“Tartarijský” geopolymerní beton vydržel navždy a postupem času se ještě zpevňoval. Gigantické železné a skleněné struktury, které byly nahoře zakončeny kopulemi a kovovými špicemi, byly přítomny na všech kontinentech. Ve spojení se RTUTÍ distribuovali bezplatnou atmosférickou energii pro všechny. Některé věže a stanice jsou stále ještě v provozu, bohužel již energii neprodukují. Paraziti zničili a “zamkli” tuto starou technologii, aby kontrolovali distribuci energií a nechali si platit za její dodávky. Atmosférická neboli volná energie generuje elektřinu přímo z prostředí. Kostely, chrámy, dómy a katedrály dříve sloužily jako sběrače energie a energie, kterou dodávaly, se používala nejen k vytápění, ale také k osvětlení. Pomocí zvonů zapínali v noci pouliční osvětlení. Obelisky, kostely a kopule byly věže a elektrárny pro přenos čisté, bezplatné a bezdrátové energie, které byly později vybaveny kříži a jinými náboženskými symboly, aby zakryly svůj původní účel.

Také byl používán atmosférický generátor, což je kompaktní válcovitý předmět se dvěma malými mosaznými koulemi vyčnívajícími z vrcholu. Uspořádání ocelových drátů a minerálů bylo upevněné takovým způsobem, že čerpalo elektřinu ze vzduchu, kondenzovalo ji a používalo ji k pohonu. Tento systém zásoboval celý svět atmosférickou energií například i prostřednictvím obrovského průmyslového parku v zemích později zvaných Německo a Maďarsko. Tato vysoce rozvinutá civilizace byla parazity zničena v letech 1780 až 1870 termonukleární válkou, která způsobila jadernou zimu roku 1816 – “rok, kdy nebylo léto”. Ulice měst byly opuštěné, přehrady byly vyhozeny do povětří falešnými zemětřeseními, záplavy zničily a ochromily průmyslová odvětví a veškerou činnost, rozšířily se epidemie a škůdci, byli zavražděni knížata a vládci, byly vyvolány obrovské požáry, které ničily nechtěné lidi a ničily paláce a budovy vybavené špičkovou technologií na atmosférickou energii. Magnáti jako JP Morgan “vytvořili” vědecké postavy jako Thomas Edison, aby zbavili lidstvo volné energie a vybudovali monopoly se zisky.

Díky důmyslnému inženýrství, složité architektuře a pokročilé technologii přeměnili Tartariáni Zemi na desku s obvody poháněnou éterem. Stejně jako to dělala civilizace před nimi s pyramidami a chrámy. Vrcholy tartarských budov byly použity jako éterické elektrické antény, které byly připojeny k výztuži zapuštěné v celé konstrukci budovy. I pouliční osvětlení sloužilo jako vysoké éterické elektrické antény. Tato pouliční světla využívala sílu éteru, který způsobil, že plyny uvnitř horní baňky ionizovaly a fluoreskovaly. Žárovky, které byly umístěny na pouličních lampách a nacházely se i v domech samotných Tartarijců, byly vyrobeny z určitého druhu křemenného krystalu. Tyto žárovky obsahovaly různé látky, jako je rtuť nebo rádium, které pak reagovaly s éterem.

Lidé za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování si zvykli bohužel klečet a plazit se

 

“Nikdy si nemyslete, že jste ‘ubozí červíčkové’, jak radí církev. Ne! Nikdy nesmí mít člověk strach před Bohem. Jak stojí v jedné upanišádě: ‘Nebojte se mne, neboť vy jste já.’ (Átman). Když upadlo pravé poznání, začal člověk klekat, spínat ruce a plazit se před tváří Hospodinovou. Dokud byl v poznání, tak stál člověk zpříma a rozpínal ruce.” (František Drtikol)

Lidé si bohužel za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování zvykli klečet a plazit se a poslouchat se skloněnou hlavou. V dnešní době jsou ochotni toto dělat, a co je ještě horší, je jim to jedno, KOMU se budou klanět a před KÝM se budou plazit. Dokonce si sami hledají své zvrácené modly a připadá jim to normální.

“Pokud má někdo strach, tak zaručeně nechápe situaci, ve které se nachází. Na Zemi je nás 7,8 miliardy a jich je tu jen 2,5 milionu, tak proč a koho se bojíme? Už nezáleží na tom, kdo co udělal, musíme odpustit a zapomenout. Záleží jen na tom, čím se jako celek staneme, protože toto nyní vytváříme, a pokud uvízneme v minulosti, budeme to vytvářet i v budoucnosti. Proto se musíme zbavit všeho odpadu a z pozice lásky se soustředit jen na to, co chceme…”

“Láskyplní mimozemšťané jsou tu proto, aby nám pomáhali, nejsou tu proto, aby nám vládli, a aby byli našimi bohy nebo abychom je uctívali. Je to o nás a lidstvo musí převzít svou odpovědnost za svůj vývoj. Každý si musí vzít zpět svou moc nad sebou. Musíme se v tom navzájem povzbuzovat, ale ty kroky ke svobodě musí udělat každý sám…”

Pro svět přichází obrovský příslib a naděje, dokonce i pro ty, kteří se o mimozemšťanech teprve dozvídají a teprve poprvé připouštějí, že tu pravděpodobně nejsme sami. Nevědí, že už byly odhaleny neuvěřitelné technologie, které vznikly na základě reverzního inženýrství nebo byly nalezeny z doby staré i statisíce let. Popravdě řečeno, nic z toho nesouvisí s mimozemšťany, to všechno souvisí s námi, s lidstvem. Byli jsme a jsme ve válce a většina lidí o tom nic neví, ví jen o vládních strukturách, náboženstvích a dalších temných strukturách, které tu byly vytvořené prostřednictvím šlechty, vlád, královských rodin, představitelů Vatikánu atd. Lidé nevědí, že jsme byli ve válce, která probíhala i v podzemí a na nebi. Ale dozví se to, protože je to velmi významné a informace o tom už vyplouvají nezadržitelně na povrch.

A co je pozoruhodné, že je tu celá galaxie, která nás podporuje v osvobozování. Ale nejpřísněji střežené tajemství na této planetě se netýká jich, ale toho, kdo jsme my. Celkem se skládáme z 22 mimozemských druhů, z druhů, které tu byli stovky tisíc let, a které se křížily s lidstvem a zanechaly tu své potomky. To je ta fyzická stránka věci. Duchovní aspekt toho, kým jsme, je ještě poučnější a ještě úžasnější. Někteří z nás už mají v mozku struktury ze čtvrté, páté a šesté dimenze. Přemýšlejte o tom. Existují lidé, kteří mají v mozku struktury ze sedmé, osmé, deváté dimenze, někteří z desáté a jedenácté. Jedná se o dimenzionální struktury. Jste fyzicky ze třetí hustoty, a přesto máte v mozku multidimenzionální struktury.

Dalším nejvíce střeženým tajemstvím je to, že mnoho dětí se dnes už rodí s třetím vláknem DNA

 

Mnoho lidí, kteří prožili zážitek blízké smrti, se vrací zpět se třemi, čtyřmi nebo dokonce i s pěti vlákny DNA. V Austrálii je muž, který byl mrtvý hodinu a 45 minut, probudil se v márnici, a když ho vyšetřili, měl šest vláken DNA. Nic z toho, co nás učili, není pravda, neřekli nám vůbec nic o tom, kdo skutečně jsme. Tělo je fyzická forma, která je holografickým otiskem duše. Když se při početí duše připojí k tělu, vytvoří hologram, a ten je tím, kým jsme. Jsme pozoruhodné duchovní bytosti, které uvízly v opravdu zlém systému a všichni si to začínají uvědomovat. Vidíme teď spoustu protikladů, vidíme, co nechceme, to je jedna věc, ale musíme pracovat na tom, co chceme, to je teď naše skutečná práce. Pokud nechcete nový světový řád, pokud nechcete lékařskou mafii, globální vládu, pokud nechcete nic z toho, tak se musíte rozhodnout, co chcete, a na to se musíte začít soustřeďovat, protože vy jste mocní tvůrci. Skutečně jimi jste. Nedokážeme sice vytvářet dimenze, ale dokážeme vytvářet reality. Měli byste vědět, že můžete vytvořit cokoli, co se vám zachce. Byli jsme zneužíváni prostřednictvím naší nevědomosti a zotročováni pomocí systému přesvědčení, které omezovaly naše myšlení. Pokud odstraníte všechny technologie, které dnes na planetě používáme, a zaměříte se pouze na psychologii civilizace, pak jsme ve většině případů uvízli na úrovni středověku, což je způsob našeho myšlení, způsob, jakým se k sobě chováme, jak na sebe navzájem pohlížíme. Vládnou nám vládní struktury, a také další druhy struktur, které lidstvo ovládají a manipulují s ním. To vše se děje cíleně a záměrně, aby nás udrželi na dně, aby nás mohli utlačovat a rozdělili nás.

Ti z vás, kteří sledují Schumannovu rezonanci, tak víte, že 10 tisíc let byla 7,85 Hz a že nyní je nová norma 23 až 28 Hz a není neobvyklé, že dosahuje vrcholy přes 200 Hz. A kdykoli dojde k tomuto vrcholu, naše DNA, která slouží jako anténa, se začne rozšiřovat, pak se zase smršťovat, ale kdykoli dosáhne tohoto vrcholu, naučíme se v sobě udržet více světla. A čím více světla a frekvence dokážeme v sobě udržet, tím větší tlak je vyvíjen na naši DNA a ta se pak také rozšiřuje. Takže všichni a to bez ohledu na to, jestli si to uvědomujete nebo ne, vzestupujete, dokonce i když tomu nevěříte, tak vaše tělo vzestupuje, protože vzestupuje i Země. Země se rozpíná, zvětšuje se, nehroutí se, ale roste, aby udržela víc obyvatel. Země s námi neskončila, nejsme její nepřátelé, nejsme virus, virem jsou pro Zemi parazitické mimozemské bytosti.

Zbývají poslední tahy k osvobození lidstva

 

Pokud se podíváme na situaci na Zemi jako na multidimenzionální šachovou partii, protože v této šachové partii máme komponenty ze třetí, čtvrté a páté hustoty, tak abychom dosáhli osvobození lidstva, máme před sebou čtyři poslední tahy. Zbývají nám už jen čtyři tahy. Temná strana se nechce pohnout a nechce udělat svůj poslední tah, který jí ještě zbývá udělat. Místo toho aby už odtud opravdu odešla, tak vytváří zmatek, jako je covid, Afghánistán, Ukrajina, Izrael a další falešné poplachy, které se budou ještě chvíli dít, aby vytvořily chaos nebo válku. A jediným důvodem tohoto jejich úsilí je pokusit se oddálit svůj poslední tah. Světelné síly a láskyplné hvězdné národy je nutí k dalšímu tahu a chtějí, aby byla tato situace co nejdříve ukončená. Musím vás ale varovat, následné události budou opravdu divoké. Jejich pád bude ošklivý.

Kontroloři této planety ji ovládali již více než 10 000 let a nemají doslova kam odejít, protože jakmile budou odstaveni od moci, už nebudou více existovat. Není v plánu je věznit, ale skoncovat s nimi, což si nepochybně zaslouží. K velkému posunu došlo někdy v loňském roce, kdy jste se mohli dozvědět o obchodování s dětmi a o všem, co s tím souvisí. Duše, které nyní přicházejí na tuto planetu, jsou neuvěřitelně vyvinuté, čímž myslím jejich avatary. Jejich úkolem je přijít a posunout lidstvo na vyšší úroveň, aby se v příštích sto letech tato planeta mohla stát součástí galaktického společenství. Budeme žít jako v láskyplných Hvězdných válkách a budeme cestovat nejen po naší sluneční soustavě, ale po celé galaxii. Takový je plán. Za 25 let tuto planetu ani nepoznáme, tak rychle se vše bude změnit. A aby se tak stalo, tak lidstvo musí zrychlit. Tím je myšleno, že potřebujeme posílit svou vlastní moc, protože neustálým ustupováním, kvůli falešné pandemii, kvůli médiím, kterým je umožněno neustále o všem lhát, nás to tlačí zpět. Musíme se postavit sami za sebe, musíme se postavit jeden za druhého a samozřejmě musíme hájit svou osobní svobodu, protože pokud selžeme, tak to vrátí planetu o stovky let nazpět a my se s těmito parazitickými padouchy budeme muset potýkat i nadále. Skoro všechno je už hotové. Byla to pro nás mimořádně náročná cesta, ale už dozrál čas, aby parazitické bytosti byly zničeny nebo utekly. Lidstvo si zaslouží dostat příležitost k tomu, aby se mohlo normálně vyvíjet a stát se tím, čím má být.

Mnozí z nás jsou součástí skupin duší, které pocházejí z různých hvězdných národů, z různých částí galaxie nebo dokonce z jiných galaxií, které sem přišly, aby pomohly v evoluci nejen Zemi, ale i třetí dimenzi v naší galaxii jako celku. Zapamatujte si, že všechno, co vidíme, dokonce i to, co vnímáme jako velmi pevné, je hologram. Pro mnoho lidí je těžké toto pochopit, ale když vezmete jakoukoli fyzickou formu, cokoli na této planetě, a dáte to pod mikroelektronový mikroskop, tak všechno co uvidíte, je světlo. Nic pevného neexistuje, vše je světlo, které bylo vytvořeno nějakým záměrem. Záměr vytváří gravitační vlnu, gravitační vlna pak vytváří DNA, kterou do sebe doslova vtáhnete z éteru. To všechno bylo ve fyzice již dokázáno. Ve skutečnosti dochází k přesunu DNA z jednoho místa na druhé a v procesu přesunu DNA doslova zmizí, protože přejde do jiné dimenze a pak se zase vrátí zpět. Toto všechno už jste, musíte se to jen dozvědět, musíte to objevit a musíte zahájit proces, ve kterém se se vším obeznámíte. Ve vás je toho mnohem víc, než si vůbec dokážete představit. Jste tak neuvěřitelní, že zde je na 138 různých hvězdných národů, které sem přišly pomoct při této záchraně. Jsou všude, jsou po celé naší sluneční soustavě a je pozoruhodné, kolik jich přišlo nám pomoci. A i když na mimozemšťany třeba nevěříte, tak to nevadí, protože za pár let na tom stejně nebude záležet, protože to budete již vědět.

Dnes již máme svoje Hvězdné síly a všechny pokrokové technologie byly zpětně zkonstruovány z lodí, které jsme získali, které nám byly darovány nebo které jsme někde našli zakopané, ať už v Antarktidě nebo v písku Sahary. Takové lodě byly nalezeny všude. Máme tu pyramidy, včetně těch skrytých a těch na dně oceánů. Nepostavili jsme je, nedokázali bychom to ani dnes, nepostavili jsme ani ty na Marsu nebo na Měsíci. Velmi mnoho z oficiálně prezentované historie, co nás učí je lež a je to přímo směšné.

My všichni, kteří jsme právě teď na Zemi, jsme zakladateli budoucí civilizace Pozemšťanů…

 

Pokud by vás zajímala skutečná historie, doporučil bych vám začít s Knihou Henochovou, nemyslím tu, kterou napsal J. J. Hurtak, ale tu, kterou katolická církev vyřadila z Bible v roce 1611, kde se píše o duchovních strukturách, které se nachází kolem planety. Píše se tam o historii Anunnaki Nephilim, padlých andělech a také o některých mimozemských technologiích, které lidstvo dříve používalo. O tom všem psali Sumerové, ale nám se říká, že to byla jen fantazie, ale je to skutečná historie. Chaldejci, po kterých toho moc nezůstalo, protože před námi všechno od nich ukryli, tak Chaldejci mluví o tom, jak k nám takové mimozemské skupiny pozvali, jak s nimi seděli, jak přijímali zákony, psali edikty, když vytvářeli komunity a udržitelné programy. Všechny tyto věci, které děláme dnes, už existovaly před 25 nebo 35 tisíci lety. A až se lidstvo osvobodí od kontrolorů, udělá něco podobného. Ale to, co se děje teď, je, že nás neustále straší. Vytvořili scénář, ve kterém nás obklopili strachem, a to způsobuje snižování našich frekvencí. Ale každý systém a každá struktura kdekoliv vytvořená prostřednictvím strachu, je v neustálém rozkladu a nakonec nikdy nepřežije. Pro lidstvo je to velká výzva, zbavit se těchto manipulací a všechno, co k tomu potřebujeme, je jen skutečně to chtít. Když sledujeme zprávy a vidíme v nich všechno to šílenství, tak cokoli nám média říkají, tak není pravda. Otočte to a dozvíte se pravdu.

My všichni, kteří jsme právě teď na Zemi, jsme zakladateli budoucí civilizace Pozemšťanů, která se nyní formuje a vyvíjí, a proto máme zodpovědnost předat tuto štafetu budoucím generacím a musíme jim říci všechno, co víme, protože tak to funguje i u jiných hvězdných národů a díky tomu nedochází ke ztrátě znalostí a děti jsou v každé další generaci moudřejší a informovanější.

Vztah Duše a Boha je vždy osobní záležitost. Mezi námi a Zdrojem nejsou žádní prostředníci. Narodili jsme se jako vůdci se vším, co k tomu potřebujeme, a to je to, čím jsme, bez ohledu na všechny přesvědčení přicházející ze systému. Lidstvo je manipulováno strachem, což je velmi účinný ničící nástroj. Pokud má někdo strach, tak zaručeně nemůže chápat svou situaci, ve které se nachází. Musíme se zbavit veškerého odpadu a z pozice lásky se soustředit jen na to, co chceme. Reptiliáni a další mimozemské druhy, které uvěznily lidstvo, se natolik soustředili jenom na svou roli našich věznitelů, že tím vytvořili past sami na sebe a jediný způsob, jak se z ní můžou vysvobodit, je nechat nás jít. A když to udělají, tak budou ze vztahu k nám natrvalo odstraněni. A protože nás věznili desítky tisíc let, tak jim to jde těžko a nevědí, co mají dělat, proto je všude takový chaos. Neznáme svou historii, ačkoli velká část z ní se už odhaluje. Existují lidé, kteří dostávají informace od různých skupin mimozemšťanů nebo od vojenských zpravodajských služeb apod., a tak se informace dostávají na povrch. Nepotřebujete vědět všechno, ale je důležité pochopit, kterým směrem se máme vydat. Láskyplní mimozemšťané jsou tu proto, aby nám pomáhali, nejsou tu proto, aby nám vládli, aby byli našimi bohy nebo abychom je uctívali. Je to jen o nás a lidstvo si musí vzít svou moc zpět. Potřebné kroky musí udělat každý sám. Důležité je, abychom se na tom novém podíleli všichni a vrátili se k všeobecným přirozeným zákonům, a toto je třeba učit i naše děti. Musíme být pravdivě informovaní a vědět, že pokud odevzdáme svou moc profesionálním politikům, tak se znovu dostaneme tam, kde jsme byli. A toto je třeba vybudovat po celé planetě. Musíme se učit nejen o historii naší planety, ale také o historii celé naší sluneční soustavy a o mimozemském kulturním dědictví, které jsme měli a které někde stále máme.

https://celostnivzdelavani.cz/my-vsichni-kteri-jsme-prave-ted-na-zemi-jsme-zakladateli-budouci-civilizace-pozemstanu