Tucker Carlson je snad jediný reportér, který dokáže říct pravdu. Velice se diví tomu, že nikdo, ani politikové, ani media nevěnují pozornost informacím, které dal nedávno na internet významný novinář Seymour Hersh. Hershova zpráva o tom, že Spojené státy zničily Nord Stream plynovod byla jako výbuch bomby a přesto – nikdo na to nereaguje. Novináři mlčí, Bílý dům mlčí, ale pravda je, že nikdo tato fakta nevyvrací a nezpochybňuje. Bílý dům se pouze vyjádřil, že to všecko je naprosto nepravdivé a dál nic, ani slovo.

Když byl mluvčí Bílého domu Ned Price tázán co je jeho názor, tak řekl, že je to naprostý nesmysl, který musí být ihned zavržen každým, kdo se na celou záležitost dívá objektivně.“

To je velice troufalá řeč, když uvážíme, že Seymour Hersh by nevydal tak výbušnou zprávu ven, kdyby si nebyl naprosto jistý její pravdivostí. V žádném případě by neriskoval svoji novinářskou pověst blábolením nepodložených nesmyslů.

Právník a spisovatel Dan Kovalik byl rovněž toho názoru, že Hershovo odhalení mělo mít obrovský dopad. A zatím se vůbec nic neděje, media nemají zájem ani tyto informace diskutovat. Zastírání pravdy ve velkém pokračuje. A přitom byla tato sabotáž snad největší teroristický čin proti našemu životnímu prostředí. Výbuch vytvořil únik methanu takového rozsahu, jaký svět ještě nezažil. A methan je 20x účinnější na vytváření globálního oteplování než CO2. Takže jak to, že ani ochránci přírody, ochránci životního prostředí, zelení a jim podobní aktivisté nešpitli ani slůvko protestu? Dokonce se ani na nic neptali!

Je to zjevné, nikdo si nedovolí o této záležitosti hovořit. Německo, které zničením plynovodů utrpělo obrovskou hospodářskou škodu, se vůbec neozvalo. Takže když dnešní německé vládě Spojené státy přikážou: „vyskočit,“ tak se pouze zeptají: „jak vysoko?“ To není vláda, to je šaškárna!

Překvapení nad nezájmem

Sám autor zmíněného článku, Seymour Hersh byl překvapen, že se žádná media jeho článku o zničení plynovodu nechopila. V jeho dalším článku se vyjádřil, že první článek měl ohlas pouze v Německu a v západní Evropě, ale ve Spojených státech byl naprosto potlačen. Tiskoví mluvčí Bílého domu a CIA stále dál popírají, že by Amerika byla za tuto katastrofu zodpovědná. Dokonce ani jeden novinář si nedovolil zeptat se Bidena, jestli pověřil rozvědku celou záležitost vyšetřit, což by bylo první, co by každý vedoucí státu měl udělat. Biden něco takového samozřejmě nepodnikl a ani se o to nesnaží, protože dobře zná odpověď.

Je jednoduché uhodnout proč mělo Hershovo odhalení pachatelů této katastrofy ohlas pouze v západní Evropě. Ceny plynu a elektřiny v Evropě vzrostly asi šestkrát a jednotlivé vlády vynakládají miliardy na vyrovnávání rozdílu, aby nebyly lidé vysokými cenami přímo zničeni. Mnoho podniků, které na levné energii závisely, jako je výroba umělých hnojiv a skla, musely svou produkci zavřít a je sporné, jestli ji znovu obnoví. Je zde snaha použít solární a větrnou energii, ale ta přichází příliš pozdě a v nedostačujícím množství.

Návštěva německého kancléře Scholze rovněž přidala námět k zamyšlení. Scholz přiletěl do Ameriky sám, bez jiných německých politických představitelů, což je neobvyklé. Pravidelná formální večeře nebyla zorganizována a úvodní tisková konference nebyla k ničemu, protože novináři se nesměli ptát otázky. Kromě rozhovoru s televizní stanicí CNN, kteří se vůbec nedotkli problému s plynovodem, se Scholz nezúčastnil žádné veřejné akce.

Zato mluvil celých 80 minut s Bidenem naprosto o samotě a o tomto jednání nebyl vytvořen žádný záznam a ani nebylo vyjeveno o čem jednali. Hersh se dověděl od zdroje, který má přístup k diplomatickým informacím, že plynovod byl jedním z předmětů diskuze a jediný následek byl, že určití členové CIA dostali příkaz vymyslet jinou historku o zničení tohoto potrubí, která by odstranila podezření z Bidena a jeho lidí.

Poté vytiskly hlavní americké noviny, „New York Times“ domněnku, že pro-ukrajinská skupina plynovody zničila. Ten stejný den se německý „Der Zeit“ vytasil s podobným příběhem, kde podle nich byla zjištěna jachta, kterou si tito pro-ukrajinští spiklenci pronajali a která byla v místě činu viděna několik týdnů před výbuchem. Obě historky postrádaly detaily a také neudávaly zdroje, odkud byly informace získány.

Tentokrát jim to ale neprojde

Biden a jeho spojenci mohou zapírat jak nejvíc to jde, ale nic nezmohou proti důkazům, které jsou všecky proti nim. Celé situaci dodává spiklenecké zabarvení i to, že i výsledky šetření Evropské unie jsou přísně tajné. To nepůsobí dobře, naznačuje to, že něco skrývají a výsledkem bude, že dříve nebo později se lidé budou domáhat vysvětlení.

(Někdo by měl všecky tyto spiklence obžalovat u soudu. Veřejnost může žádat vysvětlení, ale soud nemůže udělat nic, pokud nemá obžalobu.)

Hans Mahncke, americký vyšetřující novinář a právník říká, že mnoho z toho, co Hersh vyjevil bylo už známo, i když to nebylo západními sdělovacími prostředky publikováno. Hersh ve skutečnosti dodal pouze detaily o tom, jak byla sabotáž provedena. Jeho obvinění Spojených států z tohoto činu není radno brát na lehkou váhu už proto, že vždycky psal pouze pravdu. I když mnohé jeho závěry se ve své době zdály těžko uvěřitelné, ve všech případech čas ukázal, že byly pravdivé.

Co nepřidává Západu na důvěryhodnosti je skutečnost, že veškerá pátrání a vyšetřování zničeného plynovodu byla tajná. Švédové, Dáni a Němci vytvořili vyšetřovací skupinu, společně pátrali, ale nikdy nezveřejnili, co zjistili. Odmítli mezi sebe vzít Rusy, asi proto, že je podezřívali, že plynovod sami zničili, což bylo postupem času vyvráceno. To bylo to jediné, co nakonec přiznali. Ale do dnešního dne nevyjevili vůbec nic z toho, co vypátrali.

Norský vyšetřující novinář a bývalý rozvědčík Geir Furuseth se zmiňuje, že to všecko mu připomíná období tak zvané Studené války. Tehdy také podnikal Washington nejrůznější tajné útoky proti Sovětskému svazu, který byl jeho protivník (nebo to aspoň tvrdili). Již v r. 2004 hlásil americký tisk že CIA plánuje zničit sovětský plynovod ze Sibiře, což byl pravděpodobně Nord Stream 1.

Mahncke říká, že jestli Hershův informátor mluví pravdu – a zde není důvod podezřívat, že by pravdu nemluvil – pak vyšetřování tohoto případu může být velice nebezpečné pro Bidena a jeho lidi. Tento informátor se asi rozhodl promluvit, protože se obával neustálého vměšování NATO a US do konfliktu na Ukrajině, což by mohlo skončit světovou válkou.

Kdyby ale došlo k vyšetřování, pak kromě samotného zločinu zbývá spiklencům zodpovídat se ještě z utajení celé akce před Kongresem a Senátem, což je rovněž trestné.

Charles Ortel, další vyšetřující novinář a analysta z Wall Street připomíná, že pak by také mohlo vyjít najevo, že tento čin způsobil nemístné zvýšení cen energie, což poškodilo mnoho lidí po celém světě. Na druhé straně to vytvořilo nadměrné výdělky pro energetické firmy, včetně ukrajinské firmy Burisma, kde je podílníkem Hunter Biden. Postupně by mohlo též dojít k odhalení miliardových finančních příspěvků ze zahraničí, hlavně z Číny, pro Bidenovu rodinu a k podvodu s volební kampaní v r. 2020.

Svět by pak viděl, jak americké politické rodinné klany zneužívají Spojené státy, jak používají vojsko ke svému vlastnímu prospěchu, na ochranu svého majetku a rozvědku ke zničení konkurence. Lidé by pak viděli na vlastní oči jak tito oportunisté sledují pouze své obohacení a na prosperitě národa jim nezáleží.

Následky a reakce

Geir Furuseth dále říká, že Norové s největší pravděpodobností nebudou nic vyšetřovat. Podle něho, severští politikové nemají tu odvahu a ani potřebnou svobodu, aby si dovolili něco takového podniknout. Už ta skutečnost, že jiný norský vyšetřující novinář Alf R. Jacobsen napsal skoro stejnou, podrobnou analyzu sabotáže plynovodu již v říjnu 2022 a vůbec nikdo jí nevěnoval pozornost, stojí za uvážení.

Podle Mahnckeho, Německo se mělo řádně na Ameriku rozzlobit už dávno, ale nic takového se nestalo. To proto, že Německo je otrok Ameriky. Od r. 1945 jsou stále ještě okupovaná země, což dosvědčuje přítomnost americké armády na jejich území. (Rovněž podepsali po válce smlouvu s Amerikou, že budou vždycky jednat podle jejich příkazů.) Německo je plně závislé na zárukách bezpečnosti z Ameriky, stejně jako všecky ostatní západní státy. (Taková záruka nemá cenu papíru, na kterém je napsána, pokud je napsána.)

Takže když se US rozhodne zničit ruský plynovod, všichni jen přikývnou. Němci tím zničili nejen svoji vlastní ekonomickou základnu, ale také dobré obchodní styky s Ruskem, které jim (a Rusku též) pomáhaly celá desetiletí.

Teroristický útok proti německo-ruskému plynovodu byl ve skutečnosti teroristický útok proti německo-ruským vztahům, které Spojené státy chtěly za každou cenu zničit, neboť se obávaly, že snižují jejich vlastní důstojnost. To je jejich taktika: když nemohou vyhrát, zničí oponenta.

Reakce na Hershovo odhalení v Rusku a jinde

Na základě informací v článku, který napsal novinář Seymour Hersh žádali Rusové svolání schůze Bezpečnostního výboru OSN a požadovali, aby tato organizace Hershova obvinění vyšetřovala. Jejich žádost může být ale snadno vedením výboru zamítnuta.

Bývalý analysta CIA, Ray McGovern poznamenal, že „je to těžké pro Rusko, že musí záviset na OSN, které bylo v podstatě přetaženo na stranu US a jednají podle jejich příkazů.“ Dodal, že to nejzajímavější je, že jak US, tak německá media se o tom, co Hersh napsal vůbec ani nezmínila. Jak dlouho mohou media zamlčovat pravdu? Na to je jednoznačná odpověď: jakkoliv dlouho je to nutné!

Americký a i evropský lid je neustále popuzován proti Rusku a proti Putinovi, jen aby z nich jejich vlády vytloukly podporu války na Ukrajině. Ale brzy se ukáže, že všecky ty falešné zprávy, které jim byly denně předkládány, jsou pravý opak skutečnosti. Ty lži a výmysly jsou navzdory všemu stále dál používány, což je samozřejmě velice krátkozraké a arogantní chování. Naši vládní představitelé a media si myslí, že mohou naprosto nestydatě lhát a že jsou imunní vůči následkům – ale to už dnes není ten případ.

Zničení plynovodu byl velice hloupý válečný zločin. A co teď vidíme, je zbabělost: nikdo nemá odvahu to veřejně odsoudit a požadovat potrestání zločinců.

Seymour Hersh je toho názoru, že sabotáž plynovodu může způsobit, že některé země vystoupí z NATO. Otázka je, která z nich začne. Všichni se drží Spojených států, protože doufají, že tyto je ochrání v případě nouze. Ale to se nezdá být pravděpodobné. Když zaútočili tak vulgárním způsobem proti Německu a prakticky proti celé Evropě, což jsou jejich přátelé a spojenci, co od nich může kdo očekávat? A proti komu by měli být bráněni, když jediný, kdo by je mohl napadnout jsou právě Spojené státy?

Když Biden dal souhlas se zničením plynovodu, tím vědomě zničil evropskou ekonomii. Takže to vypadá, že když se to Spojeným státům hodí, tak jde veškeré přátelství bokem.

Změna ruského jaderného protokolu

Steve Quayle píše na své stránce, že Rusko odpovědělo na odhalení sabotérů, kteří zničili Nord Stream plynovod tím, že oznámili, že mění jejich jaderný protokol, aby mohli zaútočit jako první, aniž by došlo k vyhlášení války. Tato změna je odůvodněna jednak zničením plynovodu a také tím, že US se v současné době chystají poslat tisíce vojáků na Ukrajinu. Právní jednání ohledně této změny v ruských zákonech bude dokončeno ještě předtím, než se americké vojsko na Ukrajinu dostaví. A pak Rusové zaútočí proti novým vojákům a také proti americkým základnám v Evropě a ve Spojených státech. Cíle (pro jejich střely) jsou již vybrány a všecko je k tomu nastaveno.

Pravdivost této zprávy nemohu zaručit, protože autor necituje zdroj, ani své kvalifikace pro oprávněnost tohoto tvrzení. Ale je to rozhodně hodno zamyšlení.

Zde je nutno dodat, že podle informací řecké internetové stránky „Warnews247“ se Rusové vyjádřili, že jestli jednání se Spojenými státy nic nedocílí, pak dají lidem v cílových oblastech 72-hodinové varování, než je zbombardují jadernými zbraněmi.

Američané začali řešit situaci – po svém

Snad aby odvedl pozornost od Hershova odhalení zločinců, kteří zničili Nord Stream plynovod a aby Rusy zaměstnali něčím jiným, Mezinárodní kriminální soud (International Criminal Court) v holandském Haagu vydal zatykač na ruského Presidenta Vladimíra Putina, ve kterém ho obvinili z válečných zločinů. OSN se zachovalo podobně a rovněž obvinilo Putina z válečných zločinů.

Tím je samozřejmě veškeré vyjednávání o mír na Ukrajině znemožněno, protože Západ a hlavně Spojené státy tím vyhlásily Rusku válku.

Soud ovšem nejednal na svých. Soudcové nemohou jít ven a shánět důvody pro soudní procesy. Někdo musí podat stížnost, vypracovat obžalobu a teprve pak může (ale také nemusí) soud začít případ řešit. Kdo byl asi ten, kdo toto soudní oznámení podal?

Západ se něčím takovým ovšem dopustil obrovské chyby – jedné z mnoha. Odtud není cesta zpátky, odtud je pouze ještě horší válka, ještě horší krveprolití a ještě horší ničení.

Válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, ze kterých byl ruský president obviněn se sestávaly z odvezení dětí z Ukrajiny na ruské území. Podle Kyjeva bylo do Ruska odvezeno 16 221 dětí, což se nepodařilo pracovníkům OSN ověřit, takže to množství nemusí být pravdivé.

Rusko je dále obviněno z útoků na ukrajinskou infrastrukturu, což je běžná vojenská praktika a není to považováno za válečný zločin. Je dobře známo, že když vojsko napadne jinou zemi, to první co zničí, jsou zdroje energie a infrastrukturu. Američané to sami udělali v Iráku, ti místním obyvatelům zničili i zdroje pitné vody, zakázali dovoz léků a mnoho jiného. Iráčtí občané museli pít vodu ze stoky a z jiných pochybných zdrojů, což způsobilo úmrtí tisíců, ba snad desetitisíců dětí, o dospělých nemluvě.

Rusové jsou dále obviňováni z nezákonného zadržení obyvatel Ukrajiny a z jejich mučení. Něco takového je specialita ukrajinských vojsk a je to prokazatelné. Existuje obrovské množství důkazů, výpovědí svědků, videí a písemných prohlášení, což všecko je neustále ignorováno a zvěrstva, která Ukrajinci napáchali, jsou sváděna na Rusy.

Skoro všichni ruští zajatci, kteří byli propuštěni z ukrajinských vězení výměnou za Ukrajince, uvězněné v ruském vězení, skoro všichni tito lidé měli na sobě známky mučení a rovněž o takovém týrání vypovídali. Kdyby jeden jediný Ukrajinec, který se vrátil z ruského vězení měl na sobě stopy mučení, z toho by byla taková aféra, že bychom nikdy neslyšeli její konec. Neustále by se to omílalo a zveličovalo ve všech mediích a soudní procesy by řvaly svá obvinění do světa.

Podle těchto lživých obvinění Mezinárodního soudu byl údajně jeden ukrajinský zajatec při výslechu Rusy zbit, protože si nepamatoval text hymny Ruské federace. To je opravdu k smíchu a k pláči zaráz, jak ubohé argumenty si vysoce vzdělaní soudcové vymysleli. Měli by se všichni stydět.

Rusové jsou též obviňováni ze záměrných útoků na obyvatelstvo, z vražed a znásilňování, mučení, a unesení dětí proti jejich vůli. Podle těchto zpravodajů, malé množství těchto zločinů prý spáchali také Ukrajinci. Prý se jednalo o dva případy, kdy byli ruští váleční zajatci zastřeleni a mučeni.

Ctěný soud ještě ke všemu zjevně neumí počítat. Namísto dvou případů by tam mělo být dva miliony, ne-li více.

Soudcové se dále odvolávali na slova amerického Presidenta Bidena, který Vladimíra Putina obvinil ze všech zločinů, co se na Ukrajině staly. Otevřeně ho nazval válečným zločincem a gaunerem, který začal „nemorální“ válku proti Ukrajině. Takové řeči od hlavy státu jsou samozřejmě vrcholně nevhodné a naprosto nediplomatické.

Děti a dospělí

Zároveň s Putinem byl vydán zatykač na Marii Lvovu-Bělovu, která je presidentský zmocněnec na ochranu dětských práv. Je pravda, že mnoho dětí bylo přemístěno z válečné zóny v Donbasu na Krym a do Ruska, z důvodu jejich ochrany. Většinou byly drženy pohromadě s rodiči, ale tam kde rodiče chyběli, buď zemřeli, nebo nebyli k nalezení, byly děti brány spolu s poručníkem, nebo jinou zodpovědnou osobou.

Nikdo se ale nezmiňuje o stovkách dětí, které byly v Donbasu zabity, nebo zmrzačeny výbuchy amerických HIMARS raket a jiných zbraní ze Západu. Nikdo nemluví o zbombardovaných školách, školkách, nemocnicích a veřejných tržištích. Je prokazatelné, že s těmito zbraněmi zacházeli pouze Ukrajinci a přesto Západ o těchto zločinech mlčí.

Stejně tak upadlo v zapomnění, jak Američané odváželi z Vietnamu děti ve velkém. Byla to operace, nazvaná Babylift. Celá akce byla velice nezodpovědně organizována a vedena, protože mnoho dětí přitom zahynulo.

Zatykač je neplatný

Mluvčí ruského Ministerstva zahraničí, Maria Zacharova prohlásila zatykač na Presidenta Putina za neplatný a bez jakékoliv právní platnosti. Řekla, že Mezinárodní kriminální soud nemá v Rusku žádnou pravomoc, protože Rusko není členem jejich Římského zákona a tím pádem není povinno se jím řídit.

Andrej Klišas, předseda Výboru o ústavních zákonech Ruské federace její slova potvrdil a dodal, že vydáním tak absurdního zatykače nastoupil tento soud na cestu ke svému zničení. Podle něho, Rusové by měli ihned vystavit zatykače na všecky soudce této instituce.

K tomu opravdu došlo, Vyšetřovací výbor Ruska zahájil kriminální vyšetřování proti prokurátorovi, Karim Ahmad Khanovi a soudcům Mezinárodního kriminálního soudu, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala a Sergio Gerardo Ugalde Godinez, kteří zatykač vystavili. Ti všichni jsou obžalováni z obviňování nevinných osob, které jsou pod mezinárodní ochranou z těžkých zločinů, z plánování jejich nezákonného uvěznění a z ohrožování mezinárodních vztahů.

Ruský President Putin byl jeden z mála, který na zprávu o vydání zatykače reagoval s naprostým klidem a nijak se tím nezaobíral.

Rusko je jedním z mnoha států (Spojené státy, Indie, Čína a jiné), kteří ač jsou členy Bezpečnostního výboru OSN, tak neuznávají Mezinárodní kriminální soud. Jako další, podle „Úmluvy o ochraně diplomatů“ (Protection of Diplomats Convention z r. 1973), mají vedoucí států naprostou a celkovou imunitu proti soudní pravomoci jiných států.

Premiér Kambodži, Hun Sen varoval, že vydání zatykače na Vladimíra Putina může spustit jadernou válku a může to též znesnadnit uzavření míru na Ukrajině. Jak může Putin vyjednávat o mír, když jeho protivník mu vyhrožuje uvězněním. Tím také dochází k dalšímu rozdělení světa namísto abychom se spojili a společně řešili současné problémy.

Podle něho je takový zatykač nesmyslný, protože soud sám nemá moc Putina zadržet bez pomoci jiných vlád a jejich policie. A které vlády by něco takového udělaly? Kdyby k něčemu takovému skutečně došlo, pak se máme čeho obávat.

Profesor a právník Alfred de Zayas, dřívější poradce OSN prohlásil, že vydáním zatykače na Presidenta Putina ukázal Mezinárodní kriminální soud svoji zjevnou zaujatost proti Rusku. Něco takového může být poslední hřebík do rakve důvěryhodnosti této instituce.

Soud byl založen v r. 2002 a za celou dobu své existence neobvinil ani jednu osobu ze Západu. Byli obviněni nejrůznější Afričané a dnes je to Putin. Za tu stejnou dobu spáchalo NATO tisíce válečných zločinů, z nichž velké množství bylo dokumentováno a přesto nebyli obviněni ani z jednoho z nich. „Jak to, že nebyl nikdy obviněn z válečných zločinů Tony Blair, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Boris Johnson, John Biden?“ ptá se de Zayas.

Soud na příklad zamítl vyšetřování amerických válečných zločinů v Afghanistánu a namísto toho se soustředil na vyšetřování Talibanu tamtéž. Takový soud, politicky zaměřený, nemá žádnou hodnotu. A sledovat jak se urputně zastává amerického imperialismu je velice nepříjemné. Za celých 20 let se jejich činnost soustředila pouze na politickou činnost a právní záležitosti byly opomíjeno. Proto by měl být tento soud zrušen, říká de Zayas.

Spravedlnost má být pro všecky stejná a ne jen pro některé.

https://cz24.news/j-kaufman-zatykac-na-putina-je-neplatny-seymour-hersh-doplnuje-jak-amerika-znicila-plynovod-nord-stream-tentokrat-jim-to-ale-neprojde/

AUTOR:  Jane Kaufman