Nikým nevolený spolek, za kterým většina lidí jen zhruba obeznámených s jeho činností, vidí osobu Klause Schwaba, má ve skutečnosti velmi zásadní vliv.

Klaus Schwab je jen něco jako spoluzakladatel, řečník a tedy tvář jedné z nejmocnějších organizací na světě. Proč myslíte, že politici z většiny vlád světa jezdí poslušně na pravidelné srazy?

Přitom takový davoský sraz není zdarma, politici musí vše platit (většinou samozřejmě z kapes daňových poplatníků) a dokonce i členství v této organizaci je samo o sobě hrazené.

Za WEF totiž opět stojí ti, kdo ovládají svět, tedy ti, kdo předpokládají, že budou v plně globalizovaném světě mezi „elitou,“ která bude mít výhradu vlastnictví. Ostatní nebudou vlastnit nic, budou pouze sdílet.

Většina lidí proto nemá ani ponětí, o čem WEF skutečně je a čeho za posledních 50 let dosáhlo.

Dokonce i ti z nás, kteří sledují WEF, si občas nemusí uvědomovat, jaké je jeho skutečné poslání a jak moc se podílí na utváření nového světového řádu, tedy Velkého resetu.

Pravdou je, že nadnárodní korporace usilují o kontrolu světového řádu.

Velký reset je plánovaný pokus o přerozdělení veškerého světového bohatství a moci do rukou korporací, miliardářů, bank a hlavně vedení Světového ekonomického fóra. Velký reset plánuje využít čtvrtou průmyslovou revoluci k podpoře svých vlastních ambiciózních plánů na ovládnutí světa.

Čtvrtá průmyslová revoluce (často vyjadřovaná zkratkou 4IR) je termín, který odkazuje na další generaci technologického pokroku, ve kterém se očekává, že zmizí rozdíly mezi fyzickými, digitálními a biologickými technologiemi.

Toto je svět, kde se stroje a počítače vyvíjejí nezávisle, kde nové biologické entity a evoluční změny řídí umělá inteligence a kde lze manipulovat s mozkovými vlnami. Je to v pravém slova smyslu zcela nový svět.

Je to svět, kde se transhumanismus stal realitou. Hranice mezi člověkem a strojem se mají postupně rozplynout. To je svět jako ze špatného sci-fi  hororu, ale až příliš reálný.

To, co skutečně odlišuje technologie Průmyslu 4.0, je nový způsob, jakým jsou hardware, software a konektivita překonfigurovány a integrovány za účelem dosažení stále ambicióznějších cílů, sběr a analýza obrovského množství dat, bezproblémová interakce mezi inteligentními stroji a rozmazání fyzické a virtuální dimenze produkce.

Chcete-li získat představu o tom, jak WEF nyní využívá Průmysl 4.0, vezměte si příklad z chytrých měst a 15minutovžch měst. WEF využívá hrozbu změny klimatu k pokroku v rozvoji chytrých měst a k podpoře jejich propagace ze strany státu a průmyslu.

Ty má řídit Světové ekonomické fórum, které vede G-20 při budování Aliance chytrých měst pro správu technologií. Zde opět připomínám, že již naše minulá vláda nás přihlásila do pilotního programu chytrých měst, takže některá naše města se již chystají do tohoto projektu plně zapojit.

Proto doporučuji si zjistit, jak je na tom vaše město. Pokud je zahrnuto v programu chytrého města (smart city) nebo 15minutového města – či dokonce oboje dohromady – pak je lepší se odstěhovat, ideálně na venkov.

Schopnost sledovat a ovládat každého ve městě za účelem kontroly kriminality, uhlíkových kreditů, jídla, dopravy atd. je budoucností, které většina lidí nechce být součástí.


Kdo jsou globalističtí členové obchodního orgánu známého jako Světové ekonomické fórum (WEF) a jejich agenti?

Členové WEF jsou rozděleni do tří obecných kategorií:

  •    regionální partneři
  •    průmyslové partnerské skupiny
  •    strategičtí partneři (ti jsou nejdůležitější)

Současných 100 řádných členů WEF („strategických partnerů“) se v podstatě skládá z největších společností na světě a jejich vlastníků a manažerů. Je právě o ty, kdo se chystají ovládnout svět. A právě oni jsou důvodem, proč se tolik politiků každoročně vydává do Davosu na srazy, kde dostávají instrukce právě od těchto skutečných „majitelů zeměkoule.“

Seznam „Strategických partnerů“ vypadá jako seznam 100 nejmocnějších společností a organizací, mezi které patří Nadace Billa a Melindy Gatesových, Sorosova Open Society Foundations, Gatesův Welcome Trust, BlackRock, Pfizer, Microsoft, Google – a tak dále a tak dále.

Kompletní seznam aktuálních strategických partnerů naleznete zde .


Některé z nedávných aktivit WEF

Jaký je obchodní model WEF?

WEF tvoří největší nadnárodní organizace na světě. To je jejich lobby organizace. V zásadě vybudovali politického molocha založeného na podpoře korporativních „partnerství veřejného a soukromého sektoru“ s USA, WHO, EU, tzv. národy pěti očí (Spojené království, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a USA), Čínou a jakýmikoli jinými zeměmi, které se chtějí připojit k jejich věci.

Tento vliv největších světových korporací na politiky jen potvrzuje, že současným vládnoucím zřízením je především korporátní fašismus.

Obchodní model WEF má umožnit jeho členským společnostem vyvíjet průlomové technologie, které pohánějí trhy a zvyšují jim zisky, mnohdy na úkor národních států.

WEF je o získání kontroly nad vládami prostřednictvím korporativismu.

WEF je obchodní organizace největších nadnárodních organizací na světě. Nikdy nezapomínejte na tuto skutečnost, když budete číst jakákoli vyjádření zástupců WEF a jejich loutek.

Organizace spojených národů jim hrála přímo do karet. Strategické partnerství mezi těmito dvěma organizacemi vedlo k tomu, že dohlížejí na celosvětové regulační procesy pro nové technologie a pro globální řízení.

WEF vykresluje své zasahování do světové politiky hezkými slovy, ale pravdou je, že WEF je především o zisku. Kontroluje politiky, kontroluje vlády, kontroluje nový světový řád a zvyšuje zisky svých členů, zatímco  kontrolujte klíčová odvětví.

WEF je vysněnou organizací monopolistů a letmý pohled na seznam strategických partnerů odhaluje mnoho nejúspěšnějších firemních monopolistů v historii.

Velký reset a Agenda 2030 jsou dvě strany téže mince. Dá se říct, že Agenda 2030 je osnovou Velkého resetu. WEF a OSN jsou nyní jedinou organizací, strategicky i takticky. Jejich agendy se prolínají. G 20 – a to je výtvor WEF.


WEF na regionální úrovni

Regionální organizace a členové WEF nejednají sami, ale vytvořili různé skupiny stážistů a absolventů rozmístěných po celém světě, kteří obecně jednají v souladu s podrobnými politikami a pozicemi vyvinutými a distribuovanými vedením WEF.

Školicí programy fungují již více než tři desetiletí a vedly k umístění, distribuci a rychlé podpoře mnoha tisíc zaměstnanců vyškolených WEF po celém světě.

Předseda WEF Klaus Schwab  prohlásil, že tito zaměstnanci byli strategicky rozmístěni na klíčových pozicích v různých vládách, stejně jako na vlivných pozicích v klíčových odvětvích, jako jsou média, finance a technologie.

Světové ekonomické fórum má dokonce oficiální výbor prezidentů univerzit. Tito se pravidelně scházejí, aby diskutovali a rozhodovali o politice nejlepších univerzit na světě. Tito prezidenti se zavázali podporovat Světové ekonomické fórum, jehož hlavní agendou je „kapitalismus stakeholderů,“  což je jiné slovo pro korporativismus.


Kdo jsou mladí globální lídři – vyškolení a pověření prováděním „Velkého resetu“?

Mladí globální lídři byli vyškoleni, aby podporovali globalistickou formu nevolené vlády, v níž je mezinárodní ekonomika ústředním bodem procesu řízení a rozhodování.

Byli vyškoleni k prosazování zájmů globální nadnárodní vlády, která je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, ve kterém mají obchodní zájmy členů WEF přednost před ústavami jednotlivých zemí. WEF se domnívá, že koncept nezávislých národních států je zastaralý a musí být nahrazen globální vládou, která vše kontroluje.

Jejich názory jsou zásadně korporativistické i globalistické, ale také antidemokratické, což je další způsob, jak říci, že jsou pro totalitní fašismus – slučování obchodních zájmů se státní mocí – v globálním měřítku.

Tito absolventi zásadně nezastupují zájmy národního státu, ve kterém žijí, pracují a možná zastávají politickou funkci, ale jejich oddanost se zdá být spíše vizí WEF o dominantní světové vládě odpovědné za národy a jejich ústavy.

Jde v podstatě o podobnou globální organizaci jako Aspen institut, který u nás a v některých dalších zemích víceméně zastupuje stejné zájmy jako WEF.

Tedy volba politiků a politických stran zainteresovaných ve WEF nebo Aspen institutu je volbou globalistické protinárodní politiky. Pokud odmítáte globalistické plány, mělo by vás u každých voleb v prvé řadě zajímat, zda není daná politická strana infiltrována těmito institucemi.

Jaké globální „zásluhy“ má WEF?

WEF pomohla usnadnit globálně harmonizované plánování, rozvoj a implementaci lockdownů, covidových restrikcí, autoritářských očkovacích kampaní, potlačování možností včasné léčby, globálních útoků na nesouhlasící lékaře, zavádění cenzury, šíření propagandy, informačních programů a programů kontroly mysli, kterých jsme všichni byli poslední roky svědky.

Například Johns Hopkins Center for Health Security ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a nadací Billa a Melindy Gatesových uspořádalo 18. října 2019 v New Yorku,  pandemické cvičení na vysoké úrovni, událost 201.

Toto cvičení vybudovalo partnerství veřejného a soukromého sektoru, které umožnilo, aby se lockdowny, cestovní omezení, cenzura, očkovací průkazy atd. snadno staly normou. Tyto plány se nezměnily, spíše nedávné „válečné hry“ poukazují na ještě tvrdší reakci na „příští“ krizi veřejného zdraví.


Tolik o vlivu WEF. Jak vidíte, tak jde o organizaci, která slouží skutečným vládcům světa v ovládání jednotlivých zemí a jejich obyvatelstva. Realizaci jejich plánů může zabránit jedině probuzení spících mas, ale – jak jste si jistě sami všimli – nic podobného se v masové míře neděje.

Navíc je třeba si uvědomit, že stejná moc má připadnout i WHO. Nakonec tak bude zapotřebí vymyslet způsob, jak se vymanit z moci všech těchto organizací, které hodlají ovládnout svět.

Řešení je totiž jediné: zcela se odříznout od systému…

https://cz24.news/vetsina-lidi-proto-nema-ani-poneti-o-cem-wef-skutecne-je-kdo-za-nim-stoji-a-kam-az-saha-jeho-moc/

ZDROJ