Vzhledem k tomu, že mnozí čtenáři jsou zde noví, bylo by dobré probrat, jak se váš dopisovatel přímo zapojil do tajných společností, které ovládají planetu. *Musíme se na tyto skupiny znovu podívat, protože žádná skutečná změna není možná, pokud je neidentifikujeme a nevypořádáme se s nimi. Různé tajné společnosti jsou formy skupinového myšlení, které jednají kolektivně a používají utajení, aby zamaskovaly svůj vliv a kontrolu. Bývají také prastaré, jejich kořeny často sahají tisíce let do minulosti. Jsou úzce spjaty s mnoha významnými světovými náboženstvími a nejstaršími společnostmi.

Moje angažmá začalo tím, že jsem jako novinář odhaloval skupinu, která systematicky vraždila japonské politiky, průmyslníky a vládní úředníky. Stopa forenzního vyšetřování vedla k Davidu Rockefellerovi staršímu a členům rodiny Rothschildů. Tím, že jsem tyto lidi odhalil způsobem, který mohl být použit proti nim u soudu, jsem otevřel Pandořinu skříňku.

První tajnou skupinu, která mě kontaktovala, vyslal Rockefellerův podržtaška Henry Kissinger prostřednictvím bývalého japonského ministra financí Heizo Takenaky. Vyslanec, kterého vyslali, sám sebe označující za vraha, tvrdil, že zastupuje „starší Sionu“. Řekl mi (a mám to nahrané), že potřebují zabít 90 % světové populace nemocemi a hladem, aby „zachránili životní prostředí“. Jeho skupina mi nabídla velké bohatství a post ministra financí Japonska, pokud budu souhlasit s jejich genocidními plány. Také mi řekli, že mě zabijí, pokud je budu nadále odhalovat. Tuto skupinu nyní nazývám chazarskou mafií. Jejich vůdci jsou známí jako skupina Octagon se sídlem ve Švýcarsku a patří k nim rodiny Rothschildů a Rockefellerů i různé královské rodiny v Evropě.

Druhou tajnou skupinou, která mě kontaktovala, byla Červená a Modrá. Tvrdí, že vznikli v období válčících států v Číně kolem roku 400 před naším letopočtem. Ve své poslední inkarnaci bojovali za svržení mandžuské dynastie Čching a obnovení dynastie Ming. Tvrdili, že mají více než 6 milionů členů (nyní je jich mnohem více), včetně „100 000 vrahů“. Tvrdili, že jejich společnost může být využívána pouze pro vyšší dobro, nikoliv pro osobní prospěch. Rozhodl jsem se k nim přidat v boji proti chazarům. Tohle jsem o nich tehdy psal:

Řekli mi, že jejich společnost může být využívána pouze pro vyšší dobro, a ne pro osobní prospěch. Jejich kniha pravidel se čte jako kniha etiky plná pokynů, jak dělat věci jako pomáhat slabším, bojovat proti nespravedlnosti, pomáhat svým druhům atd.“

„Obrátili se na mě s prosbou, zda by mi mohli pomoci poté, co jsem v Tokiu pronesl projev, v němž jsem popisoval používání rasově specifických biologických zbraní Bushovým režimem. Bylo to pro mě, jako by se přímo přede mnou zjevil duch z učebnic dějepisu. Nejdřív mě napadly takové hlouposti, jako že by v čínských čtvrtích po celém světě pouštěli pravdivá videa o 11. září. Pak jsem si však vzpomněl na scénu z filmu Kill Bill, kde Uma Thurmanová vyrve oko svému protivníkovi. Brzy jsem si uvědomil, že tito lidé by mohli zachránit svět přímým útokem na oko na vrcholu pyramidy na jednodolarové bankovce.“ Předal jsem jim tedy seznam 10 000 lidí spojených s ilumináty, především členů Bilderbergu, Rady pro zahraniční vztahy a Skull and Bones.

Díky tomu, že tato skupina v té době vyhrožovala těmto lidem, se jí podařilo zastavit genocidu plánovanou na rok 2012.

Třetí skupinou, která mě kontaktovala, byl americký vojensko-průmyslový komplex. Poslali Paula Laineho, bývalého člena jednotky Pentagonu pro psychologické války. Tvrdil také, že pracuje pro CIA. Laine mi poskytl spoustu esoterických informací. Poukázal na to, že americký vesmírný program byl zastaven na mrtvém bodě jakousi neznámou silou. Poskytl také důkazy, že tato planeta byla již dříve téměř zničena. Tato skupina souhlasila s cílem Červených a Modrých zabránit 3. světové válce, protože všechny válečné hry Pentagonu ukázaly, že taková válka by zničila 90 % lidstva a severní polokoule planety by zůstala nevhodná pro osídlení lidí.

Do třetí skupiny patří také lidé, kteří se označují jako Tajný vesmírný program (SSP). Hlavním kontaktním bodem s nimi je příbuzný admirála Richarda Byrda, který se proslavil výzkumem Antarktidy.

Tvrdí, že již kolonizovali mnoho blízkých slunečních soustav, a tvrdí, že se vrátili na Zemi, aby pomohli „obyvatelstvu na povrchu“. Slibuje, že budu moci navštívit zařízení SSP na letecké základně Thule v Grónsku a v Antarktidě, a podat o nich zprávu. Zatím se tak nestalo, ale stále doufám, že se tak brzy stane.

Čtvrtou skupinou, která mě kontaktovala, byla „rodina“, často označovaná jako Rothschildové. Tato skupina je evropskou královskou pokrevní linií a zahrnuje rodinu Sasko-Gothajskou, Rothschildy, Habsburky a další evropské královské pokrevní „umírněné frakce“. Tato skupina stojí za kampaní zvanou globální oteplování. Tato kampaň, ačkoli je založena na podvodu, jimi byla prezentována jako způsob záchrany životního prostředí bez genocidy. Zednářstvo skotského ritu se v konečném důsledku hlásí k této skupině. Ti také ovládají Výbor 300. Královna Alžběta II. stála v čele této skupiny, dokud nebyla nedávno zavražděna. Začali jsme korespondenci prostřednictvím ručně psaných dopisů a poté jsme přešli na zabezpečenou digitální komunikaci prostřednictvím MI6. Nová hlava je s námi stále v kontaktu a můžeme potvrdit, že to není král Karel.

Jejich bývalý představitel – Dr. Michael Van de Meer alias Meiring – označil lidi, kteří stojí za plánovanou genocidou, za „Židy“. Další výzkum odhalil, že problémem bylo satana (Ba’al, Molech, Set atd.) uctívající nežidovské vedení Židů, historicky známé jako Hyksósové. Abych se vyhnul záměně se Židy, začal jsem je označovat jako chazarskou mafii. To je dnes všeobecně známo, ale v době zahájení tohoto výzkumu tomu tak nebylo.

Židé mají mimochodem vlastní tajný spolek. Vyprávějí, že když byli Židé poraženi Babylónem, všichni mužští dědicové krále Davida byli zabiti. Tajná policie, která chránila krále Davida, se rozhodla zachovat jeho pokrevní linii tím, že bude chránit jeho ženské potomky. Jelikož se král Šalamoun oženil s dcerou faraona, znamená to, že chránili i faraonovy potomky. Odtud pochází židovské pravidlo o tom, že Židem můžeš být jen tehdy, když je tvá matka Židovka. V průběhu let se křížili s různými královskými a šlechtickými rody světa. Svůj původ od Davida propagují tím, že jako svůj symbol používají judského lva.

To je ta větší „rodina“, které by se Rothschildové rádi stali králi. Je možné, že mnoho skutečných Židů pochází z rodu Davidova, nebo se jedná pouze o kulturní tradici. Byl by to dobrý námět pro výzkum pomocí moderní genetické technologie.

Pátou skupinou, která mě kontaktovala, byli Gnostičtí ilumináti. Jejich představitel, samozvaný iluminátský velmistr Alexander Romanov (známý také jako Richard Sorge, Saša Zarič, Gordon Moore atd.), uvedl, že tato skupina stojí za ruskou, francouzskou a americkou revolucí. Staví se proti vládě pokrevní linie. Tato skupina mě také předem varovala před plánovaným teroristickým útokem na Japonsko, který měl být proveden 11.3. jadernými zbraněmi a tsunami. Romanov tvrdil, že byl naverbován bývalým šachovým mistrem Bobbym Fischerem. Byl to právě Romanov, kdo se o Isis zmínil poprvé dávno předtím, než se objevila ve zprávách. Romanov nyní údajně řídí operace proti ChM v Austrálii.

Šestou skupinou, která mě kontaktovala, byla zednářská lóže P2, která za mnou do Japonska vyslala Lea Zagamiho. Tato skupina si také říká ilumináti a tvrdí, že ovládá Vatikán a Mafii. Jejich vůdci tvrdí, že jsou potomky římských císařů. Když jsem navštívil lóži P2 v Itálii, byl jsem představen generálům, novinářům, politikům atd. Nejvýše postaveným členem lóže P2, s nímž jsem se setkal, byl Vincenzo Mazzara, mistr řádu německých rytířů (Teutonic Knights). Tato skupina uctívá Černé slunce (Schwarze Sonne = SS – pozn. př.) a tvrdí, že stojí za komunismem a dalšími velkými politickými hnutími. Svou moc projevili odstraněním premiéra Silvia Berlusconiho a papeže Benedikta XVI. z úřadu. Nyní si říkají Svobodní zednáři P3 a tvrdí, že se rozešli se Zagamim. Zagami žije v nuceném exilu v Palm Springs v Kalifornii, aby se vyhnul zatčení v Itálii. Vedení P3 nyní tvrdí, že vzhledem k tomu, že jim všem táhne na osmdesátku, předávají kontrolu Elonu Muskovi.

Sedmou skupinou, na kterou jsem narazil, byla rodina Draka. Do této skupiny jsem byl přijat po setkání s jejich zástupcem v Singapuru. Zástupce Rothschildů mi při domlouvání uvedení řekl: „Pokud chcete mluvit s Čínou, je to tak vysoko, jak to jen jde.“ A tak jsem se rozhodl, že se s nimi setkám. Tato skupina tvrdí, že se skládá z různých asijských královských rodů. Patří sem dynastické pokrevní linie Tchang (Li), Sung (Syn/Sun), Ming (Čou) a Mandžu (Yi). Tvrdí také, že mají podporu mimozemské entity. Mají oprávněné historické nároky na většinu světového zlata.

Osmou skupinou, která se na mě obrátila, byla Společnost černého draka. Ačkoli si tento titul nárokuje několik skupin, v současné době je zřejmě nejlépe reprezentuje Chodoin Daikaku, hlava světových společností japonských bojových umění (karate, nindžutsu, aikidó atd.) s více než 50 miliony cvičenců po celém světě.

Vzestup a rozšíření japonské tajné společnosti Černý drak.

Devátou silnou skupinou, která navázala kontakt, byli Hongkongští muži (Hongmen), kteří mají 55 milionů členů, většinou v Číně a v asijských komunitách po celém světě. Členem této skupiny je i čínský prezident Si Ťin-pching. Lze ji považovat za jakousi kombinaci obchodní komory a gangsterské skupiny. Něco takového mimochodem platí i pro západní tajné společnosti, protože disponovat velkými penězi a velkou mocí vyžaduje ochranu. Hongmeni jsou úzce spojeni s Komunistickou stranou Číny, ale nejsou s ní totožní. Jejich hierarchie je založena na meritokracii, nikoli na pokrevní linii. Ligu mládeže čínské komunistické strany nebo meritokratickou část čínské vlády lze považovat za baštu Hongmenů. Jejich agent v Japonsku, pan K, je pro mě hlavním prostředníkem pro kontakt s čínskými úřady.

Podle mytologických pramenů, které uvádí přidružený Kelvin Bechkam Chow, sekta vznikla za vlády císaře Kangxi (1654-1722). Jiné studie uvádějí jako nejpravděpodobnější období 60. léta 18. století.

Desátou skupinou, která se na mě obrátila, je Yatagarasu neboli tajný spolek Třínohých vran. Tato skupina tvrdí, že založila šintoistické náboženství poté, co je v dávných dobách přivedla do Japonska Třínohá vrána. Členové Yatagarasu tvrdí, že pocházejí ze starobylého ztraceného izraelského kmene Efraim a také z příslušníků kněžského kmene Lévi. Tvrdí, že znají svůj původ o více než sto generací zpět až k biblickému Jákobovi v Egyptě. V této souvislosti je zajímavé, že šintoismus je velmi podobný staroegyptskému náboženství, jehož součástí je uctívání boha slunce a každoroční průvody po svatyních. Japonská císařská rodina je s jeho skupinou úzce spjata a členové této rodiny také tvrdí, že jsou potomky egyptských faraonů. Ke staroegyptskému původu se hlásí také tajemná skupina Octagon ve Švýcarsku. Yatagarasu však tvrdí, že se od octagonského skupiny oddělili před třemi tisíci lety.

„Yatagarasu je považován za posla bohů. Proč tři nohy? Kumanští kněží přiznali, že to nikdo pořádně neví, ale řekli nám, že mohou představovat tři starobylé klany, které dominovaly historii Kumana. Nebo možná tři hlavní ctnosti bohů: chi (moudrost), jin (laskavost) a yuu (statečnost). Tři nohy zase mohou znamenat nebe, zemi a lidstvo. (Jako v taoistické triádě.)

Proč je vrána, která je často považována za zlé znamení, symbolem a ochráncem Kumana? Legenda poukazuje na to, že vrána je navigátor, který vždy dokáže najít cestu v neznámých zemích. Yatagarasu prý navedl císaře, který zabloudil na místo. Na ceduli u svatyně je uvedeno, že japonská fotbalová asociace přijala vránu za svého maskota, aby se ujistila, že míč najde cestu do branky. Podstatou je pomáhat najít cestu ztraceným.“

Kontaktovalo nás také mnoho dalších skupin včetně:

 • Francouzská Velká zednářská lóže De L’Orient
 • Skupina Inagawa Ninkyo (jakuza)
 • Skupina Sumiyoshi Ninkyo
 • Skupina Yamaguchi Gumi Ninkyo,
 • Asasíni (Persie),
 • Nigerijská mafie,
 • Indická dynastie Moghulů,
 • Indonéská královská rodina,
 • Thajská královská rodina,
 • Britské zpravodajské služby MI5 a MI6,
 • Rosenkruciáni (banka BIS / Červený kříž)
 • Buddhistická skupina Sokka Gakkai,

a další.

Když mě Červená a Modrá strana požádala, abych našel dobročinné západní tajné společnosti, narazil jsem na některé z nich. Nyní se vytvořila neformální síť obsahující členy všech výše uvedených skupin, která se nazývá Společnost bílého draka (White Dragon Society).

Stejně jako Červenou a Modrou lze i SBD používat pouze pro vyšší dobro, nikoliv pro osobní prospěch. SBD a její spojenci zatím zastavili všechny pokusy ChM o rozpoutání 3. světové války, vytvoření pandemií a způsobení rozsáhlého hladomoru.

Přesto od zahájení bojů SBD s ChM uplynulo již 16 let a nedávná plandemie ChM, program masového očkování a operace na Ukrajině jasně ukazují, že jsme je stále neporazili. Zjistili jsme, že kontrolní síť ChM byla mnohem rozsáhlejší a mocnější, než jsme si představovali.

To však neznamená, že nemají na kahánku. Když tato bitva začala, na celém internetu byla o Rothschildech doslova jen jedna věta. Slovní spojení chazarská mafie ještě neexistovalo. Nyní je existence tajné incestní elity, která má na starosti finanční systém, všeobecně známá. ChM potřebovala utajení, aby se udržela u moci, a to zcela ztratila.

Vzestup BRICS a Šanghajské organizace pro spolupráci znamená, že kontrolní síť ChM se nyní omezuje na USA, Kanadu a západní Evropu. To znamená, že kontrolují pouze 11 % světové populace a 27 % HDP. Jejich velká plandemie v roce 2020 a snaha o očkování selhaly ve svém cíli zabít velké procento světové populace. V zemích, které stále ovládají, čelí žalobám, masovým demonstracím a systematickým útokům na svou moc.

Jejich takzvaní vůdci jako americký „prezident Joe Biden“, kanadský premiér zločinu Justin Castro-Trudeau, francouzský prezident Emmanuelle Macron a německý kancléř Olaf Scholz se nemohou objevit na veřejnosti, aniž by je okamžitě nenapadl dav.

Podstatou všech těchto „tajných“ společností je, že na rozdíl od otevřených společností vyžadují utajení před většinou lidí, aby mohly účinně uplatňovat svou moc. Nyní, když jsou odhaleny, jejich schopnost manipulovat s námi končí. To platí zejména pro Západ. Proto je věta „pravda vás osvobodí“ v této neklidné době tak důležitá. Z tohoto důvodu budeme našim čtenářům poskytovat pravdu tak dlouho, dokud nebudeme skutečně svobodní.

Poznámka pro čtenáře: Následující tři týdenní zprávy se budou týkat časově nenáročných, ale důležitých témat, aby si váš dopisovatel mohl vzít každoroční dovolenou v kanadské divočině.

*Mnohé z těchto informací jsou aktualizovanou verzí článku z léta 2015.

Tímto Benova předem napsaná zpráva končí, následující informace jsou aktuálními zprávami dopisovatele s označením Windlander.

Začínáme prohlášením šéfa OSN, který tvrdí, že „éra globálního oteplování skončila, nastala éra globálního varu.

Nezvolený globalista a generální tajemník OSN António Guterres stupňuje strach z klimatického podvodu na jedenáctku:

„Je to katastrofa a pro vědce je to jednoznačné: na vině je člověk… Změna klimatu je tady, je děsivá a je to jen začátek. Skončila éra globálního oteplování, nastala éra globálního varu.“

„Stále je možné omezit nárůst globální teploty na 1,5 stupně Celsia a vyhnout se nejhorší změně klimatu, ale pouze za předpokladu okamžitých a dramatických opatření v oblasti klimatu.“

A „dramatickými a okamžitými opatřeními v oblasti klimatu“ myslí odevzdání národní suverenity, zastupitelské demokracie, hospodářské prosperity a osobní svobody nevoleným globalistickým orgánům, jako je OSN a WEF.

Přinášíme vám také nejnovější informace o závadě avatara senátora Mitche McConnella. Znovu ho podporují, aby vysvětlili, proč se „rozplynul“ a zmizel.

Banka JPMorgan Chase ve snaze předběhnout události, ačkoli příliš pozdě, podala zprávu o podezřelé činnosti Huntera Bidena, která naznačuje jeho možné zapojení do „obchodování s lidmi“.

Na závěr vás seznámíme s aktuálními informacemi o napětí mezi Ruskem a Spojenými státy a s Putinem:

Putin: „Nechceme vojenský střet s Amerikou v Sýrii, ale jsme připraveni na jakýkoli scénář.“

Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že ačkoli Moskva neusiluje o přímou konfrontaci s vojenskou aliancí NATO vedenou USA, je připravena na „jakýkoli scénář“ zahrnující provokace Washingtonu v Sýrii.

„Jsme vždy připraveni na jakýkoli scénář, ale nikdo si to nepřeje, a z iniciativy americké strany jsme kdysi vytvořili zvláštní mechanismus, který má těmto konfliktům zabránit,“ řekl Putin v sobotu novinářům v Petrohradě na otázku ohledně amerických provokací v arabské zemi.

Dodal, že Washington a Moskva spolu přímo komunikují a mají možnost konzultovat případné krize.

„To ukazuje, že si nikdo nepřeje střety,“ zopakoval ruský vůdce.

Od začátku roku 2023 ruská armáda zaznamenala celkem 23 nebezpečných incidentů, do kterých se zapojila ruská letadla a letadla koalice vedené USA.

Kontradmirál Oleg Gurinov, šéf ruského vojenského centra pro usmíření v Sýrii, ve čtvrtek uvedl, že k většině takových incidentů došlo v červenci.

Gurinov dodal, že ruští piloti zaznamenali 11 případů, kdy byli zaměřeni západními systémy zaměřování letadel, což vedlo k automatickému zapojení palubních obranných systémů.

Ruské ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že americké bezpilotní letouny od začátku roku 340krát porušily bezpečnost letů v Sýrii.

Vzpomeňte si na slavný příměr: Bylo jim ukradeno dětství?

Tímto končí tento týden aktualizace v reálném čase, děkujeme za přečtení a uvidíme se příští týden!

Zdroj: benjaminfulford.net

https://tadesco.org/zkusenosti-z-prvni-ruky-s-ruznymi-tajnymi-spolecnostmi-ktere-ovladaji-svet-aktualizovano/