ISO je mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženevě pro 166 členských států. V roce 1953 byla nepřirozená frekvence 440 Hz vyhlášena jako norma ISO. Také všechny hudební nástroje byly od té doby naladěny na tuto nepřirozenou frekvenci. 40000 hudebníků poté podalo petici za zastavení tohoto ustanovení… Bohužel bez úspěchu.

Existují profesionální hudebníci, kteří cvičí několik hodin denně při použití dvou nástrojů. Jeden, který je laděn do standardního kmitočtu 440 Hz a se kterým hrají hudbu pouze na koncertech. Druhý hudební nástroj mají naladěn na pozitivní harmonickou frekvenci 432 Hz a s ním cvičí hudební skladby, aby se vyhnuli bolestem hlavy a dikonfortu při hraní. Toto frekvenční uspořádání vstoupilo v platnost 30. června 1971 a bylo potvrzeno (na pokyn loutkovodičů) delegáty Rady Evropské unie pro EU. Tato nepříjemná norma vyšla z dílny Rockefellerovy nadace.

Až do 19. století tento uniformní tón neexistoval. V závislosti na regionu nebo typu hudby byl používán individuální komorní tón. V Německu byl v 17. a 18. století používán kmitočet 415 Hz, v Itálii 466 Hz a v barokní Francii 392 Hz. V Indii kolébce duchovnosti a mnoha meditativních praktik se používá tradičně 432Hz po mnoho tisíciletí. Tak byl autoritářským nařízením změněn komorní tón z její přirozené harmonické rezonance 432 Hz na současnou 440 Hz…

Tón 440 Hz potlačuje vědomí, způsobuje stres a napětí v každé buňce našeho těla, v buněčné vodě a v buněčné tkáni. Přirozený komorní tón Země je 8 Hz. Tato frekvence Matky Země je však příliš nízká pro lidské ucho, jehož lidský sluch se pohybuje cca mezi 16 Hz a asi 19000 Hz. Dvojitou frekvencí zní tón v další vyšší oktávě. Například… tón C při 128 Hz vychází z jednoduchého výpočtu 16 x 8 Hz a přirozený tón komorního A je pak výsledkem 54 x 8 Hz = 432 Hz. Takto vypočítaná frekvence je identická se základním tónem indické klasické hudby, stejně jako tón, kterým Tibeťané ladí Om.

440 Hz jednoznačně podporuje odpojení těla od vědomí a přispívá k antisociálnímu chování.

https://celostnivzdelavani.cz/v-roce-1953-byla-neprirozena-frekvence-440-hz-vyhlasena-jako-norma-iso