Nikde to sice není inzerováno, ale Evropa je na tom dnes velice špatně. Množství bankrotů je nejvyšší, co kdy za posledních osm let bylo, jak oznámila statistická agentura Evropské unie, Eurostat. Každé čtvrtletí je horší a horší a to současné, šesté v pořadí, se zhoršilo o 8,4% oproti předcházejícímu.

Nejvyšší počet bankrotů je v ubytování a v přípravě jídel (o 23,9% víc), v dopravě a skladování (o 15,2% víc) a ve školství, zdravotnictví a společenské činnosti (o 10,1% víc).

Nejvíc bankrotů zaznamenalo Maďarsko (o 40,8% víc než dříve), Litva (o 24,8% víc) a Estonsko (o 24,6% víc). Zato úbytek firem, které přešly do bankrotu byl zaznamenán na Kypru (o 48,5% míň), v Chorvatsku (o 23,6% míň) a v Dánsku (o 15,9% míň).

Odborníci přičítají stále se zvyšující počet bankrotů nedostatku stability, pomalému ekonomickému růstu Evropské unie, způsobenému hlavně zvýšením úrokových sazeb a zvýšenou inflací. Někteří také poukazují na vyčerpání podpory, která byla mnohým firmám poskytována v důsledku COVIDové pandemie. A přitom všichni zapomněli na velikášské dary Ukrajině – jak to?

Nikdo se také nezmiňuje o zvýšených cenách surovin, plynu a ropy, následek sankcí proti Rusku, které jsou pro mnohé výrobní podniky stěžejní, ale je jisté, že ty se podstatně na tom všem podílí. Také úbytek evropských firem, které se z Eurozóny vystěhovaly, není podchycen. Možná by nás ty údaje šokovaly, kdyby byly tyto informace zveřejněny.

Jen v Německu samotném, 50,6 tisíc firem se dostalo do bankrotového řízení v první polovině roku. To je o 12% víc, než za stejné období vloni. Hlásila to Federální statistická kancelář země.

Asi 2022 firem bylo též zrušeno v období mezi lednem a červnem 2023, což je o 306% víc než ve stejném období před rokem. Mnohé tyto firmy nejen že skončily provoz, ale část z nich patřila mezi ty, již zmíněné, které se vystěhovaly ze země a z Eurozóny.

Byl rovněž zaznamenán mohutný nárůst emigrace z Německa, hlavně do Švýcarska, Rakouska a Spojených států. Tak, jak od r. 2016 vyemigroval každoročně asi 1 milion Němců někam jinam, tak v r. 2022 opustilo Německo celkem 1,204 milionů osob.

Únik mozků na vzestupu

Spolu s těmi, kteří opustili Německo, došlo v Evropské unii k nikdy předtím nevídanému odlivu mozků (anglicky: brain drain) do cizích zemí. Něco takového neuvěřitelně celou Unii poznamená, protože to jsou lidé, často špičky mezi tím zbytkem, kteří jsou tvořiví, vynalézaví, průbojní a odvážní. Jsou natolik podnikaví, že jim stojí za to sbalit si pár nutností a opustit svoji vlast.

Více než 30 000 technických odborníků odešlo za posledních 20 let do Číny, což je hrůzostrašné, protože Čína bude čím dál víc prosperovat, a Evropa bude čím dál víc chátrat.

To je, na čem vždycky získávaly Spojené státy. Způsobily někde krizi, třeba válku a pak těžily z emigrace odborníků, která odtud odešla. V posledních letech ale nebyli bráni do země lidé z bílých částí světa, ale výhradně tmaví, tmavší a potmavlí a to je, kdy začal úpadek. Dnes jsou Spojené státy doslova zaplaveny těmi, kteří se často honosí vysokými univerzitními tituly ze zámoří, ale kteří nic neumí, špatně chápou a máločemu rozumí. Ne všichni z nich, samozřejmě. Ale je jich hodně. Sama jich znám hned několik.

Číňané byli v důsledku úniku schopných lidí z Evropy obviněni, že infiltrovali západní technologické firmy a instituce, kde dělali doslova nábor odborníků do Číny. Z jiných zdrojů víme, že v Číně již byla vybudována celá města, se vším všudy, na umístění těchto znalců. Mnozí z nich nastoupili u čínských firem, ale bylo hodně těch, kteří si založili své vlastní podniky, které dnes soutěží s evropskými a americkými firmami.

Jeff J. Brown, redaktor v ‘China Rising Radio Sinoland‘ (Radio vzrůstající Číny, Sinoland) potvrdil, že za posledních asi 40 let se veškerý západní výzkum stal předmětem ke koupi, což Čína pilně využila a využívá to dodnes. Podle něho, zkažené, jedovaté a odpuzující pracovní prostředí a podmínky, které se postupem času vyvinuly způsobily, že západní profesoři, badatelé a vědci odcházejí do Číny, kde věda je stále ještě opravdová věda a sociopolitické ovzduší je přátelské a uvolněné.

V jistém směru má pravdu. Když si uvědomíme kolik vědeckých pracovníků bylo nuceno lhát o COVIDu a tak zvané pandemii, kolik odborníků musí dnes souhlasit s tím, že CO2 je pro nás škodlivý a propagovat neexistující změnu počasí, souhlasit s nucenou porážkou dobytka jen proto, že tento trpí plynatostí, s přeměnou výnosných polí na travnaté prostory a s mnoha dalšími nesmysly, tak není divu, že nejsou spokojeni.

Pan redaktor potvrzuje, co již bylo napsáno, když říká, že většina z těchto lidí, kteří dokážou zvednout kotvy a odejít na druhý konec světa, jsou ti nejlepší a nejbystřejší ze všech. Jsou natolik zaujati svým oborem, že se rádi zbaví osobního pohodlí a cestují kamsi daleko, jen aby se mohli plně věnovat opravdové, tvořivé práci a nebyli omezováni byrokratickými zákazy, příkazy a požadavky, spolu s politickou správností, která je vždycky protismyslná.

Ne všecko je v Číně výhodné. Thomas W. Pauken II., poradce v Asijsko-Pacifických záležitostech a geopolitický odborník, který v Číně žije, se vyjádřil, že čínská vláda bude muset dříve nebo později zvýhodnit daňové podmínky pro tyto lidi a stejně tak upravit jejich právní status. Také mezinárodní školy (ne čínské) pro jejich děti jsou velice drahé.

Evropané prý tvrdí, že jim nejde o peníze, ale pak jsou mezi prvními, když se jedná o zvýhodnění daňových podmínek. Snad proto, že v Evropě jsou daně příliš vysoké, tak hledají jiná místa, kde by si polepšili, řekl.

Německo jako první

Ukazuje se, že Německo je jedno z prvních, kterým docházejí finance. Nejsou schopni dodržet slib a platit NATO organizaci požadovaný poplatek, což jsou 2% z HDP. Nejen peníze, ale ani nemají dostatečný počet vojáků pro NATO. Celkem právem obviňují z těchto nedostatků příspěvky na válku na Ukrajině a také nedostatek podpory od vlády.

Takže Němci, kteří ještě nedávno měli jednu z nejlépe vycvičených armád v Evropě, si dnes nejsou jisti, jestli jejich vojáci, dodaní do NATO budou schopni bojovat. To, jestli jich bude dostatečné množství je rovněž pochybné. Na příklad, tankisté mají o 21% vojáků míň, než je zapotřebí. Možná se to vyrovnává, protože ani nemají dostatečné množství tanků a jiného zařízení, což nepůjde snadno napravit, jak přiznávají.

Tankisté jsou pouze ukázka celkového stavu; celá armáda a její vybavení jsou na tom velice špatně. Tomu neprospívá, že vedení v Berlíně považuje závazky vůči NATO za přednostní před potřebami zbytku Bundeswehru, což je německá válečná mašinerie.

Koncem letošního února se vyjádřil německý ministr obrany, Boris Pistorius, že země nemá dostatečné množství ozbrojených sil, které by byly schopny ji bránit proti útočné, brutální a agresivní válce. Do dnešního dne se Německu nepodařilo nahradit vojenskou výbavu, kterou poslali na Ukrajinu. A bude dlouho trvat, než tento schodek vyrovnají.

Celý svět je ohrožen

Pochybná strategie Evropské unie, kdy uvalili nesmyslné sankce na Rusko, jedny za druhýma, způsobila nedostatek plynu a ropy nejen v Evropě, ale v celém světě. Ceny těchto surovin neúměrně vzrostly a je mnoho národů, které takové zdražení může zničit.

Tam, kde budou Evropané vysokými cenami těchto nezbytností pouze do jisté míry znevýhodněni, jiní, méně majetní zůstanou hladem, bez otopu, bez nezbytností, které přestanou být doručovány kvůli vysokým cenám pohonných látek.

Něčemu takovému samozřejmě nepřispívá propaganda ‘zelených‘ komunistů, kteří se idioticky zaměřili na snížení CO2 na nulu, což je nesmysl, a tím pádem jsou pro ně ropa a zemní plyn ‘špatné‘.

V důsledku těchto bláznivých nápadů chorých mozků začaly firmy investovat méně peněz a výzkumu do nových zdrojů energie. IEA (International Energy Association) sami vyzývali už před rokem, že žádné další peníze nemají jít do investicí v ropném průmyslu a v plynu. A přitom neměli pravdu. Kdyby pak se Rusko a Saudská Arabie rozhodli omezit vývoz těchto materiálů, pak bude nezbytně celý svět uvržen do energetické katastrofy.

Ještě vloni se Evropanům podařilo zamezit tomu nejhoršímu, když přesměrovávali lodě s tekutým plynem, které pluly do chudých zemí, jako jsou Bangladeš, Pakistán a Indie, do Evropy. Nebylo to levné, museli za ten ústupek zaplatit mnohem vyšší ceny, ale vyplatilo se to, protože Evropané pak topili, světla svítila a auta jezdila. Výhoda byla, že minulá zima byla velice mírná. Jak to ale bude vypadat letos, to je otázka, na kterou neznáme odpověď.

Sankce prý fungují?

Tak zvaný hlavní diplomat Evropské unie, Josep Borrell nedávno fantazíroval o tom, jak sankce proti Rusku opravdu fungují. Podle něho, dovoz z Ruska klesl v r. 2022 o 58%, což považoval za skvělé ‘rozpojení‘. Řekl, že: „Sankce již podstatně omezily možnosti Moskvy a způsobily finanční nátlak, odřízly zemi od klíčových trhů a podstatně zničily průmyslovou a technologickou kapacitu Ruska.“

Dodal, že něco takového, podpořeno odchodem západních firem ze země, ohrozí investice a produktivitu země na dlouhé roky. A výhled na rok 2023 je prý špatný, ruský HDP klesl o 2,5% a rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu srazilo ruskou ekonomii zpátky do isolace a úpadku.

Člověk by se rád zeptal jestli tento člověk má oči a uši a jestli je vůbec používá. Anebo je to senilita? Jak to, že takového breptala pořád ještě nechávají veřejně mluvit?

Ve skutečnosti, pravý opak je pravda. Ruská ekonomie je na vzestupu a podle nedávného hlášení Světové banky (World Bank) se Rusko posunulo mezi pět nejmocnějších světových ekonomických celků, kdy předčilo i Německo. Jejich mezinárodní obchod je též na vzestupu a jak Světová banka, tak IMF zaznamenaly nárůst ruského HDP o 2,5% směrem nahoru a ne dolů, jak tvrdí Borrell.

Zato Evropská unie se dostala na svah směrem dolů, kdy se dobrovolně zbavila levné energie z Ruska, propadla neuvěřitelné inflaci a postarala se, aby všecko šlo od desíti k pěti. Podle odhadu Evropské centrální banky, HDP Eurozóny má být letos o 0,9% nižší, což asi není tak špatné, protože za minulý rok to bylo mínus 3,5%. Jak již řečeno, od desíti k pěti!

Chytráci!

Cena za sud ropy z Ruska nedávno překročila cenový strop, určený sankcemi ‘Skupiny sedmi‘ (G7), takže tím se tyto země (Kanada, Francie, Británie, Německo, Itálie, Japonsko, Spojené státy a samozřejmě jako osmá je EU) měly zbavit veškerých zdrojů z Ruska, které dříve poháněly jejich ekonomii a vedly ji k lepším zítřkům.

Přesto, u ruských břehů dnes tankují ropu ty stejné západní lodě, které tam tankovaly i před sankcemi. Jsou to západní lodě, které – kryty západními pojistkami z Londýna – dováží do svých zemí ruskou ropu i přes to, že její cena převyšuje jejich vlastní limit.

Neboli: nikdo nesmí kupovat ruskou ropu nad určitý limit než ti, kteří tento limit stanovili.

Aby tento malý podvod zakryli, všecko co je k tomu potřebné je písemné prohlášení, zvané ‘atestace‘, které potvrzuje, že náklad byl zakoupen za cenu, stanovenou sankcemi.

Anebo jak to, že Španělsko uzavřelo takové smlouvy s Ruskem, že se stalo jejich největším odběratelem tekutého zemního plynu? Na to se totiž sankce nevztahují.

Proč Česká republika, Slovensko a jiné státy neuzavřely podobné smlouvy? Považují to snad za nějaký druh hrdinství, nekoupit nic od Ruska a radši v zimě zmrznout, nebo zemřít hlady? Budou se tlouct do prsou jako ten Tarzan a volat do světa, jak se tím zavděčili … komu? Americe? Když Amerika sama nakupuje z Ruska všecko ostošest? Je v tom jaká moudrost?

A vůbec, je nepochopitelné, že je na světě tolik právníků a žádný z nich nesoudí Evropskou unii za jejich špatná rozhodnutí, nemravné požadavky a obchodní podvody.

Vedení Španělska v Madridu urgovalo jednotlivé dovozce, aby neuzavírali další smlouvy s Ruskem a namísto toho aby hledali zdroje jinde. Ale Enagas, španělský dodavatel energetických produktů zjevně neuposlechl a dokonce zvýšil objednávky z Ruska o 151%. Tím pádem jsou dnes v situaci, kdy mohou prodávat tyto suroviny těm, kteří si nechali diktovat co smějí a nesmějí, poslušní chlapci a děvčata, a sami se nijak nezajistili.

Další chytráci!

Španělsko, Belgie a Francie patří mezi ty, kteří kupují největší množství tekutého plynu z Ruska. Takže i když Evropská unie slibuje, že do r. 2027 přestanou cokoliv z Ruska dovážet, tak jejich objednávky naopak stoupají. A opět, zakazují něco, za co ještě nemají náhradu a ani ji tak snadno neseženou.

Napřed velikášským způsobem něco zakážou a pak se v tichosti plíží po kolenou ke křížku a pilně dbají na to, aby je nikdo neviděl. To není žádné profesionální jednání! To nejsou politikové! To jsou babralové!

Jediní, kteří kupují víc tekutého plynu než evropské státy jsou Číňané, kteří si postupně objednali 8,7 milionů m2. Ale tentokrát je členské země EU se svými 21,6 miliony m2 daleko předstihly.

Evropská unie se tak pilně snažila, aby se odpoutala od ruského plynu a ropy a pak promptně využila zadní vrátka, která si ponechala a kupuje plyn v tekuté formě, což nepodléhá sankcím. Určitě kupují od Rusů i ropu nějakým podloudným způsobem zrovna tak.

A další chytráci sídli v Americe. Spojené státy též uvalily na Rusko nesmyslné sankce a pak začaly objednávat zboží vlevo vpravo a dnes se ukazuje, že nakoupily více než dvojnásobek toho, co dříve. Je pravda, že Rusko od nich oplátkou nekupovalo víc, ta strana obchodu spíš upadala a dnes je asi dvě třetiny toho, co byla dříve.

Zlaté české ručičky

Centrální agentura pro kybernetické zajištění Evropské unie hlásila, že čeští hackeři, kteří patří ke skupině ‘NoName057‘ zaútočili na servery několika českých banek. Byly to: Komerční banka, ČSOB, Air Banka, FIO Banka a Česká spořitelna. Způsobili nefunkčnost bankovního spojení jak přes internet, tak i přes mobilní telefony.

Nesebrali žádné peníze, ani neohrozili informace zákazníků. Všecko co požadovali bylo, aby byla zastavena jakákoliv finanční pomoc Ukrajině!

https://cz24.news/j-kaufman-zadusni-mse-za-evropskou-unii-prave-zacina/

AUTOR:  Jane Kaufman