Rudolf Steiner, jehož učení vedlo k antroposofické medicíně, biodynamickému zemědělství a waldorfské škole, říkal, že srdce je sedmiboký pravidelný útvar, který se nachází v pomyslné schránce v hrudi. „Pravidelný“ znamená, že všech sedm stran je stejných. Platón popsal pět platónských těles a Steiner říkal, že existuje ještě šesté. Řekl také, že srdce není pumpa. Toto tvrzení obhájil Frank Chester, který přišel na to, jak navrhnout sedmiboký pravidelný tvar.

Toto šesté platónské těleso se nyní nazývá chestahedron a dokonale se vejde do krychle pod úhlem 36 stupňů od středu doleva, což je přesně stejný úhel, pod jakým leží srdce v hrudníku. Při ponoření do vody a roztočení se vytvoří dva protiběžné víry. Nedávné vědecké studie prokázaly, že tyto dva víry usnadňují uzavírání chlopní. A když se víry netvoří správně, objeví se krevní sraženiny. Muž, který rozložil tisíc srdcí, Paco Torrent Guasp, zjistil, že srdce je jediný svalový pás přeložený spirálovitě přes sebe. Samotné srdce je vír tkáně. Není to pumpa, je to vírový stroj.

↓ Video s českým dabingem ↓

Po staletí se věřilo, že hmota může existovat pouze ve třech stavech. Jako například voda, která může existovat jako kapalina, led a pára. Lidské buňky jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vodou, ale většina této vody se nenachází v žádném z těchto tří stavů. Nedávno jsme se dozvěděli, že u vody existuje ještě čtvrtý stav. Tento čtvrtý stav se nazývá plazmový stav, gelová fáze, vylučovací zóna nebo strukturovaná voda. A to je to, co posouvá krev celým kardiovaskulárním systémem. Voda v našem těle, poháněná infračervenou energií ze svého okolí, se stává elektrickým pohonným systémem. Určité procento vody v našem těle se stává strukturovanou vodou a zbytek zůstává normální tekutou vodou neboli vodou objemovou.

Strukturovaná voda se nabíjí záporně a tvoří želatinové vnější stěny našich kapilár, žil a tepen. Tyto záporně nabité vnější stěny neustále pohánějí kladně nabitou objemovou vodu dovnitř a unášejí s sebou krev. Tento pohonný systém bude fungovat neomezeně dlouho, dokud bude nabitý. A způsob, jak jej nabít, je pomocí elektromagnetického pole Země, infračervené energie a pozitivního myšlení. Práce Dr. Masaru Emota vědecky prokázala, že voda vystavená láskyplným lidským slovům a myšlenkám se mění do svého přirozeného šestiúhelníkového tvaru.

Na molekulární úrovni se strukturuje na základě našeho pozitivního záměru. Tento nový model ukazuje, že je to krev, která pumpuje srdce, nikoli naopak. A aby byl tok silný a zdravý, je naším nejlepším lékem spojení se zemí, sluneční světlo, láska k sobě samým a vzájemná láska pomocí fyzického doteku. Viktor Schauberger se celý život zabýval studiem vody a zjistil, že v přírodě voda vždy vytvoří na své cestě víry. Schauberger zjistil, že právě toto spirálové působení strukturuje vodu v přírodě. A že když je voda vystavena moderní úpravě, kterou provádí člověk, ztrácí svou strukturu. Schaubergerova práce ho přivedla k přesvědčení, že z víru lze generovat energii. Popsal to jako implozi energie na rozdíl od energetické exploze.

Dr. Tom Cowan, který o tom psal v knize „Lidské srdce, kosmické srdce”, má zajímavou teorii, která může vysvětlovat rčení „srdce ze zlata“. Dalším nedávným objevem je, že zlato ve své nejčistší podobě se vůbec nezdá být zlatem. Za správných podmínek se normální fyzické zlato může přeměnit na jemný bílý prášek známý jako monoatomické zlato. Toto monoatomické zlato bylo zkoumáno v mnoha pokročilých laboratořích a má velmi zvláštní vlastnosti.

Může levitovat a mizet. Monoatomické zlato je supravodivé. A mnozí tvrdí, že právě o to alchymistům šlo. Jedním ze způsobů, jak přeměnit kovové zlato na monoatomární, je prohnat ho vysokorychlostním vírem. Při této přeměně dochází k záblesku světla a 44% úbytku hmotnosti. Doktor Cowan se domnívá, že stopové množství zlata v naší krvi se při průchodu dvojitým vírem v srdci mění na monoatomární zlato. Vzniká tak jiskra života. Pro Infowars informuje Greg Reese.

https://otevrisvoumysl.cz/zahada-lidskeho-srdce-neni-to-pumpa/