Roku 2004 jsou poprvé zveřejněny unikátní satelitní snímky, jež v bažině u španělského města Cádiz odkrývají tajemné struktury, připomínající starověké město. A svět již sedm let napjatě sleduje archeologické dobrodružství, které může vyvrcholit největším objevem dějin! Tedy pokud se potvrdí předpoklad, že se pod nánosy bahna skrývají pozůstatky bájného města Atlantida… Nebo je to, jako už tolikrát, zase jenom planý poplach?foto1_28016

Když německý fyzik Dr. Rainer W. Kühne (*1970) poprvé ukáže veřejnosti snímky bažinaté oblasti Marisma de Hinojos blízko španělského Cádizu, vyvolá celosvětový rozruch. Na fotografiích lze totiž spatřit zvláštní struktury a pozoruhodné soustředné kruhy, pohřbené pod zemí. O podobných budovách se přitom zmiňuje již starověký řecký učenec Platón (427–347 př. Kr.) ve svých dílech Timaios a Kritiás, kde popisuje starověké město Atlantis, jež se mělo zhruba 9600 let před Kristem po strašlivé přírodní katastrofě potopit na dno oceánu. Zkušení experti i nadšení amatéři ho hledají na stovkách míst po celé planetě, ale dosud marně. Dr. Kühne je však přesvědčen, že se Atlantida skrývá právě u Cádizu! „Platón psal o ostrově o průměru 5 stádií (925 m), obklopeném několika kruhovými stavbami – soustřednými kruhy – tvořených střídavě zemí a vodou. A na fotografiích máme soustředné kruhy, které popisoval Platón,“ prohlašuje Kühne. Podařilo se snad konečně objevit tisíce let ztracené bájné město? 

 

foto2_28016 Pohřbila město tsunami?
Do bažin záhy vyrážejí výzkumníci, španělští experti vedení archeologem Dr. Sebastiánem Celestino-Perézem a mezinárodní skupina Dr. Richarda Freunda z univerzity v Hartfordu (Connecticut, USA), kteří chtějí fantastický objev potvrdit, či definitivně vyvrátit. Výzkum ztěžuje fakt, že se bažiny rozkládají v národním parku Doñana, kde platí přísná omezení. Vědci ale přesto slaví úspěch! Používají ultramoderní sonary, radary a hi-tech přístroje a z výsledků výzkumu prý není pochyb, že struktury vytvořil člověk a pod nánosy bahna se skrývá starověké město! Může to být Atlantida? Ale vždyť ta měla ležet na ostrově, zatímco tato oblast se rozkládá na pevnině, navíc 100 kilometrů od pobřeží! I s tímto rozporem si experti vědí rady. Došlo podle nich k chybě překladu z egyptských zdrojů, z nichž měl Platón vycházet a v nichž existuje totožný hieroglyf označující ostrov i pobřeží. Takže Atlantis byla údajně omylem umístěna na ostrov, ačkoliv se měla rozkládat na pevnině. „Město leželo na břehu zálivu, ale bylo zřejmě zasaženo obří vlnou tsunami, která ho pohřbila pod nánosy bahna,“ vysvětluje Dr. Freund. Bahno údajně pokrývá i celý záliv a ruiny se tak ocitají ve vnitrozemí Španělska. Vynoří se teď na světlo světa?

Stovka kamenných památek
Jistým náznakem, že může jít o Atlantis, mají být i nálezy podivuhodných kamenů, do nichž jsou vyryty symboly soustředných kruhů, připomínající Platónův popis Atlantidy. „Je jich tady více než sto a pocházejí z různých míst v okolí,“ upozorňuje Dr. Freund. Domnívá se, že mohly být vytvořeny přeživšími Atlanťany jako památníky zničeného města. Geologické stopy objevené španělským profesorem geologie Antoniem Rodrigez-Ramirezem pak naznačují, že starověká metropole mohla být skutečně zničena vlnou tsunami. Zatím ale není jisté, kdy smrtící přírodní katastrofa španělské pobřeží zasáhla. Ze starověkých letopisů navíc vyplývá, že v dávných dobách se má v této oblasti nacházet minimálně ještě jedno starověké město zvané Tartéssos, jehož poloha je dnes neznámá. Co tedy archeologové v bažinách Marisma de Hinojos vlastně objevili? Legendární Atlantidu, ztracený Tartéssos, či úplně jiné město? Snad na to odpoví pokračující archeologický výzkum, který sleduje téměř celý svět…

Lenka Kabeláčová

Zdroj: http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1313742295.9313&inq=31b8c2ac93455b6023aa4d20e6d27719&ida=0&id_art=28016&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&checksum=70cf20b23b947406eedb8d6797cefb0f