerských vztazích rovněž vyžaduje svobodu a prostor.Čtěte víc ...

Kniha jako kódovací tabulka

Při válečných konfliktech se museli tajní agenti často vydávat do nepřátelských linií a měst. Nebo místní obyvatelé, kteří měli jisté vazby v zahraničí nebo nesouhlasili s postupem své vlády, pracovali pro takzvanou „druhou stranu“.

20091209-kniha_240_171Přítomnost šifrovacích pomůcek pro takového agenta mohla znamenat smrtelné riziko.… Čtěte víc ...

Enigma

2009-enigma-kryptografie-a-steganografieRotovací šifrovací přístroj. Jak se rozvíjela věda a technika, postupně se začaly využívat složité šifrovací stroje a mechanismy, které dokázaly vytvořit velmi silné kódy s astronomickým počtem kombinací. Jedním takovým byla Enigma. 23. února 1918 si dal německý inženýr Arthur Scherbius patentovat šifrovací přístroj, který fungoval na bázi rotorů.… Čtěte víc ...

Samuel Finley Breese Morse

17Samuel F. B. Morse se narodil v Charlestownu v Massachusetts. Živil se malířstvím a současně studoval na univerzitě v Yale. V roce 1810 svoje studia na univerzitě zdárně ukončil a rozhodl se věnovat svůj čas  vynalézání nového telegrafu.

Svůj sen uvést do života elektromagnetickou telegrafii a novou abecedu si začal splňovat na podzim roku 1835, kdy se pokusil přenést telegrafické nahrávky na papírový kotouč.… Čtěte víc ...

Transpoziční šifra plukovníka Roche

15V předminulém díle jsme odhalili šifrovací metodu, kterou používal kardinál Richelieu. Dnes se společně podíváme na další transpoziční šifru, kterou vymyslel plukovník Jean-Baptiste Roche. Tento francouzský inženýr (*1861) vystudoval pařížskou Polytechniku a stal se zakladatelem Vyšší školy aeronautiky a mechanického inženýrství (dnešní Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace).Čtěte víc ...

Hieronymus Cardanus – (Jeroným Cardan)

14Jeden z nejvzdělanějších renesančních učenců 16. století, matematik, fyzik, lékař, astrolog a filosof Jeroným Cardan, vynalezl nový způsob šifrování pomocí šifrovací mřížky. Šifrovací mřížka byla destička tvaru čtverce, ve které byly na určených místech vyřezány otvory. Mřížka se přiložila na papír a do průřezů se napsal zvolený text.Čtěte víc ...

Armand Jean du Plessis – Kardinál Richelieu první ministr krále Ludvíka XIII

Ve 14. století ve Francii byla používána jednoduchá transpoziční šifra. Jejím autorem nebyl nikdo jiný než proslulý kardinál Richelieu – nechvalně známá „Šedá eminence.“

20080711-sifry-kryptografie-kardinal-richelieu-_240_347Richelieu byl prvním ministrem krále Ludvíka XIII. Za jeho éry se Francie pozdvihla na úroveň přední evropské mocnosti.… Čtěte víc ...

Opat Johannes Trittheim

Za zakladatele moderní evropské kryptografie je považován benediktinský opat Johannes Trittheim (1462 – 1518) učenec mnoha talentů známý také jako teoretik kryptografie a steganografie.

20080704-sifry-kryptografie-index-librorum-prohibitorumKolem roku 1 500 n.l. napsal první knihu o šifrování – tři svazky díla Steganographia (napsána roku 1499 a vydána 1606 ve Frankfurtu, roku 1609 byla umístěna na Index Librorum Prohibitorum.[1]), které pojednávají právě o odvětví stenografie.… Čtěte víc ...

Older posts

© 2021 KnihyA