Kolik Česko stojí podpora Ukrajiny? A kolik ostatní státy? Právě to mimo jiné srovnává renomovaný německý Kielský institut pro ekonomiku. Česko má druhý největší podíl uprchlíků v populaci hned za Estonskem. Ukrajině v poměru k HDP neposkytlo tolik, jako například pobaltské státy nebo USA. Ale když se započítají i náklady na to, že ČR hostí skoro půl milionu uprchlíků, stává se Česko náhle premiantem. Jde o miliardové částky.

Prestižní Kielský institut pro ekonomiku (založený v roce 1914 v německém Kielu – pozn. red.) v podstatě od počátku rusko-ukrajinského konfliktu sleduje data ohledně podpory Ukrajiny. Poslední čísla má za únor. A figuruje v nich na některých místech i Česká republika.

Například pokud jde o počet uprchlíků. Česká republika je zemí, kde ukrajinští uprchlíci tvoří procentuálně jednu z největších menšin v populaci. Kromě ní jsou po uprchlické vlně podstatné ukrajinské menšiny v Polsku, Estonsku a Moldávii. Data jsou k 31. lednu 2023. Polsko vede i v absolutních číslech, hostí údajně 1,5 milionu ukrajinských uprchlíků. Druhé je Německo s přibližně jedním milionem a třetí právě Česká republika s téměř půl milionem. Okolo 160 tisíc pak hostí jak Itálie, tak Španělsko. Největší podíl mají uprchlíci v Estonsku, kde je jich téměř 5 % populace, následuje pak Česká republika s 4,5 %.

Poměr a počet ukrajinských uprchlíků ve vztahu k populaci
Zdroj: Kielský institut pro ekonomiku

Česko figuruje také v tabulce poskytnuté pomoci Ukrajině. Největší poskytovatel pomoci Ukrajině, a to jak finanční, humanitární i vojenské jsou nepřekvapivě Spojené státy. Ty poskytly Ukrajině zatím pomoc v hodnotě 73,2 miliard eur (1,723 bilionu korun). Státy EU a evropské instituce pak poskytly přibližně 55 miliard eur (1,3 bilionu korun).

Kielský institut však také ukazuje, kolik státy poskytly ve srovnání se svým HDP. Na prvním místě je opět Estonsko, které v přepočtu poskytlo pomoc za více než jedno procento svého HDP. Následuje Lotyšsko s velmi podobným příspěvkem. Kolem 0,6 % HDP poskytly jak Litva, tak Polsko. Až po těchto státech, které spolu všechny sousedí, jsou USA s něco pod 0,4 % HDP. Česko je až za Bulharskem, Norskem, Velkou Británií a Kanadou, poskytuje něco přes 0,2 % svého HDP. Procenta se mohou zdát nízká, ale protože jde o hrubý domácí produkt, i setiny procenta jsou miliardy, i desítky a stovky miliard.

Závazky vůči Ukrajině v procentech HDP
Zdroj: Kielský institut pro ekonomiku

Něco jiného však je, když se k pomoci započítají i odhadnuté náklady na uprchlíky. Pak v grafu vede Polsko, kde tyto dvě položky tvoří více než dvě procenta HDP. Přes 1,5 % HDP tvoří náklady a poskytnutá pomoc u Estonska, okolo 1,3 % u Lotyšska a pak už je Česko a Litva, kde jsou náklady přes jedno procento hrubého domácího produktu. Dle stránek ČSÚ byl HDP České republiky v minulém roce 6 782,8 miliard. Jedno procento z toho je tedy 67,8 miliard korun. Cenu za hostění uprchlíků odhaduje institut na 1,96 miliard eur, tedy 46,15 miliard korun.

Vysoké náklady, i když nižší než ČR, má i sousední Slovensko. Naopak u Maďaska jsou náklady o poznání menší. Data ohledně nákladů na uprchlíky pocházejí z údajů OECD.

Závazky vůči Ukrajině a náklady na ubytování uprchlíků v procentech HDP
Zdroj: Kielský institut pro ekonomiku

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uprchlici-z-Ukrajiny-v-CR-Cerne-na-bilem-Bez-reci-731191