…POLÁKA BENZIONA MILEIKOWSKEHO ALIAS BENJAMINA NETANJAHUA, KTERÝ NENÍ ANI ŽID, ANI SEMITA. POUZE CHAZAR, SIONISTA, SATANISTA A MASOVÝ VRAH…

Mezinárodní trestní soud[1] (dále: Soud) se někdy koncem letošního dubna rozhodl, že přece jen zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahu, někdy nazývaného ‘Bibi‘, vydají. Také plánovali vydat zatykač na izraelského Ministra obrany Yoav Gallanta.

Izrael na to zareagoval horečnou aktivitou, kdy zkoušeli různými oklikami toto rozhodnutí zvrátit. Netanjahu se dokonce vyjádřil na společenských stránkách, že zákrok Soudu proti němu by vytvořil nebezpečný příklad, který by ohrožoval představitele všech demokratických států, kteří by rovněž mohli být souzeni, když by bojovali proti terorismu.

Tím naznačoval, že Izrael, který vraždí bezbranné palestinské civilisty, hlavně ženy a děti, ničí jejich příbytky a jejich zemi, tím bojuje proti terorismu!

Obhajoval se také tím, že Izrael nepatří mezi stoupence Soudu a tím pádem nespadá do jejich oblasti vlivu. A když ani to nepomohlo, tak vyhlásil rozhodnutí soudu za akt nenávistného antisemitismu.

O jakém antisemitismu mluví?

Je to opravdu k smíchu, protože Netanjahu není vůbec žádný Žid. Nemá ani zblo semitské krve. A stejně tak nemají ani zblo semitské krve všichni ostatní Židé, ať už v Izraeli či jinde ve světě.

Ti skuteční Semité jsou právě Palestinci! A samozřejmě všichni Arabové.

Velká část těch, kteří se o tyto záležitosti zajímají, to vědí už dávno, že Židé nejsou žádní Židé. Je to jakási podivná směsice lidí, kteří se dali dohromady pod vedení rabínů, kteří s pomocí židovských svatých knih, Tanach, Torah, Talmudu a jiných, udržují jakousi náboženskou fasádu, za kterou se skrývají bojechtiví a krvelační dobyvatelé světa. Něco jako Muslimové, jenže tajní a zákeřní.

Ven se to vyneslo[2], když Netanjahův syn Yair vycestoval do Ameriky, zřejmě aby se vyhnul naverbování do války. V Americe si nechal udělat DNA test, který je v Izraeli zakázán. Pochopitelně, nechtějí, aby všichni o tom ‘židovském‘ podvodu věděli. Yairův test ukázal, že pochází z následujícího národnostního spojení:

1,249 Polák, 1,148 Rus, 858 Němec, 132 jiné země

Takže Netanjahu je Polák s částí ruské krve a s troškou německého zabarvení! Jeho skutečné jméno je Benzion Mileikowsky. A on bude něco vykládat o antisemitismu!

Ale antisemitismus nestačil

Ani antisemitský nářek[3] neodradil Soud od vyšetřování. Poté Izraelci vyhrožovali Americe, že jestliže vydání zatykače nezamezí, že si vybijí vztek na palestinské vládě, což je ‘Palestinský správní orgán‘, který zničí. A pak jim dva vládní úředníci Spojených států v tichosti sdělili, že na tom pracují a že již uvědomili Soud o tom, že by to byla velká chyba zatykače vydat. Vyhrožovali jim sankcemi a oháněli se tím, že Izrael není v oblasti vlivu Soudu. Zato když chtěli zatykač na ruského presidenta Vladimíra Putina, tak jim skutečnost, že ani on nepatřil do sféry vlivu Soudu, nijak nevadila.

Členové amerického Kongresu se přidali a varovali Soud, anebo spíš mu vyhrožovali, že jestliže zatykače vystaví, že ho pomsta z Ameriky nemine. A hned pilně pracovali na novém zákonu, který by jim to umožnil.

Francesca Albanese, zvláštní zpravodaj OSN pro obhajobu lidských práv, se vyjádřila, že zločiny, které Izrael v Gaza posledních 6 měsíců páchá, by udržely Soud v činnosti dalších 50 let. Podle ní, pro Izrael, ani pro Spojené státy mezinárodní zákony neexistují.

Ten rozsah ničení, které Izrael dokázal za tak krátkou dobu vyprodukovat, je nepopsatelný. Izraelská okupační armáda se zaměřila nejen na ničení veškerých budov a terorizování a vraždění bezbranného obyvatelstva. Zabývali se rovněž pronásledováním a zabíjením lékařů,  zdravotníků a novinářů a na ničení nemocnic, kolem kterých tábořily statisíce Palestinců, které bombardování připravilo o obydlí. Tito lidé zřejmě naivně doufali, že Židé budou aspoň tento mezinárodní zákon uznávat a nebudou nemocnice bombardovat.

Také veškeré zdroje a výrobny potravin v Gaza byly jimi zničeny a humanitární pomoc zvenčí byla zakázána a sabotována. Palestinské zemědělství bylo zničeno, olivové háje rozryty buldozéry, lidem byl zastaven příliv pitné vody – zde je zjevná snaha vyhubit původní obyvatelstvo země hladomorem. Jestli to není genocida, tak co pak je?

Problémy se zatykačem

Jenže pak měl Soud problém. Když zatykače vydá, tak bude mít na krku Spojené státy a všechnu společnou zlobu židovské obce. A když zatykače nevydají, tak se na ně bude celý svět dívat jako na spoluviníky na genocidě, kteří straní válečným zločincům. Něco takového by je mohlo stát veškerou správní moc.

Postupně došlo[4] ke slovní potyčce mezi Soudem, Izraelem a Amerikou. Soud se bránil prohlášením, že je zastrašován před vykonáváním své činnosti, ale z opatrnosti nezveřejnil jména těch, kteří ho ‘zastrašovali‘ a vyhrožovali jeho členům pomstou. Odvolávali se také na Římské právo, které zakazuje ovlivňování výsledků soudního řízení a ohrožování soudní nezávislosti a nestrannosti.

Také v Izraeli pociťovali vliv tohoto sporu. Nadměrný stres na vládní úředníky, hlavně pak na samotného Netanjahu byl zjevný. Tento si dobře uvědomoval, že zatykač na něho vystavený, vydaný Soudem, by byla řádná rána jeho politické kariéře. Vyjádřil se, že očekává, že vedoucí osobnosti svobodného světa se proti rozhodnutí Soudu postaví:

„Očekáváme, že použijí vše, co mají k dispozici, aby tomuto nebezpečnému manévru zabránili,“ prohlásil a neustále urgoval amerického presidenta Joe Bidena, aby v tom co nejrychleji něco udělal.

Nový zákon v Americe

Americky Kongres rychle navrhl[5] nový zákon, který zakazoval jakoukoliv kritiku Sionismu nebo Židů a to i tu, která je založenou na faktech. Dokonce i kritika izraelské genocidy vůči Palestincům pod to spadá a zřejmě bude lepší nevyjádřit se kriticky o ničem, zvláště ne o počasí, protože i to jsou Židé schopni považovat za antisemitismus.

To, že se návrh nového zákona proviňuje proti americké Ústavě, jmenovitě proti jejímu ‘Prvnímu doplňku‘ (First Amendment) jim vůbec nevadilo. (Možná ho ctění členové Kongresu ani neznají, anebo neumějí číst – i to je dnes možné). Pouze jeden jediný z nich, republikán ze státu Kentucky, Thomas Massie proti novému zákonu vystoupil.

Kdyby tento zákon byl opravdu odsouhlasen a presidentem uveden v platnost, to by ‘První doplněk‘ prakticky zničilo a udělalo by to z Ameriky fašistický stát.

Nejen to, tím by vznikl problém pro všecky křesťany, protože i Bible by byla nezákonná. To proto, že skutečnost, že Židé ukřižovali Ježíše Krista by tím byla postavena mimo zákon. Takže kdokoliv by tento fakt vyslovil, nebo nějak jinak použil, byl by soudně trestatelný.

Senátoři se přidali

Skupina dvanácti[6] amerických republikánských senátorů sepsala dopis, který poslali hlavnímu žalobci Soudu, což je Karim Khan. V dopise mu vyhrožovali ‘těžkými sankcemi‘ a jinými formami ‘trestů‘ pro případ, že by se opovážil vydat zatykač na izraelského premiéra a členy jeho vlády. Senátoři dokonce v dopise citovali americký zákon, který umožňuje presidentovi, aby použil jakékoliv prostředky k osvobození těch Američanů, kteří by byli Soudem zajati. Zákon se nazývá ‘Hague Invasion Act‘.

Napsali, že jestliže soud vystaví zatykač na Izraelce, že to bude v Americe považováno nejen za ohrožení samostatnosti Israele, ale i za ohrožení samostatnosti Spojených států.

Jména udatných amerických bojovníků za cizí zájmy jsou: Mitch McConnell, Tom Cotton, Marsha Blackburn, Katie Boyd Britt, Ted Budd, Kevin Cramer, Ted Cruz, Bill Hagerty, Pete Ricketts, Marco Rubio, Rick Scott, and Tim Scott.

Pročpak jim tak na tom záleží? Pročpak strkají hlavu do oprátky za někoho jiného, kdo navíc toho není vůbec hoden? Copak není Izrael jako každý jiný národ? No, zřejmě ne! Když Američané donutili soud, aby vydal zatykač na ruského presidenta, tak ohledně toho nikdo nenaříkal a neplakal, ale řekněte slovo ‘Izrael‘ a celá Amerika je ve zbroji.

Mimochodem, všichni dnes píšou ‘Izrael‘, ale to není správné. Existuje názor – těžko říct, jestli je pravdivý či ne, že slovo ‘Izrael‘ je akronym. ‘Is‘ je od egyptské bohyně Isis; ‘ra‘ je slunce, neboli Satan a ‘el‘ je bůh v hebrejštině.

Soud se nenechal odradit

Mezinárodní Soud[7] nakonec zatykače vydal. Z jejich dokumentace čiší, že ve skutečnosti ani stát Izrael neuznávají, protože píšou ‘země Izrael a stát Palestina‘. Zatykač na Netanjahu a Gallanta je založen na: podněcování k vyhubení, podněcování k hladovění jako způsob války, včetně odepírání humanitární pomoci a záměrné ohrožování civilistů.

Další zatykače byly vydány na hlavní vedoucí Hamas, což jsou Ismail Haniyeh, Yahya Al-Sinwar a Mohammad Deif. Tyto byly zdůvodněny: vyhubením, vraždami, zadržením rukojmí a znásilnění zajatců. Bližší podrobnosti jsou na stránce.

Ta obvinění jsou zjevně nakloněna jedním směrem, ale možná se soudcové opravdu těch sankcí z Ameriky a výhrůžek z Izraele obávali.

Takže – skoro to vypadá, jako že americký vliv na mezinárodní organizace slábne. Jak Spojené státy, tak Izrael se vždy považovali za výjimečné národy, na které se žádné mezinárodní zákony nevztahují. A najednou takové ponížení! A to se ještě Spojené státy nadále znemožňují výhrůžkami instituci mezinárodního práva a zastáváním se zjevného válečného zločince, což je Izrael.

Má to nějakou váhu?

Ten problém je, že to celé je ve skutečnosti fraška. Mezinárodní Soud nemá oprávnění soudit Izrael, protože tito nespadají do okruhu jeho působnosti a nejsou jedním ze členů tohoto zřízení. Soud rovněž nemá svoji vlastní armádu, nebo polici, která by šla a obviněné zločince by zatkla. Takže jeho pravomoc je do jisté míry neskutečná.

Soudcové[8] si toho jsou pravděpodobně také vědomi, protože zjevně zkoušeli příliš si Izrael neznepřátelit. Při obhajobě tohoto rozhodnutí opakoval hlavní žalobce, Khan ty stejné, ničím nepodložené lži, jaké roztrubuje Israel po celém světě a které už tolik vyšetřujících novinářů prohlásilo za nepravdivé. Khan totiž zdůrazňoval, že to byli Hamas, kteří válku začali a přitom to, že se tak stalo po mnoha desetiletí židovského teroru, nebral v úvahu. Mluvil o tom, že Hamas znásilňovali, vraždili, brutalizovali a ohrožovali nevinné obyvatele Izraeli a přitom to všecko dělali Izraelci sami, jako obvykle, a na Hamas to pouze sváděli.

Takže vlk se nažral a koza zůstala celá. Lidé jsou spokojeni, že Soud vydal zatykače a přitom ty popsané kusy papíru jsou vhodné leda tak na rozdělání ohně.

Útoky pokračují

Mezinárodní Soud[9] rovněž přikázal Izraelcům, že musí okamžitě přestat útočit na palestinské obyvatelstvo v Rafah. Podle vyjádření generálního tajemníka OSN, Antonia Guterres, toto rozhodnutí je závažné a je nutno ho respektovat.

Netanjahu na to zareagoval tím, že okamžitě svolal poradu hlavních ministrů státu, spolu s hlavním právníkem a jinými důležitými osobnostmi. Poradce premiéra, Dimitrij Gendelman se vyjádřil, že nic na světě nemůže donutit Izrael aby příkaz Soudu uposlechl, protože něco takového by pro ně znamenalo ‘veřejnou sebevraždu‘.

Takže zatím co se Jižní Afrika, což byl žalobce, radovala, že se jim podařilo zastavit krveprolití v Gaza, výsledek jednání izraelských vládních představitelů bylo pokračování útoků na stanové město zbídačelých palestinských vyhnanců v Rafah.

Kruté a nelidské bombardování[10] zasáhlo jižní Gaza, které předtím prohlásila izraelská vláda za bezpečnou zónu. S raketami a se 1000-kg bombami útočila izraelská armáda na stanové město v blízkosti OSN Agentury pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Útok vyprodukoval mnoho mrtvých a ještě více zraněných, z toho velké množství dětí. Jedno dítě bylo nalezeno s useknutou hlavou a jiná dětská těla byla rozstřílena na kusy. Poté zachvátily celé místo prudké ohně, které nebylo čím uhasit.

Izraelská letadla pak zbombardovala některé domy v okolí na padrť. Ve svém hlášení armáda uvedla, že ‘zaútočili na sídlo Hamas ve městě Rafah‘.

Zjištění odborníků

Pět významných[11] mezinárodních organizací, ve spolupráci se třemi izraelskými nevládními organizacemi vydali zprávu o chování izraelských vojáků vůči Palestincům. Zjistili, že Židé střílejí zajaté Palestince přímo do hlavy a jejich mrtvoly pohazují po ulicích. Mučení zajatců je časté, barbarské a bestiální, horší než co kdy svět zažil.

Izraelská vojska záměrně bombardovala rodiny, které náležely k palestinským organizacím a také vyvraždili veškeré aktivisty. Bylo zaznamenáno 112 případů hromadného znásilnění palestinských žen a dívek, což znamená, že více mužů opakovaně znásilňovalo jednu ženu.

Zabití žoldnéři, která izraelská armáda používá a kteří jsou dodáváni 22 vojenskými firmami, byli po smrti naloženi na jistou americkou loď, která v této době má na palubě 1327 mrtvol, jejichž rodiny nebyly nikdy o jejich úmrtí informovány.

Zlato a finance v hodnotě 370 milionu dolarů byly Palestincům ukradeny z bank.

70% všech bomb a raket, které byly v Gaza použity, obsahovaly vyčerpaný uran, takže půda celého území je zničena radiací uranu 234, uranu 235 a uranu 238.

90% palestinských žen a dětí trpí těžkým psychologickým ublížením a vyskytlo se dokonce 5000 případů šílenství. Většina šílených byly ženy, které ztratily děti. Hladomor je v Gaza používán jako zbraň.

213 izraelských pilotů neuposlechlo rozkazy a odmítli bombardovat obydlená místa v Gaza. Dvě arabské země zkoušely uplatit Jižní Afriku, aby stáhla obžalobu Israele u mezinárodního Soudu.

Netanjahu lační po pomstě

Právě se vyneslo[12], že židovský Führer Benjamin Netanjahu nechával skoro celé desetiletí sledovat Mezinárodní Soud v Haagu a jeho členy. Všemi způsoby je špehovali a údajně též vyhrožovali hlavnímu žalobci, Karim Khanovi a také jeho předchůdkyni, Fatou Bensouda.

Podle jednoho z rozvědčíků, Netanjahu je doslova posedlý po zprávách o těchto lidech. Rozvědka tajně pořizovala nahrávky ze soukromého života Bensoudové, za účelem pozdějšího vydírání. Všechny zprávy byly předávány některým izraelským Ministerstvům.

Khan byl vystaven nátlaku a četným výhrůžkám nejen z Izraele, ale také ze Spojených států, které si nepřály, aby zločiny vůči Palestincům vyšetřoval. A ty výhrůžky nebyly jen tak lecjaké. Bývalý šéf Mossadu, což je israelská rozvědka, Yossi Cohen napsal předešlé žalobkyni, paní Bensoudové: „Nechcete se zamíchat do věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost jak vaši vlastní, tak i vaší rodiny.“

Satanismus v akci

Takže zde máme[13] asi 36 000 mrtvých Palestinců, z toho většinou děti a ženy a asi 80 000 zraněných. Zničené nemocnice, záměrné vraždění lékařů a novinářů, hladomor a nemoci.

Je vůbec možná taková krutost? Jsme my, lidé, opravdu schopni vykonávat tak bestiální a nelidské zločiny vůči druhým? Je opravdu život jiného člověka a jeho utrpení zanedbatelnou překážkou pro některé z nás?

Ta krutost izraelských vojáků, nebo aspoň velké většiny z nich nemůže být lidská. To musí být jiní tvorové, bez lidských citů, kteří za materiální a územní výhody, získané loupeží, obětují lidské životy celého národa, původních obyvatel a původních majitelů země. V tom je zjevně něco nelidského, něco – satanského.

Satanisté mohou přežít pouze když prolévají krev, pochopitelně ne tu vlastní, ale krev jiných lidí. Masakr neozbrojených palestinských civilistů by nasvědčoval tomu, že se jedná o něco takového. A pak vydal Netanjahu ultimátum, které rozeslal vedoucím jednotlivých národů světa. Text dokumentu byl následující:

„Říkám tímto všem vedoucím světa, že žádné množství nátlaku kteroukoliv mezinárodní organizací nezastaví Izrael před sebeobranou. My budeme válčit s monstry Hamas a nadobro je zničíme … Jestli pak bude Izrael donucen zůstat osamocen, Izrael zůstane osamocen.“

Z toho všeho vysvítá, že Izrael je veden nadpřirozenou a zlomyslnou mocí. Netanjahu sám pravděpodobně podlehl satanskému učení Talmudu, což přiznal již dříve, když řekl:

„Právoplatně vyhlásíme Talmud za podklad izraelského právního systému. Osobně upravím zákonodárství pro Izrael, což bude národní domov židovského národa. Je to velmi důležitý zákon, který změní podobu Izraele pro budoucnost.“

To málo co o Talmudu vím, mi stačí, abych se obávala nejhoršího. Viz zde[14].

Spojené státy by mohly snadno a velmi rychle masakr v Palestině skončit, kdyby Izraeli přestaly posílat zbraně a přestaly je financovat. Ale neudělají to, protože to jsou ti stejní Satanisté jako je Izrael. Ti všichni slouží poctivě svému vládci, což je Satan.

Všichni zaplatí za své činy, do posledního haléře. Nikdo z nás neodejde z tohoto světa aniž by nesplatil, co je dlužen. Někdo platí penězi, jiný zdravím, další svými dětmi a mnozí jiní používají jiné hodnoty na vyrovnání životních vah. Ale všichni zaplatíme co jsme dlužni.

Jane Kaufman, 31. května 2024

———-

POZNÁMKA: V současné době shromažďuji články, které jsem doposud napsala do knižní formy. První 3 díly jsou již na internetu a zájemci si je mohou zdarma stáhnout na adresách, uvedených níže. Další díly, jak budou přibývat je možno vyhledat zadáním klíčového výrazu ‘Pod lupou‘. JK

https://archive.org/details/pod-lupou-historie-soucasnosti-1

https://archive.org/details/pod-lupou-historie-soucasnosti-2

https://archive.org/details/pod-lupou-historie-soucasnosti-3

[1] https://sputnikglobe.com/20240429/icc-may-issue-arrest-warrants-for-israels-netanyahu-gallant-this-week—reports-1118180267.html

[2]https://www.reddit.com/r/AskMiddleEast/comments/18dqdgz/yair_netanyahu_dna_test_he_is_the_eldest_son_of/

[3] https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–warns-us-it-will-punish-pa-if-icc-issues-arrest-war

[4] https://www.zerohedge.com/geopolitical/icc-threatens-action-over-intimidation-tactics-netanyahu-arrest-warrant-looms

[5] https://www.naturalnews.com/2024-05-05-congress-passes-bill-criminalizing-criticism-zionism-israel.html

[6] https://news.antiwar.com/2024/05/06/republican-senators-threaten-icc-target-israel-and-we-will-target-you/

[7] https://warnews247-gr.translate.goog/war-monitor/israhl/meizon-problhma-gia-hpa-kai-dush-ta-entalmata-sullhpshs-netaniaxou-kai-gkalant-bomba-dpd-gia-edafos-tou-israhl-kai-kratos-ths-palaistinhs/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

[8] https://www.middleeastmonitor.com/20240521-the-iccs-arrest-warrant-for-netanyahu-is-nothing-more-than-hot-air/

[9] https://sputnikglobe.com/20240524/netanyahu-to-hold-urgent-cabinet-consultation-after-un-court-ruling-on-rafah—reports-1118618082.html

[10] https://www.aa.com.tr/en/middle-east/at-least-35-killed-as-israel-targets-camp-for-displaced-palestinians-houses-in-rafah/3231303

[11] https://www.vtforeignpolicy.com/2024/05/gang-rape-and-other-atrocities-by-israelis-in-gaza/

[12] https://www.vtforeignpolicy.com/2024/05/netanyahu-obsessed-with-mossad-operation-to-murder-icc-justices-prosecutors-and-families/

[13] https://www.vtforeignpolicy.com/2024/05/the-satanic-and-talmudic-nature-of-benjamin-netanyahus-ideology/

[14] David Duke: „Moje probuzení“, nebo „Moje prebudenie“

David Duke: „Jewish Supremacism“

David Duke: „The Secret Behind Communism“, k vypůjčení zde: https://archive.org/details/secretbehindcomm0000drda

https://www.infokuryr.cz/n/2024/06/02/jane-kaufman-zatykac-na-izraelskeho-premiera-benjamina-netanjahu/