Gragen, grafenoxid, oxid grafenu, hydroxid grafenu. Částice grafenu a sloučeniny byly prokázány v obličejových respirátorech, na PCR testovacích tyčinkách, nacházejí se jako adjuvans ve vakcínách na COVID-19 a byly prokázány i v dalších vakcínách už v roce 2019.

Grafen (nebo jeho sloučeniny):
† vytváří krevní sraženiny
† způsobuje trombózy
† narušuje imunitní systém
† může vyvolat cytokinovou bouři
† toxicita těchto sloučenin může vyvolat zápal plic
† vytváří v ústech kovovou chuť
† vdechování způsobuje zánět sliznic
† způsobuje ztrátu chuti a částečnou nebo úplnou ztrátu čichu
† uvnitř těla má silné magnetické vlastnosti (zejména v místě vyšší koncentrace)
† blokuje detoxikaci v těle blokováním glutathionu
† lze aktivovat frekvencemi 5G
† bývá příčinou srdečního selhání a následného úmrtí

Oxid grafenu tedy může fungovat jako samostatný spouštěč většiny příznaků COVID

Závažná onemocnění mohou být důsledkem intoxikace těla oxidem grafenu různými způsoby do těla dodávaného. Oxid grafenu je extrémně silný v aerosolech, stejně jako údajný SARS-CoV-2. Jako každý materiál má i oxid grafenu “elektronické absorpční pásmo”. To znamená, že absorbuje určitou frekvenci, která tento materiál velmi rychle vybudí a okysličí, a pak napadá přirozené antioxidační zásoby glutathionu v našem těle. Tato frekvence je v šířkách pásma nové sítě 5G a určité frekvence v určitém místě mohou způsobit náhlou epidemii onemocnění osob intoxikovaných grafenoxidem. S probíhajícími zkouškami nebo již ostrým provozem technologie 5G v různých částech světa se nemoc COVID-19 vyvinula v interakci vnějších elektromagnetických polí a oxidu grafenu, který již koloval nebo byl usazený v tělech určitých lidí. Připomeňme si, že to všechno začalo ve Wu-chanu. Toto bylo první pilotní ukázkové město na světě pro zkušební technologii 5G na konci listopadu 2019.

Pokud víme, že původcem nebo příčinou onemocnění je ve skutečnosti tento chemický jed a nikoli biologický patogen, tak také už víme, jak jej zmírnit: zvýšením hladiny glutathionu. Glutathion je přírodní antioxidant přítomný v zásobách lidského těla. Glutathion se vyskytuje u dětí v extrémně vysokých hladinách, a proto nemoc nemá na dětskou populaci téměř žádný dopad. Hladiny glutathionu ale po 65. roce věku značně klesají. To je důvod, proč je onemocnění zvané COVID-19 častější u starší populace. Také u sportovců jsou hladiny glutathionu velmi vysoké. To je důvod, proč pouze 0,22 % sportovců mělo tuto nemoc. Nyní pochopíme, proč bezpočet studií v praxi prokázalo, že léčba N-acetylcysteinem (NAC), který je prekurzorem glutathionu nebo glutathionem podávaným přímo, byla u onemocnění COVID-19 úspěšná, rychlá, snadná a jednoduchá, protože hladina glutathionu byla zvýšena a pacienti se rychle vyrovnali s podávanou toxickou látkou zvanou oxid grafenu.

https://celostnivzdelavani.cz/v-posledni-dobe-je-stale-vice-patrne-zhoubne-pusobeni-grafenu-a-zivot-ohrozujici-nebezpeci-plynoucim-ze-spike-hrotovych-proteinu-a-oxidu-grafenu