Senát začal sporné snížení valorizace důchodů posuzovat na žádost premiéra Petra Fialy (ODS) ve zkráceném jednání. Rozhodl o tom v úvodu dnešní schůze hlasy 52 ze 75 přítomných senátorů. Pro byli hlavně senátoři z klubů ODS a TOP 09, Starostů a KDU-ČSL. Navázal tak na zrychlené schválení důchodové novely Sněmovnou ve stavu legislativní nouze. Podle dosavadních stanovisek senátorských frakcí ji patrně schválí, i když senátní výbory předlohu nepodpořily. V debatě mimo jiné hovořil senátor Jiří Oberfalzer (ODS) či senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která pro Parlamentní listy uvedla, že za ní chodí vládní senátoři, kteří předlohu nechtějí podpořit.

„Ten zákon, kterým se valorizovaly důchody, měl účel ten, že když se navýší inflace určité hodnoty, tak se zvýší důchodcům příjmy, protože budou potřebovat více peněz, řeknu to velmi jaksi srozumitelně, jak vidím z ohlasů, tak nás sleduje strašná spousta lidí. Chodí mi zprávy z celé republiky. V podstatě tím, co se tady navrhuje, tak popíráme vůbec ten smysl a účel valorizace. Nebudu opakovat to, co řekli kolegové, že je to nesystémové, že je to jednorázové, že v podstatě už to mělo být dávno. Opakovala bych se, nechci zdržovat,“ poznamenala ve svém projevu senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, jež vyzdvihla projev senátora Michaela Canova (SLK).

„Nesouhlasila bych ale velmi s tím, že máme přenechat ten konečný názor Ústavnímu soudu. Protože je to trošku z mého pohledu alibismus poté, co se nám tady dostalo opravdu velmi pregnantního rozboru právního se všemi argumenty, se všemi citacemi ústavního nálezu, také jsem ho chtěla citovat, nebudu. Jinými slovy, já chápu, že nejsou všichni právníci. Nicméně jsme jistě schopni jako senátoři, když se nám dostane velmi podrobných informací, argumentů a zdůrazňuji, tady to nebyly argumenty nijak politické od pana kolegy Canova, ale velmi sofistikované a právní, abychom je dokázali vyhodnotit a ve vztahu ke slibu potom to vyjádřit v hlasování. Já, protože jsem se účastnila stovek, snad tisíců hlasování na komunální sféře, zažila jsem různé pokusy i typu: Navrhujeme zastupitelstvu, aby schválilo, že to, co řekl starosta, je pravda, a oni o tom skutečně hlasovali, takže ani odhlasovaná lež se nestává pravdou a ani odhlasovaná protiústavnost se nestává zákonnou. To prostě nejde. A já se domnívám, že v souladu se slibem, i jak znám z krátkého působení zde, že kolegové jsou schopni, připraveni i ochotni a prostě rozebíráme velmi složité texty. Ale jsme schopni je pochopit, vnímat, ač máme jiné odbornosti, tak podle mého názoru v tomto případě, který má i takovou pozornost občanů, bychom neměli připustit, že budeme přihlížet znásilňování práva v přímém přenosu, protože stav legislativní nouze tím prostě je. A neopravňuje zneužít takto významného institutu ani v případě, že by kolegové – a já je také chápu, že chtějí podpořit ekonomické pohledy, ale to není důvodem, abychom zneužili institutu práva, jako je stav legislativní nouze,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

„Je otázkou, zda je horším přiznáním: My jsme to nechali schválně s diplomaticko-politických důvodů, které já jsem schopna pochopit, pohybuji se v politice přímo, nebo nepřímo od roku 1989, ale neuměla bych přijmout, že kvůli tomu zneužiji tohoto institutu. To se potom může pro dobro všeho zneužívat kdykoliv a je to otevřená Pandořina skříňka. Znovu bych opakovala to, co už tady řekl pan kolega Canov, tak urážíme naše seniory… To není žádná škoda, že my vyplácíme důchody za jejich práci. Nechci z toho dělat politiku, chápu, že tady mohou být různé názory, proto se soustředím jenom na tu právní stránku. Nemůžeme říct, že jako senátoři neumíme vyhodnotit to množství informací, jasných argumentů, které tady byly předneseny, že tady nebyl žádný stav legislativní nouze, to snad nemůže nikdo myslet vážně a že je to retroaktivní, to víme…“ dodala senátorka.

„Vláda poměrně chaoticky, ale to je věc názoru, teď řeší finance: Ber, kde ber. Takže sáhla i na valorizaci důchodů a snaží se to teď takto, jak říkám, prostě neobhajitelně prosadit. Ale ještě tady je prvek, že ve vztahu ke státnímu rozpočtu, že se zachází v určitých situacích různě, tak si tady vybrala tu nejslabší skupinu obyvatel, troufám si říct, že podle věku. A mohlo by to být vykládáno jako diskriminace skupiny obyvatel podle věku – ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Takže měli bychom teď zapomenout na to, kdo je tady vládní, nevládní, já jsem nezávislá, na tom trvám,“ podotkla Zwyrtek Hamplová, která se rozhodla tento návrh nepodpořit, protože podle ní jde o Pandořinu skříňku na zneužívání zákona.

Našli se však samozřejmě i tací, kteří se vládního návrhu zastali. „Předchozí dvě vlády, byla to vláda Bohuslava Sobotky a vláda Andreje Babiše, vládly v konjunktuře. Přesto každý rok generovaly několik desítek miliard schodky. Čili namísto toho, aby v časech hojných skladovaly obilí po vzoru starého Egypta, aby bylo co jíst, až přijde doba nouze, tak v podstatě každé dobro, které vygenerovaly, bylo na dluh. Takhle se ale nedá hospodařit. Dobro na dluh je sice také dobro, ale jenom krátkodobě. Dlouhodobě přináší značné potíže. Ale já se nechci tady věnovat oblíbené disciplíně, že si budeme vyčítat, co kdo učinil, neučinil, ale jedno číslo přece jenom je zajímavé. Že státní dluh vzrostl za ta minulá léta skoro o jeden bilion korun. Že veřejnost nevnímá, co je miliarda a co je bilion, protože si to nedovede představit, tak já doufám, že tady jsme trošku v jiném složení. A to je přece strašlivý výsledek hospodaření,“ poznamenal Oberfalzer.

„Můžeme si tady dál rozebírat, kdy se co mělo stát, kdy se to vědělo, nevědělo. Já s dovolením to velmi zjednoduším – něco se udělat musí. Neudělalo se to dřív, tak raději později, než nikdy. Já myslím, že neexistuje na světě vláda, která by nechtěla generovat dobro, která by nechtěla zlepšovat životní podmínky svých obyvatel a získat si tak jejich důvěru, vděk a samozřejmě i podporu. Každá vláda to dělá, většinou však to dělá, když to jde. Jsou však vlády, které to dělají, i když to nejde. To byl pro mě ten příklad dobra na dluh,“ zmínil Oberfalzer.

„Nikdo si nepřeje někomu ubírat peníze, každý bude raději rozdávat a odpusťte mi ta zjednodušená slova, brát, dávat, samozřejmě za tím jsou jiné procesy a vysvětlili jsme si, že tady nedochází k nějakému snižování důchodů, ale snižování tempa jejich růstu. Záměrně se vyhýbám otázce ústavnosti. My tady můžeme hlasovat, zda je to ústavní, nebo neústavní, to samozřejmě můžeme, protože Parlament může všechno, ale dobře víte, že jediným arbitrem je Ústavní soud. Takže já toto schválně pomíjím, ostatně bylo deklarováno, že se opozice ve Sněmovně na Ústavní soud obrátí, tak si na ten výsledek počkáme. Pro mě je v dané situaci daleko podstatnější, ne co uděláme teď, ale co budeme dělat zítra. A co budeme dělat zítra, když teď neuděláme nic. A co budeme dělat pozítří, když ani zítra nic neuděláme. Protože je evidentní, že za daného stavu zadlužení země tady není možno zkrotit státní finance jiným způsobem než úspornými opatřeními a nějakými restrikcemi. Mohlo to být o měsíc dřív, o měsíc později, stále trvá, že to je potřeba. A když se neudělá nic, tak se dočkáme zlých konců. Ano, můžeme to před sebou tlačit a počkat si na příští vládu, které to pak budeme vyčítat, že neřeší problémy, které my jsme taky pominuli,“ sdělil Oberfalzer.

„Paní kolegyně Procházková tady vyjmenovala, co je všechno potřeba udělat. Ale to nevzniklo až teď. Daňová reforma, důchodová reforma, to jsou přece věci, které tato země neřeší dlouhá léta. A tato vláda je teprve – teď ani nevím, rok a půl, dva roky, u moci… Takže asi nemohla to všechno zvládnout a nevzpomínám si, že by předchozí vlády o něco podobného usilovaly. Když neuděláme nic, tak vytvoříme strašný problém. A já bych si opravdu přál, kdybychom mohli jenom přidávat na mzdách, jenom zvyšovat důchody, třeba i mnohem dynamičtěji, než stávající zákony umožňují. Ale nemohu prostě ignorovat také odpovědnost, odpovědnost nás, odpovědnost této vlády. A nejde jenom o udržení státních financí. Tady jde také o udržitelnost důchodového systému. A já si myslím, že tato úprava, která není potěšitelná pro ty, jichž se bude týkat, ale není drastická, umožní budoucím důchodcům a v budoucích výplatách důchodů udržet nějakou rozumnou, míru mimo jiné i solidární vůči zbytku společnosti,“ dodal Oberfalzer.

„Učinit to, co teď tady navrhuje vláda, a co nám Sněmovna postoupila, je podle mě odpovědné. S plným vědomím té nepopularity tohoto počinu a s plným vědomím, že každá nepopulární věc má své následky. Ale je vrchol nezodpovědnosti, když se zabýváme jenom tím, abychom vzešli ze situace líbiví, laskaví, hodní strýčkové a tetičky. Prostě ten problém se musí řešit a musí se řešit teď. Proto ten návrh podpořím,“ zakončil Oberfalzer.

https://cz24.news/urazite-duchodce-vite-co-delate-hamplova-v-senatu-pak-se-dely-veci/

ZDROJ