Republikánská organizace na Floridě přijala rezoluci, kterou prohlásila OSN, WHO a WEF za teroristické organizace. Spolupráce s touto organizací by měla být zákonem prohlášena za akt vlastizrady.

Základní republikánská organizace, Lee County Republican Assembly, představila rezoluci, kterou prohlásila OSN, WHO a WEF za teroristické organizace. Usnesení bylo úspěšné přijato.

Usnesení je radikálně ve svém tónu:

Spolupráce s těmito organizacemi se považuje za vlastizradu proti státu Florida, ale i proti USA.

Vyzývá také floridský zákonodárný sbor a guvernéra, aby schválili zákon vyhlašující spolupráci s Organizací spojených národů, Světovou zdravotnickou organizací a Světovým ekonomickým fórem za akt vlastizrady proti Spojeným státům a státu Florida.

Takže žádá takový zákon, který jde ještě dále než zákony v Louisianě a Oklahomě, kde se jen uvádí, že tyto organizace nemají žádnou jurisdikci.

Tento krok však ukazuje i roztržky mezi základnou Republikánské strany a vedením strany. Je to proto, že představenstvo republikánské strany okresu Lee odmítá předložit usnesení k hlasování celému výkonnému výboru. Podle medializovaných informací je ale pravděpodobné, že i tento výbor by žádost schválil.

Celé znění tohoto usnesení:

Organizace spojených národů, Světová zdravotnická organizace a Světové ekonomické fórum jsou teroristické organizace, které se snaží zredukovat lidstvo a uzurpovat si suverenitu Spojených států a státu Florida
a
vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace, Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů se aktivně podílejí na globálním převratu
a
neboť tento převrat se pokouší využít federální a státní vlády k implementaci politik OSN, Světové zdravotnické organizace a Světového ekonomického fóra,
a
protože legitimní mezinárodní smlouvy nemají jurisdikci nad domácí politikou,

tak se rozhoduje následující:

Republikánské shromáždění Lee County Republican Assembly vyzývá guvernéra DeSantise a floridský zákonodárný sbor, aby schválili zákon vyhlašující spolupráci s OSN, Světovou zdravotnickou organizací a Světovým ekonomickým fórem za akt vlastizrady proti Spojeným státům a státu Florida.

Žádáme také zákon, který by výslovně uváděl:

„Stát Florida ani žádná agentura, oddělení, výbor, komise, politická divize nezavedou žádná pravidla, nařízení, poplatky, daně, politiku nebo mandát jakéhokoli druhu Světové zdravotnické organizace, Organizace spojených národů a Světového ekonomického fóra.

https://www.roman-bednar.com/news/v-americkom-state-florida-boli-oficialne-vyhlasene-wef-who-a-osn-za-teroristicke-organizacie/