Vědci, kteří pumpovali mRNA do kravského mléka, oznámili, že „úspěšně“ imunizovali myši, které se živily mlékem, což vede k obavám, že komerční mléko bude v tichosti obsahovat mRNA, aby bylo možné očkovat neočkovanou populaci.

Výzkumníci zjistili, že mohou vložit malý kousek mRNA do malé membránových váčků zvaných exozomy, které se nacházejí v mléce. Tímto mlékem pak krmili myši a myši vstřebávaly tyto exozomy v jejich trávicím systému.

mRNA se musela dostat do krevního řečiště a lymfatické tkáně myší, protože jejich těla vytvořila protilátky proti spike proteinu viru SARS-CoV-2.

Peter McCollough píše: Z vědeckého hlediska byly tyto experimentální kroky Číňanů ohromující úspěch. Avšak vzhledem k poškození, které mRNA vakcíny způsobily, pokud jde o vedlejší účinky, postižení a úmrtí, tato data vyvolávají značné etické problémy.

Projekt COVID States ukázal, že 25 % Američanů zůstalo neočkovaných. Tato skupina by měla silné námitky proti přítomnosti mRNA v potravinách, zvláště pokud by to bylo prováděno tajně nebo s minimálním označením/varováním.

Děti by mohly být snadným cílem při podávání této orální vakcíny nebo potenciálně získat mRNA mlékem při školních obědech, nebo jiných jídlech.

Těm, kteří si vzali jednu z vakcín proti COVID-19, by mléčná vakcína v nabídce Asociace evropských univerzit (EUA) umožnila ještě větší zatížení těla syntetickou mRNA, která byla prokazatelně odolná vůči ribonukleázám a může trvale sídlit v lidském těle.

Tato pozorování mě vedou k závěru, že technologie mRNA právě vstoupila do zcela nové, mnohem temnější fáze vývoje.

Očekávejte další výzkumy a odpor vůči mRNA v naší nabídce potravin. Číňané právě učinili první z pravděpodobně nejnebezpečnějších kroků na světě.

https://cz24.news/vedci-pumpuji-mrna-do-kravskeho-mleka-aby-donutili-neockovane-se-naockovat/

AUTOR:  Baxter Dmitry

ZDROJ

Překlad:  Martin Kirschner