V roce 1989 předpověděl nástup muže velmi podobného Vladimiru Putinovi do čela země na počátku r. 2000. A v roce 2007 uvedl rok nadcházejícího konfliktu mezi Ruskem a Západem (především s USA). A šel s touto zprávou i na ministerstvo obrany! Zpráva zahrnovala roky 2021 – 2025…

– Takže každý ví, že válka skončila v roce 1945.

– Spíš ne. V tomtéž roce Spojené státy shodily atomovou bombu. Pak jsme to odzkoušeli my. A Američané začali válku v Koreji. A pokračovalo to až do roku 1953. Proč válka skončila? Opět je to nejasné. SSSR prostě tuto válku opustil, stejně jako Rusko v roce 1917, aby se vypořádal s vnitřními záležitostmi.
Po 24 letech – v roce 1977, přichází opět čas bojovat. Zdá se, že není důvod, ale objevil se Afghánistán. Tato válečná doba trvá až do roku 1989. A my ji zase opustili, opustili jsme válku 36 let po předchozím vojenském cyklu (1953) – to je mezník. A – odešli jsme řešit vnitřní záležitosti.
Od roku 1989 se Gorbačovova moc prakticky hroutí. Varšavská smlouva se rozpadá.
Přidávám 24 let…

– Majdan 2013?

– Ano, od roku 2013 do roku 2025 je další čas na boj. A samozřejmě ne s nějakou Ukrajinou, ale s NATO.

– 36 let dlouhý cyklus. Dá se v něm předvídat? Přichází rok 2024. Co od něj čekat?

– Velký cyklus se skládá z 12 let a ty se skládají ze 4letí. A každý 4letý cyklus se řídí logikou 3+1. Představte si den: ráno – probudíme se, poveselíme se, nastíníme plán dne (2021); Během dne tvrdě pracujeme (2022 – příprava skončila, bitva začala); večer doděláváme věci a počítáme výsledky (rok 2023 je projevem výsledku, neúspěchem ukrajinské „protiofenzívy“). A 4. fáze – noc – kdy opět sbíráme síly. Prognóza na rok 2024 je proto spíše nejasná. Ale symbolicky je dobrá. A formálně budou vojenské operace pokračovat až do roku 2025. Ale opět nesmíme zapomínat, že ne kvůli Ukrajině, ale za vítězství Ruska nad Západem a Spojenými státy.
V roce 2024 může dokonce dojít k příměří například s Ukrajinou, která už nemá prostředky na boj. Jeden ze scénářů: ukrajinské ozbrojené síly se obrátí a pochodují na Kyjev. Tím spíš, že se teď Zelenský hádá s vrchním velitelem Zalužným.
Celkově bude rok 2024 bohatý na překvapení.

– V roce 2024 se budou konat volby v Rusku a ve Spojených státech. Na Ukrajině se zdá, že byly zrušeny, ale zjevně kolem toho bude hodně povyku. Co se dá očekávat?

– Nyní dokončujeme čtvrtý imperiální cyklus (každý cyklus trvá 144 let). Poté se ruský svět začne všude prosazovat. To znamená, že pravidla vytvořená Ruskem se rozšíří (to byl případ roku 1797, kdy skončil třetí imperiální cyklus a my jsme začali stanovovat pravidla jednotná pro Evropu – tehdy to byl svět).
Poté, co se Spojené státy v roce 2025 zhroutí, se všichni obrátí na nás. A řeknou: „No tak, Rusko, diktuj pravidla.“

– Jaká jsou ta pravidla?

– Jak počítat peníze a co jsou peníze. Papíry – dolary nebo něco jiného? Zlato? Nafta? Jsem zastáncem myšlenky Arthura C. Clarka, který řekl, že peníze jsou kilowatthodiny. Jsou obzvláště vhodné, protože je nelze hromadit.
Hlavním pravidlem spolu s penězi je, že nemůžete bojovat. Už nebudou žádné války. Nikdy. Od roku 2025 dojde jednou provždy k absolutnímu ukončení válek, a to pod vedením Ruska.

– Jak se to stane? Prezident Ruska se stane hlavním soudcem, který vyřeší všechny spory?

– Bude k tomu vyvinuta technologie, o tom nepochybujte. Představte si, že je ve třídě 8 chuligánů, kteří všechny terorizují (berou jim peníze na svačinu, nutí je podvádět o hodinách). A najednou se objeví dobrý zápasník sambo – jednoho po druhém vyvádí tyto chuligány na chodbu a učí je, jak to v životě chodí. Toto je práce, která byla vykonána v různých imperiálních cyklech: Anglie odstranila takové bandity jako Španělsko a Francie. Rusko je zodpovědné za vymazání tak bojovných lidí, jako Švédové. Rusko udělalo totéž s německým militarismem. Kromě nás už v aréně zbyli jen Spojené státy utápějící se v pýše (v ruštině řečeno „ne bití“) a Čína, která věří, že všechny přechytračila.

– Ale celý svět skutečně závisí na Číně a jejím zboží.

– Jde o to – dříve jsme říkali: jen více zboží, dobrého a rozličného. A teď bude úplně jiný slogan: raději méně zboží, ale zboží, které lze recyklovat, nějak přeformátovat

– To znamená konec konzumní společnosti?

– A ne proto, že bychom byli tak svědomití. Ale tuto šílenou produkci už zeměkoule prostě nevydrží. Pokud vyvstane otázka, že nejen každý Evropan, ale i každý Afričan potřebuje několik obleků a dva smartphony… To může být prostě nemožné, zásoby Země rychle dojdou.

– Proč právě Rusko vše napraví?

– Protože Rusové zažili různé časy – v roce 1602 se například lidé hrnuli do Moskvy, protože zde se rozdával chleba zdarma – došlo ke třem neúrodám za sebou. To vše má Rusko ve své genetické paměti.

– Dovolí nám to Američané, kteří se nyní považují za světového hegemona?

– Ale Rusko se nikoho nebojí. Když Spojené státy beztrestně bombardovaly Srbsko, oběsily Saddáma a zabily Kaddáfího, všichni seděli jako zajíčci a mlžili očima. Ale teď se najednou začaly dít podivné věci: Rusko nedovolilo Spojeným státům vymazat Sýrii z povrchu zemského a vzalo si Krym, o kterém NATO snilo, že si tam udělá svou základnu. Američané navíc utekli z Afghánistánu.
Právě teď Rusové všem demonstrují, že tanky NATO dobře hoří a Spojené státy mají granátový hlad. Že to monstrum vlastně není tak děsivé.
Anglie i Francie se Němců také strašně bály. Vhodili jim do chřtánu Československo a Polsko. Ale v roce 1943 strach zmizel. Protože jsme Němce vyhnali ze Stalingradu. Zhoršili se Němci v bojích? Ne, bojovali dobře i v roce 1944. Ale už se jich nebáli. Ale v roce 1941 tam byl paralyzující strach.
Tak je to i s USA. Snažíme se vypadat slabší, než ve skutečnosti jsme – takový je styl našeho impéria. To Američané jsou mnohem více propagováni, než si uvědomují. PR je šílené, ale všechny jejich vojenské základny, ty flotily a letadlové lodě… jsou rezavé, shnilé. A abramsy jsou stejně jako jejich letadla haraburdí. Jak se liší ruské zbraně od amerických? Jejich zbraně se mají prodat za co nejvyšší cenu a s našimi bojovat.

– Kdy dojde k tomuto přechodu k ruskému prvenství ve světě?

– No, zítra to nebude.

– Ale za našeho života?

– Ano. V roce 2025 by měly zmizet všechny překážky budování ruského světa. Takzvané „svaté místo“ na světovém trůnu bude prázdné. Je jasné, že ve frontě na něj nejsme ani druzí, ale minimálně třetí. Kandidátem číslo dvě je samozřejmě Čína. A do roku 2029 – čtyři roky – bude světu trvat, než pochopí, že Amerika se už nevzpamatuje a kromě Ruska tu není nikdo, kdo by se stal novým garantem. Ne proto, že bychom měli velké území, ale proto, že Rusové vzbuzují důvěru.

– Nyní nás ale mnoho lidí nemá rádo.

– Řekněme, že máš 25 známých nebo přátel. Napiš si na papír, kdo tě kolikrát zachránil a kolikrát tě zradil. To jsou objektivní věci. Všechny země jen potřebují vidět, kolikrát je Rusko podrazilo a kolikrát jim pomohlo. Ukazuje se, že jsme nikoho nepodrazili a mnohé zachránili. Jen jsme z toho nikdy neudělali reklamní kampaň.

– Jak v ekonomické sféře dopadne rok 2024?

– Je nepravděpodobné, že se v roce 2024 něco změní. Ekonomika se také vyvíjí ve 12letých cyklech. Od roku 1917 do roku 1929 probíhal boj o moc, dokud si Stalin nezřídil svůj monopol. A pak začal velký zlom – z 29. roku do 41. – šílený ekonomický růst, 8 – 9 % každý rok. To je jasné zpětně, protože zničená země najednou vytvořila gigantický vojenský průmysl.
To znamená, že od roku 1929 do roku 1941 jsme šetřili. Pak válka – utrácí se (střílíme granáty, letadla, tanky hoří atd.). A tak ve skutečnosti v roce 1953 byla země opět chudá – to bylo ideologické období.
Stejné hospodářské období – od 53. roku do 65. – opět boj o moc. V roce 1965 začaly Kosyginovy reformy. A do roku 1977 – ekonomické období, opět šílený ekonomický růst. Výstavba! Továrny! Ropovody, BAM. Vše za 12 let.
Pak zase ideologické období a všechno je promarněné – od 77. roku do 89. – ekonomika se prostě rozpadne.
Naše doba: od roku 1989 do roku 2001 probíhá boj o moc. Poté začnou Putinovy ​​reformy. Navíc srovnal producenty surovin a začal plnit rozpočet. Do roku 2013 jsme splatili dluhy za celý SSSR a nashromáždili velmi velké rezervy (ačkoli bankrot nám byl předpovídán již v roce 2003). Proč? Abychom v ideologickém období – 2013 – 2025 – mohli utrácet a nebáli se.

– Tak se to také děje.

– Přezbrojení v armádě, vojensko-průmyslový komplex, plus peníze na výstavbu, silnice, školství, vědu, medicínu. Vláda nyní štědře utrácí. Nic jiného do pokladničky nedává.

– Kdy budeme mít další bohatý cyklus v ekonomice, srovnatelný s počátkem roku 2000? Po roce 2025?

– Ne. Naše čtvrté imperiální období končí v roce 2025. Začne „politická mezera“ – do roku 2029. Pak začne nový ekonomický cyklus. Ale ne v měřítku Ruska, ale celého světa. Určíme typ ekonomiky pro každého – pro Kazachstán, Uzbekistán, Mongolsko, Pákistán, Bangladéš. Potichounku se budeme rozrůstat…

– Nás s vámi nyní obviňují z imperiálních manýr.

– Například Uzbekistán. Neuvěřitelně úrodné Ferganské údolí. Byla na něj však uvalena monokultura – bavlna (vyžadující hodně vody a chemikálií). V důsledku toho vyschlo Aralské jezero a Amudarja a Syrdarja sotva tečou. Zato Uzbekistán může bez újmy produkovat dostatek ovoce pro celé lidstvo. Každý stát si prostě musí najít své místo. To vše se dá vyřešit (myslím, že to už i mazaně děláme).
Stačí jen trochu zapnout státní plánování a jít na to moudře, aniž byste se snažili vydělat peníze. Jak jsme to vždy dělali, toto je charakter Ruska. Ruský přístup.

 

AUTOR: Valentin Afimov

PŘEKLAD: Vlabi/Myslenky O Cemkoli

ZDROJ