Tucker Carlson zásadním odhalením riskuje život a přináší převratné informace

V současné době je v některých oborech vědecká diskuze plně zapovězena. Za „vědu“ se nyní považují jen předem přísně daná dogmata, která nelze skutečnou vědou napadnout. Přitom věda byla po celá staletí založena na diskuzi, kdy se střetávaly různé názory, jinak by nemohlo dojít k pokroku.

Současní „vládci světa“ a jejich loutky se velmi podobají středověké inkvizici, která popravovala za heliocentrický  názor, který nebyl v souladu s tím, co tvrdila církev.

Nicméně každá totalitní společnost se snaží udržet na základě lží a manipulací, věda jde v tomto případě stranou. To jsme viděli velmi dobře covidismu, kdy se jiné odborné názory tvrdě potíraly, aby se později ukázalo, že pravdu měli ti, kteří byli cenzurováni.

A zatímco poslušné masy hltaly příběhy o netopýrech, cenzoři pečlivě mazali pravdivé informace. Totéž nastoupilo v případě genových injekcí, kdy si sám systém podrazil nohy vytvořením hesla o „tečce,“ která však žádnou tečkou nebyla. A tak bychom mohli pokračovat.

Ovšem nyní je v popředí zejména agenda klimatická – a také zde je zakázána jakákoli vědecká diskuze. Odborníci, kteří odmítají za tučné granty a dotace razit mainstreamový narativ, se dostávají do disidentského postavení. Mezi těmito zatracovanými vědci jsou dokonce i odborníci s celoživotní praxí či nositelé Nobelovy ceny.

Přesto se stále najde dost lidí, kteří věří povídačce o škodlivém CO2, který pochází z lidské činnosti – a to zejména z užívání fosilních paliv.

Pomineme-li fakt, že bylo opakovaně prokázáno, že množství CO2 nijak neovlivňuje teplotu, pak je otázkou i to, co to vlastně jsou neustále pranýřovaná fosilní paliva.

Poslední zjištění navíc ukazují, že název „fosilní“ je velmi zavádějící.

A právě na toto téma hovořil Tucker Carlson s fundovaným odborníkem dr. Soonem.

Námitky proti ropě a dalším zdrojům energie založeným na uhlíku jsou obvykle formulovány ve dvou liniích: první je, že se jedná o fosilní paliva, generovaná prastarými rozkládajícími se dinosaury a rostlinami atd. – a tudíž o omezený zdroj, který se brzy vyčerpá.

Druhým argumentem je, že globální oteplování způsobují lidské emise uhlíku.

A tak byla rozpoutána válka proti ropě a plynu – a dva výše uvedené předpoklady byly považovány za absolutní evangelium, které nikdy nesmí být zpochybněno na žádném fóru.

V 62. epizodě seriálu „Tucker on X“ měl Tucker tu drzost hostit Dr. Willieho Soona, aby promluvil o zakázaném tématu: „Pokud fosilní paliva pocházejí z organických fosilií, proč je vědci našli na jednom ze Saturnových měsíců?“

Jakmile se prokázal tento nesporný fakt, že v Saturnově měsíci Titanu byly nalezeny uhlovodíky – a jak NASA, tak Evropská kosmická agentura to potvrzují – musí dojít k úpravě této „teorie“ (propagandy?).

Pokud uhlovodíky nejsou „fosilní palivo“, jaký jiný proces je vytváří? Není tento proces obnovitelný?

„Věda“ nemůže jen tak pokračovat ve svých protiropných příbězích, jako by se nic nestalo.

Dr. Soon také poukazuje na další aspekt Titanu, který slouží k rozptýlení současného příběhu o uhlíku: satelit je v podstatě velké „moře“ metanu, a přesto je nevýslovně chladný. To samozřejmě silně naznačuje, že ztotožňovat zdroje uhlíku s globálním oteplováním je další prázdný argument.

Samozřejmě, že jeden program, dokonce ani od Tuckera, nezmění planetární psychologickou operaci proti ropě a plynu, ale pravda je venku a není možné dostat tohoto džina zpět do láhve.

V debatě ve videu se můžete podívat i na další témata.

(01:49) Fosilní paliva ve vesmíru

(14:27) Globální oteplování v průběhu dějin

(25:31) Vnější síly ničí vědu

(40:41) Důkaz o Bohu

ZDROJ